Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

WAT IS COACHING?

ONTDEK WAT EEN COACH DOET EN WAAROM HET ZO WAARDEVOL IS

Wil jij coach worden? Ontdek hier onze coachopleidingen

Coaching is overal, maar wat is het precies? Wat doet een coach? Doen coaches hetzelfde als therapeuten, consultants, motivational speakers, managers ... ? Welk resultaat bereik je met coaching? En waarom is coaching zo populair? We beantwoorden deze en nog meer veelgestelde vragen over coaching!

Dit is coaching

Wat is coaching? Dat is een heel pertinente vraag, want er zijn steeds meer coaches, en ze lijken allemaal heel uiteenlopende zaken te doen. Het belangrijkste element dat coaching onderscheidt van andere vormen van begeleiding, is dat alle antwoorden en acties uit de klant zelf komen.

De coach begeleidt, daagt uit en stelt in vraag. Een coachingsgesprek is geslaagd als de coach de gevoelige snaren raakt die nodig zijn om een klant tot een bepaald inzicht te doen komen. Want wat je zelf inziet, is veel krachtiger dan wanneer het je voorgekauwd wordt.

In deze video legt onze master certified coach Benjamin Ball (MCC) haarfijn uit wat een coach precies doet en waarom coaching zo krachtig is.

Omdat er veel vormen van coaching zijn en het onderscheid met andere soorten begeleiding vaak moeilijk is, hanteren wij deze specifieke betekenis van coaching:

Coaching is een resultaatgericht proces
waarbij de antwoorden en de beweging uit de klant zelf komen.
Dat gebeurt via ondersteunen, uitdagen en andere coachende vaardigheden.

Voor ons is dit het essentiële onderscheid tussen een coach en andere soorten begeleiding: dat het uit de klant zelf komt. Wat de rol van een coach daarin is, kan allerlei vormen aannemen.

3 essentiële elementen van coaching

 1. De klant is expert van zichzelf, zijn situatie en ook van de mogelijke antwoorden en beweging. De coach is dan weer expert van het begeleiden van het proces van de klant.
 2. De coach begeleidt dit proces op zijn of haar eigen manier. Hij let op het kader, stelt vragen, stuurt aan op integratie en actie…
 3. De klant blijft onafhankelijk en autonoom. Hij behoudt op elk moment keuze in het proces, en kan zijn toestemming of medewerking intrekken of aanpassen.

YourCoach volgt hiermee de lijn van de International Coaching Federation (ICF), de grootste internationale beroepsvereniging voor coaches. Zij omschrijven 8 basiscompetenties van coaching, en legden ook de deontologie en ethiek van de coach vast.

Daarnaast accrediteert het ICF mensen als erkende coaches, en reiken ze een kwaliteitslabel uit aan gecertificeerde coachopleidingen. Bij de YourCoach-coaches vind je er met de allerhoogste graad van erkenning als coach (Master Certified Coaches of MCC). En ook onze coachopleiding Integrale Coaching is erkend met het Level 2-label.

Coaching: het ICF versus YourCoach

De International Coaching Federation (ICF) definieert coaching zo:

Coaching is een partnership met klanten in een tot nadenken stemmend en creatief proces dat hen inspireert om hun persoonlijke en professionele potentieel te maximaliseren.

Vóór elke sessie kiest de klant het thema. De coach luistert, stelt vragen en geeft nadien opmerkingen. Zo verduidelijken coach en klant samen de perceptie van de klant en oriënteren ze deze in de richting van een actieve houding.

De coach wijst via vraagstelling de klant op de eigen verantwoordelijkheid in het nastreven van doelen, maar omkadert ze ook waardoor de klant zijn kennis verder kan uitdiepen, zijn prestaties verbeteren en zijn professioneel leven valoriseren. Dankzij de coaching slaagt een klant erin om sneller objectieven te behalen.

