Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

COACHEN IN ORGANISATIES

ONTDEK EEN SCHATKIST VOL VERFRISSENDE FORMATS VOOR SESSIES IN BEDRIJFSCONTEXT

Nu Inschrijven

Coachen in Organisaties

Organisaties staan – meer dan ooit – voor stevige uitdagingen. Rollen en samenwerkingsverbanden transformeren. Mensen vallen uit. Omdat het klassieke top-down management hapert, verschuift de focus naar ‘het uit de mensen zelf laten komen’. Coachend werken lijkt de sleutel. Maar werkt dat eigenlijk wel: een coachende aanpak in een resultaatgerichte omgeving? Mogelijk voel je je ‘gesandwicht’ tussen de verwachtingen van het bedrijf en de wensen van collega’s. Of ervaar je dat je vooral zelf meer apen op je schouders neemt… Of worstel je met een niet zo constructieve dynamiek, die, wat je ook probeert, telkens lijkt terug te keren.

Ben je Interne Leidinggevende, HR Business Partner, Projectleider, Coördinator, Account Manager of Externe Consultant, Adviseur of Bedrijfscoach mét ervaring, en wil je meer uit je huidige skills halen? Dan is deze opleiding iets voor jou!

Je leert elegant navigeren in een wereld waarin verschillende belangen spelen en op een authentieke manier coachend werken in een organisatiecontext. We werken met formats die je zowel in een één-op-één, als in een groep- of teamsessie kan inzetten.

Deze opleiding is een verdiepend traject, dus specifiek ontwikkeld voor mensen met ervaring.

Veiligheid geeft je een plek op deze wereld.
– Hilbrand Westra

Op dag 1 leggen we de fundamenten van mensen-werk in een team- en organisatiecontext.

 • Veiligheid creëren: Zonder veiligheid, geen groei. Veiligheid zorgt ervoor dat mensen zich durven uitspreken, dat ideeën borrelen, dat er vertrouwen en flow is.
  • Kwaliteit van je aanwezigheid als sleutel tot impact.
  • Consistentie – Coherentie – Congruentie.
 • Breed Contracteren: Of je nu medewerker bent of extern adviseur, je kan pas echt aan de slag met een heldere rol & bijhorend mandaat.
  • Concreet: Hoe baken je een rol of een opdracht duidelijk af, en laat je tegelijk ruimte voor het onverwachte, voor dingen die zich pas onderweg tonen?
 • Ethisch én doortastend werken in een context waarin meerdere belangen spelen, ook met ‘door iemand anders gestuurde’ coachees.
 • Feedback geven over een traject en tegelijkertijd de grenzen van confidentialiteit respecteren.

Beyond good and bad, there’s a place, I’ll meet you there.
– Rumi

Een team of organisatie heeft een eigen persoonlijkheid. Net als jij. Een persoonlijkheid vol paradoxen, want een kracht, talent of kwaliteit heeft altijd een schaduwzijde. Op dag 2 leer je dat unieke karakter op een fijnzinnige manier in kaart brengen, zodat je van binnenuit zorgvuldige & doeltreffende interventies kan doen.

 • Een organisatie of team als levend systeem: een veelzijdige werkelijkheid.
  • Lagenmodel.
  • Een normen- en waardenkwadrant ontwikkelen passend bij de organisatie.
  • Werken met paradoxen en schaduwzijdes.
 • Oorsprong & bestemming van een team of organisatie.
  • Waarvoor is de organisatie of het team ooit in het leven geroepen?
  • Waaraan is ze dienstbaar? Wat is het hogere doel?
 • Zien wat er is.
  • Fenomenologisch waarnemen.
  • Werken met een minimum aan informatie.
 • Interventies met impact.
  • Je leert van binnenuit acties ontwikkelen.
  • Procedure- versus optie-gerichte interventies.

