YC Café met Wim Vrolijk over ‘Spectrum Energiemeting’

augustus 14th, 2017

Op donderdagavond 22 juni ontvingen we Wim Vrolijk van Improvement Profs, die ons tekst en uitleg verschafte bij de Spectrum Energiemeting.

Sfeerbeelden

Bekijk het album op Facebook:

Wim Vrolijk Spectrum Energiemeting

Over Spectrum Energiemeting Lees de rest van dit artikel »

Aanvullingen op het artikel in KNACK – “Loopbaancoaching: Subsidies creëren nieuwe hype”

juni 8th, 2017

In juni 2017 verscheen een artikel in Knack Magazine over loopbaanbegeleiding, waarvoor onder andere Tom Hallez, zaakvoerder van YourCoach, en onze oud-cursiste Florence Delacave geïnterviewd werden.

Het artikel werpt een niet geheel positief licht op loopbaanbegeleiding. We zijn het niet met alle stellingen eens, maar het opent wel een aantal pertinente vragen:

Wat is het werkelijke effect van loopbaanbegeleiding?

We zijn het ermee eens dat meer opvolging van de effecten van loopbaanbegeleiding geen slecht idee zou zijn. Eén ding dat de auteur niet deed, was een aantal klanten interviewen. Wij krijgen alleszins heel positieve reacties op het concept van loopbaanbegeleiding, en onze aanpak.

Het opent ook het gesprek over het nut en de meerwaarde van individuele begeleiding. Niet enkel coaching, maar ook therapie. Het is onze ervaring dat daarover bij veel mensen nog schroom, wantrouwen, onduidelijkheid… leeft.

Terwijl het in andere landen al een ingeburgerd fenomeen is. Niet enkel in Amerika, maar ook in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk en Duitsland is persoonlijke begeleiding, onder welke noemer dan ook, normaal en zelfs iets dat aangemoedigd wordt. Wie dit niet doet, is niet ‘coachable’, wil zich niet laten bijstaan.

Misschien zit er nog zo’n gedachte achter van: “Als je het niet alleen kan, ben je een prutser.” We krijgen ook veel mensen in de praktijk die eigenlijk mogen leren om hulp te vragen, die te ‘flink’ zijn.

Het artikel bevraagt coaches, maar geen klanten. Terwijl, als je wil weten wat loopbaanbegeleiding werkelijk uithaalt, je het aan de mensen die het ondergaan zou moeten vragen. Voor velen is het een openbaring. Ze leren zichzelf kennen, reflecteren terug op hun voorbije keuzes, stippelen een plan uit, proberen nieuwe dingen. Bekijk gerust een aantal Getuigenissen van mensen die bij ons loopbaanbegeleiding volgden.

Doordat er iemand objectief meekijkt en onderbouwde suggesties doet, gaat dat proces vlotter. Vrienden en familie zullen eerder spreken vanuit hun eigen belang: doe niet gek, schoenmaker blijf bij je leest, je hebt zo’n goed loon… of zonder te weten waarover ze het hebben: je moet ervoor gaan, laat je niet tegenhouden…

Een loopbaancoach is voor ons een professional die bepaalde kaders rond werk en leven beheerst. Die mensen daarin zichzelf kan laten vinden, en de mogelijkheden realistisch én hoopvol bekijken.

Soorten loopbaanbegeleiding

Zoals het landschap van de loopbaanbegeleiders gevarieerd is, is ook hun aanpak divers. Van de grote, eerder HR-gerichte bedrijven met een achtergrond in selectie en outplacement, die eerder technisch werken en jobgericht, over de individuele loopbaancoaches die afgestemd op de klant zoeken naar passie, kwaliteiten, doelen, mogelijkheden… tot de alternatievere zaken zoals mindfulness.

In elke richting heb je de mindere uitwassen, die het hele concept een slechte naam geven: bij een minder persoonlijke aanpak krijg je ‘lijstjescoaching’, waarbij je als klant gewoon wat papieren invult en er eigenlijk niet naar je vraag gekeken wordt. Wij krijgen mensen over de vloer die dit volgden, hun opmerking is steevast: “Interessant, maar wat moet ik er nu mee?!”. En dan aan de alternatieve kant zaken die op het eerste zicht niks met werk te maken hebben, zoals blijkbaar dauwtrappen.

Wat doen ze dan allemaal bij loopbaanbegeleiding?

Een standaardaanpak voor loopbaanbegeleiding gericht op de persoon is:

– Wie ben ik
– Wat kan ik
– Wat wil ik

Of er wordt gewerkt aan talenten, kwaliteiten, en mogelijks met job crafting gekeken hoe een droomjob eruit zou zien.

En daaruit volgt dan een plan, een doel, een richting. Mogelijks met een aangepast CV, passende jobs/profielen zoeken/bedenken, contacten leggen, praktische zaken regelen…

Allemaal goede mogelijkheden.

Onze ervaring is dat mensen met unieke problemen komen. De reden dat Tom in het artikel stelt dat een standaard loopbaanvraag in 4 uren kan worden opgelost, is omdat wij ons afstemmen op wat de klant precies nodig heeft. Wij werken met wat de klant werkelijk nodig heeft op dat moment.

Zo kan hij of zij de beweging maken die nodig en nuttig is. Mensen hebben vaak al veel informatie over hun mogelijkeden, veel is online gemakkelijk te vinden. Ze weten eigenlijk wel wat ze zouden moeten, kunnen, willen doen. Ze kennen hun kwaliteiten eigenlijk wel.

Maar ze durven niet, kunnen niet kiezen, twijfelen aan zichzelf. Er zijn diepere zaken die spelen, of blinde vlekken waar ze telkens tegenaan lopen. Dat is de laag waaraan wij werken. Eens daar beweging inkomt, komen de andere aspecten van de vraag als vanzelf in beweging en doen mensen die dingen waarover ze al zo lang twijfel. Of niet – ze blijven waar ze zitten, maar met een vernieuwde helderheid op de redenen waarom ze blijven.

Nog iets dat bij ons van essentieel belang is, is dat de doelstelling van in het beging glashelder is. Vaak kan dat al een deel van het traject vormen, helder krijgen wat er nu precies anders mag, en hoe. Dus niet: “Ik wil beter werk”, maar “Ik wil als marketing specialist werken in een straal van 20km van mijn huis, in één van deze 3 bedrijven:…”

Meer over onze aanpak voor loopbaanbegeleiding.

