Ice & Fire op 23 & 24 maart 2024

HET SYSTEMISCH WIEL

BEN JIJ EEN DENKER, EEN VOELER OF EEN DOENER?

Overzicht Coaching Tools
Het systemisch wiel (of DVD-Model: Denken, Voelen en Doen) deelt de menselijke beleving op in haar drie deelaspecten: Gedachten, Gevoelens en Gedrag (de 3 G’s).

De energie van een persoon is verdeeld over deze drie aspecten, maar zeker niet altijd evenredig. Daarin ligt net het interessante aan dit wiel: het staat toe ons bewust te worden waar in onze beleving we ons bevinden.

Hoe pak je bijvoorbeeld je loopbaan aan? Werk je vooral mentaal, met analyses en instrumenten, vaak achter schermen of op papier; ben je vooral aan het doen, zoals in de bouw, met je handen; of werk je met gevoelens door relaties op te bouwen en mensen te beïnvloeden. Welke combinatie heb je in je werk, en welke zou je willen?

In emotionele situaties gaat je energie bijvoorbeeld bijna exclusief naar je gevoelens. Je kan niet meer helder nadenken, en bent vaak verlamd. Het kan zijn dat je dan in woede uitbarst, dat je dus emotioneel gedrag stelt. Het kan evengoed zijn dat je soms helemaal niks voelt, dat je wil stoppen met denken maar dat het niet gaat.

Vaak hebben we een bepaalde zone waar we ons het meest comfortabel in voelen onder druk. Als verdediging gaan we uit ons centrum en in één of twee van de zones zitten. We spiraleren zo steeds verder van het centrum weg, tot we helemaal niet meer in staat zijn het aspect waarvan we wegdrijven in te schakelen.

Het systemisch wiel is een coaching tool uit de NLP (Neuro Lingistisch Programmeren).
 

Het systemisch wiel als coaching tool

Door naar het systemisch wiel te kijken kunnen we weer inzien wat we nodig hebben. Als je vastzit in je gevoelens moet je dringend in actie komen. Als je altijd maar doet zonder nadenken, wordt het tijd dat je meer bezint over je daden.

Contacteer ons