Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

BLOG

ONTMASKER VALSE DOELEN MET DEZE TECHNIEK

Ontmasker valse doelen met deze techniek

Je doelen zijn vaak niet wat ze op het eerste zicht lijken. Ontdek wat erachter schuilt, en hoe je meer opties krijgt om ze te bereiken.

Als je weet wat je ongeveer wil en waarom, kan je opties beginnen onderzoeken. Pas dan kan je ze echt concreet beginnen maken. Deze week bekijken we vanuit het perspectief van de doelencoach dus manieren om opties te genereren.

Stap 1: Het doel achter het doel

Hoe hoger je begint, hoe meer opties je hebt. Stel dat je eerste doel is te vermageren, met als doel achter je doel om aantrekkelijker te zijn, en daarachter om een liefdevolle relatie te hebben. Dan heb je meer opties bij het derde dan bij het vermageren. Onderzoek dus eerst wat er achter je doelen schuilt.

Dit noemt men in NLP-middens een upchunk: wat schuilt er op een hoger, meer abstract niveau achter dit doel?

Upchunken geeft meer opties

Wanneer je dus eerst een upchunk doet, krijg je meer opties. Het geeft je ook een beter inzicht in jezelf, want veel kans dat een aantal van je doelen eigenlijk in dezelfde upchunk zitten. Wat op het eerste zicht niks met elkaar te maken heeft, kan een steeds terugkerend thema in je leven verbergen.

Het doel achter het doel

OPGELET! Deze afbeelding is slechts een voorbeeld en geeft zeker niet weer hoe de hiërarchie van jouw doelen in elkaar zit. Dat is voor iedereen anders.

Als je de afbeelding bekijkt zie je bijvoorbeeld dat ‘Minder werken’ en ‘Veel vrienden hebben’ meerdere keren voorkomen. Wat ik hiermee wil zeggen is dat bepaalde doelstellingen een dubbele motivatie kunnen hebben. Het maakt ook duidelijk hoe hetzelfde doel voor iemand anders een heel ander achterliggend doel kan hebben.

Maar belangrijkst van al: bijna al je doelen vallen onder één of enkele overkoepelende levensdoelen, die heel jouw visie en handelswijze in het leven bepalen. Als je die in kaart kan brengen, ben je al een heel eind op weg om te weten te komen wat je écht wil in het leven en hoe het te bereiken.

OPDRACHT: schrijf je doelen neer en breng ze in kaart zoals hierboven. Je kan het met pen en papier doen, of met mindmap software.

Stap 2: Identificeer het meest efficiënte doel

Nu je dit alles in kaart gebracht hebt, kan je de onderkant van deze kaart beginnen aanvullen. Op welke andere manieren kan je je hogere doelen bereiken? Brainstorm even zonder kritische filter: schrijf alles op, ook de meest onnozele opties. Aangezien alles afhangt van je perceptie, kan het heel goed zijn dat er veel meer mogelijk is dan je denkt.

TIP: Schrijf drie personen of fantasiefiguren op. Welke opties zouden zij je geven om je doel te bereiken?

Eens je een tiental opties hebt, vul ze in op de mindmap. Kies er dan één uit. Welke? Maak het simpel: kies deze die je met het minste inspanning en de grootste waarschijnlijkheid het dichtste bij je overkoepelende doel brengt – en waar je het meeste zin in hebt. Verdeel het desnoods op in drie kolommen, en bereken het product van de vier factoren (Gemak, Waarschijnlijkheid, Nabijheid, Zin).

Een voorbeeld:

Doel Gemak Waarschijnlijkheid Nabijheid Zin Product
Vermageren 5 4 4 5 400
Meer uitgaan 8 6 6 8 2304
Etentjes organiseren 6 7 7 8 2352
Beter luisteren 6 8 8 8 3072

Hoe reëler, hoe beter

Eens je uit deze lijst een doel gekozen hebt, kan je het volgens de SMART criteria scherp stellen. Nu ben je dus aan het downchunken. Maak het zo specifiek mogelijk. Formuleer je doel positief, specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdsgebonden is. Hoe specifieker, hoe makkelijker het te bereiken zal zijn.

In het buitenland wonen kan dan bijvoorbeeld worden: tegen 2025 een middle management job en een appartement van ongeveer €300.000 hebben in Lissabon.

Volgende week gaan we over tot het opstellen van een actieplan. Bedenk ondertussen wat het eerste concrete actiepunt is dat je NU kan ondernemen om al één stap dichter bij je doel te komen.

Lees ook onze eBook over Doelen Bereiken

Al onze ervaring in coaching over doelen, literatuur rond doelen en het zelf bereiken van doelen staan nu gebundeld en beschikbaar voor jou in onze Publicatie over doelen.

eBook Doelen Bereiken