En wat met die loopbaancheques?

Het is inderdaad zo dat met de loopbaancheques, er een hele markt aan aanbieders is ontstaan. Zij doen allen op hun eigen manier aan loopbaanbegeleiding. Er zijn wel richtlijnen, maar omdat de vragen van mensen zo ruim kunnen zijn en de antwoorden erop, is het quasi onmogelijk om vast te leggen wat een loopbaanbegeleider precies moet doen.

Advies geven over mogelijke jobs, of het net uit de klant laten komen? CV’s bekijken, of kwaliteiten? Diepere lagen onderzoeken, stressverlichting doen, leren communiceren in conflicten, visie en missie scherpstellen…?

We vinden het heel positief dat er vanuit de overheid initiatief wordt genomen om mensen gelukkiger te maken op het werk. Het is onmiskenbaar dat er een collectieve malaise is op werkvlak: veel ziekte, uitval, burn-outs… Door automatisering, versnelling, toenemende werkdruk, besparingen, digitalisering… Dus het idee om mensen daar preventief aan te laten werken, moedigen wij aan.

Dat lost het grotere probleem niet op, maar het zet de mensen alvast in beweging. Het laat hen nadenken over wat ze willen.

De cheques verlagen de drempel naar begeleiding, naar het zich laten ondersteunen in een zoektocht door iemand die daarvoor opgeleid is. Dat er misbruiken zijn, en wantoestanden: zeker. Het systeem is jong. Het artikel in de Knack is een nuttige waarschuwing om het systeem kritisch te bekijken. En het verder te stroomlijnen, om er iets van te maken dat zijn functie goed vervult.

Dat is trouwens al van in het begin bezig. Wij zien regelmatig de updates en veranderingen in de voorwaarden en werkwijze vanuit de VDAB verschijnen. Zoals recent de toetredingsvoorwaarden om als loopbaancoach de cheques aan te bieden, aanzienlijk verstrengd zijn.

Misschien komt er later nog een wijziging in de vergoeding die loopbaancoaches per cheque ontvangen, of een strakker kader rond wat er precies verondersteld wordt aangeboden te worden, of strengere voorwaarden om als klant cheques te kunnen bestellen.

Wat denk jij?

Wat zijn jouw gedachten over de cheques?
Waarvoor zijn ze goed, waarvoor minder?
Onder welke omstandigheden kunnen ze werken?
Wat kan er nog beter?
…?

Zelf eens loopbaancoaching ervaren?

Bekijk dan zeker eens onze pagina over Loopbaanbegeleiding.

We organiseren regelmatig demo-avonden en netwerkavonden waarop je ons kan ontmoeten.

Op zaterdag 23 september 2017 organiseren we onze halfjaarlijkse opendeurdag. Daar kan je gratis een speed coaching meemaken met één van onze loopbaancoaches! Daarnaast kan je de hele dag workshops volgen om onze werkwijze beter te leren kennen:

Naar de YourCoach Opendeurdag

YC Café met Katleen Vantyghem over ‘Neurofeedback’

juni 7th, 2017

Op donderdagavond 18 mei ontvingen we Katleen Vantyghem van Tygris, die ons de werking en effecten van Neurofeedback bijbracht. Een 20-tal geïnteresseerden waren erbij, en sommigen mochten de behandeling/breintraining aan den lijve ondergaan!

Sfeerbeelden

Neurofeedback met Katleen Vantyghem

Over Neurofeedback

Over de workshop Neurofeedback

Cadeautje van Katleen: Download hier een gratis e-book over NeurOptimal.

Ontstaan van biofeedback en neurofeedback

Neurofeedback is een vorm van biofeedback, waarbij via de meting van hersengolven gewerkt wordt aan de optimalisering van de werking van je brein. Het stamt uit de jaren ’70, toen er in Amerikaanse universiteiten onderzoek werd gedaan naar de behandeling van allerlei lichamelijke functioneringsproblemen via biofeedback. Dat ging via peperdure, geavanceerde apparatuur, waardoor dit soort behandeling lang niet toegankelijk was voor het grote publiek. Maar met de opkomst van betaalbare computers met een groot vermogen, nu dus wel.

Hoe werkt neurofeedback dan?

Je weet dat je hersenen werken met een soort elektrische signalen. Iedere actie vraagt een complexe interactie tussen verschillende delen van je brein. Die uitwisseling verloopt niet altijd even vlot.

Via wisselspanningsgolven kan je die uitwisselingen tussen delen van je hersenen meten, via een EEG (ElektroEncefaloGram).

Hoe weet je dan wat er aan de hand is in je hersenen? Wel, bepaalde aandoeningen (ADHD bijvoorbeeld) hebben typische hersengolfpatronen. Meer specifiek zijn de signalen zwakker of sterker in bepaalde frequentiebanden.

Via neurofeedback worden je hersengolven gemeten terwijl je muziek en/of beelden te zien krijgt. Deze worden op een bepaalde manier onderbroken, waardoor de hersenen de neiging hebben om aan te vullen. Het brein corrigeert dus zichzelf, vandaar de benaming ‘hersentraining’.

Het verloop van een neurofeedback-sessie

Hoe ziet een sessie bij een neurofeedback-specialist er dan uit? De training is eenvoudig, en leuk om te doen.

Je zet je comfortabel neer. De elektrodes worden op je hoofd aangebracht, en de EEG brengt gedurende één minuut je actuele hersenactiviteit in kaart.

Dan begint de eigenlijke neurofeedbacktraining. Alles verloopt automatisch. De klant blijft gewoon kijken en luisteren, naar muziek en/of film naar keuze. Na 30 tot 45 minuten wordt er opnieuw een EEG afgenomen, en worden de elektrodes verwijderd.

Zoals bij een training kan je je dan wat vermoeid of verward voelen. Je hersenen hebben gewerkt! Wanneer ze bekomen zijn kan je dan het werkelijke effect ervan beoordelen.

Je moet de training een aantal keer herhalen om een blijvend effect te hebben. Na 10 keer zou er al duidelijk resultaat zijn, na 20 tot 40 keer zou het meestal blijvend zijn.