Everything that we see is a shadow cast by that which we do not see.
– Martin Luther King

Soms heb je van alles geprobeerd en toch loop het vast. Het stroomt niet. Gedoe, onrust, een terugkerende dynamiek. Mogelijk ligt het antwoord in de onderstroom. Daarom duiken we op dag 3 in de systemische oerkrachten die in elk team en in elke organisatie spelen, gebaseerd op het werk van o.a. Bert Hellinger, Wolfgang Könighaus en Hilbrand Westra.

 • Je verwerft inzicht in de universele systemische dynamieken: binding/erbij horen/insluiting – ordening – balans/uitwisseling/geven en nemen – bestemming, en hun specifieke werking in een team- en organisatiecontext.
 • Verschil tussen een familiesysteem en een organisatiesysteem, en wat dat betekent voor jouw rol.
 • Je leert hoe je snel en eenvoudig naar de onderstroom peilt en luistert.
 • Je ontdekt hoe je een context creëert waarin alles stroomt en anderen als vanzelf groeien.
 • We verrijken je gereedschapskist met systemische werkvormen, die je direct in je werk met collega’s of met klanten kan gebruiken.

He/She/X who has a why, can bear almost any how.
– Friedrich Nietzsche

Coachen doe je omdat je gelooft in het potentieel van de mensen waarmee je werkt om méér te doen en vooral, méér te zijn. We zijn allemaal op zoek naar onze grotere bijdrage. Dat potentieel en die bijdrage exploreren we op Dag 4 bij jou, zodat je het kan doorgeven aan anderen.

 • Je ervaart aan den lijve wat jouw bijzondere bijdrage is en hoe van je van daaruit meerwaarde creëert voor de ander, de organisatie en het grotere geheel. En hoe je er intussen zelf nog plezier aan beleeft ook.
 • Je ontdekt waar je jezelf (nu nog) in de weg loopt om je volle potentieel te benutten, en hoe je dat stap voor stap transformeert. We kijken diepgewortelde overtuigingen en ingesleten patronen ‘liefdevol meedogenloos’ in de ogen. Je leert meteen hoe je collega’s en klanten begeleidt bij hun transformatie.
 • Van magische naar dienende plek: Je krijgt een verhelderend inzicht in je eigen positie, in hoe je je plek op een versterkende en natuurlijke manier kan innemen, zodat er rust en duidelijkheid is.
 • Op wiens schouder komt de aap?
  • Concreet: Hoe nodig je anderen vervolgens uit om zelf verantwoordelijkheid te blijven nemen en net daardoor te groeien?
 • Je leert hoe je momenten van onzekerheid en je overspoeld voelen ombuigt naar kansen om te groeien. Momenten van (innerlijk) conflict worden stappen in verandering. Je ontdekt hoe je innerlijke rust bewaart, ook in het oog van de storm.

Simplicity is the soul of efficiency.
– Austin Freeman

We doen een deep-dive in concrete cases van de groep en vullen jouw coaching-skills aan met een gereedschapskist vol originele, laagdrempelige formats voor sessies in bedrijfscontext. De nadruk ligt op pragmatiek en efficiëntie.

 • We ontrafelen wat er allemaal speelt, en je leert op een verfrissende manier naar vastgelopen of complexe situaties kijken.
 • We werken met formats die je zowel in één op één gesprekken als in groepssessies kan ge-bruiken, zowel online als offline.
 • Je leert speelsheid en humor concreet inzetten om geladen situaties te ontmijnen.
 • We geven jou recht uit onze praktijk subtiele manieren van werken mee die ervoor zorgen dat gesprekken vlotter lopen en dieper inwerken.
 • Het verschil zit in de nuance, we gaan dus voor kleine ingrepen met groot effect, sprankels vanuit eenvoud.
 • Tot slot tonen we hoe je coachende interventies aan cijfers koppelt en ontdek je hoe je door een sterke verankering en borging voor duurzame resultaten zorgt.

