YC Café met Riet Indigne over ‘Mindful Assertief’

december 21st, 2016

Op donderdagavond 20 oktober ontvingen we Riet Indigne, die het had over ‘Mindful Assertief’, haar boek en werkwijze. Een 30-tal geïnteresseerden beleefden het mee.

Sfeerbeelden

Klik op de foto om het album op Facebook te bekijken.

Mindfulness Assertief Riet Indigne

Over Mindful Assertief

De methode ‘Mindful assertief’ bestaat grotendeels uit oefeningen die een onmiddellijke halt toeroepen aan spanningsklachten, angsten, gebrek aan zelfvertrouwen, burn-out en bore-out.

Je bouwt veerkracht op.

Het uitgangspunt is om te evolueren van externe lotsbepaling naar een interne lotsbepaling. Dat betekent dat niet langer de anderen je doen en laten gaan sturen, maar dat je handelt vanuit je eigen kracht.

Je leert om de regie van je leven terug zelf in handen te nemen.

Valt het jou op dat rustige personen méér zelfvertrouwen uitstralen dan nerveuze personen?
Mindfull Assertiviteit behelst ten eerste het cultiveren van innerlijke rust, met als uitgangspunt: eerst relaxeren, dan communiceren.
Via adem- en relaxatietechnieken leert men terug contact maken met zichzelf. De toegangspoort om de eigen noden en behoeften te leren kennen is voor Riet immers innerlijke rust.

Download hier een eerste relaxatieoefening van Riet, genaamd “Eerste Les Jacobson“.

Word je vaak geplaagd door emoties waar je geen blijf mee weet? Schuldgevoelens, angst, boosheid, verdriet,…
Via hartcoherentieadem en meditaties leert men mindful met zijn of haar innerlijke wereld omgaan. Men krijgt technieken om emoties constructief te hanteren.

Heb jij het gevoel dat je te vaak over je grenzen laat gaan of er zelf over gaat? Cijfer je jezelf te vaak weg om anderen te behagen?
Mindful Assertviteit betekent ook dat je gepast je grenzen kan aangeven. Je leert voorkomen dat de spreekwoordelijke emmer over loopt.

Heb jij het gevoel dat je t.o.v. bepaalde personen anders (beter) zou willen reageren?
Je leert zacht en krachtig communiceren. Niet enkel horen, maar ook gehoord worden.

Je leven is vandaag wat je er vandaag van wil maken. Maar hoe?
Misschien heb je niet de juiste attitude om hier verandering in te brengen?
Misschien moet je het helemaal anders aanpakken?

YC Café met Hans Hoegaerts over ‘De Kracht van Tekenen’

december 19th, 2016

Op donderdagavond 8 december liet Hans Hoegaerts van Living Systems Coaching ons ‘De kracht van tekenen (in coaching)’ ervaren. Een bijzondere ervaring!

Sfeerbeelden

Klik op de foto op het album op Facebook te bekijken.

Hans Hoegaerts CoachCafé Gent

Over de Kracht van Tekenen (in Coaching)

Aan de hand van oefeningen liet Hans ons ervaren dat
1 – iedereen kan tekenen, en
2 – tekenen direct inzetbaar is in coachings – door om het even wie.

Iedereen kan tekenen (?!)

Wanneer je aan mensen vraagt om iets te tekenen, is één van de meest gehoorde commentaren: “Maar ik kan helemaal niet tekenen…” of “Oei, maar ik ben niet creatief!”. Dit is te wijten aan de interne standaard die we leggen op tekenen.

Moet het een kunstwerk zijn op wereldniveau? Dan kan je inderdaad niet goed genoeg tekenen. Mag het een expressie zijn van hoe jij iets ervaart? Een eenvoudige symbolische weergave van jouw beleving? Dan is tekenvaardigheid (over talent later meer) niet de eerste vereiste.

Skills Building

Aan de hand van enkele heel toffe oefeningen liet Hans ons ervaren dat je helemaal niet vaardig hoeft te zijn om iets te kunnen tekenen. En dat je sneller tot herkenbare, levende vormen kan komen zonder kennis van zaken.

Hans Hoegaerts Coach Tekenen

De start van de workshop kaderde in het thema Skills Building. Hierin bouw je het vertrouwen in de eigen vaardigheid op, waardoor mensen daarna makkelijker over de drempel kunnen. Als je dus gaat coachen met tekeningen, dit zeker eerst doen!

Talent vs Vaardigheid

Sommige mensen hebben tekentalent. Anderen minder. Wie veel tekent, zal echter sowieso een zekere vaardigheid ontwikkelen. Omdat tekenen vaak geassocieerd wordt met hogere kunst of ongelofelijke vaardigheid, hebben mensen vaak schrik dat ze het niet goed genoeg kunnen. Terwijl tekenen een prachtige vorm van expressie is.

Wanneer we tekenen inzetten bij het coachen, dan is tekenvaardigheid geen vereiste. Integendeel, het kan zelfs in de weg staan van het proces. Net zoals iemand die ‘het goed kan uitleggen’ waarbij de woorden eigenlijk in de weg staan van de essentie, kan iemand met veel tekenskills de opdracht manipuleren.

Het gaat bij coachen met tekenen niet om een mooie tekening, maar om een expressie van de binnenwereld.

Coaching tekenen

Maak vertrekkende van het oranje iets dat jouw vraag voor vandaag weergeeft

Ons onderbewuste denkt niet in woorden, maar in beelden. Dus wanneer we tekenen, tonen we wat er in ons onderbewuste leeft, met enkel de vertaling van onze grafische mogelijkheden. Bij woorden moeten we beelden en ervaringen vertalen naar woorden, wat eigenlijk hopeloos ontoereikend is. Daarom zegt een beeld meer dan 1000 woorden – zelfs een mislukte krabbel die niet lijkt op wat je werkelijk wilde tonen.

Daarbij komt nog dat wanneer je begint te tekenen, je hand het vaak overneemt. Je begint misschien met een plan, maar je onderbewuste neemt het over. Je komt ergens uit dat je niet had kunnen voorzien, er tonen zich onverwachte dingen. En dat is prachtig: wat we niet controleren, is waarachtig. Dat is nog een valkuil van woorden: je kan je er te gemakkelijk achter wegsteken.

