Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

VERSLAG YOURCOACH CAFÉ

TIM VANMARCKE OVER 'PROVOCATIEF COACHEN'

Tim Vanmarcke over ‘Provocatief Coachen’

Verslag van het YourCoach Café op donderdag 10 december 2015 met Tim Vanmarcke over ‘Provocatieve Coaching’.

Op donderdagavond 10 december ontvingen we Tim Vanmarcke, die kwam spreken over ‘Provocatieve Coaching’. Zo’n 25 mensen woonden de workshop bij.

Over Provocatieve Coaching

Tim Vanmarcke begin met persoonlijke begeleiding in de sportwereld, waar hij (nog steeds) athleten op competitief niveau coachte naar beter functioneren. Van daaruit evolueerde hij naar mindfulness en relaxatie. Na enige omzwervingen met allerlei benaderingswijzen vond Tim – of het vond hem – Provocatieve Coaching.

Ontstaan van Provocatieve Coaching

Het begon allemaal bij Carl Rogers, die met zijn cliëntgerichte psychotherapie (warm, empathisch, steun geven…) een inspiratie vormde voor Frank Farrelly. Deze vond dat je af en toe ook wel eens confronterend mocht zijn met een klant. Zijn leer inspireerde op zijn beurt de Nederlander Jeffrey Wijnberg, die het verder vorm gaf en er in Nederland een officiële coachtak van maakte.

Verschil tussen traditionele en provocatieve coaching

Tim verzamelde uit de groep:

Wat houdt coachen in?

– Iemand in beweging brengen (of stilzetten) -> of zelf in beweging
– Van A naar B laten lopen zonder plan (of van B naar A)
– Brengen tot zelfmotivatie
– Patronen doorbreken
– Intervisie geven of supervisie
– In contact brengen met de realiteit
– Iemand challengen
– Inzichten geven

Provocatief coachen is:

– Zelf in beweging laten komen
– Zijpaden of omwegen (bvb over iets helemaal anders)
– Op de proef nemen
– Overdrijven
– Net NIET Helpen

OEFENING met coach

Iemand is klant, de ander coach. De klant zoekt nadrukkelijk steun, troost, medelijden van de coach en probeert het uit te lokken. Er zit nog een derde bij, een mentor.

Deze ‘shaket’ de coach op het moment dat deze wil helpen, en legt het helpen stil.
Leuk zo’n praktische aanpak!

Basishoudingen van Provocatief Coachen

Tim toonde ons een Venndiagram met drie cirkels: Uitdaging – Warmte – Humor. Deze 3 moeten tegelijk aanwezig zijn als provocatieve coaching wil lukken!

Daarbij hoorde een tabel van wat er gebeurt als één van deze kwaliteiten er is, zonder de andere.

LEESTIP: Lees eerst de bovenste, horizontale waarden, en voeg dan de verticale waarde toe. Dus bvb. Warmte zonder uitdaging = Meer lijden, begrip, geen actie.

Uitdaging Warmte Humor
Zonder uitdaging / Meer lijden
Begrip
Geen actie
Triviaal
Grappig
Humor als afweer
Zonder Warmte

Overnemen

Agressie

/

Sarcasme

Cynisme

Zonder Humor Fundamentalisme
Dogmatisme
Medelijden
Zwaarte
/

Provocatief Coachen is non-verbaal heel warm, en verbaal uitdagend. Dat is het subtiele en moeilijke.

Tip: schets het kader voor je begint aan je coachee.

Effect van provocatieve coaching voor de klant

– Meer zelfvertrouwen
– Minder zwaar
– Moeilijk om het ‘probleem’ vast te houden
– Afstandelijk

De bedoeling met Provocatief Coachen is dat je lacht met je uitdagingen, dan is het al voor de helft weg. Je krijgt er energie door.
Tip: Als je uit het traditionele in het provocatieve kader stapt, is het een goed idee dit expliciet te maken. Zo weet je klant wat er zal komen. Provocatief Coachen lukt ook niet bij iedereen. Dus altijd eerst om toestemming vragen.

OEFENING per 3. Coach – Coachee – Mentor

Coach coacht gewoon, zoals je normaal werkt of (naar keuze) met inachtneming van de basishoudingen. De Waarnemer/Mentor kijkt welke van de 3 van nature het minst aan bod kwam.

Enkele basisprincipes van provocatieve coaching

– Als je de ezel vooruit wil laten lopen, trek dan aan zijn staart
– Uitdaging schept een band.
– Het meest persoonlijke is universeel (bijna iedereen heeft wel eens elk probleem, bvb. Provocatieve coachvraag: “Elke tiener heeft dat toch?”)
– Mensen zijn veerkrachtiger dan ze lijken
– Vertrouwen is goed, Controle is beter. (Niet de leiding nemen heel de tijd, maar wel kijken of er niet nog een probleem onder of achter zit ipv gewoon meegaan in het probleem. Bij het stappen zetten controle overnemen en uitdagen of het effectief wel zo is.)
– Iemand brengt structuur. Je hoeft niet noodzakelijk structuur te brengen.
– Zijpaden en omwegen leiden naar de kern.

OEFENING – Wat is het probleem?

Per 3. Coach stelt vragen die het probleem in vraag stellen. Zie de vragen hieronder:

1. Wat is er mis mee? Is dat niet juist goed, want…?
2. Ja maar, als (tegenovergestelde) dan had je pas écht een probleem.
3. Is dat geen gezonde reactie?
4. Zit niet iedereen daarmee?
5. OK, niet leuk, maar hoort dat niet bij (leeftijd/geslacht/functie/afkomst/sector/relatie/…)

Al bij al een dynamische, praktische en grappige aanpak van coaching. Bedankt Tim!
 

Word zelf coach!

Integrale Coaching is onze unieke coachmethode. Integrale Coaching slaat de brug tussen de klassieke meetbare, rationele coachmethodes en de intuïtieve, creatieve manieren van werken. Begeleid mensen op gebieden waar het weten het laat afweten.

Over Integrale Coaching