Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

SYSTEMISCH COACHEN

EXPLOREER HOE WE ONBEWUST VERBONDEN ZIJN MET GROTERE GEHELEN

Nu Inschrijven

Systemisch Coachen

Het systemische maakt steeds meer opgang in de coachwereld. Naast de persoonlijke inzichten, geeft het systemische diepere inzichten in de systemen waarlangs de persoon bepaalde patronen ontwikkeld heeft. Systemisch werk kijkt naar diepere stromingen en invloeden die onder de oppervlakte spelen. Het brengt eeuwenoude, zelfs universele wijsheden over de mens in diens omgeving samen in een krachtige verzameling wetmatigheden en dynamieken.

In het systemische gaat men ervanuit dat ieder individueel probleem, een oplossing is voor iets dat in het systeem om aandacht vraagt.

Het gaat snel en efficiënt naar de naakte waarheid achter anders onverklaarbaar gedrag. Het maakt zaken zichtbaar die anders mogelijks nooit aan het licht zouden komen: conflicten over generaties, familiegeheimen, de oprichtingsbestemming van een bedrijf of organisatie, de ware oorzaak van allergieën of fobieën…

Vaak ziet het systemische er anders uit dan wat de gecoachte denkt en meegeeft, waardoor nieuwe perspectieven en mogelijkheden ontstaan.

Wat zijn systemen en waarin werken ze anders dan individuen? Wat onderscheidt persoons- van systemische coaching? We maken deze zaken duidelijk aan de hand van voorbeelden, demonstraties en oefeningen. We exploreren de basishoudingen van een systemisch begeleider die ervoor zorgen dat een gesprek vanzelf een systemische component krijgt – nog voor je één vraag hebt gesteld.

 • Systemische Basishouding
  Over het systemische. Over opstellingen, systemisch werk en coachen. Verschil met andere vormen van coaching. Basishoudingen van een systemisch begeleider.

 • Interview en gesprek
  Het systemische thema destilleren uit de vraag. In het gesprek naar de systemische laag.Vul je coachgesprekken aan met krachtige systemische vragen.

 • Opstellingen in groep
  Ervaar de kracht van groepsopstellingen en ontwikkel je voeling met de kenmerkende systemische sfeer en energie.

Je leert het systemische thema destilleren uit de vraag en situatie van je klant. Aan de hand van systemische vragen onderzoek je en daag je uit. Het is niet ongewoon dat één rake vraag zo diep binnenkomt, dat er verder niks meer nodig is. Het systemische gaat dan ook meer over het nemen van wat is, dan over het formuleren van concrete stappen. De stappen volgen vanzelf uit het zien van de naakte waarheid.

 • Wetmatigheden van systemen
  We ontdekken de universele wetten die systemen bepalen.

 • Verstoring van wetmatigheden
  Typische dynamieken bij verstoring van wetmatigheden.

 • Systemische thema’s
  Veel voorkomende systemische thema’s bij families en organisaties. Deze krachtige principes worden doorspekt met demonstraties en praktische oefeningen om ze praktisch te illustreren.

Je leert de techniek van het opstellen, het plaatsen van elementen in de ruimte. Daarbij speelt de elementkeuze een doorslaggevende rol: hoe zet je iets neer waaruit de klant een beweging kan halen? We reiken tools aan zoals krachtzinnen, genogram/organigram… en werken met allerlei materialen en settings: foto, poppetjes, bladen, stoelen… werkend op de vloer, tafel, in de verbeelding… Je leert jezelf inzetten als systemisch instrument.

 • Opstellingen 1-op-1 gesprekken
  Via elementen in de ruimte het systemische verkennen.

 • Opstellingsformats 1op1
  Hoe je als coach met je klant een opstelling kan doen. Grondankers, tafelopstellingen… Materialen en werkvormen: foto, poppetjes, bladen, stoelen…

 • Elementkeuze
  Onderzoeken welke elementen het best de onderliggende dynamiek van de situatie in beeld kunnen brengen.

 • Structuuropstellingen
  Veel voorkomende opstellingsvormen ter inspiratie zoals tetralemma, werk/levenswerk, ik-ander…

 • De begeleider-representant
  Hoe jij als coach ook in een opstelling kan stappen, en informatie halen uit de opgestelde elementen.

 • Krachtzinnen
  De realiteit benoemen en in beweging brengen met systemische uitspraken.
 • Persoonlijke thema’s
  We passen alles uit de eerste 3 dagen toe op specifieke persoonlijke thema’s. We voegen daaraan krachtige klassieke systemische rituelen toe zoals buigen, iets nemen, iets laten, de rangorde herstellen, eigen weg gaan…

 • Genogram
  Onderzoek van de inbedding van systemische thema’s in het familiesysteem.
 • Professionele thema’s
  We passen het materiaal uit de eerste 4 dagen toe op loopbaan- en organisatiethema’s. We bekijken het verschil tussen families en organisaties, en werken met bewegingen die specifiek in organisaties werken.

 • Organigram
  Onderzoek van systemische dynamieken in organisaties die op een andere manier kunnen verklaren wat er gebeurt.

We werken af wat nog openstaat, en kijken hoe je als coach verder gaat. We nemen alles nog eens samen. Je oefent in vrije opstellingen, waarbij je alles uit de kast mag halen.

In deze verdiepende Coachopleiding werken we specifiek rond het Systemische en gebruiken die invalshoeken om meer uit je coachgesprekken te halen. Je leert diverse formats en werkwijzen aan die je onmiddellijk kan toepassen.

We vragen vooral nieuwsgierigheid, speelsheid en zin om bij te leren.

Coaches/loopbaanbegeleiders die al de basis gesprekstechniek beheersen (zie bijvoorbeeld de module Essentials), en die een stap verder willen gaan in hun praktijk. Ook als je ergens anders een coachopleiding volgde ben je welkom.

Wil je graag deelnemen, maar ben je niet zeker of je al genoeg kan? Stuur ons een mailtje en dan bekijken we het samen.

Bij de opleiding hoort ook een certificatie. In de loop van de opleiding worden meerdere opdrachten meegegeven die je in je praktijk zal toepassen en die geëvalueerd worden. Deelnemers ontvangen het certificaat van Systemisch Coachen als je minstens 80% van de modules aanwezig was.

De Opleiding Systemisch Coachen is bovendien gecertificeerd door de International Coaching Federation (ICF) voor Continuing Coach Education (CCE). Coaches die aangesloten zijn bij de ICF ontvangen 36 CCE Units voor het volgen van deze opleiding (28,5 Core Competencies en 7,5 Resource Development).

Loft 26, Sint-Salvatorstraat 18 / 104, 9000 Gent

De Opleiding Systemisch Coachen gaat door in Loft 26, onze eigen zaal in de vernieuwde Gentse Dokken. In een heldere en luxueuze ruimte vind je alle voorzieningen voor een aangename en memorabele opleiding, inclusief verse lunch en heerlijke koffie of thee.

Duur

De opleiding omvat 6 dagen (inclusief certificatie).
De deuren gaan open om 9u en de opleiding start om 9u30. Einde is om 16u30.

Selecteer een startdatum/reeks:

Volgende stap

Thema’s die je met systemische coaching kan aanpakken

Je leert in deze Opleiding vooral werken met persoonlijke en familievraagstukken. Daarnaast belichten we ook enkele mogelijke organisatorische vragen.

Bij familieopstellingen, de klassieke vorm van systemisch werk kijkt de opsteller naar de systemische verklaring van bepaalde fenomenen uit je persoonlijk en/of werkleven. Vaak ligt die versleuteld in de familie – vandaar ook de naam. Zo kan bijvoorbeeld een té hechte relatie met een baas een manier zijn om de vader die niet gekend is, te eren.

Bij een organisatieopstelling wordt er gekeken naar (verstoorde) dynamieken binnen een organisatie. Vaak zijn er problemen tussen afdelingen of met bepaalde functies, of wil een bedrijf om onverklaarbare redenen maar niet succesvol worden. Via het systemische werk worden onbewuste loyaliteiten, uitgesloten posities en andere zaken aan het licht gebracht.

 • Het opklaren van misvattingen, loskomen van verstrikkingen en oplossen van blokkades in familie-, partner- en andere relaties.
 • Het verwerven van inzicht in professioneel conflict en werkomstandigheden.
 • Het verklaren van organisatorische problemen: aanhoudende conflicten tussen functies/afdelingen, producten die niet verkopen, leiderschapsissues, problemen bij verandering (nieuwe software, reorganisatie, fusie…).
 • Het zien en begrijpen van de “bigger picture” van levenssituaties.
 • Het verbreken van patronen van isolatie, vervreemding, misbruik, disfunctioneren, armoede…
 • Het aanpakken van ouderschapsuitdagingen en pijnlijke familiesituaties zoals bv. echtscheiding, éénouderschap, miskraam, onvruchtbaarheid, abortus, adoptie, pleeg- en stiefouderschap…
 • Het ontdekken van de reden(en) voor fysiek,emotioneel en psychologisch lijden en het ondernemen van stappen naar heling zoals bv. depressie, angsten en fobieën, migraine, eetstoornissen, astma, chronische rugpijn, geestesziekten, zelfmoordneigingen, drug- en alcohol misbruik.

Video getuigenissen

Getuigenissen Systemisch Coachen

Gecertificeerd door het ICF

De Opleiding Systemisch Coachen is gecertificeerd door het ICF (International Coaching Federation) als CCE (Continuing Coach Education). Dat wil zeggen dat deze training voldoet aan de hoge kwaliteitsnormen van het ICF. CCE programma's worden door ICF beschouwd als voortgezette vorming voor wie zich verder wil verdiepen in het coachvak en zijn noodzakelijk voor het behouden van je ICF Accreditatie.

De Opleiding Systemisch Coachen geeft recht op 36 Continuing Coach Education Units (28,5 CCEU's voor Core Competenties en 7,5 CCEU's voor Resource Development).

CCE Continuing Coach Education ICF