Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

LOOPBAANCOACH

LEER PRAKTISCH COACHEN OP LOOPBAANVRAGEN

Gratis Demo-avond Nu Inschrijven

Loopbaancoach

In de Opleiding Loopbaancoach leer je alles om professionele loopbaansessies neer te zetten.

Deze opleiding is speciaal ontworpen voor coaches die zich willen specialiseren in loopbaancoaching zonder gebruik te maken van het systeem van loopbaancheques. Onze uitgebreide training biedt je de kennis en vaardigheden om mensen te begeleiden bij hun loopbaanontwikkeling en professionele groei. Indien je interesse hebt om met het systeem van loopbaancheques te werken, verwijzen we naar de opleiding Beroepskwalificatie Loopbaanbegeleider.

Bij ons krijg je altijd veel meer dan het theoretische kader. Onze benadering is gebaseerd op onze dagelijkse praktijk als officiële loopbaancoaches.

We geven jou originele werkvormen mee die een diepe impact hebben, de tools mee die wij en de coaches van Team Loopbaan het vaakst gebruiken om iemand carrière in beeld te brengen en in de juiste richting te gidsen.

We geven live demonstraties, laten je zelf uitgebreid oefenen en je krijgt rechtstreekse feedback zodat je je skills kan blijven aanscherpen. Je krijgt de mogelijkheid om al je praktische vragen te stellen aan 2 ervaren loopbaanbegeleiders met een drukke praktijk.

De opleiding wordt afgesloten met een certificatiedag.

Module 1 legt de basis voor professionele loopbaanbegeleiding met focus op persoonlijke benadering en loopbaancompetenties. Het introduceert de deontologische code voor ethische richtlijnen, benadrukt integriteit, professionaliteit en klantgerichtheid, en behandelt de structuur van loopbaantrajecten en de rol van de coach. De module onderscheidt loopbaanbegeleiding van andere diensten en bespreekt uitdagingen en kansen binnen team- en organisatiecontexten. Het onderstreept het belang van een multidisciplinaire aanpak, samenwerking en systemisch denken. Tot slot benadrukt de module kwaliteitsbewaking en deskundigheid voor effectieve en verantwoorde praktijkvoering.

Module 2 herhaalt de fundamenten van coaching en erkent het unieke Model van de Wereld (MOW) van elke klant. Het respecteert klantperspectieven zonder oordeel (No Comment-benadering) en benadrukt geduld in gesprekken (5-secondenregel). Het 7C-Model biedt een gestructureerde aanpak voor coachgesprekken, van contextcreatie tot actiegerichte conclusies. De module behandelt het gebruik van POKE-vragen voor doordachte vraagstelling en verschillende prikkelniveaus die de interactiedynamiek beïnvloeden.

Deze module is gebaseerd op de ICF-definities, -competenties en -normen, die ethische en professionele standaarden voor coaching waarborgen.

Module 3 benadrukt de kracht van diversiteit en inclusiviteit in coaching. Het belang van een gepersonaliseerde aanpak en flexibiliteit van coaches wordt onderstreept. Concepten zoals het Diversiteitswiel en de Culturele Ijsberg helpen persoonlijke vooroordelen te herkennen en verminderen. De module verkent loopbaan- en levensfasen, generatieverschillen en de unieke waarden en werkstijlen van diverse generaties. Het model van de Logische Niveaus en het Loopbaankwadrant worden besproken.

Het observeren en bijsturen gebaseerd op de reactie van de klant is hier essentieel. Coaches moeten het onbekende durven verkennen met de klant, wat vertrouwen en moed vereist. Zo streven we ernaar coaches te ontwikkelen die flexibel en inclusief zijn, en meebewegen met de diversiteit van elke klant.

Module 4 biedt een raamwerk voor het formuleren van loopbaanvragen en stimuleert het vormen van een unieke professionele identiteit. Het benadrukt zelfreflectie, het begrijpen van drijfveren, vaardigheden en waarden, en hun integratie met de arbeidsmarkt. Praktische tools zoals het werkwiel en de SMART-methode ondersteunen een holistische loopbaanplanning, waarbij persoonlijke ambities en externe kansen worden geëvalueerd. Metaforen maken complexe loopbaanconcepten begrijpelijk. Het uiteindelijke doel is om een bevredigende en resonante loopbaan te creëren die niet alleen professioneel succes oplevert, maar ook persoonlijke vervulling en een zinvol leven bevordert.

