Ice & Fire op 23 & 24 maart 2024

STRESS & BURN-OUT COACH

BEGELEID MENSEN OP EEN ONDERBOUWDE MANIER TERUG NAAR ENERGIE EN VEERKRACHT

Gratis Workshop Stress- & Burn-out Coaching Info & Demo-avond Nu Inschrijven

Stress & Burn-out Coach

Stress en uitputting spelen op meerdere lagen, terwijl de meeste specialisten maar één laag aanpakken of één techniek aanbieden. Vanuit een Integrale bril kijken we in deze verdiepende coachopleiding naar de persoon en de fase waarin die zich bevindt, en werken we aangepast en divers. We leren methodes en technieken aan uit de biologie, geneeskunde, relaxatie, coaching, psychologie en opstellingen.

Alle theoretische kaders die worden aangereikt worden onmiddellijk aan de praktijk getoetst door middel van coachoefeningen en opdrachten. Het is onze bedoeling professionals op te leiden die op alle vlakken en in de verschillende fasen van stress & burn-out begeleiding kunnen bieden, zodat hun klanten ook op alle vlakken kunnen recupereren en transformeren.

De opleiding is erkend door de Vereniging van Erkende Stress en Burn-outcoaches (VESB).

Op de eerste dag gaan we dieper in op de verschillen tusen acute & chronische stress en de fysiologische gevolgen voor het lichaam.

 • Wat is stress, burn-out en bore-out?
 • Fasen van burn-out & herstel: het OSCURO-model.
 • Totaalaanpak van chronische stress & burn-out op 3 sporen.
 • Coachattitudes bij de begeleiding van mensen met stress & burn-out.
 • Intakegesprek & verloop van een coachtraject.

Op dag 2 focussen we op hoe het lichaam bondgenoot kan zijn door bewustzijn te creëren bij de klant. We leren een aantal krachtige methodieken om het spanningsniveau in te schatten en te verlagen.

 • OSCURO-model: verduidelijkt de 6 fasen in burn-out.
 • 4-dimensioneel meten van stress & energie.
 • Opmaak van een alarmprofiel.
 • Methodieken om spanning te verlagen en veerkracht te verhogen.
 • De 5 elementen om energie op te bouwen: theorie & praktijk.
 • Coachoefeningen rond energie.

Lichaam en geest zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Op dag 3 ontdekken we hoe onze klant lichamelijk tot rust kunnen komen, maar ook hoe ze stressoren binnen een ander perspectief kunnen zien.

 • De invloed van suiker op je energieniveau.
 • Hoe ga je om met energie?
 • Hoe kan je je veerkracht verhogen op vier dimensies.
 • Hands-on coach oefeningen rond energie en veerkracht.
 • Leren relativeren (RET): hoe leer ik mijn klanten omgaan met zaken waar ze niets aan kunnen veranderen?

Duurzaam werken aan stress & burn-out betekent ook inzoomen op de persoonskenmerken, de gedragspatronen, gewoontes en automatismen bij de mens. Op dag 4 gaan we dieper in op de relatie tussen persoonlijkheid en stress.

 • Inzicht verwerven in wat stress veroorzaakt.
 • Belemmerende overtuigingen onder de loep.
 • Hoe kunnen we gedrag transformeren?
 • Hoe je coachee in beweging brengen.
 • Polariteiten geven vaak (te) veel spanning, hoe hier een stretch in bekomen.

We hebben ten alle tijd 1 belangrijke tool bij ons om terug in balans te komen: onze ademhaling.

 • Het belang van ademhaling: omschakelen van orthosympathisch naar parasympathisch zenuwstelsel.
 • Ontspanningmethodieken.
 • Hartcoherentie.
 • Acceptatie en afscheid nemen: betekenis geven aan verlies/rouw om verder te kunnen.

Burn-out ontstaat vaak wanneer mensen een leven leiden dat ver verwijderd is van wie ze écht zijn. Op deze dag reiken we tools aan waarmee jullie klanten zichzelf beter leren kennen, en stresserende gedragspatronen leren ombuigen tot groeikansen.

 • Omgevingsfactoren & stress.
 • Wie ben je écht? Wat is jouw eigen missie?
 • 7-stappenplan naar je échte doelen.
 • Time management & prioriteiten stellen.

Onze omgevingsfactoren hebben een grote invloed op hoe we ons voelen. In interactie met anderen kan stress ontstaan. Sommige zaken kunnen we uitklaren, andere kunnen we leren aanvaarden.

 • Wat kan ik veranderen en wat niet? Waarop heb ik invloed en hoe pak ik dat aan?
 • Transactionele analyse: inzichten verwerven over & stappen zetten uit destructieve en energieverslindende situaties & relaties.
 • Van drama & stress in communicatie naar gelijkwaardigheid & verbinding.
 • Voorbereiding certificatiedag.

Op dag 8 mag elke deelnemer ons verrassen met het toepassen van de aangereikte kennis & vaardigheden.

 • Burn-out als geschenk.
 • Certificatie: coachoefeningen.
 • Geven van constructieve feedback.
 • Afsluitceremonie.

Tijdens de certificatie geeft elke deelnemer aan de opleiding een korte demonstratie van een sessie of toont een zelfgekozen techniek. Wij nodigen andere deelnemers aan de opleiding uit om feedback te geven, zodat je concrete tips krijgt om verder te werken.

De certificatie is vrijwillig. Wie hem doet, krijgt het certificaat van Stress & Burn-out Coach. Anderen krijgen een getuigschrift van deelname.

Het certificaat wordt erkend door de Vereniging van Erkende Stress- en Burn-out coaches (VESB).

De Opleiding Stress en Burn-Out Coach is bedoeld voor in- en externe coaches, (HR) managers/adviseurs en leidinggevenden die zich willen bekwamen in het concreet voorkomen van en omgaan met stress en burn-out. Tijdens de opleiding wordt gewerkt via de eigen ervaring, waardoor de deelnemers – naast het opdoen van concrete coachervaring – ook zelf stressbestendiger worden.

We vragen geen specifieke voorkennis of ervaring rond stress of burnout. We werken met ons eigen kader en modellen waarin het fenomeen gesitueerd en werkbaar gemaakt wordt. Wel vragen we ervaring in begeleiding, advisering of coaching. Voor mensen die hun algemene coachingsvaardigheden nog moeten opdoen, bevelen wij de Opleiding Integrale Coaching Essentials aan.

Deze opleiding is een bijkomende specialisatie voor bijvoorbeeld coaches en loopbaanbegeleiders, HR-Managers en persooneelsverantwoordelijken, vertrouwenspersonen, leidinggevenden, preventieadviseurs, vakbondsafgevaardigden, dokters en therapeuten of mensen uit de zorg- en welzijnssector.

Loft 26, Sint-Salvatorstraat 18 / 104, 9000 Gent

De Opleiding Stress & Burn-out Coach gaat door in Loft 26, onze eigen zaal in de vernieuwde Gentse Dokken. In een heldere en luxueuze ruimte vind je alle voorzieningen voor een aangename en memorabele opleiding, inclusief verse lunch en heerlijke koffie of thee.

Duur

De opleiding omvat 8 dagen (inclusief certificatie).
De deuren gaan open om 9u en de opleiding start om 9u30. Einde is om 16u30.

Selecteer een startdatum/reeks:

Volgende stap

Getuigenissen Stress & Burn-out Coach