Coachen met Tekenen: Tips van Hans

Ugly is good. Hoe beter jij kan tekenen, hoe hoger je de drempel legt voor anderen. Geef dus het goede voorbeeld door zelf te prutsen, zodat anderen zich ook kunnen uitdrukken.

Denk niet teveel na. Je hand is sneller én slimmer dan je hoofd. Teken sneller, zonder nadenken.

Ken je materiaal. Kies waarmee je zal werken en oefen ermee.

Jouw comfort is dat van je klant. Hoe beter jij je voelt bij tekenen, hoe gemakkelijker je klant erin zal meegaan. Vergroot dit comfort mogelijks met een (aantal) inleidende oefening(en).

Eenvoud – je hebt vaak niet meer dan 2/3 elementen nodig om iets duidelijk te maken. Zorg dat het niet te ingewikkeld wordt. Zelfs een begrip als ‘integriteit’ of ‘samenwerking’ kan je eenvoudig neerzetten. Vraag je dus af: welke elementen maken de vorm?

Leer peetjes tekenen. Veel coachings gaan over menselijke interactie. En dus zijn mensen centraal aan de tekeningen die je maakt of laat maken rond communicatie, relaties, conflict, samenwerking… Er zijn veel manieren om mensen te tekenen. Vind je eigen manier. Gelijkenis is niet belangrijk, wel dat het duidelijk is dat het een mens is!

Herkenbaarheid boven gelijkenis. In aansluiting op het vorige is het belangrijker dat je kan zien wat iets is, eerder dan dat het ongelofelijk mooi getekend is. Stel je dus de vraag: hoe kan ik dit simpel en duidelijk vorm geven? Welke zijn de elementen die het ding maken wat het is? Denk aan het icoon van een email.

Laat containerbegrippen tekenen. In coachgesprekken komen vaak containerbegrippen voor. Woorden die zoveel (kunnen) betekenen dat ze eigenlijk mistig en onbruikbaar worden – en een valkuil zijn voor oneindige discussies. Door ze te laten uittekenen, daag je de klant uit om na te denken over de essentie van dit begrip.

Hans Hoegaerts Living Systems Coaching

Integriteit

Laat eerst individueel werken, dan pas collectief. Wanneer mensen samen ideeën moeten bedenken, komen er vaak minder ideeën en worden ideeën van bepaalde personen meer belicht terwijl andere helemaal niet aan bod komen. Het is dan ook beter eerst iedereen zijn eigen ding te laten doen, en dan te verzamelen. Zo deden we een oefening waarbij we eerst individueel mochten tekenen in welk team we graag zouden willen werken. Dan mochten we hieruit het belangrijkste halen, en er samen één tekening van maken. Een mooie oefening om bijvoorbeeld de belangrijkste waarden/kwaliteiten/objectieven van een team in beeld te brengen – en achteraf zichtbaar te houden.

coaching en tekenen

In welk team wil je werken?

Coachoefening – voor je klant tekenen.

Gesprekken met klanten zit tjokvol beeldende taal. Bv vastzitten in iets, in de put zitten, een drempel, de grootste zijn…

Met deze werkvorm kan je uit een lastige inhoud blijven en toch naar een oplossing zoeken. Jij gaat als coach tekenen voor je klant. Daarbij ga je enkel in de vorm werken, dus zo weinig mogelijk in het verhaal. Je klant zegt bijvoorbeeld: “Ik zit in de put.” Dan breng je die put en andere elementen in beeld, zonder noodzakelijk te weten waarom die persoon in de put zit.

Je stelt vragen en vult de tekening aan. Eerst exploreer je met een open nieuwsgierige houding, daarna ga je op zoek naar een oplossing.

Vaak levert dit andere manieren van kijken op, die de klant nog niet bedacht had! De vertaling van een beeldende oplossing naar een oplossing in het echte leven levert verrassende resultaten op.

Naïviteit is je sterkste wapen. Je hoeft het niet te weten, laat je verrassen door wat zich toont. Als coach wordt je mede-ontdekker, speels beweeg je door de vraag heen en stel je dingen in vraag, die dan weer naar andere dingen leiden.

Deze format geeft ook niet de kans om achterover te leunen, aan coach noch klant. Je leunt naar de tekening toe, je zit erin. Iedereen doet mee.

Een geschenk van Hans

Dit kregen we nog mee als samenvatting van het werken met tekenen:

Hans Hoegaerts Tekenen in Coaching

YC Café met Savera Noriega over ‘Somatic Experiencing’

december 19th, 2016

Op donderdagavond 24 november ontvingen we Savera Noriega van TouchStudio, die ons op geheel eigen wijze duidelijk maakte wat Somatic Experiencing is. Ze maakte er een leuk en tegelijk diepgaande ervaring van, waar achteraf nog veel over viel te bespreken.

Sfeerbeelden

Klik op de foto om het album op Facebook te bekijken:

Somatic Experiencing Savera Noriega

Over Somatic Experiencing

Hier vind je de presentatie over Somatic Experiencing die Savera als basis gebruikte:

Somatic Experiencing is een naturalistische benadering voor het omgaan met chronische stress en trauma. Het leert mensen weer voelen welke ervaringen door het lichaam komen.

Soma = waarneming van het levende lichaam.
Experiencing = heel actief, zoals doen en eten, in het hier en nu. Dat is niet hetzelfde als Experience, wat meer statisch is.

Dus, Somatic Experiencing = iets beleven via het lichaam. Hiervoor gebruikt men de term Felt Sense: wat je ervaart in je lichaam bij bepaalde belevingen.

In een eerste oefening liet Savera ons in stilte zitten, en ervaren wat er te ervaren viel. Welke gedachten, gevoelens, gewaarwordingen bieden zich aan?

Somatic Experiencing en Trauma

Trauma is in de mode momenteel, maar er bestaan nog veel misverstanden over. Het is verbonden aan momenten waarop we ons hulpeloos, hopeloos voelden, en dat er niemand was om ons te steunen.

Trauma is niet de gebeurtenis zelf, zoals een scheiding, ziekte, migratie… maar wat daarna gebeurde en hoe wij daarop reageerden. Ons zenuwstelsel is ontregeld. 2 mensen kunnen hetzelfde ervaren waarbij de ene trauma oploopt, en de andere niet. Dit hangt samen met het concept Resilience (veerkracht), het vermogen te herstellen van problemen en chronische stress.

De Drie Hersenen (het Triune Brain Model)

Voor het werken met trauma (en nog andere dingen trouwens) wordt er gewerkt met het concept van 3 delen in onze hersenen, elk met andere functies.

Neocortex: taal, ideeën, concepten, artistieke visie, expliciet geheugen (bv. je ervaring van de dag bespreken).
Limbisch: geheugen, gevoelens, impliciet geheugen (bv. iets dat je lichaam zich herinnert om te doen, zoals met de fiets rijden)
Reptilian: overleving, vechten, vluchten en bevriezen.

Oefeningen

Savera werkte vooral aan de hand van oefeningen. Ze vertraagde het tempo van de groep zodat we meer aanwezig werden. We voelden veel meer wat er gebeurde. Dat was al een eerste mooi inzicht: vaak gaan we te snel door dingen, waardoor we ze niet in hun totaliteit (of zelfs gedeeltelijk) ervaren.

De groep mocht ook wat dichter bij elkaar en haar komen. Dat werd gezellig, en hier en daar ook wat spannend. De persoonlijke ruimte werd uitgedaagd, én er kwam meer verbondenheid in de groep. Prachtig hoe kleine, eenvoudige ingrepen zo’n effect kunnen hebben – als je erbij stilstaat.

In een volgende oefening mochten we per 2 bespreken: “Wat was het mooiste moment van je dag?” Hiermee kom je in een andere modus terecht. Van gestresseerd, ernstig… naar ontspannen en blij. We mochten per 2 bespreken hoe het is om daarover na te denken. Welke fysieke gewaarwordingen kwamen er naar boven? Wanneer je denkt aan een herinnering, herbeleef je dat via je lichaam. Je ziet bepaalde dingen, voelt zaken gebeuren in je lijf…

Met dit soort positieve ervaringen creëer je hulpbronnen. Daarvan wordt vaak gebruik gemaakt in Somatic Experiencing. Ze zijn een soort ‘lifelines’ naar veiligheid verankerd in positieve ervaringen. Daarmee werkt men dan om trauma deels opnieuw te beleven, maar dit keer mét de steunende hulpbronnen die oorspronkelijk niet aanwezig waren.

Sympatisch en parasympatisch stelsel

Ons autonoom zenuwstelsel heeft 2 modi: sympatisch en parasympatisch.

De sympatische modus is verbonden aan de stressreactie: voor actie, vechten en vluchten. We speelden een spel waarin deze modus geactiveerd werd. Iemand stond in het midden en deed een oproep: “aan alle mensen die…”. Wie binnen de omschrijving viel, moet een andere stoel zoeken. Wie overblijft, doet een nieuwe oproep. Je moest alert en snel zijn. Bijzonder grappig!

Somatic Experiencing Gent

Dan gongde Savera en moest iedereen in het midden van hun beweging blijven staan. We mochten even onszelf observeren en noteren welke gedachten, gevoelens, gewaarwordingen er in dat moment aanwezig waren.

En dan onze beweging vervolmaken. Want het is net wanneer we in zo’n moment bevriezen en niet meer verder bewegen, dat er trauma ontstaat.

Het sympatische staat voor actie, en is vaak onwillekeurig. Bijvoorbeeld je ogen vernauwen, je lichaam trekt samen, speekselvorming en spijsvertering stoppen… je vertoont allerlei fysieke signalen van spanning.

Deze kan je ontladen door lachen, wenen, trillen, zweten… er zijn allerlei manieren en signalen van ontlading. Kinderen laten hun stress bijvoorbeeld los door te spelen.

Over veiligheid en het parasympatische

Hoe voel je je na ontlading? Ontspannen, comfortabel, veilig.

Hoe weet je dat je lichaam veilig voelt?

We deden een oefening waarbij de ander achter ons stond en ons steunde aan de deltoids. Toestemming speelt hierbij een belangrijke rol. Hoe was het om zo aangeraakt te worden? Wat gebeurt er met je ademhaling, hartritme?

In een andere oefening mochten we in groepjes van 3 aan elkaar vertellen over een kwaliteit, en een moment dat die aanwezig was. De 2 luisteraars zeggen niks, maar creëren een ruimte waarin de ander kan delen (holding space). Dan bespreken hoe het is om zoeits persoonlijks te vertellen. Een bijzonder beklijvende ervaring!

Meer weten?

Je vindt Savera op haar website, Touchstudio.

Hét standaardboek rond Somatic Experiencing is van Peter Levine, de grondlegger van SE, en heet ‘De tijger ontwaakt’.

Hier vind je zijn Youtube channel via een video over de oorsprong van Somatic Experiencing:

YC Café 22/9/16 met Dirk Oellibrandt over ‘Alchemie van Leven’

oktober 11th, 2016

Op donderdagavond 22 september 2016 ontvingen we Dirk Oellibrandt, oprichter van Life Projects. Hij lichtte ons zijn methode Alchemie van Leven (en ook van Coaching) toe. Een 30-tal geïnteresseerden schoof aan en genoot van de ervaring.

Sfeerbeelden

Bekijk het album op Facebook door op de foto te klikken.

IMG_7188

Over Alchemie van Leven

Dirk leidde ooit een succesvol coach- en trainingsbedrijf. Nu runt hij Life Projects samen met zijn vrouw Katrien.

Life Projects is een unieke methode die de essentie van de oude Oosterse en Westerse wijsheden praktisch en bruikbaar maakt voor de hedendaagse mens. Alchemie van leven is de kunst van het vormen van een subtiele levensessentie door de 5 elementen (water, vuur, aarde, lucht en metaal) samen te brengen. Het brouwen van je eigen magische levenselixir. Elk van de 5 elementen heeft een functioneel aspect van het leven in zich.

Ze werken zowel rond alledaagse thema’s, het realiseren van jouw unieke levensproject als in het geven van management-, leiderschap-, en organisatieadvies. De focus ligt steeds op het wakker maken van het van nature aanwezige potentieel in de mensen en/of organisaties.

Als meester in (onder andere) Qi Gong en yoga combineert Dirk het lichamelijke met het spirituele en mentale. Dat merk je ook aan zijn manier van spreken. De groep zat dicht rond hem, hij spreekt rustig en beheerst. Dat creëert een bijna gewijde sfeer, waar je stil en bewust van wordt.

Eerst gaf Dirk wat uitleg over de kaders van Alchemie. Zo bekeken we de 4 vlakken waarop we leven en bewegen: Fysiek – Emotioneel – Mentaal – Spiritueel. Als oefening mochten we de 4 tekenen, intuïtief, en dan bespreken hoe dat eruit ziet. Wat zegt dat over de verschillende vlakken, de interactie ertussen?

We bekeken ook de verhouding tussen ziel en kernwaarden. Wanneer we vanuit je kernwaarden handelt stroomt alles beter, sta je meer in je kracht. Iedereen mocht zoeken naar zijn kernwaarde en er werden er enkele gedeeld in de groep.

Dan ging Dirk over tot wat demonstraties. Wat hij ongelofelijk goed doet is op enkele momenten aanvoelen waar in het lichaam – en overeenkomstig, in het leven – iemand geblokkeerde energie heeft. Zo schudde hij voor verschillende mensen een aantal rake observaties uit zijn mouw, door ze enkel te bekijken (hun aura te checken) of aan te raken aan schouder, plexus, nek… We deden ook oefening bij elkaar, waar we onder andere aan de schouders voelden waar er energieknopen zaten.

Interessant is niet het woord voor dit soort avond, dat verwijst meer naar bruikbare informatie en inzichten. Het was meer een beleving, een sfeer waarin iets kon gebeuren. Het speelde zich op andere lagen af dan enkel het mentale. Een welkome afwisseling voor ons nogal op het hoofd gerichte dieet van input!

YC Café met Dirk De Boe over ‘CreaShock’

juni 24th, 2016

Op donderdagavond 23 juni bracht Dirk De Boe van Creashock ons de laatste editie van het coachcafé voor de zomervakantie. Alweer een full house, met niet minder dan 35 deelnemers. Hij sprak rond creativiteit en innovatie, zowel bij individuen als binnen organisaties. Op zijn eigen dynamische wijze wist hij ons anderhalf uur te boeien, en ook de nabespreking was levendig. Bedankt Dirk!

Sfeerbeelden

Bekijk het album op Facebook.

Dirk De Boe Creashock op YourCoach Café Gent
Lees de rest van dit artikel »

YC Café met Sandra De Clercq over ‘Het Enneagram’

juni 10th, 2016

Op donderdagavond 19 mei 2016 bracht Sandra De Clercq van de Enneagramschool ons een interactieve workshop rond ‘Efficiënt coachen naar diepe transformatie via het Enneagram’. Meer dan 30 enthousiastelingen waren erbij en konden zich laven aan Sandra’s kennis en kracht.

Sfeerbeelden

Bekijk het album op Facebook:

Enneagram Sandra De Clercq

Sandra De Clercq van de Enneagramschool op bezoek bij YourCoach

Over het enneagram

Sandra was zo goed de slides van de avond met ons te delen. Je vindt ze hier:

Wat is het enneagram?

Sandra vroeg: “Welke woorden komen bij jou op als je ‘enneagram’ hoort?

Dit kwam uit de groep:
• Getal 3 (opgebouwd uit 3 x 3)
• Drijfveren (is heel belangrijk) – waarom doen mensen iets – waarom doet iemand een bepaalde handeling?
• Het is heel oud: eeuwenoud – filosofisch. De Psychologische uitwerking dateert van de jaren ’60.
• Geen symmetrie – tussen type 5 en 4 is er een leegte, staat geen verbindingspunt. 9 is het begin en einde van alles – alfa en omega. 4 en 5 daarentegen zijn eerder het zwarte gat, een soort van ‘breekpunt’ in een proces
• Koppeling met sterrenbeeld (zou je aan kunnen denken maar het Enneagram is er niet echt mee gelinkt)
• Numerologie (ook hier is geen echte link)
• Mix tussen Oosters en Westers denken (klopt; beide invloeden zitten erin)
• Lijkt een ronde tafel waarbij alle types even belangrijk zijn – hierbij bedenking: wie heeft de wijsheid in pacht – de waarheid ligt altijd in het midden van de cirkel. We kijken allen naar de waarheid door onze eigen bril. Hoe meer we ons vereenzelvigen of identificeren met ons basistype in het Enneagram, hoe enger onze visie wordt en hoe meer we de indruk krijgen dat de ander iets doet om ons te pesten.
• Mildheid – mild zijn en alle 9 de stukken van jezelf koesteren

Het Enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat zich bezighoudt met bewust of onbewust gedrag. De types geven de motivatie aan van waaruit we in veel omstandigheden reageren.

Het Enneagram gaat over het verlies van en de terugkeer naar onze essentiële kwaliteit. De pijn en angst die we ervaren wanneer we het contact verliezen met onze essentie, vangen we op in één of ander reactiepatroon waarin bepaalde angsten en verlangens zitten. Ons basistype wordt ons favoriete, automatisch verdedigingsmechanisme.

Het diagram bestaat uit negen basismodellen, 9 passies en manieren om om te gaan met het verlies van onze essentie. Deze zijn opgedeeld in 3 triades, naargelang onze reactiepatronen eerder instinctief, emotioneel of rationeel zijn.

Vanaf je geboorte heb je alle negen delen in jezelf. Op een gegeven moment wordt je basisangst getriggerd – je gaat in verdediging en gaat jezelf identificeren met een zelfbeeld waardoor je gelijkertijd een schaduw creëert: een stuk van ons mag je niet meer tonen. Vanuit je basisbehoefte trek je terug in één van de basisreacties.

