YourCoach Café met Luk Dewulf over Talent in de liefde

april 6th, 2021

Op donderdagavond 25 maart 2021 ontvingen we Luk Dewulf op YourCoach Café die door een 50-tal mensen online enthousiast onthaald werd. Er was ook tijd voor een vragenronde en een korte nababbel.

Luk gaf in deze workshop een uiteenzetting van zijn boek Kiezen voor talent in de Liefde dat in 2020 is gepubliceerd is bij Lannoo. Het idee om een boek te schrijven over talenten in koppel-relaties kwam tot stand doordat Luk, na zijn vorige boek ‘Stop burn-out’, signalen opving van lezers die hetzelfde gevoel van botsingen en energieverlies op de werkvloer ervaarden, maar dan binnen relaties.

Bekijk in dit video fragment hoe Luk zijn visie op talenten beschrijft.

Je bent getrouwd met een positieve illusie

Het uitgangspunt van het boek Kiezen voor talent in de liefde is gebaseerd op onderzoek van de Amerikaanse onderzoeker Murray, die in een notendop concludeerde dat we getrouwd zijn met onze eigen positieve illusie over de andere. Met andere woorden, we leven samen met een positieve illusie over die persoon.

In een goede relatie heeft de ene partner een positiever beeld van de kwaliteiten van de andere dan dat die van zichzelf heeft. En als die positieve illusie in beide richtingen gaat blijven we vanzelf tot elkaar aangetrokken.  

Bijvoorbeeld je komt na een rotdag thuis van het werk omdat een presentatie heel slecht ging. Dan zal je partner bijvoorbeeld zeggen dat je het waarschijnlijk beter hebt gedaan dan dat je je voorstelt. De partner kijkt dus positiever naar jou dan je naar jezelf kijkt.

Dit positieve beeld van elkaar kan in een slechte relatie ook omkeren naar een negatiever beeld van de andere persoon dan dat die persoon van zichzelf heeft. Zoals je in onderstaand overzicht kan zien is deze Love-Hate tegenstelling geen zwart-wit verhaal maar een spectrum.

Het love-hate spectrum van Talent in de liefde
Het Love-Hate spectrum van ‘Kiezen voor talent in de liefde’

Talent gaat over activiteiten.

Veel mensen denken dat talent gaat over het uitblinken in een bepaalde activiteit, maar dit is eerder een maatschappelijke idee over talent. Luk beschouwd een talent niet als het uitblinken in iets, maar in wat dat die activiteit met jou doet. Zo is een talent een activiteit die voor jou moeiteloos gaat en je voldoening geeft. Met deze activiteit bezig zijn wordt bovendien gekenmerkt dat de tijd vliegt en dat er zelfs je batterijen van opladen. Bezig zijn met je talent stelt je ten slotte ook in staat om authentiek jezelf te zijn. Luk bouwde een online tool om te bepalen wat je talenten zijn op  https://www.mytalentbuilder.com/.

Interactie van talenten in een relatie

In een relatie zien we dat ieder individu unieke talenten heeft, maar ook dat er talenten zijn die beide partners gemeenschappelijk hebben. Zo deed Luk een onderzoek bij 50 koppels dat aantoonde dat koppels gemiddeld 2 tot 8 talenten gemeen hebben.

Een gedeeld talent zorgt voor verbinding in een relatie, zo ga je bijvoorbeeld op dezelfde manier van bepaalde dingen genieten. We gaan elkaars talent ook aanvullen, zoals je kan zien bij het voorbeeld van de ‘doordenker’ en de ‘buikdenker’, die elkaars krachten appreciëren en versterken.

Er zijn ook een aantal keerzijdes aan talenten binnen de relatie. Zo kunnen we in stressgevoelige situaties het gevaar lopen dat we deze talenten gaan ‘overdrijven’.

De ‘moment-genieter’ gaat dan bijvoorbeeld té passief worden of de ‘bezige bij’ zal, als die het talent overdrijft, het leven constant aan zich voorbij laten gaan.

Naast overdrijven kunnen we ook ons talent opleggen aan onze partner of huisgenoot. Dan gaan we verwachten dat de andere persoon meegaat in onze talenten en druk uitoefenen op de andere persoon om de dingen te doen zoals wij het doen.

Eigenschappen van talenten in het boek ‘Kiezen voor talent in de liefde’

Conflicten en storingen in relaties.

Het idee van storingen in een relatie is deels ook gebaseerd op het boek “Stop burn-out” dat Luk publiceerde in 2016.  Luk maakt een onderscheid tussen kleine storingen en grote storingen. Als het gaat over kleine storingen is er een model dat het cyclisch verloop van storingen beschrijft. Zoals je kan zien in de illustratie begint de cyclus bij fase 1, het harmonisch samenleven. Een cyclus van storingen verloopt van kleine tot grote frustraties, eenzaam voelen, je eigen aandeel inzien en het opnieuw terug samenkomen met nieuwe afspraken en een nieuw handelen. We kunnen ook een onderscheid maken op welk niveau deze storingen zich afspelen, zoals het niveau van gedrag of interacties, keuzes of waarden binnen de relatie of op het niveau van intimiteit. Deze niveaus zijn onderliggend wel met elkaar verbonden, met gevolg dat een storing die eigenlijk gaat over intimiteit uiting kan vinden bij een banaal conflict over gedrag. Wat natuurlijk logisch is als een storing op een diepere laag nog niet was aangepakt.

Cyclus van kleine storingen - Talent in de liefde
Cyclus van kleine storingen – Talent in de liefde

Bekijk in dit video fragment hoe Luk het cyclisch verloop van kleine storingen in een relatie omschrijft.

7 geboden van een succesvol coachtraject

maart 23rd, 2021

Vraag je je soms af of je coachgesprekken wel krachtig genoeg zijn? Of hoe je meer uit elke sessie zou kunnen halen? Je kent wel allerlei technieken, maar op den duur voel je dat dat het verschil niet meer maakt.

Hoe zorg je ervoor dat je coachgesprekken en -trajecten telkens weer voorspoedig verlopen? Hoe krijg je in elk gesprek een voelbare impact, waarbij je klant het verschil echt voélt? En in je trajecten dat je niet ‘uitgewerkt’ raakt na een aantal sessies. Meestercoach Benjamin Ball zet 7 geavanceerde concepten voor jou op een rijtje.

