Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

OPLEIDINGSCHEQUES

VERSTERK JOUW POSITIE OP DE ARBEIDSMARKT

Alle voorwaarden op de website van de Vlaamse Overheid

Opleidingscheques kunnen gebruikt worden om de directe opleidingskosten van een opleiding te betalen. Per schooljaar kan je een opleidingscheque aankopen voor een bedrag van maximaal 250 euro. Je betaalt daarvan de helft, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft. Je krijgt dus een tegemoetkoming van maximaal 125 euro per schooljaar.

Voorwaarden

Je bent werknemer of je werkt als uitzendkracht. Werknemers uit zowel de privésector als de publieke sector komen in aanmerking. Ook als je zich in een situatie van tijdelijke werkloosheid bevindt, kom je nog steeds in aanmerking.

Je woont

 • In Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • In een ander land dan België dat tot de EU of EER behoort én u werkt in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • In Wallonië, nadat je verhuisd bent uit een ander land (dan België) dat tot de EU of EER behoort én je werkt in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Welke opleidingen?

Je kunt opleidingscheques gebruiken voor:

 1. Een opleiding die geregistreerd is in de Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives
  Alleen geldig als u hoogstens een diploma secundair onderwijs hebt (dus alleen voor kortgeschoolden of middengeschoolden).
 2. Een loopbaangerichte opleiding
  Geldig voor zowel kortgeschoolden, middengeschoolden als hooggeschoolden.
  Een loopbaangerichte opleiding is een opleiding die aangeraden wordt in het persoonlijk ontwikkelplan (POP) tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding.
  De opleiding duurt minstens 32 uren.

Bedrag

Per schooljaar kan je een opleidingscheque aankopen voor een bedrag van maximaal 250 euro. Je betaalt daarvan de helft, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft. Je krijgt dus een tegemoetkoming van maximaal 125 euro per schooljaar.

Aanvraagprocedure

Vraag je opleidingscheque online aan via het WSE-Loket.