Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

INTEGRALE COACHING PROFESSIONAL

WORD PROFESSIONELE COACH

Gratis Demo-avond Nu Inschrijven

Integrale Coaching Professional

Wil jij:
Vernieuwend en kwalitatief leren coachen?
Een omvattend kader meekrijgen waarin jouw expertise een centrale plek krijgt?
Een internationaal erkend coachdiploma behalen?
Mensen op hoog niveau begeleiden?
Je eigen coachstijl ontwikkelen?
Jezelf als coach (nog) stevig(er) in de markt positioneren?

De Professional is het vervolg op de Essentials en het tweede onderdeel van onze ICF-geaccrediteerde Level 2-opleiding Integrale Coaching Essentials + Professional. Op 11 dagen tijd leer je mensen coachen op gebieden waar je voorheen minder zelfzeker en succesvol was.

Je proeft van een rijk palet aan toptechnieken uit alle hoeken van de coachwereld. Je beheerst moeiteloos de traditionele kaders én zet telkens weer volledig unieke sessies neer. Je leert coachen op gebieden waar je voorheen minder zelfzeker en succesvol was.

Intuïtie en creativiteit krijgen een centrale rol. Je leert met gemak en humor alles wat er gebeurt in een sessie te gebruiken om resultaat te boeken. Je bekwaamt jezelf in onze gepatenteerde houding van ‘niet-weten’ en flow. Je stroomt als vanzelf naar de essentie van de vraag – en de helende beweging.

Je ontwikkelt je eigen stijl als coach. Iedereen heeft zijn eigen voorkeuren, op technisch én op inhoudelijk vlak. De Integrale methode is open: alles wat je al kon en nog zal bijleren, kan je meenemen en gebruiken. We moedigen zelfs actief aan dat je je eigen persoonlijke palet uitwerkt.

We zoeken daarnaast naar de beweging die jij hebt neer te zetten, en werken die in de loop van de Professional uit. We leggen een sterke nadruk op het concreet in de wereld zetten van jouw visie. Of het nu in je werk, in je persoonlijke leven of als zelfstandige coach is. Na deze module kan je het materiaal op professionele wijze integreren in jouw huidige leefwereld en expertise.

 

“Great sculptors and artists spend countless hours perfecting their talents. They don’t pick up a chisel or a brush and palette, expecting immediate perfection. They understand that they will make many errors as they learn, but they start with the basics, the key fundamentals first.”
– Joseph B. Wirthlin

In deze module frissen we de Coach Basics op en gaan we een aantal stappen verder. Met verrassende en uitdagende formats verdiepen we jouw bestaande kennis en voegen we essentiële nuances toe. We duiken in de dynamiek van het coachgesprek, de lagen en thema’s die aan bod kunnen komen. Je coacht en krijgt een eerste feedback.

 • Herhalen van de Coach Basics
 • Werken met Wielen
 • Lagenleer. Op welke lagen speelt de vraag vooral? Veel voorkomende lagen en thema’s in coachgesprekken
 • Het Ding vinden. Snel en efficiënt naar de kern van de vraag
 • Wat voor coach ben jij? Een eerste onderzoek naar jouw niche

“The most important thing in communication is hearing what isn’t said.”
– Peter Drucker

Als coach is communicatie jouw sterke punt. Waar jouw klant geen woorden vindt, heb jij meerdere manieren om de boodschap – al dan niet verbaal – naar de oppervlakte te brengen. Je leert ook spelen met allerlei vormen van defensieve en manipulatieve communicatie. Je bespeelt de mechanismen waarmee klanten zichzelf en hun problemen beschermen en leert ze in alle rust en aanvaarding omzeilen of ontmantelen.

Naarmate een coachtraject aan diepte wint, komen ook dieperliggende thema’s naar boven. In deze module leer je krachtige herkaderingen aan in verschillende lagen en thema’s. Je leert rechtstreeks communiceren met het onbewuste via metaforen. Een aantal zaken komen steeds terug, zoals vastzitten in oude patronen, schaarste/overvloed, faalangst en zelfvertrouwen… Via het sensoriële werken ontdek je een nieuw register, een andere taal, om te communiceren met (het onbewuste van) je klanten.

 • Vormen van Vorm in Coaching
 • Verstoorde Communicatie herstellen en de patronen eruit halen
 • Sensorieel werken
 • Coachen met observaties
 • Horen wat niet gezegd wordt
 • Metaforische coaching

“My mother said to me, ‘If you are a soldier, you will become a general. If you are a monk, you will become the Pope.’ Instead, I was a painter, and became Picasso.”
– Pablo Picasso

In deze module leer je de zin en onzin van persoonlijkheidsmodellen. Deze zijn nuttig om mensen te situeren, maar ook gevaarlijk wegens het oordeel dat er al snel insluipt. Wij leren je de fijne balans bewandelen tussen de twee. We geven je daarnaast ook de essentie mee van een aantal bekende en vaak gebruikte modellen.

Onze persoonlijkheid is trouwens niet één geheel, eerder een kakofonie van vaak tegenstrijdige stemmen. We duiken via diep werk met polariteiten en delenwerk onder de oppervlakte van dit ongrijpbare geheel en brengen onder de oppervlakte veranderingen aan.

 • Het verschil tussen verschillende soorten persoonlijkheidsmodellen
 • Hoe en wanneer (niet) werken met persoonlijkheidsmodellen?
 • De praktische essentie van een aantal bekende typologieën (Discovery Insights, MBTI, Enneagram…)
 • Geavanceerd werken met polariteiten
 • Delenwerk

“If we know where we came from, we may better know where to go.
If we know who we came from, we may better understand who we are.”

Hoe bewuster we ons worden van waar we allemaal deel van zijn. Hoe beter we begrijpen waarom we doen wat we – soms tegen onze eigen keuzes in – doen.

Coaching op de persoon loopt vaak vast in blinde vlekken die niet binnen ons, maar buiten ons liggen. Vaak zijn er in ons leven onzichtbare krachten aan het werk; energieën die we niet (meer) voelen maar die ons doen en laten sturen. Via systemische coaching en familie/organisatieopstellingen krijg je inzicht in deze krachten en leer je ook hier een meerwaarde boeken.

Het systemische is mysterieus en intens. We verruimen ons bewustzijn en zakken naar de lagen van Zijn eerder dan Doen, waar een andere manier van begeleiden ontstaat: het creëren van een Oplossingsruimte waarin de klant zijn eigen werk doet. Reken op 2 krachtige ervarende dagen die je leven voorgoed zullen veranderen.

 • Systemische Wetmatigheden en dynamieken
 • Systemische vraagstellingen
 • De Basics van 1-op-1 Opstellingen: elementkeuze, exploratie en interventies
 • Een oplossingsruimte creëren – Holding Space

“Creativity is just connecting things. When you ask creative people how they did something, they feel a little guilty because they didn’t really do it, they just saw something. It seemed obvious to them after a while. That’s because they were able to connect experiences they’ve had and synthesize new things.
– Steve Jobs

Alle modellen tot daar aan toe, een coachgesprek blijft onvoorspelbaar – en iedere persoon zit anders in elkaar. Als Integrale Coach lees je tussen de lijnen, en slaag je erin ook je klant tussen diens eigen verblindende lijnen door te laten kijken (en voelen).

We reiken enerzijds vastomlijnde creatieve en soms ronduit kunstzinnige formats aan. Anderzijds leren we je een houding van inspiratie aan. Daarmee kan je vanuit het niks een treffende interventie toveren die exact op maat van je klant gemaakt is.

Je ontwerpt actiemetaforen die de persoon in beweging zetten en daarmee een langduriger en transformerender effect sorteren. Je brengt alles uit de opleiding Integrale Coaching samen in één geheel dat helemaal aansluit bij je klant en de laag waarop beweging mogelijk is.

 • Creatief-fysieke formats
 • Spelen met je intuïtie en creativiteit – en anderen daarin meekrijgen
 • Werken vanuit het ‘niet-weten’
 • Actiemetaforen
 • Herhaling van al het geziene materiaal uit de Professional + Generale Repetitie-coachings

Integrale Coaching Professional is voor mensen die reeds één of meerdere coachopleidingen volgden of die coachervaring hebben. Je ontdekt nieuwe technieken en invalshoeken, en exploreert het spannende gebied van het niet-weten. Je maakt je diepzinnige houdingen eigen die je comfort en kracht geven in coachgesprekken.

Het is het tweede deel van onze ICF-gecertificeerde Level 2-opleiding. Na het succesvol afronden van deze opleiding krijg je, naast je diploma Integrale Coaching Professional, ook het internationaal erkende Level 2-certificaat op PCC-niveau.

Je bouwt je eigen begeleidingsstijl (verder) uit, en welke sector je ook zit. Je wordt doorheen de opleiding begeleid om jezelf achteraf krachtig en helder neer te zetten in jouw professionele omgeving.

Deze opleiding is enkel voor mensen die reeds Integrale Coaching Essentials volgden (of een vergelijkbare ervaring kunnen aantonen):

 • Interne en externe coaches, psychologen, therapeuten…
 • Trainers en opleiders die interactiever en diepgaander met hun groepen willen werken

Voor het Professional-diploma vragen we meer commitment dan in de Essentials: naast 80% aanwezigheid vragen we ook een reflectieverslag van elk lesblok, meerdere coachverslagen en het succesvol afleggen van de certificatieproef.

Wie de verslagen indient en slaagt voor de proef, krijgt een officieel diploma tot Integrale Coaching Professional. Wie deze stappen niet volbrengt, ontvangt een Bewijs van Deelname mits minstens 80% van de modules aanwezig geweest te zijn.

Wanneer je de Integrale Coaching Essentials + Professional volgt, krijg je bovenop de 2 diploma’s die je van yourcoach krijgt ook een officieel, internationaal erkend Level 2-certificaat van het ICF op PCC-niveau. Voor het behalen van het Level 2-certificaat komen er nog 10,5 uren intervisie bij, en individuele Mentor Coaching (dit is inbegrepen in de prijs van de opleiding). Met dit certificaat kan je rechtstreeks bij het ICF je ACC- of PCC-accreditatie aanvragen.

Lees hier meer over onze diploma’s en het ICF Level 2-kwaliteitslabel van Integrale Coaching.

Loft 26, Sint-Salvatorstraat 18 / 104, 9000 Gent

De Opleiding Integrale Coaching Professional gaat door in Loft 26, onze eigen zaal in de vernieuwde Gentse Dokken. In een heldere en luxueuze ruimte vind je alle voorzieningen voor een aangename en memorabele opleiding, inclusief verse lunch en heerlijke koffie of thee.

Duur

De opleiding omvat 11 dagen (inclusief certificatie).
De deuren gaan open om 9u en de opleiding start om 9u30. Einde is om 17u.

Selecteer een startdatum/reeks:

Volgende stap

Commitment

De Professional Coachopleiding bouwt verder op de fundamenten die gelegd werden in de Essentials. We schakelen een versnelling hoger op het vlak van complexiteit en diepgang van de technieken en houding – en ook op het vlak van oefenen en reflecteren. Deze opleiding vraagt dus een groter commitment, onder andere door:

 • Technischer
  Integrale Coaching Professional is technischer dan de Essentials. De nadruk verschuift: je eigen persoonlijke proces komt nog steeds aan bod, en daarnaast komt er meer nadruk te liggen op jouw vaardigheid en jouw impact op het proces van de klant. Er wordt meer geoefend en vormelijke feedback gegeven. Waar veel formats in de Essentials ‘onzichtbaar’ blijven voor je gesprekspartner waardoor je ze om het even waar kan toepassen, wordt er nu dieper, complexer en explicieter gecoacht zodat een formele coachformat en -contract nodig zijn.
 • Geobserveerde coachgesprekken
  Het lesgevende team is actief aanwezig tijdens de oefeningen, geeft feedback en volgt de evolutie van de deelnemers op. Elk blok zijn er meerdere oefenmomenten, zodat iedereen meerdere keren feedback krijgt.
 • Opdrachten en reflectieverslagen
  Tussen de modules in geven we opdrachten mee. Dit voor jouw eigen ontwikkeling, en ook als voorbeeld voor wat je aan je klanten kan meegeven. Je evalueert de lesdagen, jezelf als coach en als persoon.
 • Mentor Coaching
  Als professionele coach ga je zelf ook in begeleiding. Wie het Level 2-Programma volgt, krijgt individuele Mentor Coaching bij één van onze Master Coaches.
 • Regionale oefengroepen
  De groep wordt opgedeeld in regionale teams, die tussen de lesdagen in ook samenkomen om het geleerde in te oefenen. Dat is nodig, want elke volgende lesdag bouwt verder op de vorige.
 • Maandelijkse Intervisie
  We organiseren maandelijkse oefenmiddagen voor al onze deelnemers. Als Integrale Coaching Professional vragen we jou om minstens 3 keer te komen in de loop van je opleiding. Dit om de stof beter te integreren, je ‘vlieguren’ te doen en mogelijke vragen diepgaand te kunnen beantwoorden.
 • Certificatieproef
  De Professional wordt afgerond met een dag vol coachgesprekken. Iedere deelnemer coacht en krijgt feedback. Wie aanwezig was, de opdrachten op tijd instuurde en een coaching op niveau aflevert, kan zich achteraf Integrale Coaching Professional noemen. Daar bovenop krijg je ook het internationaal erkende ICF Level 2-certificaat op PCC-niveau, waarmee je quasi rechtstreeks je eigen ICF-label als coach kan aanvragen.

Deel 2 ICF-geaccrediteerde Level 2-opleiding

Inbegrepen in de prijs:

11 Lesdagen (82,5 lesuren)
5 Geobserveerde coachgesprekken met schriftelijke feedback
2 Groepsintervisies (7 lesuren)
1 Individuele supervisie
1 Certificatiedag met feedback over een coachingssessie op PCC niveau

ICF Gecertificeerd Level 2

Getuigenissen

ICF Pack

Integrale Coaching Essentials + Integrale Coaching Professional voor € 5490 ex BTW* (Bespaar € 500). Enkel wanneer Integrale Coaching Essentials & Integrale Coaching Professional samen worden gefactureerd!

Inschrijven Integrale Coaching Professional Integrale Coaching Essentials