Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

COACHEND LEIDERSCHAP

ONTDEK JOUW LEIDERSCHAPSKWALITEITEN

Gratis Workshop Coachend Leiderschap Nu Inschrijven

Coachend Leiderschap

Als manager, afdelingshoofd of verantwoordelijke moet je anderen in beweging zien te krijgen en sta je in voor de resultaten. Liefst zonder voortdurend te moeten controleren. Sommige managers zijn te autoritair en jagen hun medewerkers angst aan, waardoor deze in hun schulp kruipen en de kans niet krijgen zich ten volle te ontplooien. Anderen zijn dan weer te meegaand, kunnen moeilijk ‘nee’ zeggen en duidelijke grenzen trekken. Dat weegt op de resultaten.

Beide hebben dezelfde basis: er is altijd veel goede wil. Maar de communicatie loopt verkeerd en mensen ervaren jou ofwel als te bazig of te slap. Waar ligt het midden? Bij goed leiderschap leer je die balans bewandelen: tegelijk objectieven bereiken én de medewerkers loslaten bij het bereiken van resultaten.

De opleiding geeft deelnemers een krachtige inleiding tot een coachende vorm van leiderschap in praktische situaties. Je leert jezelf kennen en beter communiceren met je medewerkers. We werken in kleine groepen en wisselen ervaringen uit met collega’s uit andere sectoren. Persoonlijke uitdagingen worden grondig besproken en in beweging gezet.

Je leert jezelf op verschillende niveaus kennen, identificeert jouw stijl als coach én als leider. Je ziet hoe jouw handelingen overkomen op anderen. Je brengt in kaart welke rollen je nu speelt, en hoe je dat kunt optimaliseren.

  • Authenticiteit: Leer jouw échte krachten kennen.
  • In kaart brengen van de rollen die je moet spelen op het werk.
  • Jouw stijl als coach.
  • De verschillende leiderschapsstijlen.
  • Bepalen van jouw coachende leiderschappsstijl.

Je leert omgaan met moeilijke situaties, met weerstand van medewerkers en de organisatie. Je ontwikkelt jouw praktische coaching en leiderschapsvaardigheden. Je leert invloed uitoefenen zonder druk te zetten, en opdrachten te geven zonder bevelend over te komen.

  • Omgaan met moeilijke mensen en situaties.
  • Moeilijke evaluaties geven – constructieve feedback via geweldloze communicatie.
  • Effectiever onderhandelen met de stakeholders binnen het bedrijf.
  • Conflicten en emotionele spanningen ontmijnen.
  • Een draagvlak creëren voor verandering.

De Opleiding Coachend Leiderschap is bestemd voor leidinggevenden van afdelingen, voor coördinatoren van teams, projectleiders en teamleiders van projectwerkzaamheden, voor managers met een HRM-rol die medewerkers en/of een team aansturen.

Loft 26, Sint-Salvatorstraat 18 / 104, 9000 Gent

De Opleiding Coachend Leiderschap gaat door in Loft 26, onze eigen zaal in de vernieuwde Gentse Dokken. In een heldere en luxueuze ruimte vind je alle voorzieningen voor een aangename en memorabele opleiding, inclusief verse lunch en heerlijke koffie of thee.

Duur

2 dagen, telkens van 9u30 tot 16u30.

Selecteer een startdatum/reeks:

Volgende stap

Over Coachend Leiderschap

Soms kunnen medewerkers niet meer functioneren door negatieve emoties. Deze zijn vaak gebaseerd op misverstanden of onuitgesproken verwijten. Als coachend leider leer je een forum geven aan onuitgesproken frustraties op een manier dat ze omgezet worden in meer wederzijds begrip en samenwerking.

Je krijgt mee hoe je de verantwoordelijkheid voor bepaalde resultaten bij de juiste persoon kan leggen. Daardoor boek je betere resultaten terwijl je jouw medewerkers coacht in hun eigen leerproces.

Je leert de verschillen tussen mensen inzien en hanteren; welke aanpak hebben verschillende personen nodig? Wat kunnen bepaalde medewerkers nog leren, en hoe kan je hen daarbij helpen?

Je leert jezelf kennen, met al jouw krachten en uitdagingen.

Wat kan je na deze opleiding?

Je ontdekt jouw rol als leider, manager en coach.
Je kan de standaard leiderschaps- en coachtechnieken toepassen in concrete situaties.
Je krijgt mee hoe je de verantwoordelijkheid voor bepaalde resultaten bij de juiste persoon kan leggen.
Je leert de verschillen tussen mensen inzien en hanteren; welke aanpak hebben verschillende personen nodig?
Je stimuleert, prikkelt en inspireert.
Je weet hoe om te gaan met weerstand.
Je bent zich bewust van jouw natuurlijke krachten en gebruikt deze voor een grotere impact in de organisatie.

Getuigenissen