Module 5 concentreert zich op het belang van introspectie in loopbaancoaching. Het onderstreept hoe grondige zelfanalyse bijdraagt aan loopbaanontwikkeling binnen een snel veranderende arbeidsmarkt. Deze module focust op twee kernaspecten van loopbaanontwikkeling: motieven- en kwaliteitenreflectie. Het verkent hoe het diepgaand begrijpen van intrinsieke drijfveren, motivaties en kwaliteiten waardevol is in effectieve loopbaanbegeleiding. De focus ligt op het toepassen van diverse modellen en hulpmiddelen om klanten te helpen hun potentieel op de arbeidsmarkt te realiseren en te navigeren door de complexiteit van werkgerelateerde interacties.

Module 6 richt zich op het verkrijgen van een realistisch beeld van de arbeidsmarkt en de praktische aspecten van verschillende (knelpunt)beroepen. Het gaat verder dan oppervlakkige vragen en duikt in de dynamiek en waarden van verschillende beroepen, onderzoekend wat professionals in deze sectoren drijft en hoe huidige trends en uitdagingen het werk beïnvloeden. Het onderzoeken van de arbeidsmarkt, het navigeren door carrièrepaden en het begrijpen van de impact van bedrijfsculturen zijn kernonderdelen van deze module. De module omvat een diepgaande verkenning van beroepen, functies en opleidingen, en biedt praktische inzichten en tools om coachees effectief te begeleiden in hun carrièrepaden. Het sluit af met een nadruk op het belang van levenslang leren en het voorbereiden van coachees op toekomstige uitdagingen en kansen.

Module 7 erkent dat loopbaanontwikkeling een flexibel en voortdurend proces is, dat inspeelt op de snel veranderende eisen van de hedendaagse arbeidsmarkt. Kernaspecten van deze module omvatten het zetten van zowel korte- als langetermijndoelen in loopbaanplanning, het begrijpen van verschillende leerstijlen en hoe deze de loopbaanontwikkeling beïnvloeden, en het navigeren door sollicitatieprocessen. Verder wordt aandacht gevestigd op het belang van het onderhandelen in de huidige functie om professionele groei en werkervaring te verbeteren. We benadrukken ook het belang van een kosten-batenanalyse in de context van loopbaansturing.

Module 8 belicht het belang van ondernemerschap en netwerken in de huidige arbeidsmarkt. Het gaat verder dan het traditionele concept van ondernemerschap als het starten van een bedrijf, en omarmt een bredere visie van ondernemersvaardigheden en -mindset als essentiële elementen voor succes in elke carrière. De module benadrukt de noodzaak van innovatie, creativiteit, proactief denken, veerkracht en netwerken om kansen te herkennen, zich aan te passen aan veranderingen en actief de eigen loopbaan te sturen. Het stimuleert persoonlijk empowerment en zelfstandigheid, en promoot de ontwikkeling van een ondernemende houding voor het navigeren doorheen flexibele, niet-lineaire loopbaantrajecten.

Module 9 focust op het strategisch beheren van tijd, energie en veerkracht binnen de dynamische arbeidsmarkt. Deelnemers leren technieken om stress te beheersen, burn-out te voorkomen en prioriteiten te stellen die hun beroepsmatige en persoonlijke welzijn bevorderen. Deze module legt uit hoe stress ons beïnvloedt en hoe we het kunnen beheersen. We verkennen acute en chronische stress en de overgang naar burn-out, en bieden methoden om stress te meten en te managen. Het belang van prioriteiten stellen wordt benadrukt om tijd en energie effectief te gebruiken, en het concept van cirkels van invloed wordt geïntroduceerd om ons te helpen focussen op waar we daadwerkelijk impact kunnen hebben. We bekijken de rol van de loopbaanbegeleider in dit proces en de afbakening ten opzichte van burn-out begeleiding.

