Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

SOORTEN COACHINGSTIJLEN

WELKE VORMEN VAN COACHING BESTAAN ER ALLEMAAL?

Welke soorten coaching zijn er?

Niet alleen zijn er steeds meer coaches, ook de verschillende coachingstijlen, manieren en vormen van coachen nemen hand over hand toe. Naast de klassieke Life Coaching, Loopbaancoaching, Business en Executive coaching, Oplossingsgerichte Coaching… komen er steeds specifiekere vormen zoals NLP-Coaching, wandelcoaching, coaching met paarden, provocatief coachen, systemisch coachen

In deze korte gids geven we jou graag een overzicht van de verschillende soorten coaching, en hoe je ze kan onderverdelen. Dat is natuurlijk een lastig werkje, want veel vormen van coaching vallen in verschillende categorieën. En de manier waarop individuele coaches hun specifieke vorm van coaching toepassen, verschilt dan ook nog eens. Dus het is vooral een schets.

Soorten coaching naar de klant

Veel vormen van coaching zijn gericht op het gebied van het leven waarin de vraag zich situeert, en het soort klant. Natuurlijk doet iedere soort coach dat op een andere manier, iedereen heeft zijn eigen combinatie aan coachmethodieken en persoonlijke stijl. En binnen elk groter thema zitten subthema’s, zoals je dieper op deze pagina zal lezen.

Life Coaching / Personal Coaching

Een Life Coach, of levenscoach, of Personal Coach, behandelt persoonlijke vragen. Dus niet zozeer professionele vragen, als wel issues en uitdagingen in de privésfeer. Vaak gaat het over zelfvertrouwen, gezondheid, gewoontes, relaties, angsten, misschien zelfs trauma en/of verlies. Dit is een informelere, intiemere vorm van coaching. Vaak gaan de gesprekken dieper en gaat het over patronen die mensen al lang met zich meesleuren.

Meer over Life Coaching.

Loopbaancoaching

Bij loopbaancoaching, of jobcoaching, of carrièrecoaching, begeleidt de coach je rond werkvragen. Het gaat over werken met (meer) passie, een carrièreswitch maken, intern promoveren, conflicten op het werk aanpakken, meer veerkracht en energie vinden, competenties ontwikkelen… Dit zowel voor werknemers als voor zelfstandigen – die tenslotte ook een loopbaan hebben.

Meer over Loopbaancoaching.

Business- en Ondernemerscoaching

Business Coaching of Ondermerscoaching gaat over het specifiek begeleiden van ondernemers, zaakvoerders en bedrijfsleiders bij hun vraagstukken: mensen aansturen, beslissingen nemen, niet alles zelf doen, een nieuw élan vinden… Vaak wordt de term business coaching gebruikt om eigenlijk advies of mentoring aan te duiden. De ‘business coach’ geeft dan advies vanuit zijn eigen ervaring over hoe de ondernemer het moet aanpakken. Terwijl een ‘echte’ coach de antwoorden uit de klant zelf laat komen. Bij coaching over business en ondernemen, gaat het vooral over de persoon van de ondernemer. De patronen die hem klein houden of vermoeid maken. De coach laat hem zelf nadenken, is een klankbord en daagt uit om nieuwe manieren van denken, voelen en doen te exploreren.

Meer over Ondernemerscoaching.

Executive Coaching

Executives zijn hoge leidinggevenden in organisaties. Hun uitdagingen zijn overlappend maar ook anders dan bij ondernemers. Ze moeten omgaan met een grote druk en grote teams. Ze moeten zich handhaven in een organisationele cultuur en strructuur. Ze moeten zich verantwoorden en worden afgerekend op resultaten. Ze moeten lastige beslissingen nemen. De Executive Coach is een klankbord, een uitdager en een steun voor dit soort profielen.

Meer over Executive Coaching.