Iedereen herkent in elk van de negen modellen wel iets van zichzelf. Er is altijd wel één die dominant is, of die in bepaalde contexten de overhand neemt. Het dominante type verklaart waarom wij ons op een bepaalde manier gedragen of een bepaalde kijk op de wereld hebben.

Je bent natuurlijk meer dan één bepaald type.

Het is de bedoeling dat we terug evolueren naar het midden. Dat we ons bewust worden van de negen stukken in onszelf – wat kan je van elk stuk leren, welk deel kan je gebruiken, wat heb je telkens nodig. De bedoeling is dus om je favoriete verdedigingsmechanisme meer en meer los te laten en terug een compleet mens te worden zodat je alle negen types kan inzetten op een bewuste manier.

 

De 9 types van het enneagram

Elk van de negen persoonlijkheidstypen van het Enneagram is gevormd vanuit de basisangsten en basisdrijfveren. De karaktertrekken en innerlijke houdingen die hieruit voortkomen, bepalen in dit model de levensbeschouwing van elk van de negen typen.

Kenmerkend aan het Enneagram is dat de Types aangeduid en van elkaar onderscheiden worden met nummers. In enneagrammiddens kan je dus ‘een gemiddelde 3’ zijn, of een ‘geëvolueerde 7’.

De naam die aan elk nummer gegeven wordt varieert per taal en zelfs binnen de talen, dus het is gemakkelijker het nummer te onthouden. Een nummer is ook neutraler dan een beschrijving

Type 1 is de deugdzame hervormer: realistisch, consciëntieus, grondig en principieel, is vooral op zoek naar het goede voorbeeld geven.

Type 2 is de verzorgende adviseur: warm, betrokken, hulpvaardig en verzorgend is vooral op zoek naar menselijke connectie.

Type 3 is de succesvolle Presteerder: energiek, optimistisch, zelfverzekerd en doelgericht is vooral op zoek naar zich waardevol voelen door prestaties te leveren.

Type 4 is de Romantische individualist: gevoelig, warm en scherpzinnig is vooral op zoek naar zingeving, de unieke individualiteit.

Type 5 is de Onderzoekende denker: leergierig, analytisch en inzichtelijk is vooral op zoek naar de wereld begrijpen

Type 6 is de loyale bewaker: verantwoordelijk, betwijfelend, betrouwbaar en loyaal is vooral op zoek naar veiligheid door zich loyaal op te stellen tov zijn netwerk

Type 7 is de Entertainende optimist: energiek, levendig en optimistisch is vooral op zoek naar vreugde, ten volle genieten

Type 8 is de beschermende Uitdager: direct, onafhankelijk, zelfverzekerd en beschermend is vooral op zoek naar impact

Type 9 is de vreedzame bemiddelaar: ontvankelijk, goedaardig en rustig is vooral op zoek naar innerlijke rust

Ontstaan van het enneagram

Het enneagram is eeuwenoud. Zelfs op de muren in de Egyptische tempels vind je verwijzingen naar de filosofie die onderliggend is aan het model. Het symbool was 1 van de 10 wiskundige figuren van Pythagoras.

George Gurdjieff, Armeens filosoof en mysticus speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de filosofie. In diens versie was er nog geen sprake van het beschrijven van het menselijk gedrag maar hij zag het wel als een model dat helpt om een volledig mens te worden en te ontwaken vanuit je automatische piloot.

De echte psychologische uitwerking van de negen types werd pas in de jaren ’50 toegevoegd door Oscar Ichazo. Sindsdien zijn er vele scholen die het model verder uitgewerkt hebben: o.a. Enneagram Institute van Don Riso en Russ Hudson.

Wat is de toegevoegde waarde van het enneagram bij coaching?

Het enneagram geeft snel een goed zicht op de ijsberg onder jouw wateroppervlakte. Het laat je zien dat je meer bent dan wat je van jezelf denkt. Je ziet de basisdrijfveren en (positieve) intenties. Als je jezelf zo in kaart brengt, blijkt dat je een stuk voorspelbaarder bent dan je misschien dacht… en kan je tegelijk ook milder naar jezelf kijken.

Het model bestaat uit een mix van buik, hart en hoofd. Met de drie samen hebben we presence. Dan kunnen we onszelf betrappen, weten wat ons getriggerd heeft en er volgende keer op letten.

Door te werken met het enneagram kun je zien welke stukken er in je schaduw zitten – de stukken die je niet graag ziet van jezelf. De bedoeling is om mildheid te creëren tov elk van de negen types en deze allemaal opnieuw te benutten in plaats van steeds opnieuw op automatische piloot te gaan.

Coachen met het enneagram

Sandra vroeg: “Wat is volgens jou de belangrijkste kernkwaliteit van een efficiënte coach om diepe transformatie te creëren?

o Meededogen
o Intuïtie
o Luistervaardigheid
o Doelgerichtheid
o Authenticiteit
o Rapport
o Verbinding
o Empathie
o …

Techniek is één ding – presence is het belangrijkste.

Wat is nu die presence van een coach?

– Besef van de goede intentie achter elk gedrag – deze mildheid draag je over naar de klant
– Je kan de echte positieve kwaliteiten van het type van de klant spiegelen zodat ze zich als de beste versie herinneren
– Door evenwicht van de drie centra heb je helder denken. Je straalt je authenticiteit uit, je doet het juiste op het juiste moment.

Wat is jouw kernkwaliteit als coach?

Een opdrachtje voor jou:

Afgaand op de 9 types, welke zijn jouw sterktes en ontwikkelingskansen als coach?

Door welke enneagramkwaliteiten worden mensen van nature aangetrokken?
Welke valkuilen horen ‘typisch’ bij jou?

YC Café met Jeroen Walravens over “Het is altijd nu”

mei 10th, 2016

Op donderdagavond 21 april 2016 ontvingen we Jeroen Walravens van Take 2.cc, die ons zijn verhaal kwam doen. Een 30-tal mensen woonde de lezing bij.

