Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

EMBODIED TRAUMASENSITIEF COACHEN

LEER COACHEN VANUIT DE WIJSHEID VAN HET LICHAAM

Nu Inschrijven

Embodied Traumasensitief Coachen

De Opleiding Embodied Traumasensitief Coachen (ETC) biedt een diepgaand begrip van interpersoonlijke dynamiek, belemmerende en helpende patronen en trauma-gerelateerde problematiek. Tijdens de opleiding worden basismodellen en technieken aangereikt om trauma te identificeren en aan te pakken.

In deze opleiding komen practice-based oefeningen en evidence-based kaders uit diverse begeleidingsmodellen samen: systemisch werk, creatief-fysiek coachen, voice dialogue, focussing en dit alles toegespitst op het verhogen van de know-how in traumasensitief coachen. Hierbij steeds de Yourcoach principes hanterend: maximale werk- en oefenruimte dankzij een evenwichtige combinatie van theorie en praktijk. Volgende onderdelen komen aan bod:

 • Lichaamsbewustzijn en veiligheid
  Verkennen van de impact van trauma op het lichaam, met technieken voor zelfregulatie en co-regulatie.
 • Emotionele regulatie
  Praktische lichaamsgerichte oefeningen en ademhalingstechnieken om emoties te beheersen en te integreren in coaching.
 • Hechtingspatronen en veilige relaties
  Analyseren van hechtingspatronen en het opbouwen van veilige relaties in coaching.
 • Integratie van technieken
  Toepassen van diverse embodied en traumasensitieve technieken.

Het integreren van traumabewustzijn in coaching betekent dat coaches rekening houden met de impact van trauma op al deze gebieden en werken aan het creëren van een veilige, ondersteunende omgeving waarin coachees kunnen herstellen, in beweging komen en groeien. Het is belangrijk dat coaches getraind zijn zowel in diverse coachingtechnieken als traumabewuste benaderingen om effectief te kunnen omgaan met deze complexe thema’s.

Op dag 1 maken we kennis met Embodied Traumasensitief Coachen, beginnend met het toekomen en landen, gevolgd door een overzicht van de opleiding en de betekenis van trauma. We onderzoeken de rol van de coach bij traumabegeleiding, inclusief ethiek en professionele standaarden. Vervolgens verdiepen we ons in de theoretische kaders die de basis vormen voor het ETC-model, met praktische coachoefeningen om de polyvagale respons, zelfregulatie en co-regulatie te begrijpen.

Op dag 2 richten we ons op embodied coaching en trauma. We verkennen lichaamsbewustzijn, veiligheid en vertrouwen, grenzen en emotieregulatie. We leren traumasymptomen te herkennen en bespreken de impact van trauma in het coachingsproces. Telkens voeren we praktische oefeningen uit in embodied coaching zowel 1-1 als via groepsoefeningen.

Dag 3 staat in het teken van top-down en bottom-up technieken en trauma. We oefenen ademhalingstechnieken en zelfregulatie, met praktische toepassingen in coaching. Verder richten we ons op ademhalingsoefeningen voor co-regulatie en ervaringsleren door middel van groepsoefeningen.

Op dag 4 behandelen we de insteek vanuit hechtingstheorie, de coach en het werken met trauma. We bespreken hechtingstheorieën en hun rol in traumasensitief coachen, inclusief veilige hechtingsrelaties. We verkennen hechtingspatronen en -dynamieken door oefeningen die gericht zijn op het identificeren van hechtingsstijlen, het onderzoeken van hechtingsgeschiedenis en het analyseren van hechtingscommunicatiepatronen. Daarna passen we hechtingstheorieën praktisch toe met oefeningen gericht op het opbouwen van veilige relaties.

Op dag 5 verdiepen we ons in veelvoorkomende thema’s bij trauma-informed coaching. We behandelen transities zoals rouw en verlies. Hierbij vertrekken we vanuit fysiek-creatief coachen en systemisch werk, met telkens toepassingen op traumabegeleiding. Vervolgens voeren we praktische oefeningen uit waaronder verdiepende formats op communicatiepatronen, NLP, fysiek-creatief coachen en systemisch werk en nemen we deel aan groepsoefeningen en discussies.

Op dag 6 integreren we verschillende technieken. We synthetiseren de aangeleerde technieken in het ETC-model en bespreken casestudy’s en groepsdiscussies. We eindigen met een certificatie, begeleide praktijk met constructieve feedback en bespreken het belang van supervisie en andere toekomstgerichte stappen om ETC futureproof te maken.

De opleiding Embodied Traumasensitief Coachen biedt een gestructureerd kader voor coaches om effectief te werken met individuen die trauma hebben ervaren. Deze zesdaagse cursus is ontworpen voor coaches, consultants, preventieadviseurs, artsen, therapeuten en professionals in de zorg- en welzijnssector die hun vaardigheden willen uitbreiden en verdiepen in het begeleiden van trauma met behulp van embodied coachingtechnieken.

We vragen geen specifieke voorkennis of ervaring rond traumagerelateerd werken. We werken met ons eigen kader en eigen modellen waarin het fenomeen gesitueerd en werkbaar gemaakt wordt. Wél vragen we ruimschoots ervaring in begeleiding, advisering of coaching. Voor mensen die hun algemene coachingsvaardigheden nog moeten opdoen, bevelen wij het vooraf volgen van de Opleiding Integrale Coaching Essentials aan.

