TRAIN-DE-TRAINER

HET NIEUWE LEREN

Gratis Demo-avond Nu Inschrijven

Train-de-Trainer

Wil jij krachtig en effectief voor groepen staan?
Wil je leerprogramma’s opbouwen die mensen boeien, inspireren en vooral: exponentieel doen groeien?
Wil je een trainer worden die het verschil maakt? Niet de zoveelste 1-richting PowerPoint spreker die zijn publiek na 5 minuten kwijt is en ze nooit terugwint?
Wil je op je evaluaties in plaats van ‘Goed’, dingen zoals ‘Mind blowing!’ – ‘Eindelijk!’ – ‘Life changing!’ lezen?

In de Kishotenketsu Train-de-Trainer Opleiding, ontworpen en gegeven door Francis Laleman in co-facilitatie met Charles-Louis de Maere, ontdek je het nieuwe leren. Voorbij het klassikale top-down verhaal, hoe kan je ervoor zorgen dat leren speels én diepgaand is? Dat volwassenen geboeid groeien?

Gebaseerd op meer dan 45 jaar ervaring met internationale meesters, methodieken en groepen, leer je hier hoe je krachtig en zelfzeker voor om het even welke groep kan staan. Je leert telkens weer unieke ervaringen creëren met je deelnemers, die ze niet snel vergeten. Ongeacht de materie die je brengt – of het nu Sanskriet, Excel of coaching is.

Het leertraject loopt over 15 dagen (10 dagen klassikaal + 4 dagen begeleide opdrachten + 1 afstudeerdagdag) en bevat 7 leerdomeinen. Deze komen afwisselend in elk blok aan bod, met een incrementele opbouw. Elke lesdag bouwt verder op de vorige. Tussen de lessen door krijg je opdrachten mee, die je individueel en/of in groepjes doet.

De focus verschuift doorheen de opleiding organisch van de eerdere naar de latere leerdomeinen. Hier is wat de 7 domeinen inhouden:

Hoe zorg je er als trainer voor dat je deelnemers zich welkom voelen?
Hoe zorg je dat ze klaar en bereid zijn om te leren? Dat eventuele weerstand is omgezet in vrijwillige deelname?
Hoe richt je de ruimte in zodat ze past bij het leerverhaal? En dat de deelnemers zich vrij en veilig voelen om onbeschaamd hun ding te doen?
Hoe draag je de groep zodat het leren zich kan voltrekken? Hoe creëer je de spanningsboog en afwisseling met rust?
De tools van de trainer – Wat zit er in je boekentas? Flips? Beamer? Stiften? Kwasten? Potloden? Touwen? Kegels?
Syllabus en leermateriaal. Hoe pak je het aan met slides? Spelmateriaal? Visuals? Objecten? Webpagina’s? Murals? Trello borden? Post-it walls?

We geven de basis van leertheorie mee. Wat zit er in een klassieke trainersopleiding? We bespreken de essentie van pedagogie, andragogie, heutagogie, didactiek, single- en double-loop- learning, informatief en exformatief leren. Wat kunnen we leren van de didactische principes van Tagore, Hahn, Steiner, Montessori, Gagné, Toyota en al de anderen?
Maar vooral: hoe leren volwassenen eigenlijk? Wat zet hen aan om te leren, en hoe blijven ze vooruit gaan? We bekijken theorieën zoals de tweefactorentheorie, de lerende organisatie Cunningham’s Law, de invalshoeken van Noriako Kano, Paulo Freire, Augusto Boal, Jacques Lecoq, Yoshi Oida en veel meer.
De theorie van het leren zit vol modellen. Welke werken écht en zijn dus empirisch, welke niet? Wat doen we met alle theorieën die niet (of niet meer) door wetenschappelijke inzichten worden ondersteund, maar nog altijd onbeschaamd en ongehinderd de ronde doen in de opleidingswereld?
Hoe kan je je werk als opleider wetenschappelijk en vooral effectief benaderen?
Waarom is Agile zo’n krachtig antwoord op het vraagstuk van leren en hoe breng je het binnen in een opleiding?

