Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

LOOPBAANCOACH

LEER PRAKTISCH COACHEN OP LOOPBAANVRAGEN

Gratis Demo-avond Nu Inschrijven

Loopbaancoach

In de Opleiding Loopbaancoach leer je alles om praktisch aan de slag te gaan als loopbaancoach. Je krijgt de mogelijkheid om al je praktische vragen te stellen aan 2 ervaren loopbaanbegeleiders met een drukke praktijk. Je krijgt rechtstreekse feedback en demo’s van jobcoachings, zodat je tegen het einde van de opleiding een helder beeld van een geslaagde sessies, evenals een reeks persoonlijke successen mee kan nemen. De opleiding wordt afgesloten met een certificatiedag.

Onze benadering is gebaseerd op onze dagelijkse praktijk als officiële loopbaancoaches. Dat wil zeggen dat we meer geven dan het theoretische kader. We geven de tools mee die wij het vaakst gebruiken om iemand carrière in beeld te brengen en in de juiste richting te gidsen.

We geven wel de basis en standaardtechnieken rond werk en loopbaan mee die je niet kan ontberen als loopbaancoach. Daarnaast leggen we ook de nadruk op het coachen zelf. Het is onze overtuiging dat je pas leert zwemmen door nat te worden, dus er wordt vooral veel geoefend.

De voorbereiding en aanpak van een loopbaantraject zijn minstens even belangrijk als wat je doet tijdens de sessie zelf. Je leert sessies van de eerste minuut goed insteken en vermijdt daarmee dat het vastloopt of dat er weerstand komt vanuit de klant. Resultaat: betere sessies met minder werk.

We geven je ons coachmodel mee, een kader dat als toetssteen kan dienen voor een vlot en correct verloop van je sessies.

Vragen die beantwoord worden:

 • Wat is de rol van de loopbaancoach?
 • Hoe maak je goede afspraken?
 • Wat doe je met iemand die niet op eigen initiatief komt?
 • Welke zijn de 6 fasen in een loopbaangesprek?
 • Welke zijn de verschillende fasen in een loopbaantraject (intake, verdiepende gesprekken, synthese gesprek, pop, huiswerk en nazorg)?
 • Hoe maak je een contract op in een intakegesprek?
 • Hoe houd je de tijd in de gaten?
 • Wat is het verschil tussen interne/externe loopbaanbegeleiding?
 • Welke gedragscode dient de loopbaancoach te volgen?
 • Hoe behaal je het label van loopbaancoach bij de VDAB

De tweede dag leer je de vraag van de klant kaderen. Je ontdekt op welke laag en in welk aspect de vraag zich precies situeert. Vaak gaan we te snel in op de vraag die de klant presenteert, en vergeten we uit te zoeken wat de werkelijke nood is – die de klant misschien zelf nog niet eens kent.

Door verschillende invalshoeken te overlopen, komt je te weten wat de ‘Vraag achter de vraag is’, datgene waarvoor de persoon werkelijk komt. Daardoor heb je minder sessies nodig om te werken aan het essentiële, en ook om effectieve verandering op gang te brengen.

Vragen die aan bod komen:

 • Welke mogelijke aspecten zijn er aan een vraag rond werk?
 • Op welke verschillende niveaus van bewustzijn speelt een vraag?
 • Wie of wat is er nog allemaal betrokken bij de situatie?
 • Hoe breng je de patronen van de voorbije loopbaan in kaart?
 • Welke levens- en loopbaanfasen zijn er, die een invloed hebben op het behandelen van een specifieke casus?
 • Hoe breng je evenwicht in wat iemand wil, kan en ten gelde kan maken?

Onmisbaar bij het werken rond loopbaan is het in kaart brengen van de persoonlijkheid. Waar ben je goed in, en waar minder? Wat zijn je natuurlijke en aangeleerde kwaliteiten? Waar liggen je passies en drijfveren? Wat lukt jou gemakkelijk, en wat is moeilijker?

We reiken verschillende modellen aan waarmee je een compleet beeld krijgt. We bekijken zowel de persoon op zich, als de manier waarop deze zich verhoudt tot een groep. We maken ook gebruik van verscheidene formats. Naast mentale modellen gebruiken we ook fysieke en creatieve manieren om niet-oordelende feedback te krijgen uit het individu, of uit een groep.

Vanuit onze ervaring geven we manieren mee waarop je onmiskenbaar de eigenheid van de persoon naar boven haalt. Zonder oordeel of druk, in alle veiligheid.

Vragen die aan bod komen:

 • Wat zien mensen (die me niet kennen) wanneer ze naar me kijken?
 • Wat zien anderen dat ik niet van mezelf zie?
 • Wat zeggen mijn schaduwkanten over mijn kwaliteiten?
 • Welke communicatiestijl heb ik?
 • Welke rol speel ik van nature in een groep, welke positie(s) neem ik in?
 • Hoe kan je loopbaancompetenties in kaart brengen en ontwikkelen?
 • Hoe maak ik een CV waarin mijn kwaliteiten optimaal tot uiting komen?

Doelen zijn een vast onderdeel van een loopbaantraject. Naast de klassieke manieren om doelen te stellen (SMART, Outcome model, GROW), leren wij je kijken naar de verborgen aspecten van doelen. Wat maakt dat het tot nu toe nog niet gelukt is? Wat houdt je nog tegen, waaraan hang je vast?

Je leert iemand in beweging brengen en concreet op zoek gaan naar een job.

Vragen die aan bod komen:

 • Welke zijn de mogelijkheden, en de beperkingen van SMART doelen?
 • Als SMART niet lukt, wat dan wel?
 • Wat doe je als iemand een hindernis heeft als ‘angst’, ‘onzekerheid’, of ‘ik weet het niet’?
 • Hoe laat je iemand nadenken over diens droomjob?
 • Hoe krijg je iemand die vastzit in beweging?
 • Wat als er nog niks verandert?
 • Wat als ik al de zoveelste coach ben, wat kan ik nog doen?
 • Welke formats bestaan er om mensen te laten zoeken naar concrete vacatures?
 • Hoe kan je arbeidsmarktanalyses doen en sollicitatieadvies geven?

Je leert op dag 5 de arbeidsmarkt echt begrijpen en verkent diepgaand verschillende beroepen, functies en opleidingen.

Het richt zich op het doorgronden van de dynamiek en waarden van diverse beroepen, en onderzoekt wat professionals motiveert en hoe trends en uitdagingen het werk beïnvloeden. Kernaspecten zijn het onderzoeken van de arbeidsmarkt, het navigeren door carrièrepaden en het begrijpen van bedrijfsculturen.

Je krijgt praktische inzichten en tools om coachees effectief te begeleiden in hun carrièrepaden, met nadruk op levenslang leren en voorbereiding op toekomstige uitdagingen en kansen.

Vragen die aan bod komen:

 • Begrip en analyse van de samenhang tussen iemands vaardigheden, wensen en marktwaarde.
 • Analyse van de huidige carrièrestatus van coachees, verkenning van nieuwe carrièremogelijkheden en ontwikkeling van zijprojecten of vaardigheden.
 • Herkenning van verschillende typen bedrijfsculturen en begrip van hun invloed op de werkervaring.
 • Afstemming van persoonlijke waarden en doelen met de cultuur van potentiële werkgevers.
 • Diepgaand inzicht verkrijgen in diverse beroepen, bijbehorende functies en beschikbare opleidingen om een weloverwogen carrièrekeuze te kunnen maken.
 • Effectief gebruik van jobwebsites om relevante vacatures te vinden die aansluiten bij vaardigheden en carrièreambities.
 • Erkenning van het belang van levenslang leren en begeleiding bij het kiezen van opleidingen die carrièrekansen kunnen vergroten.

HOUDING: Leren doseren met gas & rem.

Veel loopbaanvragen draaien rond een tekort aan tijd en energie, en een teveel aan stress en verwachtingen.

Wanneer iemand intrinsiek ontevreden is met diens werk of zich niet meer kan vinden in de visie en/of werkwijze van het management/de afdeling/het bedrijf, begint dit bakken energie te kosten.

Je leert werken met prioriteiten, met de juiste dosis, en met de verhouding tussen energievreters en energiegevers. Je leert ook hoe je afspraken maakt aan het einde van een sessie om iemand in beweging te houden.

Vragen die aan bod komen:

 • Wat als iemand geen keuzes kan maken?
 • Wat doe je met iemand die altijd zijn of haar best doet?
 • Hoe laat je iemand grenzen opbouwen?
 • Hoe laat je Time Management werken?
 • Hoe maak je een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP)?
 • Welke soorten huistaken kan je meegeven?

HOUDING: Hoe dieper de insteek, hoe breder het effect.

Het is onvermijdelijk dat je vragen zal krijgen die zich eerder in het persoonlijke situeren. Je kan dat wel doorsturen naar een andere coach of een therapeut, maar een basiskennis is wel vereist. Je zou zelfs kunnen zeggen dat (bijna) alle loopbaantrajecten gebaseerd zijn op het persoonlijke, het is tenslotte een persoon met al diens achtergrond, verwachtingen en capaciteiten die het werk doet.