Waar Benjamin het hier niet over heeft, zijn de coach basics en het creatief-fysieke werken: formats die het denken overstijgen en die de diepere wijsheid van het lichaam aanspreken. Daarover lees je meer op de website van coachen zonder blabla.

1. Tijdsdocumenten

Laat je klant in het begin schriftelijk beschrijven hoe diens leven nu is, op alle vlakken (werk, relatie, gezondheid, financieel…). Je kan ook een document laten maken met een beschrijving van wat hij allemaal wil. Niet noodzakelijk enkel de coachdoelen, ook andere doelen waarmee de persoon bezig is.

Maak het zintuiglijk, en tastbaar! Het mag gerust uitgebreid zijn, liefst in het lang en in het breed. Het gaat namelijk over meer dan informatie, het gaat vooral over sfeer.

Tussen de lijnen straalt je coachee uit hoe en wie hij op dat moment is, en dat wordt later heel duidelijk wanneer hij verder staat. Later in je traject (en nog jaren erna) kan je dat document herbekijken en vaststellen wat er al allemaal veranderd is. Dat is vaak meer dan verwacht!

Zo’n document helpt dus om de voortgang te meten. Want verandering verloopt onmerkbaar en je went snel aan wat er anders is.

2. Langere relatie

Je kan op drie sessies – of zelfs in één enkele sessie – zeker mooie resultaten boeken.

Maar het is één ding om iets in gang te steken, een ander dat de beweging doorgezet wordt. Er zijn verschillende fasen en aspecten aan verandering, en dus verschillende noden.

Gaat het de ene keer over nieuwe gewoontes, dan gaat het de volgende keer over onderliggende overtuigingen of angsten, en de keer erop over de relatie met de omgeving. Enzovoort. Als niet voldoende van die aspecten behandeld worden, valt de beweging wel eens stil eens het initiële enthousiasme wat gezakt is.

Er liggen vaak ook patronen onder de patronen. Inzichten leiden tot beweging, en vaak ook tot nieuwe, onderliggende blokkades. Iemand wordt dan tijdens je traject zelfstandige, en ontdekt dan een angst om geld te vragen of zich publiekelijk te uiten.

Daarnaast begin je natuurlijk ook je klant beter te kennen, en de manieren waarop hij zichzelf saboteert en jou de indruk geeft dat er iets verandert, zonder écht te veranderen. Wat in enkele sessies succesvol verborgen blijft, komt er na een langere tijd toch uit. Zo kan je door patronen breken die je coachee al jaren meedraagt en het verschil maken met andere begeleiders, die stoppen waar je klant eigenlijk een laatste duwtje nodig heeft. 

3. Durven spreken over de relatie

Het gaat niet enkel over het onderwerp. De relatie tussen jullie is ongelofelijk belangrijk! Wat tussen jullie speelt hindert of versterkt het proces van je klant. Bv. Hij voelt zich beoordeeld door je en klapt dicht, maar zegt het niet. Wat tussen jullie speelt, zegt vaak iets over wat de klant in zijn situatie (niet) doet. Bv. Hij trekt je in twijfel of legt het bij jou. Omdat hij voor de lastige dingen wegvlucht of het buiten zichzelf legt.

– Vraag regelmatig: ‘Hoe zijn we bezig?’ – ‘Wat vind je ervan tot nu toe?’ – ‘Hoe kan ik nog effecxtiever zijn als begeleider?’ of zelfs: ‘Op welke manier zijn we ervoor aan het zorgen dat je je doelen niet bereikt?’
– Ik doe dat liefst in het midden van het gesprek, niet in het begin. Dat is awkward, eerder in het midden van de flow. Als je voelt dat er iets begint te stroppen

4. Spelen met de dynamiek van het gesprek

Jij hebt een bepaald ritme, een bepaalde stijl die je van nature aanneemt. Onbewust reageer je ook op je klant. Als je je daar niet bewust van bent en ermee omgaat, laat je je eigenlijk door je klant leiden. Je reageert instinctief, niet creatief. Bv. Je klant is negatief en het stoort je. Of je klant blijft in zijn hoofd zitten en je hebt schrik dat het niet gaat lukken. 

Ik keer in een gesprek af en toe eens naar binnen, voel waar ik spanning heb, waar mijn gedachten en gevoelens naartoe gaan… Vaak zit daar een instinctieve reactie bij op mijn klant. Die kan ik dan bijsturen, of binnenbrengen in het gesprek. 

Door de dynamiek te veranderen, zonder van onderwerp of techniek te moeten veranderen, komt er opening. Bv. Rechtstaan en wandelen. Snellere vragen stellen, of net vertragen en achteroverleunen. Ernstig of speels.

Vaak blijven we als coach bij één stijl uit gewoonte, en uit schrik dat iets anders niet (of nog minder) zal werken. Daardoor roesten we vast als begeleider. Om dat te doorbreken, geef ik mezelf toestemming om vanalles uit te proberen en voortdurend te veranderen van houding, onder één voorwaarde: dat ik check hoe dat voor mijn klant is, en bijstuur op basis van diens feedback. De reactie reguleert mijn vergissingen, en zo kom ik uiteindelijk altijd juist uit.

5. Constant checken

Het is verleidelijk om te blijven doorwerken en ervan uit te gaan dat het wel OK zit met je sessie(s). Coachees gaan ver mee, zelfs al voelen ze dat het er niet ‘op’ zit. Het kan als coach bedreigend aanvoelen om te checken hoe het is – wat als blijkt dat het niet werkt?

Toch moet je de moed hebben om te checken of je klant écht iets begrepen heeft: ‘Wat heb je al mee?’ – ‘Wat is er nu al anders?’ – ‘Hoe is het ondertussen?’ – ‘Als het gesprek nu gedaan zou zijn, wat was de meerwaarde dan?’ – ‘Wat ontbreekt nog om er een onvergetelijke sessie van te maken?’

Veel coachees zijn bereidwillig en beleefd. Ze zullen niet zomaar zeggen dat ze niet helemaal overtuigd zijn. Zo ontnemen ze jou eigenlijk de kans met meer impact te werken.