Wie in harmonie is, hoeft niet te vechten.
– Bert Hellinger

Een team of organisatie is voortdurend in beweging. Soms zijn veranderingen pijnlijk: een harde reorganisatie; een ontslag; een product of een team wordt geschrapt. Toch zorgt net het insluiten van de eindigheid van dingen voor ruimte. Daarom ruimen we op dag 6 op, en leer je de kunst van het achterlaten & opnieuw beginnen.

 • Bestemming bereikt
  • Hoe ontdek je wanneer een job, samenwerking, dienst of aanpak zijn bestemming bereikt heeft?
   Concreet: Wanneer is het tijd om te stoppen?
 • Het oude achterlaten:
  • Hoe neem je zelf en/of samen afscheid van wat jou/de ander/de organisatie niet langer dient?
  • Eren wat er was
  • Corporate rituelen – oude wijsheid voor nieuwe tijden, zonder bomen te knuffelen
 • Ruimte creëren voor het nieuwe
  • Een nieuwe wereld – van start gaan met een schone lei
  • Wat met ‘besmette’ stoelen, plekken of posities, hoe ruim je achteraf nog op wat blijven liggen is?

Iedereen die met mensen werkt en via coaching meer verbinding en resultaat wil creëren: Leidinggevenden, HR Business Partners, Projectleiders, Coördinators, Consultants, Bedrijfscoaches of Account Managers…

Deze opleiding is een verdiepend traject, dus specifiek ontwikkeld voor mensen met ervaring.

Alle deelnemers ontvangen het officieel certificaat Coachen in Organisaties als ze minstens 80% van de modules aanwezig waren. De uren van Coachen in Organisaties tellen ook voor het behalen van accreditaties zoals deze van de Internationale Coaching Federatie (ICF), waarbij wij je met plezier begeleiden.

Loft 26, Sint-Salvatorstraat 18 / 104, 9000 Gent

De Opleiding Coachen in Organisaties gaat door in Loft 26, onze eigen zaal in de vernieuwde Gentse Dokken. In een heldere en luxueuze ruimte vind je alle voorzieningen voor een aangename en memorabele opleiding, inclusief verse lunch en heerlijke koffie of thee.

Duur

De opleiding omvat 6 dagen.
De deuren gaan open om 9u en de opleiding start om 9u30. Einde is om 16u30.

Selecteer een startdatum/reeks:

Volgende stap

Wat kan je na deze opleiding?

Je weet hoe je echte veiligheid creëert, waardoor mensen zich durven uitspreken en ideeën en energie volop stromen.
Je ontdekt wat er nodig is om jouw kwaliteiten zodanig in te zetten dat ze dienend zijn voor de autonomie en groei van je coachee, van het team en van de organisatie, maar niet ten koste van jezelf.
Je hebt een gereedschapskist vol inspiratie en waardevolle, praktische tools voor prikkelende (korte) interventies, in de bovenstroom én in de onderstroom.
Je kan complexe vragen waarin verschillende belangen spelen helder analyseren.
Je hebt een grondig inzicht in wat zichtbaar en onzichtbaar speelt in een team of organisatie.
Je creëert een onderstroom waarin dingen als vanzelf goed gaan.
Je combineert verschillende rollen (manager, coach, collega...) op een soepele manier.
Je weet hoe je aan een derde partij feedback geeft over een coachingstraject zonder het vertrouwen tussen jou en je coachee te schaden.
Je blijft stevig in je schoenen staan, ook als je gesprekspartner de druk verhoogt.
Je brengt speelsheid en lichtheid in lastige situaties.
Je weet wat jouw unieke bijdrage is, jouw zone of genius en hoe je van daaruit kan werken.
Je hebt meer vertrouwen dan ooit in je innerlijke stem als raadgever en uniek kompas.

Getuigenissen

Corporate pack

Integrale Coaching Essentials + Coachen in Organisaties voor € 3540 ex BTW (Bespaar € 250).
Enkel wanneer Integrale Coaching Essentials + Coachen in Organisaties samen worden gefactureerd!

Inschrijven Coachen in Organisaties Integrale Coaching Essentials