Katleen werkt met het NeurOptimal systeem, dat met computers het zelfregulerende vormogen van de hersenen activeert. Hieruit zou 80 à 90% van de behandelingen een blijvend positief effect hebben:tygris neurofeedback

Wat is de werking van Neurofeedback?

Neurofeedback training heeft een duidelijke, soms ook blijvende verbetering van de conditie van de hersenen tot gevolg, en zou ook ondersteunend werken bij bepaalde andere behandelingen.

Meting voor Neurofeedback bij iemand met ADHD:
QEEG voor Neurofeedback behandeling

Meting achteraf:
QEEG na Neurofeedback behandeling

Mogelijke effecten van Neurofeedback

In het begin gaat het vaak over het verminderen van negatieve symptomen, daarna kan er ook gewerkt worden naar positieve effecten.

– Loskomende emoties zoals wenen, kwaadheid, frustratie, vermoeidheid, dromen… Deze zijn tijdelijk: ze komen aan de oppervlakte en vragen om gevoeld te worden, waarna ze weer tot rust kunnen komen.
– Positieve ervaringen, algemeen welbevinden: betere slaap, concentratie, helderder en rustiger denken, stressbestendiger, minder angst, zelfzekerheid…
– Onrechtstreeks kan het ook een positieve invloed hebben op de zintuigen, het aanpakken van verslavingen, voeding, werk, relaties…

Voor welke aandoeningen kan je neurofeedback inzetten?

NeurOptimal® neurofeedback kan bij heel veel aandoeningen gebruikt worden. Van zodra een probleem meetbaar is via het EEG, kan men positieve resultaten bekomen. Een aantal mogelijkheden:

ADHD
Angsten/Fobieën
Autisme
Bipolaire stoornis
Breintrauma, hersenschade
Burnout
Clusterhoofdpijn en migraine
CVS/ME (chronisch vermoeidheids syndroom)
Depressie
Emotionele instabiliteit
Fibromyalgie
Hoogsensitiviteit
Peak performance (topprestaties)
Stressgerelateerde concentratieproblemen
Trauma’s

YC Café met Kathy Dobbels – “Soul Dancing”

juni 7th, 2017

Op donderdagavond 20 april vervoegde Kathy Dobbels van Shivaya ons, voor een workshop Soul Dancing. Een tiental mensen vervoegde ons voor deze intense en fysieke workshop.

Sfeerbeelden

Eén foto :)

Kathy Dobbels Soul Dancing

Over de workshop Soul Dancing

We begonnen in een cirkel, waarin iedereen diens verwachtingen en staat kon uitspreken. Dat was dan ongeveer het enige praatstuk van deze workshop, die vooral ging over ervaren.

Kathy legde een rustig muziekstuk op. Iedereen mocht zich door de ruimte heen bewegen, op zijn eigen manier. De bedoeling is dat je beweegt, misschien zelfs danst, vanuit jezelf. Dus niet om er goed uit te zien, of om indruk te maken, maar om iets van in jou tot uitdrukking te brengen.

Dat was in het begin best lastig! We zijn het zo gewoon bekeken te worden, of een vertoning te geven. Om helemaal in jezelf op te gaan en iets naar boven te laten komen dat er misschien ‘belachelijk’ uit zou kunnen zien, kost even tijd.

Maar kijk, het lukte. Na enkele muziekstukken zag je dat de mensen ontspanden, en in hun eigen bubbel kwamen. De bewegingen werden anders, spontaner, hier en daar eens wilder. Er kwamen emoties boven, soms geluiden.

Ons lichaam slaat allerlei spanningen, boodschappen… op waar we ons niet altijd bewust van zijn. Door op bepaalde manieren te bewegen, lijkt het wel alsof die zaken loskomen en naar de oppervlakte rijzen. Dat kan dus heftige zaken teweegbrengen.

Het ritme versnelde langzaam en werd intenser. Daarmee ook de bewegingen, en de gevoelens die ermee samenhingen. Alle spanning vloog eruit.

Dan werd het weer kalmer, het ritme vertraagde, het verstilde, tot we weer tot stilstand kwamen. Uitgedanst, ook wel uitgeput. Alsof we een hele reis hadden meegemaakt. Dan nog even napraten, zo weinig mogelijk eigenlijk, en een ervaring rijker naar huis.

Bedoeling van Soul Dancing

Het gaat om meer voelen (in het moment) en minder denken, wat een heel andere benadering is om bepaalde belemmeringen in het leven/lichaam/hoofd aan te pakken. Dit kan enkel door te ervaren wat het met je lichaam doet als je via het fysieke lichaam een weg naar binnen baant.

Misschien is het de éérste maal wat onwennig, maar de vervolgsessies spreken voor zich. Heftige processen worden uiteraard opgevangen en ondersteund. Achteraf kunnen mensen verder in behandeling komen, zowel op fysiek (lichaamswerk) als mentaal niveau.

YC Café op 23/3/17 met Björn Stienstra over ‘Binnenstebuiten Leven’

maart 30th, 2017

Op donderdagavond 23 maart 2017 kwam Björn Stienstra helemaal uit Maastricht om ons een interactieve workshop te geven rond Binnenstebuiten Leven, of Innerlijk Leiderschap. Meer dan 30 mensen woonden de avond bij.

Sfeerbeelden

Bekijk het album op Facebook:

Björn Stienstra - Innerlijk Leiderschap

Björn Stienstra’s workshop over Innerlijk Leiderschap

Björn werkt graag interactief dus er kwamen vooral veel oefeningen aan bod, gecombineerd met een minimum aan theorie.

Allereerst mochten we even de ogen sluiten en voelen hoe we erbij zaten. Wat we nodig hadden op dat moment om aan te komen, er te zijn. Hoe kan je dat aan jezelf gunnen op dit moment?

Lees de rest van dit artikel »

YC Café met Frederik Imbo over “Ja of JA?! De strategie van het geluk”

maart 22nd, 2017

Op donderdagavond 23 februari ontvingen we in een volgepakte Loft 26 spreker en acteur Frederik Imbo met zijn productie “Ja of JA?! De strategie van het geluk”.