Sfeerbeelden

Bekijk het album op Facebook:
FullSizeRender-3

Het verhaal van Jeroen Lees de rest van dit artikel »

YC Café met Lia Verrees over ‘Opstellingen’

april 14th, 2016

Op donderdagavond 24 maart ontvingen we Lia Verrees, die ons haar manier van opstellen liet ervaren. Een 40-tal mensen tekende present voor een stevige en memorabele avond.

Sfeerbeelden

Het is moeilijk de sfeer van een opstelling in beeld te brengen. Toch zijn hier een aantal beelden die je een idee kunnen geven. Bekijk het album op Facebook:

yc café lia verrees opstellingen

Over Lia Verrees en Opstellingen

Wat is een opstelling?

Opstellingen zijn één van de werkvormen van Systemisch Werk. Dit laatste is een manier van kijken, niet enkel naar het individu maar vooral naar de hem/haar omringende systemen. Dat is op persoonlijk vlak zowel de directe omgeving als het gezin van oorsprong; de ruimere familiegeschiedenis; gebeurtenissen in het verleden…

Op organisatorisch vlak gaat het over de afdeling, de organisatie in zijn geheel, de fysieke vestiging(en), de oprichters en hun oorspronkelijke doel…

Een opstelling (Organisatieopstellingen of familieopstellingen) is een werkvorm waarbij gebruik gemaakt wordt van fysieke personen, representanten genaamd, om een deel van dit systeem in beeld te brengen. Er komt dus eigenlijk informatie van buitenaf, de klant zit erbij en kijkt ernaar.

Een opstelling is daardoor een bijzonder krachtige methode om verstrikkingen in je leven, familie en relaties te herkennen, erkennen en los te laten. Het is een therapeutische groeps- of individuele begeleide ervaring waarbij een of de deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Dit kan zowat alles zijn: van een vraag rond relatie, werk, ziekte, huis…

Door de kracht van het onbewuste en onder deskundige begeleiding van de therapeut ontstaat een fascinerend tableau-vivant dat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien die meestal belangrijk zijn om beweging in de “klemming” van de vraag te brengen.

Deze beweging laat de deelnemer toe zijn of haar ware potentieel te omarmen en zijn of haar leven ten volle te leven. Deze hernieuwde stroming van energie wordt niet enkel door de deelnemer zelf ervaren, maar komt het hele systeem ten goede.

Over Lia Verrees

Lia Verrees is gediplomeerd opstellingstherapeute bij het Hellinger Instituut te Nederland, alsook gediplomeerd healing deskundige bij de Barbara Brennan School of Healing te Miami.

Ze heeft er steeds een punt van gemaakt zich permanent en internationaal bij te scholen bij de allerbesten binnen het systemisch vakgebied. Intussen past ze zelf in die rij. De kennis en ervaring die Lia uit haar extensieve vorming en uit haar 15-jarige praktijk heeft verworven, maken haar tot een bijzonder deskundig therapeut.

Lia’s volle aanwezigheid voel je in een ruimte. Ze schept charismatisch een sterke veilige plek en bewaakt de grenzen ervan met oerdegelijke maar steeds liefdevolle rechttoe rechtaan opmerkingen. Haar naturelle humor ontwapent defensief vriendelijk en verlucht zwaardere thema’s verademend. Ze begeleidt vanuit haar warme inborst, met stevig vertrouwen in haar volle vermogen en een verbluffende intuïtieve (over)gave.

Ervaar opstellingen met Lia Verrees

Op 13 juni 2016 komt Lia een hele dag opstellingen geven. Kon je er niet bijzijn, of wil je nog? Dan ben je van harte welkom.

Meer informatie over en inschrijven voor de workshop van Lia Verrees op 13 juni.

YC Café met Saskia Smet over ‘Beelddenken’

maart 7th, 2016

Op donderdagavond ontvingen we Saskia Smet van Numentum. Ze lichtte ons in over het concept beelddenken: wat het inhoudt, de gevolgen ervan op persoonlijk en professioneel vlak, hoe ermee om te gaan… Een verrassende blik in een andere manier van (be)leven.

Sfeerbeelden

Bekijk hier het album op Facebook:

Saskia Smet Numentum Beelddenken

Saskia Smet Numentum Beelddenken

Over beelddenken

Saskia was zo goed een presentatie ter beschikking te stellen voor de mensen die het nog eens willen beleven. Hieronder vind je meer uitleg bij de concepten die ze op coachcafé ten berde bracht.

Het verhaal van Jan

Er was eens een jonge projectingenieur. Hij heette Jan. Jan werkte voor het bedrijf “Verschil & Co” in een team van projectmanagers.

Jan had zijn project goed onder controle. Er waren echter te weinig medewerkers, grondstoffen en machines beschikbaar om alle projecten op hetzelfde moment uit te voeren. Daardoor konden niet alle projecten tijdig worden afgewerkt.

Hij besprak deze problemen met zijn manager.

Alleen lukte het Jan niet om hem alles kort en bondig en vooral overzichtelijk uit te leggen.

Jan kreeg regelmatig van zijn manager te horen dat hij zich alleen op zijn project diende te focussen en zich niet moest bemoeien met de andere projecten. Zijn andere collega’s hielden immers hun eigen project heus wel in de gaten.

Lees de rest van het verhaal op de website van Numentum

Een aantal vragen

Wat is nu beelddenken?
Met welke problemen wordt een beelddenker geconfroteerd?
Waar lopen ze (on)bewust tegen aan?
Hoe kan je een beelddenker ondersteunen?
Hoe begeleid je een beelddenker naar positieve resultaten?`

Wat is nu beelddenken?

Beelddenker niet echt een goede omschrijving – beter is Visual Spatial Thinking – het begrip is in de Nederlandse taal té bekrompen… voorstel van SASKIA: multigetalenteerde bruggenbouwers. ☺

Hoe herken je een beelddenker?

Een beelddenker herken je al aan het verhaal dat hij vertelt als hij voor jou staat. Bijvoorbeeld het concept ‘boom’: wanneer je dit ziet, wat komt je dan voor de geest? Wat komt er in je op?

