Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

SUBSIDIES

HAAL MEER UIT JOUW OPLEIDINGSBUDGET

Als zelfstandige, KMO of werknemer heb je recht op heel wat subsidiemogelijkheden. YourCoach is immers erkend door de Vlaamse overheid en heel wat beroepsfederaties. Daardoor kan je gebruik maken van een aantal steunmaatregelen om jouw opleiding te financieren en/of verlof opnemen om een opleiding te volgen.

Hieronder heb je een overzicht van de verschillende subsidiemogelijkheden.

KMO-Portefeuille

Bespaar tot 30% via KMO-Portefeuille

Via de KMO-portefeuille kom je in aanmerking voor 30% korting op bepaalde opleidingen! YourCoach is door de KMO-Portefeuille erkend als dienstverlener voor de pijler "Opleiding" met erkenningsnummer DV.O110422. Een Vlaamse onderneming uit de privé-sector kan een vergoeding voor het volgen van opleidingen online aanvragen na registratie. Je kan tot 30% terugkrijgen via de Vlaamse Overheid. Opgepast! Het BTW bedrag kan niet worden gesubsidieerd.

kmo-portefeuille
Meer info over de KMO-Portefeuille

Opleidingscheques

Erkend opleidingsverstrekker

YourCoach is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de Vlaamse opleidingscheques. Als gevolg van een gewijzigd besluit van de Vlaamse Regering kan je enkel nog opleidingscheques gebruiken wanneer de opleiding die je volgt, opgenomen is in een persoonlijk opleidingsplan (POP) dat kadert binnen loopbaanbegeleiding. Je dient dan via de loopbaabegeleider een attest laten invullen en dit afgeven ter ondertekening aan yourcoach.
Meer info over de Opleidingscheques

Vlaams OpleidingsVerlof

Erkend opleidingsverstrekker

Werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams OpleidingsVerlof (de opvolger van het betaald educatief verlof). Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. De werkgever kan ter compensatie een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen.

Verschillende YourCoach opleidingen zijn erkend voor het Vlaams OpleidingsVerlof.
Meer info over Vlaams OpleidingsVerlof

Erkend loopbaanbegeleider bij de VDAB

Via loopbaancheques kunnen werknemers en zelfstandigen op een goedkope manier individuele loopbaanbegeleiding volgen bij YourCoach. In totaal kan je 2 loopbaancheques aanvragen voor maximaal zeven uur loopbaanbegeleiding over een periode van zes jaar. Loopbaancheques kunnen aangevraagd worden bij de VDAB en kosten 40 euro per stuk.

Loopbaancheques
Meer info over de Loopbaancheques