Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

IN-COMPANY

TEAMCOACHING

Hoe smeed je een groep individuen tot een hecht team?

Niet iedereen kan kiezen met wie ze samenwerken. Daardoor komen mensen bij elkaar terecht die anders nooit met elkaar in contact zouden komen (of blijven). En toch moeten ze samen een gemeenschappelijk doel bereiken, en uren samen doorbrengen. Niet altijd evident. Geen wonder dus dat er in veel teams spanningen zijn, dat het zelfs mank loopt.

De leidinggevende of de HR-afdeling kan ook niet alles oplossen. Beide zijn deel van het systeem, en daardoor wordt hun inbreng niet altijd aanvaard. Ze wordt ervaren als partij trekken, of belangenvermenging, of onrechtvaardigheid, of het uitwerken van een verborgen agenda.

Soms helpt het dat een externe, neutrale partij met het team werkt om plooien glad te strijken, de krachten weer te bundelen of de samenwerking vorm te geven.

Als coaches kunnen wij erg goed omgaan met wat onderliggend speelt bij mensen. Daaraan voegen we jaren ervaring toe als trainer en groepsfacilitator: het beheren van de groepsdynamiek, werkvormen om communicatie en samenwerking te bevorderen, collectieve gesprekken modereren en tot concrete conclusies komen.

Je kan op ons rekenen voor het persoonlijke stuk van teamcoaching of teambuilding: niet de avonturen en sportactiviteiten, wel het educatieve gedeelte. Dat hoeft niet saai te zijn! Wij zorgen voor leuke en dynamische oefeningen die aansluiten bij de realiteit van de deelnemers. We geven niet teveel uitleg, maar zetten de mensen vooral aan het werk – en aan het praten met elkaar.

Ieder team is anders, dus spelen we vooral in op wat er leeft en nodig is. Het programma dat we brengen staat ten dienste van de overkoepelende doelstelling: conflicten oplossen, waarden destilleren en doen leven, afspraken maken, iedereen een passende plek geven…

 

“THANKS for leading us through the team building event today. I feel it was extremely beneficial and absolutely help our virtual team work more effectively.”

- Craig B., Director

Mogelijke onderwerpen van Teamcoaching

Hoe je persoonlijkheid een invloed heeft op jouw team.

Werken in een team heeft verschillende voordelen: de taken worden verdeeld en iedereen heeft zijn of haar specialiteit, waardoor niet één persoon in alles goed moet zijn. Waar de ene persoon een bedachtzame perfectionist is, is de andere een creatieve geest. De afzonderlijke kwaliteiten van iedere werknemer maximaal inzetten is een belangrijke stap tot succes.

Tijdens de training leren we de groep meer complementair werken. De training is positief gericht; het leert je meer over wie je bent en wat je goed kan, maar ook wat de anderen in de groep belangrijk vinden en goed kunnen.

Want een groep mensen is nog niet gelijk aan een team.

Werken in een team vergt een investering van alle teamleden. Kernwoorden van teamwerk zijn: communicatie, verbondenheid, verdraagzaamheid, afgesteldheid, congruentie…

Deze coachsessie biedt een interactieve manier van aanpakken om zo samen te werken aan de basis van jouw team. Dit doen we niet door uit te leggen hoe een goed team werkt, maar door situaties te creëren waarin het team kan samenkomen.

Want samen werken is nog niet samenwerken.

Samenwerken is een belangrijke competentie die onmiskenbaar is voor een team. Door samen te werken bereik je meer: je vermijdt dubbel en onnodig werk, waardoor de focus op het essentiële ligt. Om goed te kunnen samenwerken heb je een goede communicatiebodem nodig.

We bieden concrete handvaten om als team te leren samenwerken of om de samenwerking te optimaliseren.

Weten waarom een team (niet) werkt.

Groepsdynamiek bestaat in iedere groep; ook in een professionele setting. Als leider is het belangrijk de groepsdynamiek te doorgronden, om zo de groep beter te begrijpen. Als medewerker is het belangrijk, om zo de communicatie te optimaliseren, wat de samenwerking optimaliseert.

Binnen een groepsdynamiek zijn er drie verschillende krachten werkzaam: omgevingsfactoren, individuele factoren en leiderschapsfactoren.

In deze teamcoaching gaan we op een interactieve manier aan de slag met deze drie krachten. We komen zo tot conclusies waardoor je groepsdynamiek door een andere bril zal zien.

Alle neuzen in dezelfde richting.

De missie en visie zijn de eerste bouwstenen van een organisatie: hierop steunt de volledige organisatie. De missie en visie zijn niets waard als niet elk lid van de organisatie staat voor hun bouwstenen.

Op dezelfde golflengte zitten is een onmiskenbare voorwaarde om van een organisatie een succes te maken of het succes te behouden.
In deze opleiding werken we creatief rond de missie en visie van jouw bedrijf. We betrekken alle leden van de groep, gaan op een persoonlijke manier in dialoog en zorgen ervoor dat iedereen aan hetzelfde zeel trekt.

Teamcoaching organiseren?

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte of mail ons jouw plannen. We werken graag samen met jou een passende teamcoaching/teambuilding uit.

Contacteer ons