Teamcoaching

Het begeleiden van teams en afdelingen bij uitdagingen en optimalisatie van communicatie, samenwerking, taakverdeling, visie en missie, retentie… Hierbij wordt er meestal in groep gewerkt, soms in combinatie met 1-op-1 coachgesprekken om specifieke thema’s en spanningsvelden aan te pakken. De teamcoach faciliteert via groepsgesprek en oefeningen die openheid en het vertrouwen in de groep. Zo kunnen lastige thema’s aangepakt en effectief opgelost worden. Waar een groep op zichzelf niet doorraakt, kan een teamcoach de opening forceren naar verzoening en een hoger niveau van functioneren.

Meer over team coaching.
 

Vragen omtrent de verschillende coachtrajecten?

Contacteer ons voor een vrijblijvend intakegesprek om te kijken welk coachtraject bij jouw past.
Of mail ons je vraag, we geven je graag meer informatie over de mogelijkheden.

Contacteer ons

Soorten coaching naar de methodiek

Iedere coach heeft bepaalde technieken, modellen en coachingstijlen die hem meer liggen dan andere. Sommigen gaan zelfs zover in hun voorliefde dat ze specifieke met één of enkele coachmethodieken werken. Daarmee behandelen ze dan diverse thematieken. Soms is de methodiek verbonden aan een instituut of een bepaalde lesgever, zoals we bij YourCoach onze vorm van Integrale Coaching hebben.

Over Integrale Coaching

Integrale Coaching als coachmethode is gebaseerd op de meest doeltreffende houdingen en formats uit verschillende begeleidingsvormen. We halen overal de essentie uit en geven het je in hapklare brokken mee waarmee je onmiddellijk aan de slag kan.

We geven enkel mee wat we zelf dagelijks in onze praktijk toepassen, en wat dus werkelijk tot verandering leidt. Geen hoopvolle theorieën, maar veelvuldig afgetoetste methodieken met een uitgewerkte gebruiksaanwijzing.

Een goede coach doet echter meer dan wat technieken toepassen; hij of zij weet tussen de lijnen te lezen, en ‘in tune’ met zijn klant exact datgene te doen wat nodig is. Een bedreven Integrale Coach weet zelfs spontaan unieke creatieve werkvormen te laten ontstaan, die helemaal aansluiten bij het verhaal en de beleving van zijn klant.

Dankzij de combinatie van klassieke coachtechnieken met creatieve, systemische, lichamelijke… werkvormen leer je meer dan bewuste verandering brengen. Je leert vooral het onbewuste zichtbaar maken en de onderliggende patronen herprogrammeren.

Meer over Integrale Coaching.

NLP coaching

NLP, of NeuroLinguïstisch Programmeren, is een wereldbekende en krachtige toolbox. Het werkt rond de modellering van successtrategieën van toppers in hun vak. Het begon met het in kaart brengen van de onbewuste stragegieën van succesvolle therapeuten als Milton Erickson en Virginia Satir, en verspreidde zich al snel naar topsport, verkoop, ondernemen, relaties… De mogelijkheden en diepgang van NLP-coaching zijn werkelijk onbegrensd. Volgens ons moét elke coach dit in zijn rugzak hebben!

Meer over NLP Coaching.

Creatief coachen

Er bestaan allerlei vormen en stijlen in het creatief coachen. Van het kunstzinnig coachen via schilderen, tekenen… naar creatieve therapie met poppetjes… tot actiemetaforen. Wij werken met creatief-fysiek coachen. Daarbij worden allerlei werkvormen samengebracht, tot hun essentie teruggebracht en veelvormig ingezet tot formats die elke keer uniek zijn en helemaal passen bij de vraag van de klant.

Meer over onze Opleiding Creatief-Fysiek Coachen.

Systemisch coachen

Bij Systemisch coachen kijken we verder dan de persoon. Welke systemen en onbewuste loyaliteiten zorgen ervoor dat iemand zich misschien anders gedraagt dan hij zelf zou willen. We vormen allemaal deel van grotere gehelen die ons beïnvloeden en zelfs aansturen. Door deze in kaart te brengen, krijgen we een klare blik op hoe we werkelijk in leven en werk staan, en welke bewegingen nu aan de orde zijn.

Meer over Systemisch Coachen.
Meer over onze Opleiding Systemisch Coachen.

Intuïtief coachen

Wat is intuïtie? Velen zien het als een subjectief gevoel, niet te betrouwen. Terwijl het eerder een innerlijk weten is dat geen verklaring heeft. Maar het is niet omdat we nog niet weten hoe het precies werkt (er verschijnen dagelijks nieuwe studies in neurowetenschappen, psychologie en biologie die het wel rationeel verklaren), dat het niet bestaat.

Of zoals Arthur C. Clarke zei:
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
Onze intuïtie is een overlevingstechnologie die we al millennia inzetten in ons dagelijks bestaan.

Wil jij intuïtiever leren coachen? Dan kan je in de Integrale Coaching leren vertrouwen op je buikgevoel en het effectief inzetten in coachgesprekken.

Provocatief coachen

Voor het eerst geformuleerd door Jeffrey Wijnberg. Komt niet toevallig uit Nederland, waar direct en confronterend communiceren meer de norm zijn. De techniek werkt rond 3 pijlers: Uitdaging, Humor en Warmte. De combinatie van deze 3 vormt het provocatieve.

Ontwikkelingsgericht coachen

De ontwikkelingsgerichte benadering vertrekt vanuit de coach en diens positie ten opzichte van zichzelf, anderen en de wereld. Het denkt na over hoe je als coach duurzaam en zinvol omgaat met het grotere geheel waar je deel van uitmaakt. Een ontwikkelingsgerichte coach ziet mogelijkheden in plaats van problemen en oplossingen. Hij schept openheid en is gericht op bewustzijn vergroten om zich echt, als complete persoon, te ontwikkelen. De bekendste methodieken van het Ontwikkelingsgericht Coachen zijn het Vorkmodel en de Ontwikkelcirkel. Deze modellen zijn in allerlei contexten bruikbaar en brengen helderheid in de eigen levenshouding en van daaruit in het werk als coach, facilitator, bemiddelaar, manager, consultant, trainer…

Oplossingsgericht coachen

Bij Solution Focused Coaching, of oplossingsgericht coachen, gaat men er onder andere vanuit dat je de oorzaak van een probleem niet noodzakelijk hoeft te kennen om naar een oplossing te werken. Ze focussen zich op wel goed gaat en waar er meer van mag zijn. We hebben een aantal prachtige formats aan Oplossingsgericht Coachen te danken, zoals de Mirakelvraag en Schaalvragen.

Wandelcoaching

Een recente ontwikkeling van coachende vormen die een hoge vlucht neemt. Veel mensen snakken naar rust en natuur, dus deze vorm van coaching heeft al impact enkel door de vorm waarin ze gedaan wordt. Daarnaast zijn er nog allerlei technieken die je kan toepassen in de natuur die erg goed werken. Ook voor de coach is het aangenaam om veel in de natuur te vertoeven.

Coaching met en door paarden

Ook coaching met en door paarden is steeds populairder. Hoe werkt dat? Paarden zijn kuddedieren en reageren instinctief op ons gedrag en het veld dat we meebrengen. Ze zijn ook dierlijk eerlijk: geen beleefdheid of façades. Daardoor kan wat een paard doet erg confronterend zijn. Ook het loutere contact met het dier is voor velen magisch en betekenisvol.

Emotioneel lichaamswerk

Onze spanningen en ervaringen worden onbewust opgeslagen in ons lichaam, en blijven daar zitten als er niks mee wordt gedaan. We hebben dus niet enkel mentale ingesleten patronen, maar ook lichamelijke patronen. Die slaan vaak ook op bepaalde organen of punten in het lijf. Met emotioneel lichaamswerk wordt er rechtstreeks met het lichaam gewerkt om oude patronen bewust en los te maken. Het werkt heel goed waar woorden niet meer toereikend zijn, en er vooral iets moet bewegen.
 

Vragen over de verschillende coachmethodieken?

