Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

STRESS & BURN-OUT COACH

INTEGRATIEF EN PRAKTIJKGERICHT

Gratis Workshop Stress- & Burn-out Coaching Info & Demo-avond Nu Inschrijven

Stress & Burn-out Coach

In deze intensieve en verdiepende coachopleiding combineren we verschillende disciplines en praktijken rond stress en burn-out. We brengen een unieke mix van wetenschappelijk kaders en medische informatie, met beproefde methodieken en best practices uit de dagelijkse praktijk.

Alle theoretische & wetenschappelijke kaders die worden aangereikt worden onmiddellijk aan de praktijk getoetst door middel van coachoefeningen en opdrachten. Het is onze bedoeling professionals op te leiden die op alle vlakken en in de verschillende fasen van stress & burn-out begeleiding kunnen bieden, zodat hun klanten ook op alle vlakken kunnen recupereren en transformeren.

 • Theoretisch onderbouwd
  Stress en burn-out hebben ook medische gevolgen, dus bij de begeleiding ervan hoort een grondige kennis van de fysieke impact en noden. We bestuderen grondig de impact van het brein, hormonen en meer op stress en veerkracht, zodat je als coach beter kan inschatten welke draagkracht er is en welke interventies gepast zijn.
 • Praktische toepassing
  Coachen is een vaardigheid die om vlieguren vraagt. Wij geven de meest impactvolle werkvormen uit onze eigen praktijk mee, en oefenen die tijdens de opleiding grondig in. Je leert methodes en technieken aan uit de biologie, geneeskunde, relaxatie, coaching, psychologie en opstellingen. Dit door begeleid te oefenen met de medecursisten, ervaringen te delen, te reflecteren.

Door tijdens de opleiding de oefeningen ook zelf als coachee te ervaren en als persoon te groeien, leer je impactvoller anderen begeleiden. Ons motto is: “Als je een beter mens wordt, ben je een betere coach.”

De opleiding is erkend door de Vereniging van Erkende Stress en Burn-outcoaches (VESB).

Ons programma behandelt de verschillende aspecten die in de dagelijkse praktijk nuttig en nodig blijken voor effectieve preventie, begeleiding herstel en reïntegratie van mensen met stress en burn-out. Onze nadruk op de praktijk zorgt ervoor dat je achteraf niet gewoon meer weet, maar meer kan. En dat is wat het verschil maakt wanneer je met mensen begint te werken.

Daarnaast is het een boeiende ontdekkingsreis die je als persoon lijfelijk ervaart, en die jouw leven kan veranderen.

Op deze inspirerende eerste dag duiken we diep in de kern van stress en burn-out. We verkennen de verschillende factoren die bijdragen aan het ontstaan van stress en hoe deze zich kunnen ontwikkelen tot een burn-out.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Uitleg over concepten zoals acute en chronische stress, burn-out, bore-out, veerkracht en meer.
 • Fysiologische impact op het lichaam van stress en burn-out. Van orthosympathisch naar parasympathisch zenuwstelsel.
 • Fasen van burn-out & herstel: het OSCURO-model.
 • Totaalaanpak van chronische stress & burn-out op 3 sporen.
 • Coachattitudes bij de begeleiding van mensen met stress & burn-out.
 • Intakegesprek & verloop van een coachtraject.

Op dag twee duiken we dieper in de psychologie achter stressreacties en herstelprocessen. We onderzoeken de verschillende manieren waarop het brein reageert op stressoren en hoe veerkracht en herstel kunnen worden bevorderd. Je leert hoe het lichaam bondgenoot kan worden bij herstel.

Doorheen praktische voorbeelden en peer-coaching leer je effectieve werkvormen aan om mensen naar meer welzijn en veerkracht te begeleiden.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • 4-dimensioneel meten van stress & energie.
 • Opmaak van een alarmprofiel.
 • Methodieken om spanning te verlagen en veerkracht te verhogen.
 • De 5 elementen om energie op te bouwen: theorie & praktijk.
 • Coachoefeningen rond energie.

Lichaam en geest zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Op dag 3 ontdekken we het belang en het hoe van energiebeheer voor een gezond welzijn. Je ontdekt hoe je je klant lichamelijk tot rust kan laten komen, en hoe deze dienst stressoren binnen een ander perspectief kan zien.

Door je bewust te worden van je energiepatronen en effectieve strategieën voor energiemanagement te integreren, kun je beter voor jezelf zorgen en optimaal functioneren, zowel persoonlijk als professioneel.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Verschillende energiemodi die onze staat van zijn bepalen, zoals fysieke, mentale, emotionele en sociale/spirituele energie.
 • Deze energiemodi herkennen en in balans brengen om stress te verminderen en veerkracht te vergroten.
 • Het belang van het bijhouden van een energiedagboek, waarin je jouw energieniveaus en de factoren die deze beïnvloeden kunt bijhouden en analyseren.
 • Hands-on coach oefeningen rond energie en veerkracht.

Duurzaam werken aan stress & burn-out betekent ook inzoomen op de persoonskenmerken, de gedragspatronen, gewoontes en automatismen bij de mens. Op deze fascinerende dag verkennen we onder andere de dynamiek van polariteiten in persoonlijkheid en hoe deze van invloed kunnen zijn op stress en welzijn.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Hoe tegenstrijdige aspecten van jezelf kunnen leiden tot spanning en disbalans, en ook hoe ze een bron van kracht en groei kunnen zijn.
 • Praktische tools en technieken om polariteiten te verkennen en te integreren.
 • Belemmerende overtuigingen identificeren en herschrijven.
 • Hoe gedrag transformeren en je coachee in beweging brengen?

Dag 5 bestaat uit twee verschillende, doch aanvullende delen. De ochtend staat in het teken van een rouw en verlies. Veel stress hangt samen met onverwerkt verdriet, dat in ons lijf blijft hangen.

We gaan samen op een helende reis. We delen in een sfeer van veiligheid onze ervaringen met rouw en nemen de tijd om ons verlies te erkennen en te omarmen.

In de namiddag richten we onze aandacht op hartcoherentie, nog zo’n krachtig instrument voor heling en herstel. We verkennen de impact van hartcoherentie op ons fysieke, mentale en emotionele welzijn.
Je leert met behulp van praktische oefeningen en technieken hoe je je hartslag kan synchroniseren met je ademhaling, waardoor een diepe staat van coherentie en innerlijke rust ontstaat die ons energieker en veerkrachter maakt.

Burn-out ontstaat vaak wanneer mensen een leven leiden dat ver verwijderd is van wie ze écht zijn. Op dag zes focussen we op zelfinzicht en het stellen van doelen als essentiële stappen in het proces van stressmanagement en herstel.

Je leert hoe je je coachees kunt helpen hun eigen behoeften, waarden en doelen te identificeren en hoe je samen met hen een plan kunt opstellen om deze te bereiken. Op die manier creëren we de eerste beweging naar een leven dat écht bij jou hoort.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wie ben je écht? Wat is jouw missie?
 • Een 7-stappenplan naar je échte doelen.
 • Time management & prioriteiten stellen.

Onze omgeving heeft een grote invloed op hoe we ons voelen, hoe graag we ook sterker zouden willen staan in de spanningen die op ons afkomen. Stress ontstaat bij de interactie met anderen of gewoon door situaties die moeilijk te navigeren zijn.

Bij reïntegratie na burn-out is dit extra relevant. Stel dat je terug aan het werk gaat en er is ondertussen niks veranderd, hoe ga je daarmee om?

Sommige zaken kunnen we actief aanpakken, andere zijn moeilijker en weten we dat we zouden moeten aanvaarden. Maar dat kan best lastig zijn. We exploreren manieren om daarmee om te gaan.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Transactionele analyse: inzichten verwerven over & stappen zetten uit destructieve en energieverslindende situaties & relaties.
 • Van drama & stress in communicatie naar gelijkwaardigheid & verbinding.
 • Cirkels van Invloed en RET: hoe leer ik mijn klanten omgaan met zaken waar ze niets aan kunnen veranderen?
 • Praktische strategieën voor een succesvolle reïntegratie.

Op deze laatste dag van de opleiding staat reflectie centraal. We nemen de tijd om terug te kijken op ons leerproces en onze persoonlijke ontwikkeling gedurende de afgelopen dagen.

We vieren ook onze prestaties tijdens de certificatieceremonie en erkennen de voltooide opleiding. Je mag je medecursisten en de lesgevers verrassen met jouw unieke toepassing van de aangereikte kennis en vaardigheden.

Daarnaast verken je we de toekomstige stappen en mogelijkheden voor professionele groei als stress- en burn-outcoach. We delen inspiratie voor een vervullend leven als coach, gewapend met kennis, ervaring en compassie.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Burn-out als geschenk.
 • Reflectie op de opleiding.
 • Certificatie en feedback.
 • Afsluitceremonie.

Tijdens de certificatie geeft elke deelnemer aan de opleiding een korte demonstratie van een sessie of toont een zelfgekozen techniek. Wij nodigen andere deelnemers aan de opleiding uit om feedback te geven, zodat je concrete tips krijgt om verder te werken.

De certificatie is vrijwillig. Wie hem doet, krijgt het certificaat van Stress & Burn-out Coach. Anderen krijgen een getuigschrift van deelname.

Het certificaat wordt erkend door de Vereniging van Erkende Stress- en Burn-out coaches (VESB).

Voor onze opleiding tot Stress & Burn-out Coach streven we naar een diverse groep deelnemers met verschillende achtergronden en ervaringen. We verwelkomen deelnemers uit verschillende vakgebieden, zoals psychologie, coaching, gezondheidszorg, HR, onderwijs en bedrijfsleven. Een relevante werkervaring in één van deze domeinen is een pluspunt, maar geen vereiste. Om de kwaliteit van het leerproces te waarborgen, hebben we wel een aantal voorwaarden voor deelname:

 • Je beschikt over de basisvaardigheden van coaching. Bij voorkeur heb je die opgedaan in onze Integrale Coaching Essentials, omdat die het beste aansluit bij onze werkwijze. Een gelijkwaardige opleiding bij een ander kwalitatief opleidingscentrum kan ook, mits voorleggen van getuigschriften en een kennismakingsgesprek om naar de werkelijke kennis en vaardigheden te peilen.
 • Je hebt een bachelor- of masterdiploma, of een gelijkgesteld cognitief niveau.
 • Je hebt minimaal 3 jaar algemene werkervaring.
 • Je hebt voldoende mogelijkheden en tijd om de geleerde competenties in een reële context te oefenen.
 • Een belangrijk aspect van deze opleiding is zelfreflectie en openheid voor persoonlijke groei. We verwachten van onze deelnemers dat ze bereid zijn om kritisch naar zichzelf te kijken en open te staan voor nieuwe inzichten en perspectieven.
 • Naast de contacturen tijdens de opleiding, vragen we van onze deelnemers een zekere mate van zelfstudie en toewijding buiten de lesdagen om. Dit omvat het bestuderen van literatuur, het uitvoeren van coachings en het reflecteren op persoonlijke ervaringen, het deelnemen aan onze intervisie namiddagen
 • Gedragscode: Onze opleiding hanteert een ethische gedragscode die de belangen en het welzijn van cliënten waarborgt. We verwachten van onze deelnemers dat ze zich hieraan houden en professioneel en respectvol handelen in hun rol als coach.

Loft 26, Sint-Salvatorstraat 18 / 104, 9000 Gent

De Opleiding Stress & Burn-out Coach gaat door in Loft 26, onze eigen zaal in de vernieuwde Gentse Dokken. In een heldere en luxueuze ruimte vind je alle voorzieningen voor een aangename en memorabele opleiding, inclusief verse lunch en heerlijke koffie of thee.

Duur

De opleiding omvat 8 dagen (inclusief certificatie).
De deuren gaan open om 9u en de opleiding start om 9u30. Einde is om 16u30.

Selecteer een startdatum/reeks:

Volgende stap

Waarom kiezen voor YourCoach

 • Ervaren en deskundige trainers
  Onze opleiding wordt geleid door ervaren professionals die echte experts zijn in stress- en burn-outcoaching. Dit zowel uit hun eigen coachpraktijk als via hun werk in de bedrijfswereld. Je zal versteld staan van hun inzichten en praktische kennis! Daarnaast zijn het ook uitstekende trainers en groepsbegeleiders. Ze zorgen actief voor de veiligheid en groei binnen de opleidingsgroep, en creëren een stimulerende omgeving waarin elke deelnemer kan floreren.
 • Interactieve en belevingsgerichte benadering
  We geloven in een interactieve en belevingsgerichte benadering van leren. Dat betekent ten eerste dat onze manier van lesgeven jouw als cursist activeert en prikkelt. Geen éénrichtingsverkeer van informatie maar interactieve uitleg, praktijkoefeningen en actieve reflectie.
  Daarnaast zijn onze werkvormen ook gericht op meer dan praten. Wij coachen zonder blabla, en dat betekent mét gevoel, intuïtie, lijf en diepere onbewuste patronen. Tenslotte biedt onze opleidingsgemeenschap een waardevol netwerk waar gelijkgestemde zielen positieve ervaringen en leerprocessen kunnen delen. Niet alleen tijdens de opleiding, maar zeker ook nadien.
 • Persoonlijke begeleiding en mentorship
  Naast de groepslessen bieden we persoonlijke begeleiding en mentorship aan elke deelnemer. Onze trainers staan klaar om individuele feedback te geven, vragen te beantwoorden en ondersteuning te bieden gedurende de hele opleiding. Dit zorgt ervoor dat elke deelnemer het maximale uit de opleiding kan halen en zich optimaal kan ontwikkelen als stress- en burn-outcoach. Op het einde van de opleiding krijg je een persoonlijke feedback over je groeiproces als mens en als coach.
 • Flexibele leeromgeving
  We begrijpen dat elke deelnemer een unieke leerstijl en tempo heeft. Tijdens de dag houden we rekening met de energie en leernoden in de groep. Er zit bijzonder veel variatie in de werkvormen die we gebruiken om het materiaal over te brengen: uitleg aan de flipchart, demonstratie van een coachsessie of techniek, zelf oefenen, plenair of in groepjes reflecteren, individuele taken, Q&A-momenten…
  Onze online omgeving biedt extra ondersteuning. Je kan vragen stellen, het cursusmateriaal doornemen, extra video’s bekijken…
 • Certificering en VESB-Erkende opleiding
  Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangen deelnemers een officieel certificaat als Stress- en Burn-outcoach van de Vlaamse Expertisecentra voor Stress en Burn-out (VESB). Deze erkenning is een belangrijke mijlpaal en geeft aan dat je voldoet aan de hoogste standaarden op het gebied van stress- en burn-outcoaching. Het VESB-certificaat geniet de hoogst mogelijke erkenning en respect in de industrie en kan worden gebruikt om je geloofwaardigheid en expertise als coach te vergroten.
 • Welkom in het YourCoach-nest
  Onze stijl is persoonlijk en warm. We creëren een informeel kader waarin iedereen zichzelf mag zijn. Er wordt diep gewerkt en veel gelachen. Iedereen brengt zijn eigen patronen mee, inclusief de trainers. Daardoor is elke opleiding bij ons ook een persoonlijk groeitraject. En het betekent ook dat je intense ervaringen beleeft met de groep, waardoor regelmatig vriendschappen voor het leven ontstaan. Je zal zien dat wij groep per groep, echt een community vormen van gelijkgestemde zielen. De verbinding is zo groot dat je na de opleiding een extra netwerk hebt opgebouwd. Zowel om plezier en positieve ervaringen te dele als om raad te vragen. Na de opleiding blijven onze deuren open voor jou. We organiseren coachcafés, opendeurdagen, masterclasses, workshops… zodat je altijd up-to-date blijft met de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied.
 • Levenslange toegang tot de YourCoach Academy
  Als deelnemer aan onze opleiding krijg je exclusieve toegang tot onze YourCoach academie, waar alles van de opleiding in gedeeld wordt, waardevolle bronnen, materialen, foto’s, flips, boeken- en vragenlijsten.

Ons Engagement

Als organisatie en als trainers van de Stress & Burn-out Coach Opleiding zijn we toegewijd aan het leveren van hoogwaardig onderwijs en het ondersteunen van onze deelnemers op hun reis naar professionele groei en persoonlijke ontwikkeling. Ons engagement omvat de volgende aspecten:

 • Kwaliteit en integriteit
  We streven naar uitmuntendheid in alles wat we doen. Onze opleiding is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde methoden en praktijken, en we handhaven de hoogste normen van integriteit en professionaliteit in al onze interacties.
 • Persoonlijke begeleiding
  Als trainers zijn we er om onze deelnemers te begeleiden, te ondersteunen en te inspireren gedurende de hele opleiding. We bieden individuele feedback, mentorship en coaching om ervoor te zorgen dat elke deelnemer het maximale uit de opleiding haalt.
 • Ethisch handelen
  We hechten veel waarde aan ethisch handelen en respecteren de belangen en het welzijn van onze cliënten en mede-deelnemers. We moedigen een cultuur van respect, openheid en vertrouwen aan binnen onze opleidingsgemeenschap.
 • Continu leren en verbeteren
  Als organisatie streven we naar continu leren en verbeteren. We evalueren voortdurend ons curriculum, onze lesmethoden en ons trainingsmateriaal om ervoor te zorgen dat onze opleiding relevant, actueel en effectief blijft.
 • Inclusiviteit en diversiteit
  We verwelkomen deelnemers van alle achtergronden, culturen en identiteiten. We streven naar een inclusieve en diverse leeromgeving waarin iedereen zich gehoord, gerespecteerd en ondersteund voelt.
 • Community building
  We geloven in de kracht van gemeenschap en ondersteunen de opbouw van een hechte en ondersteunende gemeenschap van stress- en burn-outcoaches. We moedigen het delen van kennis, ervaringen en middelen aan en streven naar een cultuur van samenwerking en wederzijdse ondersteuning.

Door ons engagement met deze principes streven we ernaar om een inspirerende en impactvolle leerervaring te bieden aan al onze deelnemers. We kijken ernaar uit om samen met jou te groeien en te evolueren als stress- en burn-outcoaches die een positieve verandering willen brengen in de wereld om ons heen.

Getuigenissen Stress & Burn-out Coach