De belangrijkste elementen uit deze definitie van het ICF zijn volgens ons:

 • Partnership
  Coach en klant doen het samen.
 • Creatief Proces
  Er ontstaat een pad, afgestemd op de coachee.
 • Potentieel maximaliseren
  Meer halen uit je werk, leven,…
 • Verantwoordelijkheid
  De klant is zelf verantwoordelijk voor het nastreven en behalen van zijn objectieven.

Als je goed inzoomt, zie je dat de ambities van deze definitie eerder in het nadenken en het actiegerichte liggen.

Wat is er bij YourCoach anders? Wij gaan eerder voor ervaringen waarbij onbewuste patronen naar de oppervlakte komen. De coachee wordt zich bewust van die patronen en gaat die samen met de coach herprogrammeren. Daar horen vaak diepe innerlijke shifts bij, die zich vertalen in concrete actie. Benieuwd hoe een coachingtraject verloopt? Lees hier wat je kan verwachten van een coachtraject.

Deze rol vervult een coach

Een coach brengt iemand in beweging die zelf niet verder raakt. Als coach ga je ervan uit dat iemand de hulpbronnen en energie in zich heeft (dat noemen we resourcefulness), maar dat die even de toegang daartoe kwijt is.

Het aanreiken van oplossingen (resources) is dan misschien zelfs contraproductief, want de klant leert zichzelf niet helpen. Hij krijgt wel een antwoord, maar ontwikkelt niet het vermogen om zelf antwoorden te genereren.

Dus de volgende keer dat hij op iets vastloopt, heeft hij de coach wéér nodig. De bedoeling is net dat iemand zelfredzamer wordt, krachtiger, met meer zelfvertrouwen. En dat op de lange termijn.

Door iemand terug te verbinden met de eigen hulpbronnen, laat een coach die persoon ervaren dat hij het zelf kan. Met een boost voor het (zelf)vertrouwen als fijn neveneffect.

De rol van de coach is dus, in het kort: iemand (terug) verbinden met het eigen vermogen.

De coach vervult dus de rol van katalysator. Door vragen te stellen, te ondersteunen en uit te dagen, opdrachten te doen, de klant uit die stoel te halen … ontstaan de motivatie en het vertrouwen om tot actie over te gaan en engagementen aan te gaan voor de toekomst. De coach zet daarbij specifieke coachende vaardigheden in. Hoe weet je of je een goede coach hebt of bent? We vatten hier samen hoe je een goede coach herkent!

Wil je graag zelf coach worden?

Integrale Coaching is onze unieke coachmethode. Integrale Coaching slaat de brug tussen de klassieke meetbare, rationele coachmethodes en de intuïtieve, creatieve manieren van werken. Begeleid mensen op gebieden waar het weten het laat afweten.

Over Integrale Coaching

Het verschil tussen coaching en therapie

Misschien wel de meest gestelde vraag als het over coaching gaat: wat is dan het verschil tussen coaching, therapie en allerlei andere vormen van begeleiding? Er bestaan wel ‘officiële’ definities, maar die schieten in de praktijk tekort. Benjamin Ball, de oprichter van YourCoach en zelf Master Certified Coach, geeft een compleet en genuanceerd beeld over hoe de twee zich tot elkaar, en tot andere vormen van begeleiding, verhouden.

Vijf vooroordelen over het verschil tussen coach en therapeut

Er zijn heel wat aannames en oordelen over wat coaches doen versus wat therapeuten doen. We zetten ze op een rij:

