Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

BLOG

ZES MENSELIJKE NODEN

Zes menselijke noden

Tony Robbins maakt bij zijn sessie vaak gebruik van ‘human needs psychology’, een strekking in de NLP die ervan uitgaat dat mensen zes noden hebben die ze willen bevredigen in hun leven om voldoening te hebben.

Ik heb de laatste tijd wat materiaal van internationale coach en spreker Tony Robbins zitten bekijken. Ik verwachtte nogal Amerikaanse sentimentele en semi-ongeloofwaardige totale transformaties met weinig inhoud. Ik was aangenaam verrast: NLP-expert Robbins werkt met eenvoudige, sterke concepten, en speelt ongelofelijk goed in op de mensen waarmee hij werkt, eerlijk en hard, en toch met veel respect en appreciatie.

Robbins is geen predikant. Hij maakt mensen echt sterker, laat hun verborgen kanten ontdekken waarvan ze dachten dat ze niet bestonden, plaatst dingen in een perspectief van waaruit mensen weer in hun kracht gaan staan. En wat ik ook bijzonder vond aan zijn aanpak: hij kan grof zijn, poeslief, hij durft te schelden en onmiddellijk daarna een compliment te geven.

Er zitten veel waardevolle elementen in zijn werk, waarvan ik er vandaag een bijzonder interessante uitlicht.

De zes menselijke noden

De eerste vier zijn de noden van de persoonlijkheid, en worden door iedere persoon sowieso bevredigd, op welke manier dan ook, duurzaam of destructief. Bij velen van ons gebeurt het vervullen van onze noden soms op een negatieve manier, bijvoorbeeld door verslaving aan verdriet of drugs.

De vier eerste noden zijn:

 • Zekerheid
  Iedereen heeft een vorm van zekerheid en stabiliteit nodig. Een dak boven het hoofd, eten en andere materiële zaken. Maar ook zekerheid in relaties: weten dat iemand er altijd zal zijn, altijd van je zal houden. Wanneer mensen hun fysieke omstandigheden niet kunnen controleren zoeken ze zekerheid in een zekere manier van denken, bijvoorbeeld in geloof of positief denken. Zekerheid kan ook gevonden worden in destructieve dingen: drugs bijvoorbeeld, dat de zekerheid biedt dat een bepaald gevoel kan opgewekt worden.
 • Afwisseling
  Variety is the spice of life. Mensen hebben het nodig een gamma aan fysieke en emotionele acties en sensaties te ervaren. Dat vinden ze in stimuli, fysieke activiteit, wisselend humeur, entertainment, eten etc. Deze nood heeft alles te maken met het onverwachtse, de opwinding van avontuur. Sommigen zoeken het door hun omstandigheden te veranderen, een nieuwe uitdaging aan te gaan. Anderen gaan dan voor de gemakkelijke weg van alcohol, geweld om deze nood te bevredigen.
 • Belangrijk zijn
  Iedereen wil zich speciaal of belangrijk voelen. Door erkenning te krijgen van anderen of zichzelf. Wanneer mensen zich onbelangrijk voelen, kunnen ze zich toch belangrijk voelen door zich kwaad te maken of gedeprimeerd te zijn. Of paradoxaal, doordat anderen het belang van hun onbelangrijkheid erkennen.
 • Liefde/Connectie
  Mensen willen zich verbonden voelen met iets of iemand. Een persoon, een ideaal, een waarde, een gewoonte en/of een gevoel van identiteit. Connectie kan de vorm aannemen van liefde, of eerder een intens engagement – bijvoorbeeld, zich verbonden voelen door een agressieve interactie.

Iedereen vervult deze vier voor zichzelf, ieder op zijn eigen manier. Deze eigen manier komt voort uit de overtuigingen die elke persoon koestert over HOE deze noden vervuld dienen te worden. Uit deze overtuigingen vloeien dan bepaalde acties voort, die op hun beurt een emotie teweegbrengen als resultaat van die actie. Het geheel van acties en emoties dat een persoon stelt, vormen diens relaties. Op die manier sturen de noden en de overtuigingen van mensen hun relaties aan, en zijn ze dus de schepper van hun relaties.

Iedereen heeft twee noden die zij belangrijker vinden dan de anderen. Die vormen als het ware de kern van hun karakter, en bepalen de richting die hun leven uitgaat. Een persoon die houdt van zekerheid en belang zal eerder geneigd zijn een klassieke carrière uit te bouwen met een stabiel doch koud huwelijk, dan iemand die de voorkeur geeft aan afwisseling en liefde. Een persoon die stabiliteit boven liefde verkiest zou een relatie opgeven indien deze niet de zekerheid biedt die de persoon zou willen, terwijl iemand die liefde verkiest eerder in de relatie zal blijven, zelfs al is er veel onzekerheid.

Tenslotte zijn er de twee noden die mensen voldoening geven:

 • Groei
  Alles in de wereld is ofwel aan het groeien, of aan het sterven. Een relatie die niet meer groeit, is gedoemd om af te springen. Mensen voelen zich niet vervuld tenzij ze op een of andere manier aan het groeien zijn.
 • Bijdrage
  Net zoals niemand kan overleven zonder de bijdrage van iemand anders (een baby is niet alleen opgegroeid), krijgen mensen veel vervulling van het bijdragen aan anderen. Dat gaat van het bijdragen aan het geluk van de partner tot een betere wereld.

Je kan leven zonder deze twee laatste noden, maar je kan niet vervuld zijn. Daarom zijn mensen met een succesvolle carrière, relatie, leven waar ze niet meer uitgedaagd worden en die nergens toe bijdraagt, niet gelukkig. Zelfs al lijkt het alsof ze alles hebben.

Denk eens na!

Bekijk een gebied in je leven waar je niet helemaal tevreden over bent. Welke noden worden er wel/niet vervuld? Hoe kan je ervoor zorgen dat de noden die niet of onvoldoende vervuld worden, dat wel zijn?

Welke zijn jouw top twee noden? Bedenk eens hoe deze je leven beïnvloed hebben, in alle contexten.