Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

VERSLAG YOURCOACH CAFÉ

TOM HALLEZ OVER 'NLP EN ALLERGIE'

Tom Hallez over ‘NLP en Allergie’

Verslag van het YourCoach Café op donderdag 20 april 2012 met Tom Hallez over ‘NLP en Allergie’.

Op donderdag 19 april mochten we de eerste verjaardag van YourCoach Café vieren. Tom Hallez gaf een presentatie over NLP.

Wat we leerden over NLP

NLP, voluit NeuroLinguïstisch Programmeren, bestaat uit een aantal componenten. Neuro duidt op het feit dat al onze ervaringen in de hersenen opgeslagen zitten. Wanneer we een bepaalde stimulus krijgen, komt de reactie uit een verbinding tussen neuronen. We hebben bijvoorbeeld geleerd om de geur van pannenkoeken gelukkig te worden, of weg te lopen als we spruitjes zien. Evengoed zijn we neurologisch geprogrammeerd om bepaalde situaties ls gevaarlijk, hopeloos, moeilijk of net gemakkelijk en veilig te aanzien.

De toolbox van NLP gaat via het medium van de taal, Linguïstisch dus, in op onze neurologische programmatie. Ten eerste om de Programmatie te herkennen, en in tweede instantie om ze te kunnen aanpassen.

Een aantal NLP-technieken

Tijdens de lezing toonde Tom ons twee vaak gebruikte NLP-technieken: ankeren en associatie-dissociatie.

Bij ankeren wordt een bepaalde stimulus verbonden aan een reactie. We spreken van een associatie wanneer deze op zichzelf of onbewust ontstaat. Denk aan Proust in ‘A la recherche du temps perdu’, waarin de smaak van een madeleine hem terugvoert naar zijn kindertijd. Of de hond van Pavlov, die begon te watertanden wanneer hij het belletje hoorde.

Ook wij reageren automatisch op bepaalde stimuli. Het gezicht van je partner bijvoorbeeld, of het huis van je ouders. Of het horen van een bepaalde stem. Soms ontmoet je mensen die lijken op iemand die je kent, en kan je moeilijk anders dan ze hetzelfde karakter toe te schrijven.
Ankeren maakt dit proces bewust. Topsporters bijvoorbeeld worden gevraagd om zich een kleur in te denken waar ze rustig van worden. Dat wordt dan verbonden met de ervaring van spannende momenten (een moeilijk shot), zodat ze kalmer kunnen presteren. Of na een verloren punt leren ze tegen zichzelf zeggen: ‘Volgende bal’, waardoor ze hun negatieve emoties weg laten vloeien.

Tom toonde ons voor hoe je een fysiek anker legt, door een bepaalde unieke aanraking te verbinden met een positief gevoel. Maar hetzelfde kan ook met geluid (denk aan een liedje waar je gelukkig van wordt), beelden of licht, geuren en smaken.

We zagen ook associatie-dissociatie. Wanneer we ons een bepaalde ervaring of herinnering voor de geest halen, is die altijd geconfigureerd in beelden, geluiden, gevoelens… Sommige herinneringen zijn heel intens (kleurrijk, luid…) en andere zijn eerder vaag (zwart-wit, veraf…).

De mate waarin zaken intenser en meer dichtbij zijn heet associatie. Als je meer contact wil met je gevoelens moet je associëren. Wil je een veilige afstand, dan moet je dissociëren. Haal je eens een onprettige gebeurtenis voor de geest. Hoe ziet die herinnering eruit? Staat het beeld veraf of heel dichtbij, zijn die kleuren fel? Veel kans dat je het liever wat op een afstand houdt, of je wordt plots heel emotioneel.

Met deze en een hele hoop andere tools gaat de NLP-coach aan de slag om interventies te realiseren op je (onbewuste) programmatie. Zo paste Tom een anker toe, en werkte hij met een gedissocieerd beeld om één van de deelnemers te begeleiden bij haar allergie voor rode zeevruchten.

NLP en allergie: hoe zit dat?

Wanneer je een allergie met NLP aanpakt, ga je van een bepaalde veronderstelling uit. De allergie is dan een onbewuste reactie, vaak ter bescherming, ten opzichte van een bepaalde stof. In veel gevallen heb je een allergie opgepikt tijdens een bedreigende situatie (bedorven eten, het gevoel te stikken…). Andere keren heb je ze meegekregen bij je geboorte, of ben je er heel gevoelig voor.

De interventie met NLP op allergieën is te kijken naar wat achter die allergie zit. Waartegen wil je lichaam je beschermen? Je lichaam maakt namelijk geen onderscheid tussen wat gevaarlijk is en wat gevaarlijk lijkt. Daarom krijgen we allergische reacties op stoffen die eigenlijk niet echt bedreigend zijn. Door daarop in te spelen en de perceptie van gevaar op die stof te verminderen, kan ook je werkelijke reactie verminderen.

Daarmee is niet gezegd dat je met NLP alle allergieën kan aanpakken! Maar het heeft al gewerkt waar andere middelen gefaald hebben. Worstel je dus al jaren met een bepaalde allergie, en heeft niks anders gewerkt? Probeer dan eens een NLP-interventie.

Meer weten over NLP?

Je vindt meer informatie over NLP op onze pagina's over NLP Coaching en NLP Opleidingen.

NLP Coaching NLP Opleidingen