Alle deelnemers ontvangen het certificaat “Embodied Traumasensitief Coachen” als ze minstens 80% van de modules aanwezig waren.

Loft 26, Sint-Salvatorstraat 18 / 104, 9000 Gent

De Opleiding Embodied Traumasensitief Coachen gaat door in Loft 26, onze eigen zaal in de vernieuwde Gentse Dokken. In een heldere en luxueuze ruimte vind je alle voorzieningen voor een aangename en memorabele opleiding, inclusief verse lunch en heerlijke koffie of thee.

Duur

De opleiding omvat 6 dagen (inclusief certificatie).
De deuren gaan open om 9u en de opleiding start om 9u30. Einde is om 16u30.

Selecteer een startdatum/reeks:

Volgende stap

Wat kan je na deze opleiding?

 • Trauma-geïnformeerd werken
  Basiskennis over trauma, inclusief de werking van het zenuwstelsel en hoe trauma zich uit in gedrag en emoties.
 • Bewustwording van trauma
  Inzicht krijgen in hoe onverwerkte trauma’s zich manifesteren en welke impact dit kan hebben op een coachingstraject, zoals problemen met vertrouwen opbouwen of omgaan met stress.
 • Herkennen van traumatische reacties
  Herkennen van traumatische reacties en anticiperen op de behoeften van individuen met een trauma-achtergrond, zowel in de coachingpraktijk als in bredere organisatorische contexten.
 • Veiligheid creëren
  Zowel fysieke als emotionele veiligheid bieden om het coachingsproces te bevorderen.
 • Emotieregulatie
  Leren van technieken om emoties te reguleren, vooral bij triggers, zoals ademhalingsoefeningen om emotionele reacties beheersbaar te maken.
 • Toekomstgerichte coaching
  Stellen van doelen gericht op de toekomst en persoonlijke groei, zoals het ontwikkelen van gezonde relaties of het nastreven van carrièredoelen.
 • Trauma-informed care
  Toepassen van kernprincipes en praktijken van trauma-informed care, waaronder kennis over hertraumatisering en het opbouwen van een veilige, ondersteunende coachingsomgeving.

FAQ

Deontologisch gezien doet een coach niet aan therapie. Dit is dus geen opleiding tot traumatherapeut, en vervangt ook niet het werk van een psycholoog, psychiater of therapeut.
Echter, mits een zorgvuldige en ethische benadering en met een uitgebreide psycho-educatie kan een coach wel iets betekenen voor iemand met traumaverschijnselen.

Als professionele coaches helen wij geen trauma van anderen, we kunnen wel onze eigen reis hierin blijven maken. Onze coachees doen ook hun eigen werk en dit binnen de veilige ruimte die wij samen creëren. Hierbij gaan we niet uit van herbeleving, wel van erkenning.

De nadruk van ETC ligt op bewust-wording en via praktische werkvormen en het lijf ruimte maken voor nieuw gedrag, gedachten en gevoelens.

Iedereen draagt wel wat trauma met zich mee. Intense, pijnlijke, overweldigende ervaringen die we niet konden verwerken, werden opgeslagen in ons lichaam. Er ontstonden copingmechanismen die ervoor zorgden dat we instinctief reageren op bepaalde prikkels, om die oorspronkelijke pijn niet opnieuw te voelen. Hierdoor vernauwen onze keuzemogelijkheden en worden we aangestuurd door ons patroon. Zelfs in situaties waar dat eigenlijk (al lang) niet (meer) nodig is.

Vb. Je coachee had in het verleden een ervaring waarin zij voelde dat ze vastzat, het effect daarvan op dag van vandaag is dat ze het nog steeds niet kan verdragen om beperkt te worden door anderen of door haar context. Hierdoor heeft ze tegelijk ook moeite met verantwoordelijkheden krijgen of geven.

Wanneer iemand probeert te veranderen maar telkens terugvalt in hetzelfde gedrag, bestaat de kans dat dat trauma speelt.

Veel coaching is erop gericht inzicht te creëren en van daaruit bewuste acties in gang te zetten naar een andere manier van zijn en doen.

Maar trauma, dat in onze cellen zit ingebakken, laat zich niet zomaar veranderen. Met wilskracht en inspanningen alleen lukt het niet, je lichaam blijft terugkeren naar die oude patronen.

Door te kunnen werken met trauma en met de hieraan verbonden ontregeling, komt er ruimte bij de coachee om te bewegen op vlakken die al jaren vastzaten.

De term embodied betekent, letterlijk vertaald: belichaamd. We werken dus met het lijf om trauma op te sporen en er beweging in te krijgen. Hierbij baseren we ons op internationaal erkende theorie en kaders van o.m. Bessel van der Kolk, Gabor Maté, Pat Ogden, Peter Levine, Alan Fogel, Stephen Porges, Deb Dana, Eugene Gendlin, Janina Fisher, Livia Shapiro, Franz Ruppert en veel anderen.

Begeleiden doe je natuurlijk niet met theorie, maar met praktijk. Werken met trauma is heel lichamelijk. Het is niet via het hoofd dat mensen hun trauma’s leren kennen en losweken. Net zoals de momenten waarop het trauma ontstond heel visceraal waren, gebeurt het herprogrammeren op celniveau ook fysiek.