Sfeerbeelden

Bekijk het album op Facebook:

Frederik Imbo - De strategie van het geluk

Over de lezing

Frederik maakte ons bewust van onze manier van kijken naar geluk, en die strategieën meegaf om gelukkiger te worden. De lezing was doorspekt met treffende quotes en video’s. Entertainend én verrijkend!

Bekijk hier de trailer:

Wat maakt jou precies gelukkig? Verbinding met mensen, plezier, bezig zijn met iets dat je graag doet… Maar wat als er geen mensen meer zijn om mee te verbinden? Geen plezier meer is om te hebben? Je bezigheid wegvalt? Wat als datgene waarvan je geluk afhangt, plots wegvalt?

Anders gezegd: hoe afhankelijk ben jij van externe zaken voor je geluk?

Sonia Lubomirski, experimenteel sociaal psychologe, en bekend als ‘de Geluksprofessor’, achterhaalde dat geluk wordt bepaald door 3 parameters. Voor de helft door genetisch materiaal, voor 40% door je mindset (gedachten, overtuigingen en opvattingen over jezelf, naasten en de maatschappij algemeen) en maar voor 10% door de omgeving.

En dit terwijl voor velen hun geluk bepaald wordt door zaken in hun omgeving. Anders gezegd: we laten ons geluk teveel afhangen van zaken buiten onszelf, terwijl we zelf impact kunnen hebben op ons eigen geluk.

Mindset is niet makkelijk te veranderen, maar is het enige dat in onze eigen controle ligt. Dus waarom niet ons daarop concentreren?

Huurder of eigenaar?

Frederik Imbo - Ja of JA?!

Ben jij huurder of eigenaar van je leven? Een huurder is als een plastic zak in de wind, afhankelijk van wat er buiten zich gebeurt voor geluk of ongeluk. Hij heeft niet geleerd zijn eigen behoeften te vervullen. Een huurder voelt zich klein, en kan moeilijk verdragen dat het anderen wel lukt. In de file klaagt hij over hoe erg het is, wordt hij agressief en onrustig… We zijn natuurlijk allemaal wel eens huurder.

Een eigenaar laat zijn geluk niet door anderen bepalen. Hij weet dat het geluk binnen jou ligt. Als er iets vervelends gebeurt, kijkt hij naar zichzelf. Hij maakt het niet nog erger, maar maakt het beste van wat er is. Zoals in de file: hij belt, luistert naar een podcast, denkt na over wat er allemaal goed is in zijn leven…

Omstandigheden zijn an sich neutraal. Regen bijvoorbeeld is a priori niet fout. Het is wat je er allemaal mee doet. Er is geen slecht weer, alleen slecht aangepaste kledij. Geluk is dus een keuze onafhankelijk van de omstandigheden.

J’ai décidé d’être heureux – c’est excellent pour la santé
– Voltaire

Dat is natuurlijk allemaal makkelijk gezegd. Waarom is het niet altijd even gemakkelijk?

We zijn van nature pessimisten

Een antropologische reden is: de mens is niet gemaakt om gelukkig te zijn. We zijn evolutionaire zwartkijkers. Duizenden jaren geleden waren we constant op de loer voor gevaar. Het inschatten van situaties en oplossen van problemen was de enige manier van overleven.

Intussen leven wij in de meest veilige maatschappij ooit. En toch hebben we alarmsysteem thuis. Is onze auto op slot. Velen voelen zich niet echt veilig. De maatschappij is geëvolueerd, maar ons oerbrein niet. Een toestand zonder probelmen lijkt voor ons oerbrein irreeel, onmogelijk. We denken dat we iets over het hoofd gezien hebben, en gaan op zoek naar iets. Met succes.

Zouden we niet kunnen ingaan tegen die programmatie?

Mijn leven is gevuld geweest met problemen
waarvan de meeste zich nooit hebben voorgedaan.
– Mark Twain

Hoe je je over iets voelt bepaalt wat je krijgt. Het is een self-fulfilling prophecy.

Heb jij een auto? Is die sterker dan jou? Ja. Moet je sterker zijn dan de auto? Nee. Je moet slimmer zijn. Is dat niet een beetje hetzelfde met je emoties? Wat ben je ermee dat er een emotionele tijger in je zit, als er een ezel aan het stuur zit?

Waartegen heb jij al allemaal nee gezegd vandaag? Je kan ook Ja zeggen tegen vanalles. Nee zeggen is een probleemgerichte houding. ‘Ik wil geen appelen’ maakt niet duidelijk dat je peren wil.

Elke ja leidt tot ontspanning.
Elke nee leidt tot spanning. Het komt erop neer dat we de realiteit weigeren zoals ze is. Zoals roken voorspelbaar is voor longkanker, is nee zeggen voorspelbaar voor een ongelukkig leven.

Je bent niet verantwoordelijk voor het gezicht dat je het gezicht dat je hebt gekregen,
wel voor de smoel die je trekt.
– Bob Delbecque

Leer JA-Taal spreken

Wat als je nu eens JA-taal begint te spreken? Voordeel: je moet de oude taal niet afleren. Je hebt vandaag de keuze. Wordt het ja of JA?!

Niet gemakkelijk? Zeker. Skiën is ook niet gemakkelijk. Maar je leert het door het te doen.

Gebruiksaanwijzing: Gerbert Bakx en zijn boek “De Strategie van het geluk”. 3 strategieën:

1. Ik aanvaard wat ik niet kan veranderen.

Stress is te wijten aan het niet aanvaarden van de realiteit. Zelfs wanneer je het moeilijk hebt, kan je aanvaarden dat je het moeilijk hebt – met te aanvaarden dat je het moeilijk hebt.

Het leven is een soort kanotocht op een stroom. Als je het niet meer eens bent met de richting van de stroom en tegenpeddelt, krijg je het lastig. Aanvaard de algemene stroom en je arriveert ergens veel rustiger.

2. Ik verander wat ik wel kan veranderen.

3. En ik gebruik mijn verstand om het onderscheid te maken.

Geluk is niet je afvragen half vol of half leeg, maar waar de kraan is.

