Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

BEROEPSOPLEIDING LOOPBAANBEGELEIDER

OFFICIEEL TRAJECT

Gratis Demo-avond Nu Inschrijven

Beroepskwalificatie Loopbaanbegeleider

Erkend door de Vlaamse Overheid

Wil jij loopbaanbegeleiding aanbieden met VDAB Loopbaancheques?
Op zoek naar een gedegen, officiële opleiding die tegelijk diepgaand en praktisch is?
De Beroepskwalificatie Loopbaanbaanbegeleider is een uitgebreid traject dat jou voorbereidt om mensen beter te leren navigeren doorheen de complexiteit van de hedendaagse arbeidsmarkt. Het geeft jou de tools, kennis en competenties die nodig zijn om een effectieve, inclusieve en adaptieve loopbaanbegeleider te worden.

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Het opleidingsprogramma is gestructureerd rond de 23 competenties van de Loopbaanbegeleider zoals geformuleerd door de Vlaamse Overheid. Die gaan van het handelen volgens de deontologische principes en wettelijke reglementeringen over het coachen en ondersteunen van klanten in hun loopbaanontwikkeling tot het analyseren van profielbeschrijvingen.

Deze competenties vullen wij aan met onze eigen unieke werkvormen en best practices uit o.a. meer dan 14.000 afgeronde loopbaantrajecten. De praktische aanpak, ervarende werkvormen en speelse diepgang waarvoor YourCoach bekend staat, komen ook in dit traject ruimschoots aan bod.

Het volledige opleidingstraject bestrijkt een schooljaar en heeft een totale studiebelasting van 408 uur. Het is opgedeeld in 2 delen: Coachcompetenties (6 modules) en Loopbaancompetenties (11 modules). Elk deel bestaat uit o.a. klassikale lessen, praktijkgerichte leeractiviteiten en online opleiding.

Na het succesvol beëindigen van de opleiding ontvang je het getuigschrift van Beroepskwalificatie Loopbaanbegeleider en kan je werken met het systeem van Loopbaancheques.

Opleiding Beroepskwalificatie Loopbaanbegeleider

Officieel traject

In een notendop:

14 klassikale lesdagen
Huiswerk, reflectievragen en zelfstudie
4 online lessen
4 intervisies
Minstens 6 feedbackmomenten tijdens de les
Supervisie
3 literatuuropdrachten
2 coachingstrajecten
2 loopbaanbegeleidingstrajecten
2 certificatiedagen
Stage
Logboek & POP

Deel 1: Coachcompetenties

Het eerste deel van de Opleiding Loopbaanbegeleider focust op het verwerven en integreren van de fundamentele coachcompetenties.

Het klassikale programma van Deel 1 bestaat uit de 6 klassikale modules van de Integrale Coaching Essentials, verspreid over 6 dagen. Deze is afgestemd op de 8 kerncompetenties van het ICF en de 23 Competenties van de Loopbaanbegeleider van de Vlaamse Overheid.

Daarnaast bevat Deel 1 nog:

 • Huiswerk, reflectievragen en zelfstudie
 • 3 online opleidingen
 • 2 intervisies
 • 1 literatuuropdracht
 • 2 Coachingstrajecten
 • Certificatieproef

Klik hier voor meer informatie over het programma van Deel 1: Coachcompetenties.

Deel 2: Loopbaancompetenties

In Deel 2 gaan we dieper in op de Loopbaancompetenties zoals gedefinieerd in de Beroepskwalificatie Loopbaanbegeleider.

Het klassikale programma van Deel 2 bestaat uit 11 modules, verspreid over 8 dagen, die gericht zijn op de 5 essentiële loopbaancompetenties: Motievenreflectie, Kwaliteitenreflectie, Werkexploratie, Loopbaansturing en Netwerken. Deze competenties vormen de bouwstenen voor een gerichte en succesvolle loopbaanontwikkeling en zijn van toepassing op alle functies en persoonlijkheden.

Daarnaast bevat Deel 2 nog:

 • Huiswerk, reflectievragen en zelfstudie
 • 1 online les
 • 2 intervisies
 • Supervisie
 • 2 literatuuropdrachten
 • 2 loopbaanbegeleidingstrajecten
 • Stage
 • Certificatiedag

Klik hier voor meer informatie over het programma van Deel 2: Loopbaancompetenties.

Na het succesvol afronden van Deel 1 en Deel 2 van de opleiding loopbaanbegeleider ontvangen deelnemers de Beroepskwalificatie Loopbaanbegeleider.