Hoe bouw je een leertraject uit? Hoe begin je eraan? Hoe zit een goed opgebouwde training in elkaar? We bekijken eerst de traditionele aanpak van werken met instructional design en leerdoelen. Dat komt echter vaak neer op mentaal éénrichtingsverkeer en weinig gebruik van de kennis en de zintuigen van de deelnemers.
Daarop bouwen we verder om een echte User Story te leren maken, waarin je via Reverse Learning Engineering een multisensoriële, levendige en engagerende leer-ervaring neerzet voor je deelnemers.
Je leert immersief werken: mensen eerst in iets onderdompelen en laten beleven, om er dan over te reflecteren. Daarnaast leer je ook hoe iteraties, affordances en incrementeel leren een positieve invloed op het leren hebben.
We leren wat de Wet van het Stabiele Minimum van Design betekent – en wat we daar als ontwikkelaars van leerprogramma’s mee aanvangen.
Je leert hoe je Agile kan zijn in het ontwerpen en leveren van je training. Hoe ga je om met de onzekerheden die gepaard gaan met het effectief aanleren van een bepaalde materie aan een groep mensen met allerlei noden, achtergronden, weerstanden…? Hoe bouw je dat in?

Hoe creëer je als trainer de condities voor een goede groepsdynamiek?
Hoe creëer je als facilitator de sfeer en voorwaarden die het mogelijk maken dat mensen zich engageren, met en voor elkaar, om samen te leren?
Hoe ga je gretig in op diversiteit op het vlak van leeftijd, gender, cultuur, generatie, voorkennis, motivatie, hiërarchische positie, skillset en meer?
Wat betekent faciliteren precies, ten opzichte van training geven? Hoe doe je dat? Welke impact heeft dit op je trainerschap?
Hoe kan je tussen de deelnemers staan en toch het leerproces efficiënt begeleiden?
Hoe ga je om met weerstand, discussies? Hoe kan je vermijden dat ze ontstaan, en wat als ze er dan toch zijn?
Waarom bestaan de legendarische “lastige deelnemers” niet?
Hoe zorg je voor groepsethiek, waarin er open en zorgzaam met elkaar wordt omgegaan?
Clean language: spreek- en luistertechnieken die mensen makkelijker in een lerende houding brengen – en houden.

Bij interactief training geven draait alles rond het juiste ritme en de juiste keuze van je werkvormen – waarbij je in elke omgeving, live of online, perfect de groep naar waarde kan schatten en goede leerresultaten kan afleveren.
We exploreren de wereld van werkvormen – voor klassikale training en voor live online werk.
Werkvormen zijn korte, krachtige structuren, waarin de trainer een ruimte aanbiedt waarin de deelnemers iets specifieks, maar ook iets algemeens, kunnen leren. Werkvormen groeien ook voort, uit elkaar en bovenop elkaar – zodat het leren, en het programma van de trainer als geheel, op een organische, iteratieve en incrementele manier verloopt.
In de loop van het programma verzamelen we een brede waaier van de meest diverse werkvormen, die beroep doen op alle zintuigen van de deelnemers.
We leren niet alleen werkvormen en de juiste werkvormen gebruiken in de juiste omstandigheden – we leren ook werkvormen ontwerpen en op maat aanpassen.

Natuurlijk gaan we oefenen, oefenen en nog eens oefenen.

Je leert methodes, werkvormen en facilitatietechnieken door ze te doen. Je leert hoe je met groepen werken in korte feedback-loops, zodat je ook zelf voortdurend je werk en je eigen praktijk kan aanpassen.
Je leert werken met traditionele en minder traditionele hulpmiddelen: van flip tot vloerpuzzel tot canvas tot computerscherm. Je werkt met en ontwikkelt zelf laagdrempelige werkvormen en tools die je live en online kan toepassen.
Je leert je taal bijsturen voor meer impact, je leert echte vragen stellen, en je leert hoe clean language een sleutel is tot lerend faciliteren.

Het is uiteraard belangrijk dat we leerresultaten kunnen meten. We beginnen met de conventionele manieren (Kirkpatrick en anderen).
Daarna leer je het verschil tussen data verzamelen en een continue verbetercyclus. Daarbij hoort het werken met Agile Feedback Loops.
Je leert ook het verschil tussen wat-, hoe-, wie-, waarom- en wanneer-vragen.
Je leert data analyseren en vertalen naar leerconclusies.
Via de verbeter Kata en de coaching Kata blijf je als trainer/facilitator op een constante verbetercurve – die tezelfdertijd rekening houdt met de verwachtingen van je organisatie en het leerproces van je deelnemers.

Voor iedereen met een boodschap om te delen, en een verlangen om mensen écht iets te laten bijleren.

Voor beginnende trainers die van professioneel lesgeven hun vak willen maken. Die de internationale basis van het trainerschap willen aanleren – en die onmiddellijk ook verder willen gaan dan het klassieke klassikale preken. Geen vooropleiding of ervaring vereist.

