ROUW EN VERLIES

PRAKTISCHE BEGELEIDINGSVORMEN VOOR COACHES

Nu Inschrijven Gratis webinar

Rouw en Verlies

Als coach krijg je regelmatig te maken met zaken die nog niet helemaal verwerkt zijn. Niet enkel overlijdens maar ook relaties, pijnlijke gebeurtenissen en jobs die in de cellen lijken te blijven hangen. Zaken die de blik van onze coachees op het verleden houdt, hoe graag ze ook naar voor willen kijken en stappen.

In deze 6-daagse opleiding krijg je kaders en handvaten om in je coachpraktijk om te gaan met dit soort thema’s. Je wordt zelfzekerder in het omgaan met rouw en verlies.

Hoe begeleid je iemand bij rouw en verlies?

Voor sommigen helpt het om erover te praten met iemand (gesprekstherapie). Voor anderen pak je het als coach beter op een creatieve manier aan, zodat je coachees al doende bezig zijn met hun gevoelens en patronen (creatief werk). Voor nog anderen werkt vooral de ingangspoort van het lichaam, door bijvoorbeeld rust te vinden in een gespannen lichaam of net eerder beweging te creëren waar het lijf vast is komen te zitten (lichaamswerk).

Al deze verschillende benaderingen komen aan bod in de Opleiding Rouw en Verlies voor Coaches.

Verwelkoming: wie zijn jullie en wat drijft jullie in het werk dat jullie doen?

In dag 1 maken we kennis met elkaar, staan we stil bij welke plek rouw neemt in ieders leven. Daarbij verdiepen we ons in hoe we kijken naar rouw en hoe dit onze taal en blik beïnvloedt. De oefeningen zijn meteen ook een illustratie van de werkwijzen in een gesprek met iemand die aan het rouwen is.

Aansluitend gaan we aan de slag met een aantal uitgangspunten over rouw en verlies en zetten we deze in relatie tot een aantal recente theoretische kaders.

In dag 2 besteden we aandacht aan betekenisvolle theoretische kaders binnen de huidige rouwliteratuur (o.a. duaal proces model, betekenisgeving en betekenisreconstructie, het behouden van de band met de overledene, een model van verbindingen…) en vertalen deze naar de dagelijkse praktijk van mensen in rouw aan de hand van videofragmenten en oefeningen.

In dag 3 verruimen we het concept van rouw naar ‘levend verlies’. Ook ander verlies dan het verlies door overlijden van een dierbare kan ingrijpend zijn op verschillende levensdomeinen. Denk bijvoorbeeld aan het verlies van een huisdier, verlies van gezondheid, verlies van een relatie, maar ook van een job of een toekomstdroom…

Het kunnen stuk voor stuk betekenisvolle ervaringen zijn in iemands leven. Toch is het vaak zo dat de omgeving er minder erkenning voor biedt.

Vraagt levend verlies een andere aanpak? Hoe kunnen we mensen ondersteunen bij het doorvoelen van hun verlieservaring? We verkennen samen wat helpend kan zijn in dit proces.

In het werken met rouw en verlies kunnen specifieke technieken erg waardevol zijn om tot verdieping te komen van het proces. In dag 4 werken we met verschillende technieken vanuit verschillende theoretische kaders en is er voldoende ruimte om deze in kleine groepjes in te oefenen.

Rouw beperkt zich niet tot een individuele beleving, maar is een actief proces binnen een relationele context. We rouwen apart én samen met een partner, in een gezin, in een bredere familie, een werkcontext, een maatschappij…

In dag 5 verbreden we de blik naar deze relationele context en focussen we ook op verlies bij kinderen, bij jongeren, koppels en families. Tevens staan we stil bij de bredere context van het professionele leven en rouw binnen de maatschappelijke context.

In deze afsluitende dag verbreden we het werken met mensen in rouw ook naar het lichaam van de rouwende. Het lichaam toont zich veelal op een heel persoonlijke manier bij een rouwpoces, met lichamelijke symptomen zoals onrust, oppervlakkige ademhaling, fysieke zwakte, pijn op het borstbeen, slecht slapen… Het lichaam geeft uiting aan rouw én is tevens ook een ingangspoort om beweging te brengen in het proces. Deze dag werken we voornamelijk met ervaringsgerichte oefeningen.

Tot slot van deze zesdaagse maken we nog tijd voor het belang van zelfzorg bij de hulpverlener. Hoe zorgen we ervoor dat we ‘passend geven’ en hierin niet voorbij gaan aan onze eigen grenzen en noden?

Verder is er ruimte voor reflectie op de opleiding in z’n geheel.

Voor coaches en begeleiders die op een onderbouwde en praktische manier mensen willen begeleiden bij allerlei vormen van rouw en verlies.

Voor deze opleiding vragen wij basis coachervaring, zoals je die kan opdoen in de Integrale Coaching Essentials.

Aan de opleiding in het certificaat “Rouw en Verlies” verbonden.

Loft 26, Sint-Salvatorstraat 18 / 104, 9000 Gent

De Opleiding Rouw en verlies gaat door in Loft 26, onze eigen zaal in de vernieuwde Gentse Dokken. In een heldere en luxueuze ruimte vind je alle voorzieningen voor een aangename en memorabele opleiding, inclusief verse lunch en heerlijke koffie of thee.

Duur

De opleiding omvat 6 dagen (inclusief certificatie).
De deuren gaan open om 9u en de opleiding start om 9u30. Einde is om 16u30.

Selecteer een startdatum/reeks:

Volgende stap

maandag 18 okt

Webinar

Rouw- en verliesbegeleiding voor coaches