Het is dus belangrijk dat je voldoende aandringt en duidelijk maakt dat je een eerlijk antwoord wilt, niet gewoon wat bevestiging. Dan krijg je de informatie die nodig is om wél met impact te werken: ‘Waarover moeten we het dan hebben, of hoe pakken we het aan, om wél een verschil te maken voor jou?’

Je geeft er ook meer verantwoordelijkheid mee aan je klant om zelf te zorgen voor resultaat uit de sessies – in plaats van die onbewust op jou te nemen.

6. Meerlagig werken

Elke vraag speelt op meerdere lagen. Er is altijd meer dan één aspect aan het verhaal. Die hangen aan elkaar als een Chinese puzzel: als je aan het verkeerde trekt loopt het vaster, als je het juiste duwt schiet het open. Bv. Vaak op gedrag blijven hameren: wat ga je nu doén?! In plaats van te kijken wat ervoor zorgt dat het niet gedaan wordt. 

Coaching is meer het zoeken van de juiste laag, dan het stellen van de juiste vraag. Het gaat meer over het exploreren en in kaart brengen hoe de verschillende aspecten van iemands verhaal aan elkaar hangen, en waar het nu écht over gaat.

Vaak komen mensen vanzelf in beweging wanneer ze vanuit een bepaald perspectief naar hun vraag kijken. Zo komt iemand binnen om diens kwaliteiten te ontdekken en zo te beslissen welke job écht past – en komt er doorheen het gesprek op uit dat hij héél goed weet wat hij wilt, maar het tot nu toe niet durfde uit angst voor afwijzing.

Over gesprekken heen bestaat verandering vaak uit kleinere bewegingen die op elkaar aanvullen. Eén keer is vaak niet genoeg, er zijn meerdere kleine en verschillende moves nodig (bv. nieuwe gewoontes, iets communiceren, concrete stappen, het verleden afronden, een nieuwe identiteit creëren…) om een duurzame verandering in te zetten en vol te houden.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is puzzel-1-1024x425.jpg

7. Bekijk het als een geheel

Een vraag staat nooit op zichzelf. Er speelt van alles mee. Een persoon beweegt als een geheel, niet één deel. Het proces speelt al even, en zal in andere vormen doorlopen.

Je bent dus niet bezig met een definitieve oplossing, maar met een volgende stap in een eeuwige, golvende beweging. Door veel te exploreren en zijpaadjes te nemen krijg je een gevoel van het geheel. Daaraan kan je voelen waar de haken en tegenwerkende krachten zitten.

Iemand wil promotie maar eigenlijk ook kinderen, en de twee gaan voor hem niet samen.

Soms heeft iets ook wat tijd nodig, is het nog niet rijp. Je hoeft niet alles nu al op te lossen. Iemand wil NU een succesvol bedrijf maar weet nog niet eens wat voor bedrijf. Dan is het misschien aangewezen om eens na te gaan welke skills en interesses de persoon heeft, en die te ontwikkelen. Het bedrijf volgt dan nog wel.

Welke zijn jouw geboden?

Hoe zorg jij ervoor dat je trajecten en gesprekken keer op keer een succes zijn, voor jou én je coachee? Deel het met ons!

YC Café met Philippe Vandervorst over de HOPE-methode

februari 26th, 2021

Op donderdagavond 25 februari 2021 ontvingen we Philippe Vandervorst van het Timotheus-instituut die kwam spreken over de HOPE-Methodiek. Een 30-tal mensen vervoegde ons online voor een interactieve ervaring.

Philippe legde ons de basis van HOPE uit en liet ons enkele oefeningen ervaren.

Hier kan je het nog eens helemaal opnieuw beleven:

Over HOPE:

HOPE is een nieuwe methode van persoonlijke transformatie, die zich kenmerkt door haar eenvoud, zachtaardigheid en effectiviteit. De methode vertrekt vanuit de grondbeginselen van het supra-mentale bewustzijn (de realiteit die het mentale overstijgt) en de psycho-energetische psychologie. HOPE biedt jou als coach een precieze en gemakkelijk toegankelijke praktijk die mensen helpt bij het transformeren van hun uitdagingen, het omgaan met hun emoties, het oplossen van relatieproblemen tot zelfs het overkomen van fysieke moeilijkheden.

Een aantal concepten uit de HOPE-methode

3 soorten stiltes

De ongemakkelijke stilte. Die kennen we goed! Stiltes vragen vaak om gevuld te worden en we worden onrustig wanneer dat niet gebeurt. En waarmee vullen we die ruimte dan…?

Neutrale stilte. Gewoon stilte.

Vervulde stilte. De stilte die tegelijk vol is. Vol van verbinding en creativiteit. De ruimte waar grootheden als Einstein, Bateson en anderen al over schreven – en waar ze zo vaak mogelijk vertoefden. In de HOPE-methodologie wordt deze ruimte aangeduid als de ‘Supramentale ruimte’, waar je dus het denken overstijgt. Hoe kunnen we deze ruimte meer binnenbrengen in ons dagelijks leven?

De Balinese groet

Met deze begroeting maken we verbinding met elkaar en met wat er speelt bij de ander. Dat ziet er zo uit:

 • De persoon legt uit wat er speelt.
 • De ontvanger zegt: ‘Ik zie jou – Ik hoor jou – Ik voel jou’, en deelt mogelijks ook wat hij herkent. Want niks menselijks is ons vreemd!
 • De ander zegt dan: ‘Ik laat me zien – Ik laat het horen – Ik laat me voelen.’

Zo ontstaat een diepere verbinding. Het ‘ding’ mag er zijn en krijgt ruimte. Daardoor alleen al kan er ontspanning ontstaan.

Quote van de avond:
‘De waarnemer is tegelijk de schepper van wat we hebben neergezet.’

Van de klik naar de klak

Bij de HOPE-methode bewegen we van de Klik naar de Klak. In Integrale Coaching zouden we zeggen: van het hoofd naar het lijf.

Klik = Linker hersenhelft

De uitleg. Hoe komt dat, wat zegt het over jou…?