Volgende elementen maken deel uit van de evaluatieprocedure van Deel 1:

 • Aanwezigheid en actieve deelname in de klassikale modules.
 • Aanwezigheid en actieve deelname in de intervisies.
 • Succesvol afronden van het verplichte huiswerk & literatuuropdracht.
 • Succesvol afronden van de online modules.
 • Uitvoeren van 2 coachingstrajecten in de praktijk.
 • Praktijkexamen Coachingsgesprek.

Volgende elementen maken deel uit van de evaluatieprocedure van Deel 2:

 • Aanwezigheid en actieve deelname in de klassikale modules.
 • Aanwezigheid en actieve deelname in de intervisies en supervisie.
 • Aanwezigheid en actieve deelname in de stage.
 • Succesvol afronden van het verplichte huiswerk & literatuuropdracht.
 • Succesvol afronden van de online module.
 • Loopbaantrajecten in de praktijk

Certificatie

De laatste dag van de opleiding is gereserveerd voor de certificatie, bestaande uit twee hoofdonderdelen: (1) het theoretische examen met 24 multiplechoicevragen en (2) het praktijkexamen loopbaangesprek.

Het theoretische deel toetst de kennis over de Beroepskwalificatie Loopbaanbegeleider, inclusief deontologische codes en de afbakening van loopbaanbegeleiding, zonder specifieke methodieken.

De praktijkevaluatie tijdens de certificatiedag omvat een grondige beoordeling van 24 specifieke vaardigheden verdeeld over 8 kwalificaties, elk essentieel voor effectieve loopbaanbegeleiding.

Loft 26, Sint-Salvatorstraat 18 / 104, 9000 Gent

De Opleiding Loopbaanbegeleider gaat door in Loft 26, onze eigen zaal in de vernieuwde Gentse Dokken. In een heldere en luxueuze ruimte vind je alle voorzieningen voor een aangename en memorabele opleiding, inclusief verse lunch en heerlijke koffie of thee.

Duur

De Opleiding Loopbaanbegeleider is ingeschaald op VKS-niveau 6. Dat is het niveau van bachelor/banaba/postgraduaat. De totale studiebelasting van de volledige opleiding bedraagt 408 uur.

Deel 1 (Coachcompetenties) van de opleiding heeft een studiebelasting van 160 uur. Dit is onderverdeeld in:

 • 6 klassikale lesdagen (samen 42 uur)
 • 2 intervisies (samen 7 uur)
 • 1 certificatiemiddag (3,5 uur)
 • 3 online lessen (ingeschat op 19 uur)
 • Literatuuropdracht (ingeschat op 14 uur)
 • Coachingstrajecten in de praktijk (ingeschat op 16 uur)
 • Huiswerk, reflectie en studie (ingeschat op 58,5 uur)

Deel 2 (Loopbaancompetenties) van de opleiding heeft een studiebelasting van 248 uur. Dit is onderverdeeld in:

 • 8 klassikale lesdagen inclusief certificatie (samen 56 uur)
 • 2 intervisies (samen 7 uur)
 • Supervisie (2 uur)
 • 1 online les (ingeschat op 10 uur)
 • Literatuuropdracht (ingeschat op 28 uur)
 • Loopbaantrajecten in de praktijk (ingeschat op 16 uur)
 • Stage (ingeschat op 25 uur)
 • Logboek & POP (ingeschat op 8 uur)
 • Huiswerk, reflectie en studie (ingeschat op 96 uur)
Deel 1 (Coachcompetenties) Deel 2 (Loopbaancompetenties) Deel 2 (Gedeeltelijk vrijgesteld)
Deel 1 word gegeven op de volgende data:

Najaar 2024 (Maandag)

30 sep 2024
7 okt 2024
14 okt 2024
4 nov 2024
25 nov 2024
9 dec 2024

Najaar 2024 (Weekend)

12 & 13 okt 2024
23 & 24 nov 2024
14 & 15 dec 2024

Voorjaar 2025 (Woensdag)

22 jan 2025
12 feb 2025
26 feb 2025
12 mrt 2025
2 apr 2025
23 apr 2025

Voorjaar 2025 (Weekend)

15 & 16 mrt 2025
26 & 27 apr 2025
24 & 25 mei 2025

Voorjaar 2025 (Donderdag/Vrijdag)

3 & 4 apr 2025
22 & 23 mei 2025
12 & 13 jun 2025

Deel 2 word gegeven op de volgende data:

Najaar 2024 (Dinsdag)

1 okt 2024
15 okt 2024
12 nov 2024
26 nov 2024
3 dec 2024
10 dec 2024
14 jan 2025
25 feb 2025

Voorjaar 2025 (Dinsdag)

11 feb 2025
25 mrt 2025
29 apr 2025
20 mei 2025
10 jun 2025
16 sep 2025
14 okt 2025
18 nov 2025

Najaar 2025 (Donderdag)

25 sep 2025
23 okt 2025
20 nov 2025
18 dec 2025
15 jan 2026
26 feb 2026
26 mrt 2026
16 apr 2026

Deelnemers die vrijgesteld zijn voor Deel 2, kunnen kiezen uit de volgende data:

Najaar 2024/Voorjaar 2025

15 nov 2025
4 apr 2025

Voorjaar 2025

7 feb 2025
6 jun 2025

Mensen met bepaalde vooropleiding en/of ervaring kunnen gedeeltelijke vrijstelling krijgen voor bepaalde onderdelen van de opleiding.

Deze vrijstellingen zijn bedoeld om de kennis en vaardigheden die je al bezit te erkennen, zodat je je kunt concentreren op nieuwe leerdoelen en ervaringen.

CASE 1 – Je volgde al de Integrale Coaching Essentials (of gelijkwaardig)

Vroegere deelnemers van de Opleiding Integrale Coaching Essentials (Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives ODB-1002354-001) van YourCoach komen in aanmerking voor de gedeeltelijke vrijstelling van Deel 1.

Mensen die een andere coachopleiding hebben voltooid of ervaring hebben in een gelijkaardige rol, waarbij het niveau minstens equivalent is aan ACC-niveau van het ICF (International Coaching Federation) kunnen deze vrijstelling ook aanvragen. Je krijgt dan een document waarin de vereiste kennis en vaardigheden duidelijk worden gedocumenteerd. Wij behouden ons het recht voor om elk geval apart te beoordelen in het belang van het leerproces van de cursist en het vereiste niveau voor de opleiding.

Waarvan word je precies vrijgesteld?
Je wordt vrijgesteld van de 6 klassikale modules, huiswerk en intervisies. Onderdelen van Deel 1 die overblijven zijn de literatuuropdracht, de online opleidingen, de coachingstrajecten in de praktijk en ook de certificatieproef.

Aangepaste prijs
Deelnemers die gedeeltelijk vrijgesteld zijn van Deel 1 betalen in totaal €3495 voor het traject.

CASE 2 – Je volgde al de vroegere Opleiding Loopbaancoach

Vroegere deelnemers van de Opleiding Loopbaancoach (Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives ODB-1000169) van YourCoach komen in aanmerking voor de gedeeltelijke vrijstelling van Deel 2.

Waarvan word je precies vrijgesteld?
Je wordt vrijgesteld van 8 van de 11 klassikale modules. Modules 6, 7, en 8 moeten wel nog gevolgd worden, want die maakten nog geen deel uit van de vroegere Opleiding Loopbaancoach.

Naast deelname aan deze 3 modules blijft ook de voltooiing van het bijbehorende huiswerk (van Modules 6, 7 en 8), de literatuuropdrachten, de online lessen, de loopbaanbegeleidingsstrajecten in de praktijk en de certificatieproef (theoretisch en praktisch examen) verplicht.

Aangepaste prijs
Deelnemers die gedeeltelijk vrijgesteld zijn van Deel 2 betalen in totaal €3495 voor het traject.

Klassikale lesdagen
De 6 klassikale lesdagen van Deel 1 en de 2 overblijvende klassikale lesdagen van Deel 2 moeten apart ingeboekt worden. Bekijk de data in het tabblad.

CASE 3 – Je volgde al Essentials én Loopbaancoach

In dit geval gelden dezelfde regels als hierboven, cumulatief toegepast.

Je wordt vrijgesteld van de 6 klassikale modules van Deel 1 en van 8 van de 11 klassikale modules van Deel 2. Blijven over het verzamelde huiswerk, literatuuropdrachten, online lessen, loopbaanbegeleidingstrajecten in de praktijk en de certificatieproeven van beide onderdelen.

Aangepaste prijs
Deelnemers die gedeeltelijk vrijgesteld zijn van Deel 1 én Deel 2 betalen in totaal €1495 voor het traject.

Klassikale lesdagen
De 2 overblijvende klassikale lesdagen van Deel 2 moeten apart ingeboekt worden. Bekijk de data in het tabblad.