Module 10 benadrukt het belang van grondige persoonlijke reflectie in de context van de arbeidsmarkt en adresseert hoe weerstanden, individuele kwesties en dieperliggende overtuigingen professionele keuzes en ervaringen kunnen beïnvloeden. Door middel van coachlagen en lagenmodellen leert de coach de onderliggende dynamieken en patronen in het professionele leven van de coachee te identificeren en aan te pakken. We bekijken de dieperliggende factoren achter werkgerelateerde vragen, waardoor de coach klanten kan begeleiden naar inzichten die leiden tot beter afgestemde carrièrebeslissingen en een effectievere navigatie op de arbeidsmarkt. De module belicht het belang van zelfbewustzijn en zelfontdekking, het herkennen van weerstand en het navigeren door complexe interactiepatronen en defensiemechanismen.

Module 11 benadrukt het belang van het afronden van het traject om de zelfredzaamheid van de coachee te bevorderen. Het gaat over de kunst van het afsluiten en loslaten, zowel voor de coach als voor de coachee, en het omarmen van een nieuwe beweging. Het onderstreept de actieve rol van zowel de coachee als de loopbaanbegeleider in het creëren van een doelgerichte en adaptieve loopbaanstrategie. Deze module verkent de opbouw van een POP, van reflectie tot actie, het bevorderen van loopbaancompetenties en de integratie van opleidingsbehoeften. Het benadrukt het belang van opvolging en nazorg voor duurzame loopbaanontwikkeling en onderzoekt de rol van logboeken en huiswerk. Het uiteindelijke doel is het vormen van een krachtige conclusie die de coachee versterkt en voorbereidt op aanhoudende groei en succes in de arbeidsmarkt.

De Opleiding Loopbaancoach richt zich tot professionals met coachervaring, die hun kennis en vaardigheden willen aanscherpen en uitbreiden om alle aspecten van de loopbaan te kunnen begeleiden.

De opleiding veronderstelt al bepaalde voorkennis en vaardigheden. Deelnemers dienen daartoe over een basiskennis coaching en een relevant aantal uren coachervaring te beschikken. We vragen dat je tenminste de 8 basiscompetenties van de Coach zoals opgesteld door het ICF beheerst. Als je deze nog moet opdoen, kan je eerst de opleiding Integrale Coaching Essentials volgen.

Mogelijke profielen:

 • Coaches die zich willen specialiseren in loopbaancoaching zonder afhankelijk te zijn van loopbaancheques;
 • Mensen in de tewerkstellingssector die zelf mensen willen coachen;
 • Interne of externe loopbaancoaches en -consultants;
 • Beginnende of ervaren loopbaanbegeleiders;
 • HR-managers of medewerkers, personeelsverantwoordelijken, training & development managers of outplacementadviseurs.

Om het maximale uit de opleiding te kunnen halen, vragen we dat deelnemers tussen de opleidingsdagen in minstens één persoon begeleiden (minstens twee sessies). Op die manier kunnen we met concrete cases aan de slag en komt de ervaring van de lesgevers het best tot zijn recht. Deelnemers aan de opleiding dienen een kort verslag en SWOT-analyse te maken van de sessies.

Tijdens de certificatie geeft elke deelnemer aan de opleiding een korte demonstratie van een sessie. Wij nodigen andere deelnemers aan de opleiding uit om feedback te geven, zodat je concrete tips krijgt om verder te werken.

De certificatie is vrijwillig. Wie hem doet, krijgt het certificaat van Loopbaancoach. Anderen krijgen een getuigschrift van deelname.

Het certificaat geeft je de nodige tools en handvaten om als zelfstandige loopbaancoach aan de slag te gaan.

Loft 26, Sint-Salvatorstraat 18 / 104, 9000 Gent

De Opleiding Loopbaancoach gaat door in Loft 26, onze eigen zaal in de vernieuwde Gentse Dokken. In een heldere en luxueuze ruimte vind je alle voorzieningen voor een aangename en memorabele opleiding, inclusief verse lunch en heerlijke koffie of thee.

Duur

De opleiding omvat 8 dagen (inclusief certificatie).
De deuren gaan open om 9u en de opleiding start om 9u30. Einde is om 16u30.

Selecteer een startdatum/reeks:

Volgende stap

Unieke Kwaliteitsgarantie

 • Yourcoach is al meer dan 10 jaar full-time bezig met coaching, training en intervisie;
 • Externe coach bij diverse ondernemingen en organisaties;
 • Het programma is gebaseerd op meer dan 14.000 klanten die bij ons zelf op loopbaanbegeleiding kwamen;
 • YourCoach is erkend loopbaanbegeleider bij de VDAB en de Vlaamse Overheid via de loopbaancheques;
 • De trainers bij YourCoach beschikken over een Master Certified Coach (MCC) certificaat van het ICF (International Coaching Federation);
 • YourCoach beschikt over het Qfor kwaliteitslabel en is een erkend dienstverlener van KMO-Portefeuille.

Wat maakt onze aanpak uniek?

We beseffen maar al te goed dat een opleiding voor veel mensen & bedrijven echt wel een investering vraagt. Daarom streven we in onze prijszetting naar de juiste verhoudingen. Deze sluit aan bij onze visie op duurzame persoonlijke groei: de investering moet groot genoeg zijn, maar niet té groot. Tegelijk vragen wij enkel wat nodig is om het voor ons haalbaar en de moeite waard te houden.

Wij zijn zelf als coach begonnen zoals iedereen, met de modellen die iedereen gebruikt: SMART, GROW, MBTI, Kernkwadranten… We volgen ook de 11 Basiscompetenties van de Coach zoals uitgetekend door de International Coaching Federation (ICF). Dat is een onontbeerlijke basis, maar niet voldoende voor complexere loopbaanvragen. Veel coaches lopen vast wanneer de klant het zelf niet meer weet, en draaien in cirkels tot je uiteindelijk maar een aanbeveling doet eerder dan een antwoord uit de klant te genereren. In onze jaren ervaring hebben we allerlei creatieve en verrassende formats ontwikkeld waarbij het denken overstegen wordt.

Je leert coachen eerder dan ‘over coachen’. Veel opleidingen bespreken omstandig allerlei kaders, en verliezen daardoor tijd die kan besteed worden aan het zich bekwamen in de werkelijke handeling van het coachen. Natuurlijk voorzien we voldoende techniek en leesmateriaal om de geest te voeden.

99% van de loopbaanvragen is geworteld in het persoonlijke. Als je dit niet kan aanpakken, kan je dus zelden een werkelijke meerwaarde betekenen voor je klant. Wij gaan in op de diepere lagen van werkvragen en bewandelen de laag die verschil kan maken, weliswaar steeds met het oog op het bevorderen van de loopbaan.

De filosofie van coaching bij YourCoach is gestoeld op het concept van Attitudes, of Houdingen van de Coach. Het is eerder de manier waarop de coach zijn klant benadert die ervoor zorgt dat een sessie werkt, eerder dan de precieze technieken die hij of zij gebruikt. We geven dan ook geen vaste stappenplannen of procedure mee waar je als coach je klant door moet sleuren. We leren je eerder improviseren en inspelen op de vraag die op dat moment relevant is voor de persoon, voor een maximale relevantie en effect.

Loopbaanvragen die aan bod komen

 • Wat heb je allemaal nodig om mensen op werkvlak te begeleiden, zowel praktisch als op vlak van vaardigheden?
 • Hoe richt je best je coachruimte in? Of hoe pas je een bestaande setting aan dat hij zo goed mogelijk werkt?
 • Wat doe je als iemand niet uit vrije wil op gesprek komt?
 • Welke zijn de meest voorkomende loopbaanvragen?
 • Hoe ga je om met het ‘Gouden Kooi’-syndroom?
 • Hoe ga je om met perfectionisme?
 • Hoe ga je om met burn-out, bore-out, depressie…?
 • Welke vragen pak je niet aan als loopbaancoach?
 • Hoe ga je om met vragen die dieper of in het persoonlijke liggen?
 • Hoe krijg je mensen die vastzitten in beweging?

Wat kan je na deze opleiding

 • Leer de juiste setting creëren voor een loopbaantraject;
 • Krijg inzicht in de verschillende fasen van een loopbaantraject (intake, verdiepende gesprekken, synthese gesprek, pop, huiswerk en nazorg);
 • Leer omgaan met de verdeling van verantwoordelijkheid;
 • Krijg alle standaardtechnieken mee om te coachen rond loopbaanvragen;
 • Ontdek en oefen verrassende en creatieve coachtechnieken om het mentale en het weten te overstijgen;
 • Krijg mensen in beweging rond hun carrière;
 • Weet hoe om te gaan met werkvragen die op een diepere laag zitten;
 • Stel je vragen uit de dagelijkse praktijk aan ervaren loopbaancoaches.

Getuigenissen Opleiding Loopbaancoach