Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

BLOG

HOE MEET JE PERSOONLIJKE ONTWIKKELING?

Zelfcoaching Gids – Hoe meet je persoonlijke ontwikkeling?

Zelfcoaching Principe 4: Kan je het meten? Meetbaarheid is de grote achillespees van de zelfcoaching.

Terug naar de startpagina van de Zelfcoaching Gids

Hoeveel mensen ik al niet ontmoet heb die zeggen dat ze ‘aan het groeien zijn’ of dat ze ‘in een proces zitten’. Het is super dat iemand erkent dat een persoonlijk proces aan de basis kan liggen van een positieve evolutie! Alleen wil ik die evolutie ook kunnen opvolgen. Je kan mij vanalles vertellen, maar hoe kan ik tenslotte zien dat het werkelijk zo is?

Meetbaarheid is de grote achillespees van de (zelf)coaching, en van alle vormen van geestelijke, emotionele en andere persoonlijke begeleiding. Ons welzijn is heel moeilijk te meten: het is een onvatbaar gevoel, dat ons dan nog eens bedriegt ook.

Ook materiële maatstaven zijn vaak niet toereikend om onze innerlijke staat te peilen. En toch is meetbaarheid essentieel als je wil weten of je aan het evolueren bent of niet. Gelukkig zijn er een aantal manieren om dat wel in beeld te brengen.

Fysieke beoordelingsparameters

Dit is de klassieke manier van meten, en de gemakkelijkste. Ze is gebaseerd op wat je in je fysieke omgeving kan waarnemen. Hieronder vallen je bankrekening, je lichamelijk gewicht en conditie, je titel op het werk, een certificaat, een tijd, een hoogte, een lengte, een breedte, een groen licht of een zwarte gordel.

Over het algemeen zijn fysieke beoordelingsparameters ook makkelijk op te volgen: ze verlopen lineair van punt A naar punt B, in een min of meer rechte lijn. Er kan wat heen en weer zijn, maar bijvoorbeeld op financieel vlak kan het alleen omhoog of omlaag gaan.

Dat is dan ook onmiddellijk de beperking van fysieke paramaters: wat als ze dienen om iets ontastbaars te meten dat complexer is dan vooruit/achteruit, omhoog/omlaag? Geluk bijvoorbeeld, of vrijheid.

Mentale beoordelingsparameters

Het mentale hangt nauw samen met het fysieke, omdat het de pretentie van lineariteit beoogt. Maar ook hier kan je soms bedrogen uitkomen: een meervoud aan kennis levert niet noodzakelijk een beter begrip op. Ook hier komt het er weer op neer de juiste soort mentale activiteit en resultaten neer te zetten.

Een aantal makkelijke voorbeelden: taal en wiskunde. Je kan makkelijk vaststellen dat je een taal begint te beheersen, en je kan bepaalde vraagstukken leren oplossen. Toch is het mentale niet zo tastbaar: waar ligt de standaard? Bij mentale vooruitgang kan je echter gemakkelijk tests ontwerpen om de kennis te testen.

Emotionele beoordelingsparameters

Op het eerste zicht zou je kunnen zeggen dat het emotionele best wel gemakkelijk is. Als je je goed voelt, heb je je doel bereikt! Zoniet, niet. Wil dat dan zeggen dat als je gelukkig wil zijn en je stoot je teen, dat je niet meer gelukkig bent? Heb je dan een kwalitatieve stap achteruit gezet in je geluksproces?
Het emotionele verloopt niet lineair. Soms is er een ongelofelijke omweg nodig om tot een doel te komen. Er kunnen allerlei omstandigheden te overbruggen zijn die het doen lijken alsof je eigenlijk achteruitgaat, terwijl je eigenlijk wel aan het evolueren bent.

Stel dat je je wil bevrijden van een niet-ondersteunende omgeving, dan zullen er wellicht een aantal vriendschappen en relaties sneuvelen. Stel dat je komaf maakt met negatieve elementen in je leven, wil dat nog niet zeggen dat je in een positieve omgeving zit. En terwijl je zit te wachten ben je ook wel het comfort kwijt dat die oude omgeving je gaf. Is dat dan vooruitgang?
Stel dat het te lang duurt vooraleer er ook werkelijk constructieve elementen in je leven komen, zou je nog geneigd zijn om terug te keren naar de oude situatie. Ben je dan vooruit gegaan, of niet?

Mijn persoonlijke overtuiging is dat je emotionele vooruitgang boekt wanneer je consistent in vermogende emotie vertoeft. Een vermogende emotie is er een waar je ook nog toegang hebt tot je verstand en handelen. Stel dat je bij een bepaalde persoon steevast je verstand verliest en/of verlamd raakt, dan is emotionele vooruitgang dat je in staat bent om bij deze persoon toch nog na te denken en/of te handelen.

Breekt het angstzweet je uit, beginnen je knieën te knikken en word je misselijk als je voor een groep moet staan? Dan is emotionele vooruitgang bijvoorbeeld dat je enkel nog natte handpalmen en een lichte draaiing in je maag krijgt. Bij dezelfde input of stimulus, consistent een andere reactie krijgen dus.

Relationele/Zingevende beoordelingsparameters

Dit is zonder twijfel de moeilijkste en meest onderschatte vorm van vooruitgang. Wat is überhaupt relaties/zingeving? Kort gezegd, alles wat met meer dan IK, met WIJ te maken heeft. Van het relationele, ttz de directe banden in je omgeving. Tot het zingevende: jouw verbinding met de wereld, je gevoel van een meerwaarde te hebben.
Zo kan je perfect een doel stellen dat fysiek, emotioneel en mentaal haalbaar is (bvb. meer geld verdienen), maar het doen op een manier die eigenlijk ingaat tegen relaties en die je vervreemdt van je werkelijke meerwaarde. Zo zijn er veel goedbetaalde maar in wezen onnuttige jobs. Wie bezwijkt voor het geld, betaalt in verlies aan zingeving.

Dat is iets dat je voelt, maar het is geen emotie. Je bent je bewust dat er iets niet klopt, maar wat? Of je hebt net het gevoel dat de wereld zich voor je opent, dat alles stroomt, dat het moeiteloos gaat, dat men je welgezind is…

Een eerste parameter om relationeel/zingevende vooruitgang te meten is dus je omgeving. Wat voor signalen krijg je van de buitenwereld? Heb je overal groene lichten, krijg je onverwachte aanbiedingen, ontmoet je mensen die relevant zijn voor jou en die je antwoorden geven op vragen die je nog niet eens zelf geformuleerd had? Goed bezig.

Dat klinkt misschien zweverig, maar het is wel zo. Wanneer iets niet klopt, dan zal je dat merken. Dingen zullen verkeerd gaan. Je zal jezelf uitputten aan dingen die zouden moeten lukken, maar die maar niet willen stromen.

We zijn niet gewoon om op deze dingen te letten en daarom lijkt het alsof dingen toevallig gebeuren. Wanneer je echter de mogelijkheid in acht neemt dat er overal rondom je signalen zijn, dan zal je ook zien dat ze niet liegen. Omgevingen waar dingen lukken terwijl het elders niet gaat; informatie die je maar blijft vergeten; mensen die je maar niet te pakken krijgt.

Je kan geen boek schrijven over wat ieder signaal nu betekent: het gaat er vooral om dat je zelf aanvoelt wat iets impliceert. Iemand maar niet kunnen bereiken kan betekenen dat je ze met rust moet laten, of dat je meer moeite moet doen om je doel te bereiken.

Het relationeel/zingevende is een van de moeilijkste en tegelijk krachtigste manieren om richting te geven aan je leven, en te meten of iets goed zit of niet. Als je dit beheerst, kom je in een flow waarin dingen moeiteloos worden en op je af komen. Daar moet je geen tien jaar voor in een klooster staan, gewoon een bereidwilligheid om oplettend te zijn volstaat.
 
Volgend artikel in de Zelfcoaching Gids: ‘Gericht naar je doel gaan’

Wat vind je er tot nu toe van? Op welke gebieden let jij het meest, en hoe weet jij dat je aan het groeien bent? Deel het met ons in het commentaarveld!

Word zelf coach!

Integrale Coaching is onze unieke coachmethode. Integrale Coaching slaat de brug tussen de klassieke meetbare, rationele coachmethodes en de intuïtieve, creatieve manieren van werken. Begeleid mensen op gebieden waar het weten het laat afweten.

Over Integrale Coaching