Ook voor ervaren trainers die op zoek zijn naar structuur in hun intuïtieve aanpak. En die verder durven groeien op het vlak van interactiviteit, programma’s opbouwen, omgaan met groepen, het creëren en toepassen van werkvormen… Van goed naar wereldklasse.

Op het einde van deze opleiding krijg je een attest van deelname. Dat kan je in de loop van de komende twaalf maanden verzilveren door het verzamelen van studiepunten en praktijkpunten.

Studiepunten verzamel je door deel te nemen aan meetups, workshops en bijkomende opleidingen.

Praktijkpunten verzamel je door zelf workshops te faciliteren die wat je hebt geleerd in de praktijk omzetten.

Na één jaar, op 10 mei 2023, komen we allemaal weer samen voor een terugkomdag. Het is een dag van intervisie en feest. En we geven aan elkaar via een interactieve werkvorm een voorstelling van wat we in het voorbije uit onze studie en praktijk hebben geleerd.

Op het eind van deze dag zetten we ons attest van deelname om in een attest van Kishotenketsu Practitioner.

Loft 26, Sint-Salvatorstraat 18 / 104, 9000 Gent

Het live gedeelte gaat door in Loft 26, onze eigen zaal in de vernieuwde Gentse Dokken. In een heldere en luxueuze ruimte vind je alle voorzieningen voor een aangename en memorabele opleiding, inclusief verse lunch en heerlijke koffie of thee.

Duur

Het traject loopt over 12 maanden, om je veel tijd te geven om te oefenen en het materiaal te integreren in je eigen praktijk . Het is opgebouwd uit 5 blokken van telkens 2 lesdagen waarin we live of online samenkomen.

Tussendoor krijg je 4 dagen begeleide opdrachten en studiewerk, die je afwisselend alleen of in groepjes van 2 à 3 maakt. Reken in totaal op minstens 4 dagen werk tussen de blokken in.

Je krijgt ook een persoonlijke leerbegeleider, zijnde één van de twee facilitatoren van het volledige programma, Francis Laleman en Charles-Louis de Maere. Daar heb je tussentijds gesprekken mee, en je kan bij hen terecht met je vragen en cases.

We beginnen met een online meetupmeet-up (1,5u) met heel de groep. We leren elkaar kennen en maken afspraken. De rest van de lesdagen verloopt afwisselend live (in Loft 26 te Gent) en online.

Selecteer een startdatum/reeks:

Volgende stap

Wat is er zo anders aan deze opleiding?

 • De lesgevers
  Francis en Charles-Louis zijn niet van de minste! Francis is een oude rot in het vak, die ook altijd zijn eigen richting uitging. Charles-Louis is zijn partner in crime, een internationaal gevraagde Agile-trainer en Visual Harvesting expert. Wij houden van hun eigenwijsheid én de effectiviteit van hun werk.
 • De methode: de internationale basics, met een twist
  De kishotenketsu leermethode is gebaseerd op de klassieke leertheorieën, maar gaat er ver voorbij. Het durft vragen stellen waar anderen slaafs de conventies volgen. Het durft uitdagen waar anderen om bevestiging vragen.
 • Gericht op impact bij de deelnemers
  Veel train-de-trainers zijn gefocust over wat je als trainer moet doen, en de deelnemers reageren daar hopelijk goed op.
  In deze opleiding vertrek je net vanuit je deelnemers, en leer je hem meenemen op een reis naar leren. Daardoor gaat alles veel vlotter en organischer, en krijgen je cursisten waar ze écht voor kwamen.

Video: Programma van de opleiding

Over de methode

"De kishotenketsu leermethode is een niet-conventionele, integrale, en empirische leermethode. Ik ontwikkelde ze op basis van een grote diversiteit aan leerinzichten uit verschillende disciplines, in dialoog met studenten, en door middel van cooperatieve leerprojecten uit en in Japan, India, de Arabische wereld, Europa, Argentinië en Uruguay.

Deze train-de-trainer bereidt je voor op goed trainerschap. Het programma leert je wat de conventionele benaderingen en verwachtingen zijn, en verdiept en verbreedt van daaruit, mee met de dynamiek van de deelnemers - naar nieuwe, niet-conventionele en zelfs experimentele leermethodologieën, aangepast aan de omstandigheden van nieuwe generaties (millennials en GenZ). Wat je leert, en hoe diep je leerervaring reikt, bepaal je vooral zelf. Omdat het programma is uitgespreid in de tijd laat het ook veel ruimte toe om tussendoor te lezen, meet-ups bij te wonen, deel te nemen aan online fora, en praktijkervaring op te doen."

- Francis Laleman

Meer video’s