3 soorten geluk

Frederik had het nog over 3 soorten geluk, waarbij het ultieme geluk zit in de combinatie van de 3:

Frederik Imbo - Strategie van het geluk

Genieten. Het geluk van het lichaam, de zinnen: snoep, sporten, een magazine lezen. Dat doet iedereen op zijn eigen manier. Dit leidt natuurlijk niet tot duurzaam geluk. De honger van de ziel kan niet gevoed worden door overprikkeling van de zinnen. Enkel genieten leidt tot een verarmd en tragisch bestaan.

Waarden. Deze geven richting aan ons leven. Wat voor iemand wil je zijn, waar wil je naartoe met je leven? Wat kunnen anderen van jou verwachten? Hier ga je soms het genieten voor later, omdat waarden groter zijn dan het genot in dit moment. Het leidt tot meer duurzame resultaten.

Verbondenheid. Waarmee voel jij je verbonden in je leven? Mensen met een goed sociaal netwerk voelen zich gelukkiger en leven langer. Onderzoek wijst trouwens uit dat we minstens 8 knuffels per dag nodig hebben om qua gezondheid niet achteruit te gaan. Verbondenheid kan op allerlei manieren: met de mensen rond je, met een groep mensen (club, vereniging, land…) of met je beroep. Zelfs al veeg je de straat, doe dat zoals Beethoven componeerde.

Zowel in de hemel als in de hel staan er heerlijke tafels met de heerlijkste gerechten. De mensen zitten tegenover elkaar aan lange tafels. Niemand kan zijn armen plooien. In de hel proberen ze het zelf naar binnen te werken, met frustratie – en honger – als resultaat. in de hemel voeden ze elkaar.

En zo eindigden we:

YC Café met Peter Plusquin over ‘SmartReading: Lees één boek per uur!’

februari 23rd, 2017

Op donderdagavond 22 januari 2017 ontvingen we Peter Plusquin, die ons op anderhalf uur via de techniek van Smart Reading een stuk sneller leerde lezen – en een hoop tips en technieken meegaf om mee te oefenen.

Sfeerbeelden

Bekijk hier het album op Facebook:

Peter Plusquin SmartReading

Over SmartReading

Peter bracht ons op een klein anderhalf uur een aantal SmartRead-technieken bij die een onmiddellijk effect hadden op onze leessnelheid.

Wat is de gemiddelde leessnelheid?

De gemiddelde volwassene leest ongeveer 200 tot 250 woorden per minuut. Kinderen lezen ongeveer 120 tot 130 woorden per minuut. Studenten lezen vaker en veel en halen een hoger gemiddelde van 300 tot 350 woorden.

Even vergelijken: de snelste lezer ter wereld haalt zo’n 2000 woorden per minuut! Maar een mooi doel is al om aan 800 woorden per minuut te raken.

En daarbij: minstens evenveel te onthouden! De SmartReading techniek blijkt niet enkel snelheid op te leveren, maar ook een minstens even grote retentie van de informatie die gelezen is (zie onder het filmpje).

Voordelen van SmartReading

– Sneller lezen
– Minstens evenveel onthouden
– Meer plezier in het lezen

Smart Reading Techniek 1 – Verdubbel je snelheid door met vinger of aanwijzer te lezen.

We deden een oefening waarbij je eerst met je ogen een cirkel moet maken. Daarna doe je het door de vinger van je partner te volgen. Resultaat: de cirkel is veel ronder en vlotter als je de vinger volgt! Iets kunnen volgen met je ogen helpt dus.

Met alleen al deze techniek kan je je leessnelheid verdubbelen.

Smart Reading Techniek 2 – Ga ‘turbo lezen’ (=visueel lezen met de vinger in wisselend tempo)

Het klassieke lezen is auditief. We lezen de woorden eigenlijk voor, en vertalen dat dan naar betekenis. Smart Reading is visueel: je leest niet voor, je scant de woorden en laat ze visueel binnenkomen.

Kijk maar eens naar deze video:

Om dit te oefenen, moet je sneller over de tekst gaan zodat je geest geen kans krijgt om de woorden te ‘verklanken’. In het begin lijkt het alsof je niks meehebt van de tekst, maar blijkt dat je een hoop meer onthoudt dan je dacht!

Hiermee gecombineerd is het inzicht dat het terugspringen, dus telkens van links naar rechts lezen, een ongelofelijk tijdverlies is. Je ogen moeten telkens helemaal terug en doen die tijd niks.

Door meer woorden samen te nemen kan je een zin als het ware omgekeerd lezen: je hebt de woorden mee, je geest plakt ze achteraf aan elkaar in betekenissen. Klinkt misschien ongelofelijk en dat is het ook, je moet het ervaren om het te geloven!

Hier is een SmartReading-oefening in 5 stappen die je elke dag een kwartier kan oefenen:

1. Gebruik je vinger of een pen om je ogen geleiding te geven terwijl je jouw ogen als een cameralens over de tekst laat glijden zonder te verklanken van links naar rechts zin voor zin. Doe dit vijf minuten lang.
2. Ga dan 5 minuten telkens de eerste regel van links naar rechts en de volgende regel van rechts naar links.
3. De volgende minuut verdubbel je de snelheid door 2 regels tegelijk te nemen, nog altijd van links naar rechts en dan van rechts naar links.
4. Verudbbel weer door 4 regels tegelijk te nemen.
5. Ga dan terug in snelheid naar 2 regels tegelijk, en daarna naar 1 regel tegelijk.

Na enige tijd zal je merken dat
– Je neiging tot verklanken steeds minder wordt
– Je toch meehebt wat er geschreven staat
– Je veel rustiger leest
– Je niet meer terugspringt in de tekst.

Smart Reading Techniek 3 – Zorg dat je niets meer kan missen door te lezen met een specifiek Leesdoel

Wanneer we (on)bewust naar iets op zoek zijn, vinden we dat veel sneller. Al gemerkt dat wanneer je nieuwe schoenen wil gaan kopen, je plots overal schoenen ziet? Onze geest filtert naargelang onze focus.

Als je dus met een duidelijke focus leest, haal je veel sneller die informatie uit de tekst die relevant is voor jou. Hier doe je het, in 6 stappen:

1. What’s in it for me?
2. Visualiseer wat je jezelf ziet doen NA het lezen van je boek.
3. Formuleer je Doel in één zin, die begint met: “Ik zie mezelf…” en die eindigt met wat je gaat DOEN.
4. Formuleer het Doel zo SMART mogelijk.
5. Check of je Doel echt voldoende beklijft. Wat levert het je op eens je het bereikt? Wat ga je doen, eens je het bereikt hebt?
6. Herformuleer indien nodig.

3 fundamentele regels voor succes

Smart Reading zal je zeker niet op één dag beheersen. Het is een vaardigheid die tijd nodig heeft, en je zal onderweg regelmatig het gevoel krijgen dat het niet vooruit gaat.

Enkele mensen aan het woord over Smart Reading:

Beleef plezier aan je frustraties. Dit is het bewijs dat je aan het leren bent! Wees mild voor jezelf. Kijk altijd naar wat al lukt, wat al gaat. Vele kleine stappen zorgen voor het gewenste resultaat. Dus niet kijken naar ‘ik wil daar zijn’ – wees blij met waar je reeds bent.

Vier je successen. Als je begint te twijfelen over de vorderingen, kijk dan even naar vroeger – hoeveel tijd had je dan nodig om een boek te lezen? Het is zoals de vier leerfasen: van onbewust onbekwaam ga je stapsgewijs naar bewust bekwaam.

Denk er niet teveel over na
. Als je iets wil veranderen kun je veel technieken hanteren. Maar als je blijft denken dat het moeilijk is of dat je er niets aan hebt, dan lukt het zeker niet. Dus hier spreken we van coaching op overtuiging.

YC Café met Riet Indigne over ‘Mindful Assertief’

december 21st, 2016

Op donderdagavond 20 oktober ontvingen we Riet Indigne, die het had over ‘Mindful Assertief’, haar boek en werkwijze. Een 30-tal geïnteresseerden beleefden het mee.

Sfeerbeelden

Klik op de foto om het album op Facebook te bekijken.

Mindfulness Assertief Riet Indigne

Over Mindful Assertief

De methode ‘Mindful assertief’ bestaat grotendeels uit oefeningen die een onmiddellijke halt toeroepen aan spanningsklachten, angsten, gebrek aan zelfvertrouwen, burn-out en bore-out.

Je bouwt veerkracht op.

Het uitgangspunt is om te evolueren van externe lotsbepaling naar een interne lotsbepaling. Dat betekent dat niet langer de anderen je doen en laten gaan sturen, maar dat je handelt vanuit je eigen kracht.

Je leert om de regie van je leven terug zelf in handen te nemen.

Valt het jou op dat rustige personen méér zelfvertrouwen uitstralen dan nerveuze personen?
Mindfull Assertiviteit behelst ten eerste het cultiveren van innerlijke rust, met als uitgangspunt: eerst relaxeren, dan communiceren.
Via adem- en relaxatietechnieken leert men terug contact maken met zichzelf. De toegangspoort om de eigen noden en behoeften te leren kennen is voor Riet immers innerlijke rust.

Download hier een eerste relaxatieoefening van Riet, genaamd “Eerste Les Jacobson“.

Word je vaak geplaagd door emoties waar je geen blijf mee weet? Schuldgevoelens, angst, boosheid, verdriet,…
Via hartcoherentieadem en meditaties leert men mindful met zijn of haar innerlijke wereld omgaan. Men krijgt technieken om emoties constructief te hanteren.

Heb jij het gevoel dat je te vaak over je grenzen laat gaan of er zelf over gaat? Cijfer je jezelf te vaak weg om anderen te behagen?
Mindful Assertviteit betekent ook dat je gepast je grenzen kan aangeven. Je leert voorkomen dat de spreekwoordelijke emmer over loopt.

Heb jij het gevoel dat je t.o.v. bepaalde personen anders (beter) zou willen reageren?
Je leert zacht en krachtig communiceren. Niet enkel horen, maar ook gehoord worden.

Je leven is vandaag wat je er vandaag van wil maken. Maar hoe?
Misschien heb je niet de juiste attitude om hier verandering in te brengen?
Misschien moet je het helemaal anders aanpakken?

YC Café met Hans Hoegaerts over ‘De Kracht van Tekenen’

december 19th, 2016

Op donderdagavond 8 december liet Hans Hoegaerts van Living Systems Coaching ons ‘De kracht van tekenen (in coaching)’ ervaren. Een bijzondere ervaring!

Sfeerbeelden

Klik op de foto op het album op Facebook te bekijken.

Hans Hoegaerts CoachCafé Gent

Over de Kracht van Tekenen (in Coaching)

Aan de hand van oefeningen liet Hans ons ervaren dat
1 – iedereen kan tekenen, en
2 – tekenen direct inzetbaar is in coachings – door om het even wie.

Iedereen kan tekenen (?!)

Wanneer je aan mensen vraagt om iets te tekenen, is één van de meest gehoorde commentaren: “Maar ik kan helemaal niet tekenen…” of “Oei, maar ik ben niet creatief!”. Dit is te wijten aan de interne standaard die we leggen op tekenen.

Moet het een kunstwerk zijn op wereldniveau? Dan kan je inderdaad niet goed genoeg tekenen. Mag het een expressie zijn van hoe jij iets ervaart? Een eenvoudige symbolische weergave van jouw beleving? Dan is tekenvaardigheid (over talent later meer) niet de eerste vereiste.

Skills Building

Aan de hand van enkele heel toffe oefeningen liet Hans ons ervaren dat je helemaal niet vaardig hoeft te zijn om iets te kunnen tekenen. En dat je sneller tot herkenbare, levende vormen kan komen zonder kennis van zaken.

Hans Hoegaerts Coach Tekenen

De start van de workshop kaderde in het thema Skills Building. Hierin bouw je het vertrouwen in de eigen vaardigheid op, waardoor mensen daarna makkelijker over de drempel kunnen. Als je dus gaat coachen met tekeningen, dit zeker eerst doen!

Talent vs Vaardigheid

Sommige mensen hebben tekentalent. Anderen minder. Wie veel tekent, zal echter sowieso een zekere vaardigheid ontwikkelen. Omdat tekenen vaak geassocieerd wordt met hogere kunst of ongelofelijke vaardigheid, hebben mensen vaak schrik dat ze het niet goed genoeg kunnen. Terwijl tekenen een prachtige vorm van expressie is.

Wanneer we tekenen inzetten bij het coachen, dan is tekenvaardigheid geen vereiste. Integendeel, het kan zelfs in de weg staan van het proces. Net zoals iemand die ‘het goed kan uitleggen’ waarbij de woorden eigenlijk in de weg staan van de essentie, kan iemand met veel tekenskills de opdracht manipuleren.

Het gaat bij coachen met tekenen niet om een mooie tekening, maar om een expressie van de binnenwereld.

Coaching tekenen

Maak vertrekkende van het oranje iets dat jouw vraag voor vandaag weergeeft

Ons onderbewuste denkt niet in woorden, maar in beelden. Dus wanneer we tekenen, tonen we wat er in ons onderbewuste leeft, met enkel de vertaling van onze grafische mogelijkheden. Bij woorden moeten we beelden en ervaringen vertalen naar woorden, wat eigenlijk hopeloos ontoereikend is. Daarom zegt een beeld meer dan 1000 woorden – zelfs een mislukte krabbel die niet lijkt op wat je werkelijk wilde tonen.

Daarbij komt nog dat wanneer je begint te tekenen, je hand het vaak overneemt. Je begint misschien met een plan, maar je onderbewuste neemt het over. Je komt ergens uit dat je niet had kunnen voorzien, er tonen zich onverwachte dingen. En dat is prachtig: wat we niet controleren, is waarachtig. Dat is nog een valkuil van woorden: je kan je er te gemakkelijk achter wegsteken.

Coachen met Tekenen: Tips van Hans

Ugly is good. Hoe beter jij kan tekenen, hoe hoger je de drempel legt voor anderen. Geef dus het goede voorbeeld door zelf te prutsen, zodat anderen zich ook kunnen uitdrukken.

Denk niet teveel na. Je hand is sneller én slimmer dan je hoofd. Teken sneller, zonder nadenken.

Ken je materiaal. Kies waarmee je zal werken en oefen ermee.

Jouw comfort is dat van je klant. Hoe beter jij je voelt bij tekenen, hoe gemakkelijker je klant erin zal meegaan. Vergroot dit comfort mogelijks met een (aantal) inleidende oefening(en).

Eenvoud – je hebt vaak niet meer dan 2/3 elementen nodig om iets duidelijk te maken. Zorg dat het niet te ingewikkeld wordt. Zelfs een begrip als ‘integriteit’ of ‘samenwerking’ kan je eenvoudig neerzetten. Vraag je dus af: welke elementen maken de vorm?

Leer peetjes tekenen. Veel coachings gaan over menselijke interactie. En dus zijn mensen centraal aan de tekeningen die je maakt of laat maken rond communicatie, relaties, conflict, samenwerking… Er zijn veel manieren om mensen te tekenen. Vind je eigen manier. Gelijkenis is niet belangrijk, wel dat het duidelijk is dat het een mens is!

Herkenbaarheid boven gelijkenis. In aansluiting op het vorige is het belangrijker dat je kan zien wat iets is, eerder dan dat het ongelofelijk mooi getekend is. Stel je dus de vraag: hoe kan ik dit simpel en duidelijk vorm geven? Welke zijn de elementen die het ding maken wat het is? Denk aan het icoon van een email.

Laat containerbegrippen tekenen. In coachgesprekken komen vaak containerbegrippen voor. Woorden die zoveel (kunnen) betekenen dat ze eigenlijk mistig en onbruikbaar worden – en een valkuil zijn voor oneindige discussies. Door ze te laten uittekenen, daag je de klant uit om na te denken over de essentie van dit begrip.

Hans Hoegaerts Living Systems Coaching

Integriteit

Laat eerst individueel werken, dan pas collectief. Wanneer mensen samen ideeën moeten bedenken, komen er vaak minder ideeën en worden ideeën van bepaalde personen meer belicht terwijl andere helemaal niet aan bod komen. Het is dan ook beter eerst iedereen zijn eigen ding te laten doen, en dan te verzamelen. Zo deden we een oefening waarbij we eerst individueel mochten tekenen in welk team we graag zouden willen werken. Dan mochten we hieruit het belangrijkste halen, en er samen één tekening van maken. Een mooie oefening om bijvoorbeeld de belangrijkste waarden/kwaliteiten/objectieven van een team in beeld te brengen – en achteraf zichtbaar te houden.

coaching en tekenen

In welk team wil je werken?

Coachoefening – voor je klant tekenen.

Gesprekken met klanten zit tjokvol beeldende taal. Bv vastzitten in iets, in de put zitten, een drempel, de grootste zijn…

Met deze werkvorm kan je uit een lastige inhoud blijven en toch naar een oplossing zoeken. Jij gaat als coach tekenen voor je klant. Daarbij ga je enkel in de vorm werken, dus zo weinig mogelijk in het verhaal. Je klant zegt bijvoorbeeld: “Ik zit in de put.” Dan breng je die put en andere elementen in beeld, zonder noodzakelijk te weten waarom die persoon in de put zit.

Je stelt vragen en vult de tekening aan. Eerst exploreer je met een open nieuwsgierige houding, daarna ga je op zoek naar een oplossing.

Vaak levert dit andere manieren van kijken op, die de klant nog niet bedacht had! De vertaling van een beeldende oplossing naar een oplossing in het echte leven levert verrassende resultaten op.

Naïviteit is je sterkste wapen. Je hoeft het niet te weten, laat je verrassen door wat zich toont. Als coach wordt je mede-ontdekker, speels beweeg je door de vraag heen en stel je dingen in vraag, die dan weer naar andere dingen leiden.

Deze format geeft ook niet de kans om achterover te leunen, aan coach noch klant. Je leunt naar de tekening toe, je zit erin. Iedereen doet mee.

Een geschenk van Hans

Dit kregen we nog mee als samenvatting van het werken met tekenen:

Hans Hoegaerts Tekenen in Coaching

YC Café met Savera Noriega over ‘Somatic Experiencing’

december 19th, 2016

Op donderdagavond 24 november ontvingen we Savera Noriega van TouchStudio, die ons op geheel eigen wijze duidelijk maakte wat Somatic Experiencing is. Ze maakte er een leuk en tegelijk diepgaande ervaring van, waar achteraf nog veel over viel te bespreken.