Bij het horen van het concept BOOM, denken mensen aan verschillende dingen. Een rationeel woorddenker, een begripsdenker ziet alleen de letters B o o m. Een beelddenker ziet bomen in alle mogelijke vormen (en meerdere tegelijk) – deze beelden komen razendsnel voorbij, in verschillende vormen.

Beelddenkers zijn associatieve denkers: de gedachten gaan snel associaties maken, ze vullen snel in en als coach heb je zodoende geen controle meer waar ze nu precies aan denken, wat nu exact in hun gedachten omgaat.

Ook al zien ze zo veel beelden per seconde, toch verschijnen maar twee woorden per seconde in hun geest. Ze zoeken dus vrij lang naar de juiste nuanceringen, naar het juiste woord. Dit is te vergelijken met de Eskimo-taal: daar hebben ze ontzettend veel woorden voor ‘sneeuw’. Hetzelfde geldt voor een beelddenker, ook hier zoekt men doorheen meerdere nuances naar het juiste woord.

Het is belangrijk dat je weet of je een beelddenker bent of niet omdat je de werkelijkheid op een andere wijze bekijkt.

Foto van drie blinden

Er bestaan meerdere afbeeldingen van 3 geblinddoekte mensen die een olifant aanraken. Deze mensen voelen allemaal aan een ander deel van een olifant – hebben allen hun deel van de olifant vast en beschrijven hierdoor een ander beest – nochtans gaat het over één en dezelfde olifant.

Hoeveel % van de mensen zijn beelddenkers?
25% zuivere begripsdenkers (rationele)
30% extreme beelddenkers
15% / 30% mensen die eenvoudig tussen de twee kunnen switchen waarbij de 15 % eerder begripsdenkers zijn en de 30 % eerder beelddenkers

Kortom – zo een 60% van de mensen hebben een voorkeur tot beelddenken (visueel ruimtelijk inzicht).

In veel bedrijven wordt de lat voor iedereen even hoog gelegd. Er wordt niet gekeken of iedereen het wel aankan. Hier heeft een beelddenker het ontzettend moeilijk mee.

Belangrijk: de meeste beelddenkers weten niet dat ze een beelddenker zijn. Hierdoor zijn ze vaak jobhoppers omdat ze nergens hun weg kunnen vinden. Springen er oprecht uit in de maatschappij door voortdurende verandering van job.

Problemen waar beelddenkers tegenaan lopen

• Beelddenkers doen graag hun ‘ding’ – maar tegenwoordig door de crisis wordt het in bedrijven moeilijker, meer processen, meer interne regels, alles wordt veel strikter. Hierdoor verliest de beelddenker zijn vrijheid en loopt hij snel tegen de muur aan.
• Beelddenkers zien vaak de oplossing en het probleem in één veld – geen begin- en geen eindpunt. Een beelddenker ziet snel de oplossing in de chaos – hij ziet dingen die lineair niet direct vast te stellen zijn. Dit werkt frustrerend omdat anderen de rationeel denkenden dit niet kunnen vatten. Een rationeel denkende persoon heeft data nodig om het probleem te rechtvaardigen. Een beelddenker heeft dat dan niet nodig en hij kijkt enkel naar de oplossing in dit geheel. De beelddenker ziet de oplossing maar kan deze niet vertalen in stappen. Ziet de eerste stap totaal niet – een beelddenker moet orde en structuur in het brein brengen.
• Beelddenkers gaan verschillende verhalen en ideeën door elkaar weven. Een coach moet dan ook veel vragen stellen zodat de beelddenker oplossingen ziet in zijn hoofd.
Je kan de beelddenker voorstellen om het te tekenen, de beelden te vertellen, afbeeldingen te duiden,…

Beelddenkers zijn niet direct getalenteerde tekenaars, beelddenken is veel meer dan visueel bezig zijn.

• Beelddenkers zijn ook vaak snel afgeleid, alles prikkelt hen en trekt de nodige aandacht. Zijn te vergelijken met vlinders die van de ene bloem op de andere vliegen, kort blijven en hop weg naar een andere prikkel. Hierdoor kunnen beelddenkers ook moeilijk iets afwerken. Ze willen alle mogelijkheden openlaten, ze willen vrijheid om weer iets te veranderen. Ze zien graag oplossingen naar iets nieuws.

Beelddenkers gaan nooit iets vastleggen. Ze hebben vele briljante ideeën die ze niet vastleggen. Als coach is het belangrijk dat je die mensen helpt bij het vastleggen van die ideeën. Laat ze zoveel mogelijk opschrijven in een ideeënboekje. Laat ze een duo vormen met iemand anders die rationeel is – deze laatste kan alle ideeën noteren en nadien laten uitwerken.

• Beelddenkers zijn eveneens emotionele mensen. Ze vertonen talrijke non-verbale reacties maar ga deze niet direct interpreteren want je kan heel snel fout zijn in je interpretatie. Beelddenkers zitten vaak op een emotionele tijdsbom.Het minste dat er bij komt kan de bomontploffen,. Het is dan de taak dat ze een Time Out krijgen. Als coach moet je op zoek gaan naar een patroon dat hen raakt en dat patroon moet eerst doorbroken worden. Het doorbreken kan soms al op basis van een ‘woord’. Op emotioneel vlak moet je bij beelddenkers heel voorzichtig zijn. Dus belangrijk om eerst uit de rollercoaster te geraken met hen en indien nodig een time-out in te plannen.

Hoe begeleid je een beelddenker?

We mochten er in kleine groepjes even over reflecteren.

– Verbinding maken door veel te luisteren zonder enige vorm van oordeel
– Blijven vragen stellen tot je oprecht begrijpt wat er gevraagd/bedoeld wordt
– Eerst begrijpen en dan begrepen worden (S. Covey)
– Theory U – levels of listening (open mind – open heart – open will)
– Als coach heb je echt het vertrouwen en respect van de klant (beelddenker) nodig – bij een beelddenker zit het vertrouwen héél diep en dit maakt het extra lastig
– Probeer meerdere invalshoeken – het kan heel goed zijn dat je vanuit een andere invalshoek moet kijken en zodoende snel een oplossing bereikt
– Concreet: geen oordeel – veel vragen stellen

Tijdsbegrip is eveneens voor een beelddenker een groot probleem – houden zich niet aan de tijd – hebben een andere perceptie van tijd

Meer informatie over Beelddenken

Vind je bij Saskia.
Lees ook zeker eens dit artikel:
Ken jij de 10 eigenschappen van een beelddenker aan het werk?