Je leert zoeken naar de werkelijke oorzaak van een werkvraag, en krijgt creatieve en diepgaande technieken mee om hardnekkige patronen te transformeren. Hiermee sorteer je een effect dat het werkvlak overstijgt, en de persoon in zijn geheel meeneemt.

Vragen die aan bod komen:

 • Wat als iemand altijd maar in dezelfde patronen terechtkomt, maar niet weet waarom?
 • Hoe sluit je iets af dat de klant parten speelt?
 • Wat doe je als de klant het allemaal wel weet, maar niet weet wat eraan te doen?
 • Hoe overstijg je het mentale inzicht en creëer je een werkelijke transformatie?
 • Hoe kom je te weten wat werkelijk bij de klant hoort, en wat niet?
 • Welke andere dynamieken en aspecten spelen er, waardoor de klant iets wil veranderen aan diens werksituatie?

Om het maximale uit de coach training te kunnen halen, vragen we dat deelnemers tussen de opleidingsdagen in minstens één persoon begeleiden (twee sessies). Op die manier kunnen we met concrete cases aan de slag en komt de ervaring van de lesgevers het best tot zijn recht. Deelnemers aan de opleiding dienen een kort verslag en SWOT-analyse te maken van de sessies.

Tijdens de certificatie geeft elke deelnemer aan de opleiding een korte demonstratie van een sessie. Wij nodigen andere deelnemers aan de opleiding uit om feedback te geven, zodat je concrete tips krijgt om verder te werken.

De certificatie is vrijwillig. Wie hem doet, krijgt het certificaat van Loopbaancoach. Anderen krijgen een getuigschrift van deelname.

De Opleiding Loopbaancoach richt zich tot professionals met coachervaring, die hun kennis en vaardigheden willen aanscherpen en uitbreiden om alle aspecten van de loopbaan te kunnen begeleiden.

De opleiding veronderstelt al bepaalde voorkennis en vaardigheden. Deelnemers dienen daartoe over een basiskennis coaching en een relevant aantal uren coachervaring te beschikken. We vragen dat je tenminste de 11 basiscompetenties van de Coach zoals opgesteld door het ICF beheerst. Als je deze nog moet opdoen, kan je eerst de opleiding Integrale Coaching Essentials volgen.

Mogelijke profielen:

 • Coaches die loopbaanbegeleiding aan hun repertoire willen toevoegen;
 • Mensen in de tewerkstellingssector die zelf mensen willen coachen;
 • Interne of externe loopbaancoaches en -consultants;
 • Beginnende of ervaren loopbaanbegeleiders;
 • HR-managers of medewerkers, personeelsverantwoordelijken, training & development managers of outplacementadviseurs.

Om het maximale uit de opleiding te kunnen halen, vragen we dat deelnemers tussen de opleidingsdagen in minstens één persoon begeleiden (twee sessies). Op die manier kunnen we met concrete cases aan de slag en komt de ervaring van de lesgevers het best tot zijn recht. Deelnemers aan de opleiding dienen een kort verslag en SWOT-analyse te maken van de sessies.

Tijdens de certificatie geeft elke deelnemer aan de opleiding een korte demonstratie van een sessie. Wij nodigen andere deelnemers aan de opleiding uit om feedback te geven, zodat je concrete tips krijgt om verder te werken.

De certificatie is vrijwillig. Wie hem doet, krijgt het certificaat van Loopbaancoach. Anderen krijgen een getuigschrift van deelname.

Het certificaat geeft je de nodige tools en handvaten om als zelfstandige loopbaancoach aan de slag te gaan.

Loft 26, Sint-Salvatorstraat 18 / 104, 9000 Gent

De Opleiding Loopbaancoach gaat door in Loft 26, onze eigen zaal in de vernieuwde Gentse Dokken. In een heldere en luxueuze ruimte vind je alle voorzieningen voor een aangename en memorabele opleiding, inclusief verse lunch en heerlijke koffie of thee.

Duur

De opleiding omvat 8 dagen (inclusief certificatie).
De deuren gaan open om 9u en de opleiding start om 9u30. Einde is om 16u30.

Selecteer een startdatum/reeks:

Volgende stap

Unieke Kwaliteitsgarantie

 • Yourcoach is al meer dan 10 jaar full-time bezig met coaching, training en intervisie;
 • Externe coach bij diverse ondernemingen en organisaties;
 • Het programma is gebaseerd op meer dan 1000 klanten die bij ons zelf op loopbaanbegeleiding kwamen;
 • YourCoach is erkend loopbaanbegeleider bij de VDAB en de Vlaamse Overheid via de loopbaancheques;
 • De trainers bij YourCoach beschikken over een Master Certified Coach (MCC) certificaat van het ICF (International Coaching Federation);
 • YourCoach beschikt over het Qfor kwaliteitslabel en is een erkend dienstverlener van KMO-Portefeuille.

Wat maakt onze aanpak uniek?

We beseffen maar al te goed dat een opleiding voor veel mensen & bedrijven echt wel een investering vraagt. Daarom streven we in onze prijszetting naar de juiste verhoudingen. Deze sluit aan bij onze visie op duurzame persoonlijke groei: de investering moet groot genoeg zijn, maar niet té groot. Tegelijk vragen wij enkel wat nodig is om het voor ons haalbaar en de moeite waard te houden.

Wij zijn zelf als coach begonnen zoals iedereen, met de modellen die iedereen gebruikt: SMART, GROW, MBTI, Kernkwadranten… We volgen ook de 11 Basiscompetenties van de Coach zoals uitgetekend door de International Coaching Federation (ICF). Dat is een onontbeerlijke basis, maar niet voldoende voor complexere loopbaanvragen. Veel coaches lopen vast wanneer de klant het zelf niet meer weet, en draaien in cirkels tot je uiteindelijk maar een aanbeveling doet eerder dan een antwoord uit de klant te genereren. In onze jaren ervaring hebben we allerlei creatieve en verrassende formats ontwikkeld waarbij het denken overstegen wordt.

Je leert coachen eerder dan ‘over coachen’. Veel opleidingen bespreken omstandig allerlei kaders, en verliezen daardoor tijd die kan besteed worden aan het zich bekwamen in de werkelijke handeling van het coachen. Natuurlijk voorzien we voldoende techniek en leesmateriaal om de geest te voeden.

99% van de loopbaanvragen is geworteld in het persoonlijke. Als je dit niet kan aanpakken, kan je dus zelden een werkelijke meerwaarde betekenen voor je klant. Wij gaan in op de diepere lagen van werkvragen en bewandelen de laag die verschil kan maken, weliswaar steeds met het oog op het bevorderen van de loopbaan.

De filosofie van coaching bij YourCoach is gestoeld op het concept van Attitudes, of Houdingen van de Coach. Het is eerder de manier waarop de coach zijn klant benadert die ervoor zorgt dat een sessie werkt, eerder dan de precieze technieken die hij of zij gebruikt. We geven dan ook geen vaste stappenplannen of procedure mee waar je als coach je klant door moet sleuren. We leren je eerder improviseren en inspelen op de vraag die op dat moment relevant is voor de persoon, voor een maximale relevantie en effect.

De deelnemers die zich als zelfstandige loopbaancoach willen vestigen, kunnen bij ons terecht voor advies over de praktische werkwijze. We tonen je waar en hoe je het loopbaanbegeleidingslabel kan halen bij de VDAB en geven je inzicht in hoe de markt in elkaar zit.

Loopbaanvragen die aan bod komen

 • Wat heb je allemaal nodig om mensen op werkvlak te begeleiden, zowel praktisch als op vlak van vaardigheden?
 • Hoe richt je best je coachruimte in? Of hoe pas je een bestaande setting aan dat hij zo goed mogelijk werkt?
 • Wat doe je als iemand niet uit vrije wil op gesprek komt?
 • Welke zijn de meest voorkomende loopbaanvragen?
 • Hoe ga je om met het ‘Gouden Kooi’-syndroom?
 • Hoe ga je om met perfectionisme?
 • Hoe ga je om met burn-out, bore-out, depressie…?
 • Welke vragen pak je niet aan als loopbaancoach?
 • Hoe ga je om met vragen die dieper of in het persoonlijke liggen?
 • Hoe krijg je mensen die vastzitten in beweging?

Wat kan je na deze opleiding

 • Leer de juiste setting creëren voor een loopbaantraject;
 • Krijg inzicht in de verschillende fasen van een loopbaantraject (intake, verdiepende gesprekken, synthese gesprek, pop, huiswerk en nazorg);
 • Leer omgaan met de verdeling van verantwoordelijkheid;
 • Krijg alle standaardtechnieken mee om te coachen rond loopbaanvragen;
 • Ontdek en oefen verrassende en creatieve coachtechnieken om het mentale en het weten te overstijgen;
 • Krijg mensen in beweging rond hun carrière;
 • Weet hoe om te gaan met werkvragen die op een diepere laag zitten;
 • Ga voor een eigen label als loopbaancoach met loopbaancheques bij de VDAB;
 • Stel je vragen uit de dagelijkse praktijk aan ervaren loopbaancoaches.

Getuigenissen Opleiding Loopbaancoach