 1. Een therapeut werkt aan het verleden, een coach werkt aan de toekomst
  Niet waar. Alle begeleidingstrajecten zijn toekomstgericht, en sommige baseren zich daarbij op zaken uit het verleden. Dat kan net zo goed bij coaching als bij therapie.
 2. Bij een therapeut ga je met zware problemen, bij een coach ga je voor lichtere issues
  Niet waar. Coachingmethodieken zijn net zo geschikt om zware zaken zoals rouw en verlies aan te pakken als therapieën. Het hangt er helemaal van af wat de vraag van de klant exact is, en van de individuele aanpak van coach of therapeut.
 3. Therapie is voor problemen, coaching is voor oplossingen
  Niet waar. Ook bij de coach ben je welkom met problemen (en hiermee trappen we een wijd open deur in). En heb jij al eens een therapeut ontmoet die stelde dat hij geen oplossingen bood?
 4. Therapie draait rond aanvaarden, coaching is gebaseerd op verandering
  Niet waar. Het kan net zo goed omgekeerd zijn. Ook dat hangt weer af van persoon en vraag.
 5. De therapeut is passief, luistert. Een coach is actief, stelt vragen
  Niet waar. Ook hier kan het net zo goed omgekeerd zijn, en vaak combineren beide soorten begeleiding de twee.

Een kwestie van zelfredzaamheid

Voor YourCoach draait het verschil tussen coaching en therapie, of tussen begeleiding en behandeling rond deze vraag: ‘In welke mate gelooft de begeleider dat de klant de antwoorden en bewegingen in zich heeft?’

“Want dat is een coach ten voeten uit:
hij is er rotsvast van overtuigd dat de oplossingen in jou zitten
en hij gidst je ernaartoe.”

Als klant krijg je vervolgens de vrijheid om te kiezen wat je er effectief mee doet.

Daartegenover staat: ‘Ik reik mijn kennis / advies / diagnose / inzichten, en zo krijgt de klant inzicht / beterschap / oplossingen aan om de klant verder te helpen’. Hier zitten we eerder bij de therapeut, consultant, adviseur, masseur, enz.

Maar zoals je al kon vermoeden zit er heel wat overlap tussen de disciplines. Therapeuten gebruiken vaak coachende technieken. En coaches zetten vaak sturende mechanismen in om tot verandering te komen.

Kies je het best voor een coach of voor een psycholoog?

Wij vinden: kies afhankelijk van je vraag voor een bepaalde persoon en de specifieke methoden die de persoon hanteert, los van de titel of de school waar hij of zij toe behoort. Het kan wel helpen dat je bij een erkende coach gaat, die heeft een gedegen opleiding genoten en kan dus ook met zwaardere thema’s om.

Vraag je je af een coach jou kan helpen? Hier kom je te weten wanneer je gebaat bent bij coaching.

Wat is het doel van coaching?

Coaching is hot. Voor elke stap in je leven lijkt er een coach te bestaan die je erbij kan helpen. Tot en met verhuizen of opruimen. Maar wat kan je precies verwachten van coaching? Wat is het doel van het inschakelen van een coach?

Vroeger kende het brede publiek coaches enkel uit de sportwereld. Een sportcoach begeleidt de atleet of ploeg om prestaties gebalanceerd voor te bereiden en vooropgestelde sportdoelen te bereiken. En dat is exact wat elke coach wil, of het nu om sport draait of over een ander thema gaat: een coach brengt je in beweging en gidst je in de richting van een doel.

Coachingdoelen vroeger

Typische coachdoelen zijn externe doelen: een zaak starten, gewicht verliezen, een carrièreswitch maken, meer zelfvertrouwen krijgen, een moeilijke beslissing nemen, lastige emoties ventileren en loslaten, betere relatie(s) met partner(s), kinderen, collega’s en/of anderen… In een coachingtraject is een duidelijke evolutie merkbaar en ook het resultaat vrij tastbaar en concreet.

Je kan dus bij een klassieke coaching verwachten dat je samen doelen stelt, stappen afspreekt, de vooruitgang opvolgt. Een coach zal je daarbij motiveren, inspireren, opvolgen, uitdagen en je grenzen doen verleggen.