Klak = Rechter hersenhelft

De directe sensoriële beleving. Zonder uitleg, soms zelfs zonder woorden. Zoals de ervaring van Jill Bolte, wiens linker hersenhelft helemaal wegviel. Dat leidde tot een unieke en verrijkende ervaring:

Zo bewegen HOPE-pracititioners hun coachees naar de Klak:

De coachee praat over terugkerende gedachten, gevoelens, fysieke sensaties die hen storen. Dan vraagt de HOPE-practitioner:

 • ‘Waar ervaar je dat het meest in je lichaam?’ (de sensoriële ervaring in plaats van het verhaal’
 • ‘Hoeveel plaats neemt het in?’
 • ‘Ik voel het, herken het in mijzelf, ik zie het bij jou…’ (cf. de Balinese groet)
 • ‘Kan jij het laten zien, voelen en horen?’ (aan de coachee)
 • De coachee zegt: ‘Ik laat het zien, horen voelen’
 • En dan de magische HOPE-zin: ‘Hoe zou het zijn voor dat stuk om zich helemaal te laten ontspannen, om te verbinden met de grote ruitme die jij ook bent?’
 • (Advanced, als het steviger is:) ‘Van waaruit neem jij dat allemaal waar? Welke plek is zich heel bewust van wat er bezig is?’ Want telkens we een ervaring hebben, een gedachte of emotie, is er een stuk in ons dat dat waarneemt.

Het effect is dat dingen in een ruimere focus worden gezet. De vrouw waarmee Philippe een demo deed meldde dat de pijn die ze eerder voelde letterlijke weggeëbd was!

Nog resources over de HOPE-methodiek

Wat HOPE met ons doet.

Interview met Philippe in juli 2020 over HOPE

10 jaar YourCoach Café met Tom en Benjamin

januari 26th, 2021

Op donderdag  vierden Tom en Benjamin het 10-jarige jubileum van YourCoach Café. Aan de hand van een aantal highlights uit vorige edities gaven de deelnemers vorm aan aan nog krachtiger en bewuster 2021.

Bekijk hier de volledige workshop:

Samenvatting

Aan de hand van een korte zin mochten de deelnemers weergeven wat ze van 2021 wilden. Die zin werd dan geanalyseerd en gepimpt.
Daarna gaf Tom wijsheden mee over perfectionisme, en hoe meer ruimte te geven aan het vrije kind.
Benjamin rondde af met een metafoor van hoe je van 2021 een succesjaar kan maken, wat er ook gebeurt.

Hoe pak jij 2021 aan?

januari 13th, 2021

Ook dit jaar zal weer uitdagend en onvoorspelbaar zijn.

Onafhankelijk van hoe de omstandigheden zijn, hoe beslis jij op te dagen dit jaar?

Tom en Benjamin delen met jou hoe zij het zullen aanpakken. We zijn heel benieuwd om van jou te horen waar jij de nadruk op zal leggen!

YC Café met Johan De Keyser over ‘Bouw je Dreamteam’

december 23rd, 2020

Op donderdagavond 17 december ontving Johan De Keyser, auteur van ‘Bouw je dreamteam’ ons in zijn online studio voor het YourCoach Café van december 2020. Hij legde ons uit hoe je een team meet en optimaliseert.

Sfeerbeelden

Hier een korte clip:

Dus hoe bouw je een dreamteam?

Johans missie is mensen met veel plezier efficiënter laten samenwerken.

Er zijn 2 dingen die we niet geleerd hebben op school:

 • Hoe met elkaar samenwerken
 • Hoe leiding geven aan een groep

Wanneer we dan in een omgeving komen waarin die vaardigheden belangrijk zijn, is het wel even wennen.

Velen gaan ervan uit dat je een leider of goede teamplayer bent van nature. Maar niks is minder waar: je kan het leren.

Wat zijn de 4 kwaliteiten van een dream team?

Johan ging in de leer bij de bekende teamexpert Lencioni, en werkte diens model verder uit. De 4 elementen zitten vervat in het woord TEAM. Het is niet deze:

TEAM =
Together
Everyone
Achieves
More

Maar wel deze:

TEAM =
Trustworthiness
Expressie
Afspraken – Accountability
Monitoren

Trustworthiness

Ben je te vertrouwen? Ben je het waard om vertrouwd te worden. Vertrouwen is een kwetsbaar gegeven, logisch ook dat het vaak traag gegeven wordt en snel kan verdwijnen. Zoals Johan meegaf: vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Een klassieke verhouding is 1 op 8: 1 keer geschaad is 8 keer herstellen.

Vertrouwen ontstaat uit een aantal elementen.

 • Competent zijn in een bepaald iets. Hard en soft skills.
 • Consequent zijn. Beloven = doen. Bv. beloftes over contract. Walk the talk.
 • Je kwetsbaar opstellen. Maar dat heeft enkel waarde als je competent bent. Je moet niet prutsen of er je voeten aan vegen en dan sorry zeggen.

Hoe zit het met vertrouwen in jouw team?

Wat is er eventueel nodig om het te herstellen?

Welke rol kan jij daarin opnemen?

Expressie

In het model van Lencioni is dit het element ‘Conflict’. Durft iedereen zeggen wat hij denkt en voelt (en doet)? Zijn we ons aan het inhouden, of kunnen we vrij spreken? En komt iedereen aan bod, ook de stille?

Johan gaf ons een formule mee:

I – E = d

Impressie zonder Expressie leidt tot Depressie.

Impressie: elke indruk doet iets met je, maar je zegt er niet altijd iets van. Als er dus geen expressie komt bij wat je beleeft, daalt je welbevinden.

Daar tegenover staat:

I + E = D

Als je het wél kan zeggen in het moment, dan is de last ervanaf. Je bent niet meer alleen, en mensen kunnen meedragen.

Hoe zit het met de expressie in jouw team?

Hoe kan het eventueel (nog) beter?

Welke rol kan jij daarin opnemen?

Dit zorgt ervoor dat het volgende element kan ontstaan: heldere…

Afspraken (Agreements)

Een afspraak is een overeenkomst waarop iedereen ja zegt.

Wanneer niet iedereen instemt, spreken we eerder van een regel.

Zoals de Coronamaatregelen: die zijn opgelegd door de regering, we hebben er maar beperkt inspraak in.