YC Café met Tim Vanmarcke over ‘Provocatief Coachen’

januari 11th, 2016

Op donderdagavond 10 december ontvingen we Tim Vanmarcke, die kwam spreken over ‘Provocatieve Coaching’. Zo’n 25 mensen woonden de workshop bij.

Sfeerbeelden

Bekijk hier het Tim Vanmarcke – provocatieve coaching:

Provocatieve coaching gent

Provocatieve coaching in actie in Gent

Over Provocatieve Coaching

Tim Vanmarcke begin met persoonlijke begeleiding in de sportwereld, waar hij (nog steeds) athleten op competitief niveau coachte naar beter functioneren. Van daaruit evolueerde hij naar mindfulness en relaxatie. Na enige omzwervingen met allerlei benaderingswijzen vond Tim – of het vond hem – Provocatieve Coaching.

Ontstaan van Provocatieve Coaching

Het begon allemaal bij Carl Rogers, die met zijn cliëntgerichte psychotherapie (warm, empathisch, steun geven…) een inspiratie vormde voor Frank Farrelly. Deze vond dat je af en toe ook wel eens confronterend mocht zijn met een klant. Zijn leer inspireerde op zijn beurt de Nederlander Jeffrey Wijnberg, die het verder vorm gaf en er in Nederland een officiële coachtak van maakte.

Verschil tussen traditionele en provocatieve coaching

Tim verzamelde uit de groep:

Wat houdt coachen in?

– Iemand in beweging brengen (of stilzetten) -> of zelf in beweging
– Van A naar B laten lopen zonder plan (of van B naar A)
– Brengen tot zelfmotivatie
– Patronen doorbreken
– Intervisie geven of supervisie
– In contact brengen met de realiteit
– Iemand challengen
– Inzichten geven

Provocatief coachen is:

– Zelf in beweging laten komen
– Zijpaden of omwegen (bvb over iets helemaal anders)
– Op de proef nemen
– Overdrijven
– Net NIET Helpen

OEFENING met coach
Iemand is klant, de ander coach. De klant zoekt nadrukkelijk steun, troost, medelijden van de coach en probeert het uit te lokken. Er zit nog een derde bij, een mentor.
Deze ‘shaket’ de coach op het moment dat deze wil helpen, en legt het helpen stil.
Leuk zo’n praktische aanpak!

Basishoudingen van Provocatief Coachen

Tim toonde ons een Venndiagram met drie cirkels: Uitdaging – Warmte – Humor. Deze 3 moeten tegelijk aanwezig zijn als provocatieve coaching wil lukken!

Daarbij hoorde een tabel van wat er gebeurt als één van deze kwaliteiten er is, zonder de andere.

LEESTIP: Lees eerst de bovenste, horizontale waarden, en voeg dan de verticale waarde toe. Dus bvb. Warmte zonder uitdaging = Meer lijden, begrip, geen actie.

Uitdaging Warmte Humor
Zonder uitdaging / Meer lijden

Begrip

Geen actie

Triviaal

Grappig

Humor als afweer

Zonder Warmte

Overnemen

Agressie

/

Sarcasme

Cynisme

Zonder Humor Fundamentalisme

Dogmatisme

Medelijden

Zwaarte

/

 

Provocatief Coachen is non-verbaal heel warm, en verbaal uitdagend. Dat is het subtiele en moeilijke.

Tip: schets het kader voor je begint aan je coachee.

Effect van provocatieve coaching voor de klant

– Meer zelfvertrouwen
– Minder zwaar
– Moeilijk om het ‘probleem’ vast te houden
– Afstandelijk

De bedoeling met Provocatief Coachen is dat je lacht met je uitdagingen, dan is het al voor de helft weg. Je krijgt er energie door.

Tip: Als je uit het traditionele in het provocatieve kader stapt, is het een goed idee dit expliciet te maken. Zo weet je klant wat er zal komen. Provocatief Coachen lukt ook niet bij iedereen. Dus altijd eerst om toestemming vragen.


OEFENING per 3. Coach – Coachee – Mentor

Coach coacht gewoon, zoals je normaal werkt of (naar keuze) met inachtneming van de basishoudingen. De Waarnemer/Mentor kijkt welke van de 3 van nature het minst aan bod kwam.

Enkele basisprincipes van provocatieve coaching

– Als je de ezel vooruit wil laten lopen, trek dan aan zijn staart
– Uitdaging schept een band.
– Het meest persoonlijke is universeel (bijna iedereen heeft wel eens elk probleem, bvb. Provocatieve coachvraag: “Elke tiener heeft dat toch?”)
– Mensen zijn veerkrachtiger dan ze lijken
– Vertrouwen is goed, Controle is beter. (Niet de leiding nemen heel de tijd, maar wel kijken of er niet nog een probleem onder of achter zit ipv gewoon meegaan in het probleem. Bij het stappen zetten controle overnemen en uitdagen of het effectief wel zo is.)
– Iemand brengt structuur. Je hoeft niet noodzakelijk structuur te brengen.
– Zijpaden en omwegen leiden naar de kern.

OEFENING – Wat is het probleem?

Per 3. Coach stelt vragen die het probleem in vraag stellen. Zie de vragen hieronder:

1. Wat is er mis mee? Is dat niet juist goed, want…?
2. Ja maar, als (tegenovergestelde) dan had je pas écht een probleem.
3. Is dat geen gezonde reactie?
4. Zit niet iedereen daarmee?
5. OK, niet leuk, maar hoort dat niet bij (leeftijd/geslacht/functie/afkomst/sector/relatie/…)

Al bij al een dynamische, praktische en grappige aanpak van coaching. Bedankt Tim!