CASE 4 – Je bent al actief als loopbaanbegeleider

Cursisten die reeds zelf reeds als loopbaanbegeleider actief zijn (met minstens vijf uitgevoerde loopbaangesprekken) in een erkend loopbaancentrum worden vrijgesteld van de stage.

Hoe vraag je de gedeeltelijke vrijstellingen aan?

 • Je kan de gedeeltelijke vrijstelling aanduiden bij de selectie van je data bij de inschrijving voor de opleiding. Tot 4 weken na de inschrijving kan je de vrijstelling nog aanvragen.
 • Documentatie:

  Voor cursisten van Essentials (Deel 1) en/of de vroegere Opleiding Loopbaancoach (deel 2) krijg je na inschrijving een mail met het verzoek om een kopie van je getuigschrift door te sturen.

  In het geval van gelijkwaardige opleidingen of ervaring voor de gedeeltelijke vrijstelling van Deel 1 vragen we een certificaat van de gevolgde opleiding en/of schriftelijk bewijs van de coachervaring.

  Voor de stage moet een document, ondertekend door het loopbaancentrum, worden bijgevoegd dat verklaart dat de loopbaanbegeleider reeds 5 loopbaangesprekken heeft uitgevoerd.

Beslissing en communicatie

De beslissing over de aanvraag voor vrijstellingen wordt doorgaans 7 kalenderdagen schriftelijk gecommuniceerd. Deze termijn zorgt ervoor dat elke aanvraag zorgvuldig wordt beoordeeld, met het doel een eerlijke en onderbouwde beslissing te nemen.

Waarom de Beroepskwalificatie Loopbaanbegeleider?

Op 15 december 2023 keurde de Vlaamse Regering een wetsvoorstel goed dat de voorwaarden om te werken als loopbaanbegeleider en als loopbaancentrum sterk verandert.

Elke professional die binnen het kader van Loopbaancheques als loopbaanbegeleider werkt of gaat werken, moet in de toekomst een beroepskwalificatie (of gelijkgestelde opleiding/ervaring) kunnen voorleggen.

Je zal dus niet meer als loopbaanbegeleider kunnen werken zonder deze Beroepskwalificatie! Een belangrijke stap voorwaarts, want loopbaanbegeleider wordt een officieel beroep met kwantificeerbare competenties.

Wat kan je na deze opleiding?

 • Je kan loopbaancoachingstrajecten begeleiden, van intake tot Persoonlijk Ontwikkelingsplan.
 • Je beschikt over een erkend getuigschrift Beroepskwalificatie Loopbaanbegeleider.
 • Je kan gebruikmaken van het systeem van loopbaancheques.
 • Je hebt je kennis en vaardigheden in loopbaancompetenties aanzienlijk verbreed en verdiept.
 • Je beheerst een breed scala aan loopbaancoachingtechnieken, gericht op zowel de directe als onderliggende vragen die klanten kunnen hebben.
 • Je ontdekt en oefent verrassende en creatieve coachtechnieken om het mentale en het weten te overstijgen.
 • Je hebt diepgaand inzicht verkregen in je eigen professionele identiteit en gedragspatronen als coach, wat bijdraagt aan een grotere persoonlijke impact en effectiviteit in je rol.

Inbegrepen in de prijs:

Intense opleiding tot loopbaanbegeleider
Gecertificeerd voor het werken met loopbaancheques
Geeft het getuigschrift Beroepskwalificatie Loopbaanbegeleider
14 opleidingsdagen + blended learning
Supervisie
Intervisie
Praktijkcoaching
Huiswerk en literatuurstudie
Palet aan loopbaancoachingmethodieken
Persoonlijke ontwikkeling als loopbaancoach

Voor wie?

De Opleiding Loopbaanbegeleider richt zich tot professionals die met het systeem van loopbaancheques willen werken en hun kennis en vaardigheden willen aanscherpen en uitbreiden om alle aspecten van de loopbaan te kunnen begeleiden.

Mogelijke profielen:

 • Coaches die loopbaanbegeleiding aan hun repertoire willen toevoegen;
 • Mensen in de tewerkstellingssector die zelf mensen willen coachen;
 • Interne of externe loopbaancoaches en -consultants;
 • Beginnende of ervaren loopbaanbegeleiders;
 • HR-managers of medewerkers, personeelsverantwoordelijken, training & development managers of outplacementadviseurs.
 • Iedereen die met het systeem van loopbaancheques wil werken.