Regels vertrekken regelmatig vanuit wantrouwen, en er komt controle bij. Niet echt lekker. Hoe zou het zijn om los te komen van regels en afspraken te maken? Om te vertrekken vanuit vertrouwen. Hoeveel gedragener zouden afspraken dan zijn? Of, om het met een quote te zeggen:

If they don’t weigh in, they’ll never buy in

Bij afspraken hoort ook Accountability. Dat kan je vertalen als een mix van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Kort gezegd, dat iemand zich aan de afspraken houdt.

Accountability is volgens Johan de moeilijkste om te ontwikkelen. Hoe spreek je een collega of teamlid aan op diens verantwoordelijkheid? In welke mate kan en zal die dat accepteren?

Regels zijn dan makkelijker, je legt ze op.

Goede teams durven elkaar aan te spreken op het plein. Daarvoor zijn dan ook weer afspraken nodig: hoe en wanneer geven we elkaar feedback? Bijvoorbeeld waar klanten en collega’s bij zijn, of achteraf, of…?

Monitoren

Hoe weet je dat je goed bezig bent? Welke parameters brengen in kaart hoe goed een team bezig is? Hoe gieten we dat in KPI’s?

Vaak wordt er slim gemeten, op wat makkelijk meetbaar is. Winst, verloop, ziekte… Maar hoe meet je welzijn? Johan vertelde ons: alleszins NIET door een anonieme tevredenheidsenquête. Onder andere omdat mensen niet geloven dat het anoniem is.

Wat dan wel? Tijd nemen om het persoonlijk te vragen. 3 vragen:

‘Hoe is het met u?’
‘Waarmee ben je bezig?’
‘Welke hulp heb je nodig?’

Marcus Buckingham spreekt in zijn book ‘9 lies of the workfloor’ over hoe groot je team mag zijn? En spreekt daarbij van 2 pizza’s. Anders gezegd: als je als leidinggevende niet met elk teamlid 1 keer per week 10’ kunt samenzitten, is je team te groot.

Welke metingen kan je doen?

Deze metingen doe je niet anoniem maar net open en bloot. De mensen zien het ook van elkaar. Dat zegt in eerste instantie iets over het vertrouwensniveau en de expressie in het team. En het moedigt meer expressie aan.

Je kan het meten aan het begin van je sessies, op het einde, telkens opnieuw bij elke volgende sessie, of zelfs vanop afstand. Over de tijd kan je deze in grafieken steken, zo volg je de evoluties op.

De test zelf is natuurlijk niet absoluut. Het is het gesprek dat erop volgt dat telt

Outcome Rating scale

In kaart brengen hoe mensen zich voelen op dit moment

Het bestaat uit 4 lijntjes, telkens een schaal van 0 tot 10:

Hoe voel je je nu

Individueel
Relationeel
Professioneel
Algemeen

Wanneer iemand minder dan 24 scoort (dit is de cutoff), mogen de alarmen afgaan. Hier is er risico op uitvallen, burnout en/of andere klachten.

Session Rating Scale

Een eenvoudige tool om jezelf te laten beoordelen. Ook weer 4 lijntjes met een schaal van 0 tot 10:

Relatie: Voelde je je begrepen, gehoord en gerespecteerd?
Doelen en onderwerpen bepaald: waren deze duidelijk en relevant?
Aanpak en/of werkwijze: past de aanpak van de trainer bij jou, was er een klik?
Algemeen 

Hier is de Cutoff-score 36. Als ze lager is: is het tijd om vragen te stellen.

Wat zou ik volgende keer beter/anders kunnen doen?

Als je er rekening houdt met de feedback, groeit het vertrouwen van de groep in jou.

Team Rating Scale

Johan heeft in zijn boek een lijst met 40 stellingen voor het in kaart brengen van de effectiviteit van het team.

Meeting Rating Scale

Kan je doen na elke meeting, 4 schalen tussen 0 en 10:

Betrokken
Efficiënt
Effectief
Goesting?

Procesremmers

Johan sprak ook nog van elementen die ervoor kunnen zorgen dat de 4 elementen van een DreamTeam niet gerealiseerd worden. Er zijn interne en externe procesremmers. De belangrijkste remmer is de geschiedenis van het individu. Wat heeft hij in zijn jeugd geleerd rond vertrouwen en expressie? Bijvoorbeeld dat je je baas niet tegenspreekt.

Andere remmers zijn het teamverleden, het verleden van de organisatie…

Ook de angst om mensen te kwetsen kan het proces remmen. Johan zegt: hoe durf je de pretentie te hebben te denken, dat jij mensen kan kwetsen? Je kan niet meer dan duwen op een plek, als daar al een kwetsuur zit zal dat pijn doen. Je kan enkel iemand raken als er al een gevoelige snaar was. Als je het daarover kan hebben, kan dat helend werken voor het vertrouwen in het team.

Marie-José Boon over Brainspotting

november 27th, 2020

‘Waar we naar kijken, beïnvloedt hoe we ons voelen’.

Had je ooit gedacht dat een 90 centimeter lange staaf wonderen met je brein kon verrichten? Dat je met deze techniek zelfs tot in de diepere lagen van het brein kan raken?

Grondlegger en ontdekker van Brainspotting – David Grand

De YourCoach Community zat tijdens de novembereditie van het YourCoach Café gekluisterd aan het scherm te luisteren naar Mental & Performance Coach Marie-José Boon. Deze internationaal actieve, in Nederland gevestigde Brainspotting (BSP) practitioner & trainer zet samen met haar Belgische collega Bénédicte Leys de Brainspottingmethodiek in de lage landen op de kaart.

60 enthousiaste YourCoach Café deelnemers werden ook weer digitaal geprikkeld

Brainspotting is wereldwijd bekend. Ondertussen zijn er al 17.000 Brainspotingtherapeuten en 86 -trainers die er hun missie van maken om de diepgewortelde klachten en problemen van mensen aan te pakken.

Brainspotting wordt ook effectief toegepast in landen waar bevolkingsgroepen met trauma’s te kampen krijgen en waar diepergelegen emotionele structuren in het brein vastgepind zijn.

