Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

HET ICF EN COACHING

ICF CREDENTIALING EXAM

Voorbeeldvragen ICF Credentialing Exam

De volgende acht vragen zijn representatief voor de soorten vragen die op het ICF Credentialing Exam kunnen voorkomen. Voor elk item wordt de kandidaat gevraagd de BESTE actie en de SLECHTSTE actie voor het scenario te identificeren. De vragen zijn bedoeld om het vermogen van een kandidaat te meten om de ICF-kerncompetenties toe te passen in realistische coachingsituaties, waarbij meer dan één antwoord redelijk kan zijn. De juiste antwoorden worden vet en cursief weergegeven.

Voor elk scenariogebaseerd item worden vier mogelijke antwoordopties gegeven. Elk antwoord is bedoeld om een ​​plausibele actie weer te geven die een coach kan ondernemen als reactie op de gepresenteerde situatie. Eén antwoordoptie wordt beschouwd als de ‘best’ mogelijke reactie van de vier gepresenteerde opties, op basis van de afstemming van de actie op de ICF-kerncompetenties. Een andere wordt beschouwd als de ‘slechtst’ mogelijke reactie van de vier gepresenteerde opties, gebaseerd op de slechte afstemming van de actie op de kerncompetenties.