Contacteer ons voor een vrijblijvend intakegesprek om te kijken welke coachmethodiek bij jouw past.
Of mail ons je vraag, we geven je graag meer informatie over de mogelijkheden.

Contacteer ons

Soorten coaching naar de thematiek

Veel coaches tenslotte focussen zich op bepaalde soorten vragen en resultaten. Daarvoor gebruiken ze meestal meer dan één methodiek.

Stress- en Burn-Out Coaching

Stresscoaching en Burnout Coaching zijn – helaas – een van de meest gevraagde vormen van coaching van de laatste jaren. Steeds meer mensen zijn overwerkt en overspannen, uitgeput, overweldigd en ontmoedigd. Burnout Coaching heeft ook een therapeutische-behandelende component. Want wie uitgeput is, moet niet nadenken maar herstellen.

Meer over Stress- en Burn-Out Coaching .

Perfectionisme coaching

Ook perfectionisme is een alomtegenwoordig begrip in onze samenleving vandaag. Duizenden mensen torsen een onredelijke last, bezwaard door onrealistische eisen en verwachtingen naar zichzelf toe. Een grote angst voor kritiek, een voortdurend knagend gevoel van tekortschieten en falen… Perfectionisme kan veel kosten, en is hardnekkig omdat er ook een component bekwaamheid en kwaliteit aan vasthangt die mensen niet graag loslaten.

Coaching rond zelfvertrouwen

Coaching voor het verbeteren van het zelfbeeld, aanpakken van onzekerheid, opkrikken van durf en lef. Zelfvertrouwen is een term die allerlei ladingen dekt, en daarom zijn er ook allerlei manieren om dit thema te benaderen. Vanuit de Integrale Coaching bijvoorbeeld, benaderen we zelfvertrouwen eerder als een resultaat. We zoeken de operationele dynamiek, de veroorzakende patronen en keuzes die leiden tot een laag zelfbeeld.

Resultaatgericht coachen

Resultaatgericht coachen komt meestal neer op coachen op gedrag en resultaat. Het kijkt niet zozeer naar de dieperliggende oorzaken en patronen, maar focust zich op het bereiken van vooropgestelde doelen en resultaten. Andere woorden voor deze manier van coachen zijn Succes Coaching, of Performance Coaching. Vaak gebruikt voor zakenmensen, topsporters…

Doelencoaching

Dicht hierbij ligt doelencoaching. Het stellen en bereiken van doelen, onder begeleiding. Alle coachtrajecten hebben een doel. We kunnen allemaal wel doelen stellen, maar weinigen halen ze ook echt. Een doelencoach volgt je op, stelt je doelen scherp en daagt je uit om in beweging te komen en te blijven.

Meer over doelencoaching.

Competentie Coaching

Coachen op competentieontwikkeling komt vooral voor in professionele contexten. De lijn met opleiding en mentoring is dun. Als we coachen op competenties, kijken we vooral wat iemand nog nodig heeft om een competentie of vaardigheid zelf verder te ontwikkelen. Er worden doelen geformuleerd, inclusief maatstaven voor succes. Dan wordt er een plan opgesteld, de coachee voert acties uit en de resultaten worden tijdens de coachgesprekken opgevolgd.

Een aantal competenties waar vaak rond gewerkt wordt:
Communicatie
Assertiviteit
– Publiek spreken, stemcoaching, speech coach

Personality coach

Het werken aan onze persoonlijkheid.

Health/wellness coach

Werken aan onze gezondheid, fitheid. Via voeding, sporten, relaxatie…

Hoog Sensitieve Personen (HSP) Coaching

Het begeleiden van Hoog Sensitieve Personen. Dit vraagt een specifieke benadering, meestal ook een coach die zelf HSP is/heeft.
 

Coaching volgen?

Contacteer ons voor een vrijblijvend intakegesprek om te kijken welk coachtraject bij jouw past.
Of mail ons je vraag, we geven je graag meer informatie over de mogelijkheden.

Contacteer ons