De ontdekking van Brainspotting

Als psychotherapeut was David Grand een gevestigde waarde in traumaverwerking, EMDR-therapie, en sportpsychologie. Hij ontdekte Brainspotting tijdens het behandelen van een vrouwelijke wedstrijdschaatser die het maar niet onder de knie kreeg om een driedubbele loop te maken. Technisch was de athlete sterk genoeg om de loop uit te voeren, maar ze kreeg toch steeds een error tijdens het uitvoeren van haar prestatie. Op een dag behandelde hij haar met een horizontale oogbewegingstechniek. Terwijl ze zijn bewegende vinger met haar ogen volgde, veroorzaakte dit ‘wobbles’ waarbij haar blik bevroor. Er kwam vanalles vrij uit haar systeem. En achteraf bleek dat ze erin slaagde om driedubbele loop te maken, keer op keer. Brainspotting was geboren.

“Wanneer mensen op prestaties blokkeren, weten we ondertussen dat dat vaak traumagebonden is”.

Marie-José Boon

Hoe Brainspotting met zo weinig middelen zoveel kan bereiken

Met Brainspotting kan je gebieden bereiken in het onderbewuste. We misschien niet wat iets is en hoe het is ontstaan, maar ervaren wel een zekere last in ons dagelijks functioneren. Je kan er misschien zelfs niet eens over praten, maar je lichaam weet het wel en laat het ook zien. Want wat in het brein zit, zit in het lichaam en andersom.

Brainspotting gaat om het verwerken van hardnekkige blokkades en trauma’s die het dagelijks functioneren op negatieve wijze beïnvloeden. Collectieve trauma’s zoals: natuurrampen, burgeroorlogen, maar ook individuele trauma’s zoals: hechtingsproblemen, auto-ongelukken of andere posttraumatische stressstoornissen. Deze gebeurtenissen nestelen zich in de diepere lagen van het brein, het limbische systeem, waardoor het vaak moeilijk is om er met doorsnee psychotherapeutische technieken – lees: praten – te geraken.

Bij Brainspotting lijkt het nochtans alsof je weinig doet: de therapeut en cliënt praten niet veel, maar zijn vooral heel erg aanwezig. De aanwezigheid van een ander in combinatie met de bewerkingen op de neurobiologie van de cliënt via de oogbewegingen is heel effectief.

De BSP-techniek in het kort:

 1. Het zoeken naar een bijpassende oogpositie.
 2. Wanneer je de oogpositie hebt gevonden, zet je de pointer neer.
 3. De oogpositie wordt vastgehouden door de pointer.

“50% van de energie gaat naar de ogen en maakt daarom van Brainspotting een effectieve methode”.

Marie-José Boon

De setup van Brainspotting is eenvoudig en maakt het net zo effectief. Zo heb je in het proces de therapeut, de cliënt en de pointer. Er is geen ingewikkelde apparatuur nodig, het horizontaal bewegen van de pointer is de voornaamste activiteit.

“Brainspotting werkt ook op baby’s – net doordat het vooral gaat over de techniek en niet over het praten”.

Door Brainspotting krijg je toegang tot het regulerende vermogen en neem je de overprikkeling weg. Zodat de cliënt steeds langer en meer bij zich blijft en laag na laag kan verwerken. Hierbij laat je het systeem bepalen welke richting het neemt. Klanten voelen zich bevrijd van hun symptomen, zoveel zelfs dat ze zich niet meer kunnen inbeelden ooit een probleem gehad te hebben. Dat kan zich uiten in:  

– meer energie
– een doorbraak van creativiteit
– het meer en beter kunnen genieten van dingen
– niet meer bang zijn
– rust vinden
– blij zijn met andere dingen
– kunnen zich fysiek anders bewegen

Wat is het verschil tussen EMDR en Brainspotting?

EMDR en Brainspotting zijn beide traumabehandelingen waarbij de ogen het belangrijkste focuspunt zijn, en er verder weinig wordt gebruikgemaakt van taal en spraak. Waar EMDR een strak kader kent, volgt Brainspotting vooral het proces van de cliënt. Daarnaast zorgt de techniek voor langere effecten omdat het minder cognitief gestuurd is en dus meer uit het onderbewustzijn komt. 

Hoe gebruik je Brainspotting in coachgesprekken?

Brainspotting in coachingsessies kan versterkend werken. Ook in de Integrale Coaching weten we dat non-verbale technieken verder werken waar het praten stopt. Brainspotting is nog een manier om met het onbewuste, lijfelijke te werken en kan daarom goed gecombineerd worden met andere coachtechnieken.

We bedanken nogmaals onze sprekers en alle aanwezigen! Het boek van David Grand is verkrijgbaar in het Nederlands en in het Engels: The Revolutionary New Therapy for Rapid and Effective Change

We kijken alvast uit naar een nieuwe YourCoach café! Wil jij nog inspiratie opdoen rond coaching, persoonlijke ontwikkeling…? Bekijk dan de agenda van onze volgende Yourcoach Cafés.

Erwin Tielemans 22 oktober: verbindende besluitvorming

oktober 23rd, 2020

Frustratie is de motor voor verandering.’

‘Angst zorgt voor geen fouten in de toekomst.’

Twee sterke statements die nog even blijven nazinderen. Op donderdagavond 22 oktober 2020 mochten we Human Matters-bezieler en pionier in verbindend communiceren Erwin Tielemans verwelkomen in ons online CoachCafé. De online belevenisavond bracht verhelderende inzichten rond verbindende besluitvorming en een werkvorm die de deelnemers konden meenemen naar hun vergaderingen en meetings.  

Een videofragment

Over verbindende besluitvorming

Waarom zoveel meetings niet effectief zijn

We trappen een open deur in wanneer we zeggen dat teveel meetings langdradig zijn en dat er vaak niet veel uit voortkomt. Er wordt teveel gepraat, met te weinig resultaat. Teamleden raken gefrustreerd en komen als een uitwrongen vod de meeting uit.

6 redenen waarom ‘klassieke’ besluitvorming mislukt:

 1. Twijfelen en uitstellen, niet to-the-point komen: het effectieve onderwerp wordt vermeden of niet concreet aangekaart.
 2. Angst: de stappen zijn te groot, dus mensen durven de verandering niet aangaan.
 3. Water bij de wijn doen: niemand wil toegevingen doen, iedereen blijft bij zijn eigen standpunt. Zoals Erwin het zo mooi formuleerde:

Iemand die wijn drinkt wil daar geen water bij en iemand die water drinkt, wil daar geen alcohol bij.’

4. Beslissingen nemen buiten je macht: er worden dingen beslist die niet in je mandaat liggen, waar de echte decision maker niet van weet. Daardoor gebeurt er niks.

5. Oplossingen doordrukken: wordt dan uiteindelijk maar gedaan, maar zorgt voor veel weerstand in de groep. De goesting om ideeën te geven en te investeren in een conversatie daalt.

6. Ondemocratisch gewicht: de één drukt zijn stem verder door dan de ander. Vaak is dat onafhankelijk van de kwaliteit van die stem, en het aantal mensen dat hij vertegenwoordigt. Het ego wint, en mensen met goede voorstellen die geen zin hebben om op tafel te springen haken af.

Efficiënt vergaderen waar kwaliteitsbeslissingen worden genomen: kan dat?

Volgens Erwin wel. Bij Verbindende Besluitvorming wordt volgens hem veel beter gebruik gemaakt van de kennis en inzichten van collega’s. De collectieve intelligentie wordt op snelle en eenvoudige manieren ingezet om tot creatieve oplossingen te komen. Oplossingen die voor iedereen verbindend werken en waar iedereen effectief achterstaat.

Om dit te kunnen bekomen, moet je onder andere ook de bezwaren bespreekbaar maken. Daarom draait het bij verbindende besluitvorming niet om water bij de wijn doen, maar net de mensen die kiezen voor water of voor wijn, met elkaar te laten praten zodat ze elkaars behoeftes leren kennen. Bezwaren worden omgezet in een consensus (niet een compromis) waar iedereen zich in kan vinden.

Bij verbindende besluitvorming draait het dus om oplossingen waarbij de belangen van alle teamleden worden behartigd. Bij belangen horen ook bezwaren – en VB heeft tools om die bezwaren bespreekbaar te maken.

Verbindende besluitvorming werkt omdat:  

– het ervoor zorgt dat een groep deskundigen belissingen nemen;

– die bepaalde deskundigen kwaliteitsbeslissingen nemen door hun collectieve intelligentie te gebruiken;

– mensen die beslissingen nemen die een mandaat hebben om een beslissing te nemen;

– dit op een snelle en eenvoudige manier.

Principes van Verbindende Besluitvorming

Verbindende Besluitvorming bestaat uit 4 elementen:

– E van effect

– K van hoge kwaliteit

– W van weinig weerstand

– T van tijd

Werkvorm van Verbindende Besluitvorming: De besluitvormingscirkel

In dit format overloop je met het team alle stappen om tot een uiteindelijke consensus te komen. Hierbij komen voorstellen, behoeftes en bezwaren aan bod. Om nadien een resultaat te bekomen waar ieder teamlid zich in kan vinden en waar er rekening is gehouden met iedereens behoeftes en wensen.

Deze oefening werkt omdat ze dialoog stimuleert, je in de richting van een oplossing stuwt en een uitweg biedt.

Stap 1 – Hoe voelt het?

Iedereen bespreekt de gevoelens die ze hebben over het thema dat wordt aangekaart. Ieders gevoelens worden erkend, vooral wanneer ze niet stroken met die van andere teamleden.

Stap 2 – Wat is er nodig?

Welke behoeftes zijn er?

De moderator herformuleert de behoeftes om te checken of hij alles goed heeft begrepen.

Welke behoeftes ontbreken nog?

De focus gaat naar collectieve behoeftes – missie, visie, waarden – eerder dan individuele behoeftes, waar je snel in kan vastlopen.

– Wat is onze bestaansreden en vanuit welke waarden?

– Waarom zijn we hier?

– Wat bindt ons?

– Wat heet de organisatie nodig?

Stap 3 – Wat kunnen we doen?

Er worden vragen geformuleerd om oplossingen te bedenken voor de benoemde behoeften. Hierbij zit de creativiteit niet zozeer in het bedenken van goede oplossingen, maar wel in het stellen van goede vragen.

Stap 4 – Hoe kunnen we het doen?

Het helpt om te investeren in het verzamelen van ideeën, voor je een voorstel doet. Als je te snel naar ‘Hoe kunnen we het doen’ dan misloop je het creatieve, divergerende effect. Dat er ideeën gegeven worden die afwijken van wat er al is en gedaan wordt.

Uit alle vragen wordt één ‘Hoe-kunnen-we’-vraag gekozen om naar de volgende ronde te gaan.

Stap 5 – Doe een concreet voorstel

Er worden voorstellen gegeven op de vraag. Voorstellen die de behoeften van alle betrokkenen behartigen waarbij het concreet, realistisch, actiegericht en in plustaal geformuleerd is.

Zo ziet een verbindend voorstel eruit:

Teamleden hebben oren naar een voorstel wanneer het tegemoet komt aan hun behoeften en belangen. Een goed voorstel is:

 1. Concreet: afgebakend en duidelijk.
 2. Realistisch: haalbaar voor alle teamleden.
 3. Actiegericht: zo geformuleerd dat een groep kan overgaan tot actie waarbij effectief doelen worden gesteld.
 4. Plustaal: je beschrijft wat je wil dat er gebeurt, en niet zozeer wat je niet wil.

Stap 6 – Bezwaren in kaart brengen

Als de voorstellen geformuleerd zijn, kan je overgaan tot het in kaart brengen van de bezwaren en mensen de kans geven om te reageren.

Nu start de dialoog waarbij de facilitator van het gesprek nagaat wie er bezwaren heeft en luistert welke behoeften er met het voorstel niet worden ingevuld.

Eén tool die hierbij gebruikt wordt is contra-voting. Elke contra-vote impliceert immers een niet vervulde behoefte. Deze wordt telkens in een aangepast voorstel geïntegreerd totdat er geen fundamenteel bezwaar meer is. Dit vergt creativiteit en de vaardigheid om te dialogeren.

Stap 7 – Concrete afspraken maken

Zijn er geen bezwaren meer? Dan wordt het voorstel uitgevoerd en ingepland wie, wat en wanneer doet.

Deze quotes bleven ons ook nog bij

‘Diegene die je frustreert, is je medestander.’

‘Deel een groot probleem in deelproblemen op.’

‘Tussenoplossingen zijn OK.’

‘Eerst behoeftes, dan pas oplossingen.’

‘Bezwaar verwijst naar een behoefte.’

‘Je kan een discussie stoppen door zelf te luisteren.’

‘Spreek kort en duidelijk: probeer je gedachten helder voor te stellen.’

Dank aan Erwin voor deze verhelderende workshop.

We kijken alvast uit naar een nieuwe YourCoach café! Wil jij nog inspiratie opdoen rond coaching, persoonlijke ontwikkeling…? Bekijk dan de agenda van onze volgende Yourcoach Cafés.

Coachen zonder blabla – Benjamin Ball

september 25th, 2020

Wees creatief in je coachgesprekken, introduceer metaforen, focus op werkvormen en maak vooral van elk gesprek een krachtige ervaring om diep ingesleten patronen naar boven te halen en in beweging te zetten‘, klonk het vanuit Loft 26 tijdens de september editie van ons Coachcafé. Die ging door op donderdagavond 24 september 2020.

We ontvingen trainer, coach en auteur Benjamin Ball tijdens ons coachcafé. Een 20-tal mensen was er in den lijve bij, en nog eens zoveel volgden online mee.

Benjamin bracht een interactieve workshop rond zijn boek ‘Coachen zonder blabla’. Trouw aan de titel was het geen eenrichtingsverkeer, en gingen de deelnemers na een bondige uitleg en wat demonstraties zelf aan de slag met creatieve werkvormen.

Sfeerbeelden

Je vindt het album op Facebook.

Hier zie je Benjamin aan het werk:

Over Coachen zonder blabla

Lees de rest van dit artikel »

Voice Dialogue – Marijke Leys

juni 30th, 2020

Op donderdagavond 25 juli 2020 ontvingen we Marijke Leys van het Voice Dialogue Instituut in ons online coachcafé. Ze sprak over hoe we via het leren kennen van onze ‘ikken’ makkelijker kwetsbaar én krachtig kunnen worden.

Hier een aantal interessante stukken uit haar workshop:

Wat is Voice Dialogue?

You are not one, but many.
Hal en Sidra Stone

In de jaren ‘70 ontwikkelden 2 Amerikaanse psychologen, Hal en Sidra Stone, de Voice Dialogue methode. De methode heeft haar wortels in het Jungiaanse gedachtengoed, maar je vindt ook aspecten terug van Psychodrama, Transactionele Analyse, Gestalt , Psychosynthese, Client Centered Therapie en Mindfulness. Ook het delenwerk van NLP en opstellingen werken op gelijkaardige manieren.

De Voice Dialogue-methode gaat er van uit dat elke persoonlijkheid bestaat meerdere ikken, of subpersonen. Zo zijn er de plichtsbewuste werker, de innerlijke criticus, de pleaser, de avonturier, de bon vivant, de rebel, de angstige conformist…

Onze ikken tonen zich overal. In dagdagelijkse zinnen als: ‘Ik twijfel’ bijvoorbeeld. Eén ik wil 1, een andere ik wil B. Of: ‘Ik was mezelf niet’ – welke ik is dan ‘jezelf’ en welke zat even aan het stuur? Of: ‘Ik ben zo labiel’ – misschien wisselen bepaalde stukken constant af aan het stuur die elk een andere richting uitwillen

> Welke zijn jouw voornaamste delen?

De opbouw van je verzameling ikken komt voor een stuk via genetisch materiaal en wat je hebt meegekregen en ontwikkeld. Als kind ontwikkelt iedereen subpersonen om geaccepteerd te worden, gezien te voelen… Daardoor ontwikkel je ook het ene meer dan het andere. Dat is niet te vermijden, en het is ook OK. Zo leer je jezelf beschermen en neerzetten. Het maakt ook wie we later zijn, met alles erop en eraan.

Al die subpersonen zitten allemaal samen op de bus, en bepaalde ikken zit daar vaker aan het stuur dan andere. Anders gezegd: sommige ikken komen op een manifeste manier in ons leven aan bod, andere ikken maken ook deel uit van onze persoonlijkheid maar spelen nauwelijks of geen rol.

> Welke delen van jezelf wil je voornamer maken – dus welke ikken wil je graag meer aan het stuur van je bus?

Een van de zwaargewichten op menig bus is de Innerlijke Criticus. Deze ontstaat op jonge leeftijd. Iemand die impliciet/expliciet commentaar had op jou wordt verinnerlijkt tot een stem die je met allerlei lastige boodschappen bombardeert en die tot veel psychisch lijden leidt. De favoriete bezigheid van een Innerlijke Criticus is vergelijken, en dan liefst met de top. Zij die schitteren, het goed doen, juist eten en leven…. Hij of zij praat met een zeer grote authoriteit. Een klant die spreekt vanuit zijn Innerlijke Criticus zegt: ‘Ik kan dat niet. Ik ben dom. Die ander is beter.’

Hier nog wat achtergrondinformatie:

Wat gebeurt er in een Voice Dialogue sessie?

Voice Dialogue betekent letterlijk ‘dialogeren met stemmen’. In zo’n sessie geef je stem aan die verschillende ikken. Je kan dan de positieve intentie ervan onderzoeken, een onderhandeling starten, onderzoeken hoe en waar de subpersoon ontstaan is, op zoek gaan naar een ik die beter past bij de uitdaging die je klant heeft…

Vaak werk je met verschillende stoelen: per ik een andere stoel, zodat je helder het onderscheid kan blijven maken. Je merkt dat ook de lichaamstaal en stem verandert, alsof het deel een geheel wordt en je enkel nog als die subpersoon spreekt.

Hoe beter we al onze ikken leren kennen, hoe meer zicht we krijgen op ons functioneren en hoe meer mogelijkheid om op andere manieren om te gaan met het leven en de situaties waar we mee te maken krijgen.

Bij Voice Dialogue leer je om vanuit het “midden” verschillende stukken in te zetten. Door dit dynamische proces kunnen we afstappen van automatismen en wordt ons leven niet langer geleid door de ikken. We komen tot bewuste keuzes.

Meer weten over Voice Dialogue?

Je leest meer op de website van het Vlaamse Voice Dialogue Instituut, en op de site van Voice Dialogue International.

Boeken

Handboek coachen met Voice Dialogue – Budde en Brugman
Ik en mijn Ikken – Budde, Collewijn en Brugman
Oog in oog met kwetsbaarheid – Marijke Leys
De innerlijke criticus ontmaskers – Hal en Sidra Stone