…en coachingdoelen nu

Tegelijk merkten coaches de voorbije decennia dat enkel inzetten op externe resultaten vaak niet volstaat. Waarom? Onder de oppervlakte spelen oude patronen die iets anders willen van ons, die ons zelfs saboteren. Beperkende gedachten, irrationele angsten, innerlijke stemmetjes die ons aanmanen vooral voorzichtig te doen … Die overwin je niet met wat wilskracht en goede gewoontes, ze zitten te diep in ons onbewuste geworteld.

Daardoor integreren coaches vandaag tal van interessante creatieve begeleidingsvormen die de mogelijkheden van coaching een pak ruimer maken. Neem bijvoorbeeld (emotioneel) lichaamswerk, opstellingen, NeuroLinguïstisch Programmeren (NLP), enz. Hier vind je een overzicht van de vormen van coaching.

Oude patronen transformeren

Coaching gaat vandaag dus eerder over het herprogrammeren en transformeren van innerlijke oude patronen. Uiteraard bereik je dankzij die transformatie automatisch een aantal externe doelen, maar dit keer zorgen we dat de veranderingen blijvend zijn door ook de fundamenten aan te pakken.

Samengevat:

 • Het is zinloos om hardnekkig een doel te proberen bereiken en dan weer te hervallen omdat je als persoon niet veranderd bent.
 • Als persoon veranderen zonder dat er in je externe wereld iets verbetert, is dan weer zelfbedrog.
 • Alle innerlijke shifts vertalen zich vanzelf in uiterlijke veranderingen – anders is er volgens ons niks wezenlijks verschoven.

Het is aan de coach om goed te bewaken of er wel werkelijk iets verandert, zowel aan de binnenkant van de klant als aan de buitenkant: onderneemt hij echt acties?

Is coaching iets voor jou? Lees hier of coaching nuttig is voor jou, of net niet.

Wil je zelf al aan de slag? Lees dan eens onze Zelfcoaching Gids.

Daarom is coaching zo populair

Hoe komt het dat coaching steeds meer mensen aanspreekt, en dat zo veel mensen er laaiend enthousiast over zijn? Waarom is coaching nu pas zo populair, terwijl enkele coachingsessies zoveel inzicht kunnen bieden, obstakels uit de weg ruimen en klaarheid bieden?

Een veranderd zelfbewustzijn

Het antwoord ligt bij een veranderde ingesteldheid ten opzichte van onze innerlijke mens. Waar de algemene mentaliteit in de 20ste eeuw eerder neigde naar zwijgen, doorwerken en sterk zijn, vragen we ons nu collectief af hoe we ons bij dingen voelen. We streven meer dan ooit innerlijk geluk na: zowel thuis, in onze werkomgeving als in de vrije tijd. We beseffen dat we gelukkiger kunnen worden door aan onszelf te werken, en dat we gebaat zijn met een gids op ons pad.

Andere vaardigheden op de voorgrond

Ook de tools en technologieën die alom beschikbaar zijn, beïnvloeden die mentaliteitsshift. Vandaag maak je niet meer zozeer het verschil met kennis en vaardigheden – hoewel die zeker nog van belang zijn –, maar wel met de manier waarop je omgaat met druk, tegenslag, je innerlijke geluk. Dat daar de nadruk op ligt, doet veel mensen stilstaan bij wat ze zelf in zich hebben om beter met zaken om te gaan, en om gelukkiger en zorgelozer in het leven te staan. Coaching helpt je om naar de essentie te gaan.

Een waaier aan keuzes

Dat geldt voor topsporters en zakenlui, maar evengoed voor iedereen met ambities en dromen in het leven. En ook dat hoort bij de cultuur van vandaag: we hebben een enorm groot palet aan mogelijkheden en streven ernaar om in elk opzicht alles uit het leven te halen. Coaching helpt ons die keuzes te maken en de richting te bepalen die bij ons past. Het bezorgt ons veel sneller antwoorden, dan als we die op eigen houtje proberen te zoeken.

Op zoek naar een coach? Zo herken je een goede coach.