Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

BLOG

OPLEIDINGSRECHT: OPLEIDINGEN DIE JE GRATIS KAN VOLGEN

Opleidingsrecht: opleidingen die je gratis kan volgen

Sinds de arbeidsdeal hebben veel mensen recht om gratis opleidingen te volgen, maar we maken er jammer genoeg nog steeds te weinig gebruik van.

De wereld van werk verandert sneller dan ooit.

En met die veranderingen komt de noodzaak voor werknemers én werkgevers om zich aan te passen, te groeien en te leren. Precies daarom was de introductie van de Arbeidsdeal nationaal nieuws.

Maar wat betekent dit concreet voor jou?

Hoe zit het met het individuele opleidingsrecht, recht op vorming, en het aantal opleidingsdagen per jaar?

Als opleidingscentrum merken we dat nog steeds te weinig mensen hier gebruik van maken, daarom dat we jou graag meer informatie geven.

In dit artikel kom je alles te weten, en ontdek je welke opleidingen je gratis kan volgen.

Wat is de Arbeidsdeal?

Op 19 november 2022 zijn de maatregelen van de nieuwe Arbeidsdeal van de federale regering in werking getreden.

Deze deal omvat belangrijke maatregelen over flexibiliteit, het recht op deconnectie voor werknemers, platformwerk, en het opleidingsbeleid van ondernemingen, gericht op het stimuleren van levenslang leren en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt.

Maar een bijzonder aspect dat de aandacht trekt, is de verplichting voor ondernemingen met meer dan 20 werknemers om een specifiek opleidingsplan op te stellen.

Dit plan moet niet alleen de aangeboden opleidingen en doelgroepen beschrijven, maar kan zowel formele als informele opleidingen omvatten.

Wat is het individueel opleidingsrecht?

Onder de arbeidsdeal krijgt elke werknemer het recht op vijf dagen opleiding per jaar, waarbij enerzijds de nadruk ligt op persoonlijke ontwikkeling en anderzijds op het bijdragen aan de strategische doelstellingen van het bedrijf.

Dit individuele opleidingsrecht is een stap naar het bevorderen van continue ontwikkeling en het bijblijven bij veranderende industrie-eisen.

Wat is het recht op vorming?

Het recht op vorming is een aspect dat kansen creëert voor zowel werkgevers als werknemers. Dit gaat hand in hand met het individuele opleidingsrecht en zorgt ervoor dat elke werknemer gestimuleerd wordt zijn of haar vaardigheden en kennis te vergroten.

Levenslang leren is niet alleen een noodzaak, het is ook een pad naar persoonlijke voldoening en succes.

Bekijk het opleidingsaanbod
Klik hier voor meer info

Hoeveel dagen opleiding krijg je per jaar?

Zoals eerder vermeld, voorziet de Arbeidsdeal in een individueel recht op vijf opleidingsdagen per jaar voor bedrijven vanaf 20 werknemers.

Dit is een belangrijke winst voor werknemers die hun vaardigheden willen uitbreiden en een potentiële versterking voor bedrijven die een competentere en meer dynamische werknemersbasis wensen.

Wat is een opleidingsplan?

Het opleidingsplan, dat een verplichting is voor ondernemingen met 20 of meer werknemers, omvat een overzicht van de aangeboden opleidingen voor de werknemers.

Hierbij moet zowel aandacht besteed worden aan formele als informele opleidingen.

Het plan moet rekening houden met gelijke behandeling van alle werknemers en moet bijdragen aan het individuele recht op opleiding.

Wat is het verschil tussen formele en informele opleidingen?

Formele opleidingen zijn gestructureerde cursussen of stages, ontwikkeld door professionele docenten of trainers. Denk hierbij aan de opleidingen die YourCoach aanbiedt.

Informele opleidingen aan de andere kant, bieden veel vrijheid aan de cursisten om zelf de tijd, plaats, en inhoud van de opleiding te bepalen, waardoor deze opleidingen vaak directer verbonden zijn aan de praktijk van het werk.

Beide soorten opleidingen spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van werknemers en het vermogen van een onderneming om te innoveren en groeien.

Zowel formele als informele opleidingen kunnen een plaats vinden binnen het opleidingsplan van een onderneming en bijdragen aan het versterken van de kennisbasis en vaardigheden van het personeel.

De Arbeidsdeal heeft een grote impact op de opleidingsmogelijkheden van jouw werknemers. Je kan bij ons terecht voor alles dat gaat over leiderschap en intermenselijke relaties: coaching, communicatie, stress en vitaliteit… Bekijk ons opleidingsaanbod voor meer details.

Of je nu op zoek bent naar formele opleidingen om je kennis uit te breiden of naar meer flexibele informele mogelijkheden om te leren, wij staan klaar om je te ondersteunen op je leerreis.

Levenslang leren is niet alleen een noodzaak in de hedendaagse dynamische arbeidsmarkt; het is ook een pad naar persoonlijke voldoening en succes.

Meer info vind je: