Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

WAT IS COACHING?

DEZE 7 VAARDIGHEDEN BEHEERST ELKE GOEDE COACH

Een coach exploreert, stelt scherp, daagt uit. Hij geeft opdrachten en feedback, vertelt misschien verhalen en deelt eigen ervaringen. Vervolgens polst de coach: Wat doet dat met jou? Wat kan je daarmee? Wat vind jij daarvan?

De antwoorden en bewegingen komen uiteindelijk uit de klant. Maar hoe slaagt een goede coach er telkens opnieuw in ze boven te halen?

Het ICF (International Coaching Federation) beschrijft 8 coachende competenties. We vatten ze samen in dé 7 basisvaardigheden van coaching.

Vaardigheid 1 – Luister diep

Een goede coach luistert niet enkel naar de woorden, maar vangt ook op wat er tussen de lijnen gezegd wordt: wat zegt een klant, maar ook: wat zegt hij niet? Hoe komt de persoon over?

Als coach ‘proef’ je het verhaal en vang je op wat het uitstraalt. Je hoort ook jezelf instinctief reageren op de klant en diens verhaal, en slaagt erin om dit in te zetten als instrument. Goede coaches zijn zich bewust van het veld tussen coach en klant, en van de rollen waarin hij en de coachee vanzelf glijden.

Vaardigheid 2 – Gebruik de taal van je klant

Een coach houdt de klant vaak een spiegel voor. Dat werkt pas echt goed als je zowel de taal als de woordenschat van je klant overneemt en gebruikt bij het coachen. Je kneedt je coaching als het ware naar het model van de klant.

Vaardigheid 3 – Stel krachtige vragen

Goede coaches zijn meesters in het stellen van vragen die verhelderen, die uitdagen en die je naar de essentie van de zaak brengen.
 

Welke vragen stelt een goede coach?

Hier vind je inspiratie met een overzicht van goede coachende vragen.
Coachende vragen

Vaardigheid 4 – Wees een spiegel

Een coach observeert scherp en geeft wat hij verbaal en non-verbaal opvangt terug naar de coachee. Dat doet hij zoveel mogelijk op een niet-interpreterende manier: hij geeft niet zelf een betekenis, maar laat de klant zelf bepalen of het iets betekent en zo ja, wat het over hem en zijn situatie vertelt. Zo wordt de klant zich bewuster van zichzelf en zijn gedachtegang.

Vaardigheid 5 – Laat de klant werken

Als de klant het doel heeft om na de sessie zelfredzamer te zijn en verantwoordelijkheid op te nemen, dan moet dat tijdens het coachen al beginnen. Onze ervaring leert: hoe harder je klant werkt, hoe meer hij uit elk coachingsgesprek zal halen. Daarmee is coaching een van de weinige beroepen waarbij je meer waard bent als professional wanneer je erin slaagt de klant zélf het werk te laten opknappen.

Vaardigheid 6 – Meer dan blabla

Elke coachee verdient een krachtige ervaring. Beginnende coaches zullen vooral praten, vragen stellen, luisteren, spiegelen en de klant laten samenvatten. Goede coaches integreren ook fysieke formats in hun sessies. Zo activeer je niet enkel het hoofd, maar het hele zijn van de klant.

Master Certified Coach Benjamin Ball (MCC): “Een goede coach speelt ook met de dynamiek van het gesprek en laat de klant ook lijfelijk iets ervaren.”

Dit geeft coaching een extra dimensie. Het gaat dan niet meer enkel over wat de klant over zichzelf en zijn situatie meent te weten. Want niemand ziet alles van zichzelf: we filteren stevig en zorgen dat onze ervaringen passen bij het beeld dat we van onszelf hebben. Het lichaam doet – tot onze verbazing – vaak niet wat het hoofd wil. Dus het lijf en het onbewuste moeten mee als je échte verandering wil bekomen, en die activeer je niet met enkel babbelen.

Vaardigheid 7 – Speel met je technieken

Een beginnende coach leert technieken en past die toe op de klant. Deze werken soms heel goed en soms minder. Een goede coach heeft de coachtechnieken zo onder de knie dat hij ermee kan spelen en ervan afwijken. Zo schrijft hij het coachingsgesprek helemaal op maat van het verhaal en het lijf van de klant. Coachtechnieken zijn niet zozeer procedures met een min of meer vaste uitkomst, maar wel manieren om de klant zichzelf te laten zien. Een coach gebruikt de technieken om onbewuste patronen naar boven te halen.
 

Meer coachtechnieken

Welke Coaching Tools zijn het meest gangbaar? We verzamelden een aantal krachtige en veelzijdige coaching tools.
Herken je deze vaardigheden bij jezelf en wil je ze nog verfijnen? Zin om zelf een goede coach te worden? Ontdek hier ons trainingsaanbod.

Coaching tools Trainingsaanbod