Sfeerbeelden

Klik op de foto om het album op Facebook te bekijken:

Somatic Experiencing Savera Noriega

Over Somatic Experiencing

Hier vind je de presentatie over Somatic Experiencing die Savera als basis gebruikte:

Somatic Experiencing is een naturalistische benadering voor het omgaan met chronische stress en trauma. Het leert mensen weer voelen welke ervaringen door het lichaam komen.

Soma = waarneming van het levende lichaam.
Experiencing = heel actief, zoals doen en eten, in het hier en nu. Dat is niet hetzelfde als Experience, wat meer statisch is.

Dus, Somatic Experiencing = iets beleven via het lichaam. Hiervoor gebruikt men de term Felt Sense: wat je ervaart in je lichaam bij bepaalde belevingen.

In een eerste oefening liet Savera ons in stilte zitten, en ervaren wat er te ervaren viel. Welke gedachten, gevoelens, gewaarwordingen bieden zich aan?

Somatic Experiencing en Trauma

Trauma is in de mode momenteel, maar er bestaan nog veel misverstanden over. Het is verbonden aan momenten waarop we ons hulpeloos, hopeloos voelden, en dat er niemand was om ons te steunen.

Trauma is niet de gebeurtenis zelf, zoals een scheiding, ziekte, migratie… maar wat daarna gebeurde en hoe wij daarop reageerden. Ons zenuwstelsel is ontregeld. 2 mensen kunnen hetzelfde ervaren waarbij de ene trauma oploopt, en de andere niet. Dit hangt samen met het concept Resilience (veerkracht), het vermogen te herstellen van problemen en chronische stress.

De Drie Hersenen (het Triune Brain Model)

Voor het werken met trauma (en nog andere dingen trouwens) wordt er gewerkt met het concept van 3 delen in onze hersenen, elk met andere functies.

Neocortex: taal, ideeën, concepten, artistieke visie, expliciet geheugen (bv. je ervaring van de dag bespreken).
Limbisch: geheugen, gevoelens, impliciet geheugen (bv. iets dat je lichaam zich herinnert om te doen, zoals met de fiets rijden)
Reptilian: overleving, vechten, vluchten en bevriezen.

Oefeningen

Savera werkte vooral aan de hand van oefeningen. Ze vertraagde het tempo van de groep zodat we meer aanwezig werden. We voelden veel meer wat er gebeurde. Dat was al een eerste mooi inzicht: vaak gaan we te snel door dingen, waardoor we ze niet in hun totaliteit (of zelfs gedeeltelijk) ervaren.

De groep mocht ook wat dichter bij elkaar en haar komen. Dat werd gezellig, en hier en daar ook wat spannend. De persoonlijke ruimte werd uitgedaagd, én er kwam meer verbondenheid in de groep. Prachtig hoe kleine, eenvoudige ingrepen zo’n effect kunnen hebben – als je erbij stilstaat.

In een volgende oefening mochten we per 2 bespreken: “Wat was het mooiste moment van je dag?” Hiermee kom je in een andere modus terecht. Van gestresseerd, ernstig… naar ontspannen en blij. We mochten per 2 bespreken hoe het is om daarover na te denken. Welke fysieke gewaarwordingen kwamen er naar boven? Wanneer je denkt aan een herinnering, herbeleef je dat via je lichaam. Je ziet bepaalde dingen, voelt zaken gebeuren in je lijf…

Met dit soort positieve ervaringen creëer je hulpbronnen. Daarvan wordt vaak gebruik gemaakt in Somatic Experiencing. Ze zijn een soort ‘lifelines’ naar veiligheid verankerd in positieve ervaringen. Daarmee werkt men dan om trauma deels opnieuw te beleven, maar dit keer mét de steunende hulpbronnen die oorspronkelijk niet aanwezig waren.

Sympatisch en parasympatisch stelsel

Ons autonoom zenuwstelsel heeft 2 modi: sympatisch en parasympatisch.

De sympatische modus is verbonden aan de stressreactie: voor actie, vechten en vluchten. We speelden een spel waarin deze modus geactiveerd werd. Iemand stond in het midden en deed een oproep: “aan alle mensen die…”. Wie binnen de omschrijving viel, moet een andere stoel zoeken. Wie overblijft, doet een nieuwe oproep. Je moest alert en snel zijn. Bijzonder grappig!

Somatic Experiencing Gent

Dan gongde Savera en moest iedereen in het midden van hun beweging blijven staan. We mochten even onszelf observeren en noteren welke gedachten, gevoelens, gewaarwordingen er in dat moment aanwezig waren.

En dan onze beweging vervolmaken. Want het is net wanneer we in zo’n moment bevriezen en niet meer verder bewegen, dat er trauma ontstaat.

Het sympatische staat voor actie, en is vaak onwillekeurig. Bijvoorbeeld je ogen vernauwen, je lichaam trekt samen, speekselvorming en spijsvertering stoppen… je vertoont allerlei fysieke signalen van spanning.

Deze kan je ontladen door lachen, wenen, trillen, zweten… er zijn allerlei manieren en signalen van ontlading. Kinderen laten hun stress bijvoorbeeld los door te spelen.

Over veiligheid en het parasympatische

Hoe voel je je na ontlading? Ontspannen, comfortabel, veilig.

Hoe weet je dat je lichaam veilig voelt?

We deden een oefening waarbij de ander achter ons stond en ons steunde aan de deltoids. Toestemming speelt hierbij een belangrijke rol. Hoe was het om zo aangeraakt te worden? Wat gebeurt er met je ademhaling, hartritme?

In een andere oefening mochten we in groepjes van 3 aan elkaar vertellen over een kwaliteit, en een moment dat die aanwezig was. De 2 luisteraars zeggen niks, maar creëren een ruimte waarin de ander kan delen (holding space). Dan bespreken hoe het is om zoeits persoonlijks te vertellen. Een bijzonder beklijvende ervaring!

Meer weten?

Je vindt Savera op haar website, Touchstudio.

Hét standaardboek rond Somatic Experiencing is van Peter Levine, de grondlegger van SE, en heet ‘De tijger ontwaakt’.

Hier vind je zijn Youtube channel via een video over de oorsprong van Somatic Experiencing: