Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

COACHING TOOLS

INTERNATIONALE METHODIEKEN VOOR BETERE COACHGESPREKKEN

Coaching is meer dan een spel van vraag-en-antwoord. Dit is wel een essentieel onderdeel van een productieve coachingrelatie: een goede coach weet welke vragen te stellen zodat de coachee op een andere manier over zijn/haar situatie begint na te denken.

Daarnaast gebruikt een goede coach nog allerlei coachtechnieken die de coachee ertoe brengen meer inzicht in zichzelf te verwerven, nieuwe oplossingen te genereren en/of blokkades te overwinnen. Hier enkele bekende coaching tools en technieken waar wij graag mee werken.
Welke technieken en modellen hanteren coaches om hun klanten in beweging te krijgen? Hoe verschillen die van de tools van andere begeleidingsvormen? Hoe werken ze precies? Hoe doe je ze werken?

XXXL Coachkaarten

Onze XXXL coachkaartenset bestaat uit 120 unieke foto’s op hoogwaardig, duurzaam en ultrastevig papier afgedrukt. Deze speciaal door YourCoach geproduceerde coachkaarten werden zorgvuldig door ons geselecteerd om snel en efficiënt naar de diepere (coach)lagen te gaan. Een essentiële tool om te gebruiken in elke coachsessie of teambuilding.

Meer info

Coachkaarten zonder Blabla

52 grote speelkaarten met op de voorkant een afbeelding en richtingaanwijzer, en op de achterkant een prikkelende coachvraag. Laat je coachee blind een kaart kiezen en de vraag voorlezen. Of een afbeelding selecteren en die gebruiken als element in een opstelling. Om dan op het einde te kijken welke vraag eraan verbonden is.

Meer info

 

Coachende vragen

Iedereen weet natuurlijk dat coaches actief luisteren en vragen stellen. Coachingsvragen zijn een essentieel onderdeel van een productieve coachingrelatie: een goede coach weet welke vragen te stellen zodat de coachee op een andere manier over zijn/haar situatie begint na te denken. Hij gaat naar de kern van de zaak en maakt zijn klant bewust van zaken die hij zelf nog niet gezien had.

Meer over Coachende vragen

Kernkwadranten

De kernkwadranten, uitgewerkt door Daniel Ofman, zijn een overzichtelijke en krachtige manier om conflictueuze dynamieken aan het licht te brengen. Is er iets waar je je ongelofelijk aan ergert? Veel kans dat een van jouw belangrijkste kwaliteiten hierbij overtreden wordt (een egoïst overtreedt bijvoorbeeld de belangrijkste kwaliteit van iemand die rekening houdt met anderen). Iedere kwaliteit heeft ook een negatieve keerzijde. Door deze via kernkwadranten in kaart te brengen kan er meer wederzijds begrip ontstaan, en kan de spanning uit een situatie gehaald worden.

Meer over Kernkwadranten

 

GROW coaching model

YourCoach maakt vaak gebruik van het GROW coaching model. Dat is een beproefd model om structuur aan te brengen in een coachingsgesprek. De kracht van het GROW Model is dat het in vier overzichtelijke stappen leidt tot een duidelijk eindresultaat. Het GROW coaching model is ervarend leren: reflectie, inzicht, kiezen en doen.

Meer over GROW coaching model

Logische niveaus

Het model van (neuro)logische niveaus werd bedacht door Gregory Bateson, een Britse bioloog, antropoloog en filosoof. Volgens die model leeft iedereen tegelijkertijd op 6 niveaus (bewust en onbewust): omgeving, gedrag, vaardigheden, overtuigingen, identiteit en missie/spiritualiteit. Alle niveaus werken samen en ondersteunen elkaar. Wanneer de logische niveaus niet met elkaar in overeenstemming zijn, krijg je incongruent gedrag. YourCoach werkt met deze niveaus om inzicht te krijgen in relaties en situaties, en om klaarheid te scheppen in problemen. Het bevestigt onder andere de ervaringen van veel mensen dat ongewenst gedrag niet verdwijnt, ook al verandert de persoon diens omgeving.

Meer over Logische niveaus

 

SMART doelen

SMART doelen pogen systematiek en opvolgbaarheid in doelen te brengen. In plaats van vage resoluties kan je met SMART doelstellingen verifieerbare trajecten naar je doel opstellen, met duidelijke mijlpalen en een inschatting van de haalbaarheid. Ieder doel, of het nu een tussenstap is in een groter plan of het hoofddoel op zich, kan je SMART maken en daardoor je doel een stap dichter tot de werkelijkheid brengen.

Meer over SMART doelen formuleren

Metamodel

Taal is een willekeurig model waarmee we onze subjectieve ervaring weergeven (een ervaring die zelf al een filtering van de realiteit is). Dezelfde ervaring kan op verschillende manieren gecodeerd worden via diverse linguïstische modellen. Het metamodel is een geheel van welbepaalde semantische structuren die ons toestaan om drie processen te detecteren: omissies (weglatingen), generalisaties (veralgemeningen) en distorties (vervormingen). Het is een set van vragen die als objectief hebben de weglatingen, veralgemeningen en vervormingen te vervolledigen en bij te sturen.

Meer over Metamodel

 

Metaprogramma’s

Uit de NLP leren we het volgende: we reageren niet op de wereld zelf, niet op het gebied, maar op ons wereldmodel, de kaart van het gebied. Ons wereldmodel resulteert in filters waardoor we de wereld om ons heen bekijken. Ons wereldmodel is als de tuner van de radio. Als je alle zenders tegelijk zou ontvangen (alle visuele, auditieve, gevoelsmatige, olfactorische en smaakgebonden prikkels), zou het een kakofonie worden. Daarom maakt ons zenuwstelsel een onderscheid tussen signalen en achtergrondruis. Maar de een zijn ruis is de ander zijn signaal. Door deze filters of metaprogramma’s te herkennen krijgt men inzicht in hoe mensen binnen een bepaalde context functioneren. Door aandacht te geven aan de manier waarop mensen functioneren in termen van denkprocessen, emoties, taalgebruik en gedrag, ontdekken we niet wie of wat ze zijn maar hoe ze in een bepaalde context of situatie te werk gaan.
 

Enneagram

Het enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat zich met bewust of onbewust gedrag bezighoudt. Het verdeelt persoonlijkheden onder in negen persoonlijkheidstypes. De negen enneagram-typen worden beschreven vanuit de manier waarop ze in het leven staan. Het model beoogt inzicht te geven in het eigen karakter en de relaties met anderen. Het enneagram probeert ook bewustwording te creëren voor de aanleg die elk type heeft voor hogere kwaliteiten, zoals empathie, alwetendheid en liefde.

Meer over het Enneagram

 

Systemische opstellingen

Opstellingen zijn een visueel-ruimtelijke coachingstool waarmee je vragen in een ander perspectief plaatst. Je laat je klant elementen in de ruimte opstellen, en kijkt naar hun onderlinge verhoudingen en de dynamiek die daaruit voortvloeit. Hoe ver staan ze van elkaar, waar gaat de aandacht naartoe, waar zou de bliksem inslaan…? Het opent een krachtig register van vaak onbewuste informatie die een nieuw licht op de situatie werpt. Het is ook een krachtige manier om systemische dynamieken aan het licht te brengen.
 

Het Systemisch Wiel

Het systemisch wiel komt uit de NLP en deelt de menselijke beleving op in haar drie deelaspecten: Gedachten, Gevoelens en Gedrag (de 3 G’s).

Meer over Het Systemisch Wiel

 

Zelfcoaching Gids

Wil jij aan de slag met je eigen vraag? Lees dan onze Zelfcoaching Gids, die je in 7 artikelen meegeeft hoe je op eigen houtje verandering kan brengen in je leven.

Lees onze ZelfCoaching Gids