Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

BLOG

SUMMER SCHOOL 2021

Summer School 2021

Summer School 2021 was een intense week, vol bijzondere leermomenten en positieve transformaties. Bekijk hier wat iedere dag zo speciaal maakte.

Na de kennismaking en introductie zijn we met dag 1 direct krachtig van start gegaan.

Bij NLP Practitioner ging het over hoe we een persoonlijk doel, zoals bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen krijgen, zintuigelijk kunnen specificeren.

Want binnen NLP leren we dat een zintuigelijke houding veel krachtiger is dan woorden of gedachten.
In plaats van onszelf met gedachten en woorden te veranderen, gaan we het zintuigelijke er specifiek bij betrekken.

Bijvoorbeeld, in plaats van te denken “ik wil zelfvertrouwen”, wat zeggen je zintuigen over zelfvertrouwen? Wat zie je? Wat hoor je? Welke houding neemt je lichaam aan, wanneer je zelfvertrouwen hebt?
Want onze zintuigen geven een krachtiger signaal aan ons brein dan gedachten of woorden.

Dit kon de groep ook ervaren met een oefening. We gingen iemand begeleiden zonder te weten waarover dat het gaat. We focussen ons hierbij enkel op de vorm, het zintuigelijke, en niet de inhoud, de woorden.

Voor Integrale Coaching Essentials legde we de basis van coaching.

Wat is coaching? Coaching is een resultaatgericht proces waarbij de antwoorden en bewegingen uit de klant komen.

We hadden het ook over het ‘model van de wereld’, of hoe ieder van ons anders naar de wereld kijkt. Zelfs als we ons hiervan bewust zijn, schatten we de mate van onze eigen interpretatie veel te laag in.
We gingen met de groep aan de slag rond dit thema met de oefening ‘leeg luisteren’.

Dit betekent naar elkaar luisteren terwijl we bewust de gedachten die opborrelen naast ons neerleggen en op die manier meer aanwezig proberen zijn.

Ook ging het bij Integrale Coaching Essentials over het geheime ingrediënt in ieder coachtraject. Namelijk de bereidwilligheid en het geloof van zowel de klant als de coach dat iets kan werken. Het geloof in verandering en vooruitgang is krachtiger dan de techniek.

Voor NLP Practitioner hadden we het op dag 2 over het Metamodel.

Het Metamodel omschrijft de manier waarop er storing zit op hoe ons brein informatie die binnenkomt interpreteert.
We onderscheiden 3 groepen van storing:

  1. Weglatingen (informatie die we achterwege laten)
  2. Veralgemeningen (een beperkt aantal situaties gebruiken om algemene uitspraken te doen)
  3. Vervormingen (we passen informatie aan zodat ze past met ons wereldbeeld).

Dit alles samen vormt ons uniek model van de wereld.

Tijdens de les gingen we kijken hoe ons individueel model in elkaar zit, want dit model vormt in grote mate ons leven. Het bepaalt waar we geraken in het leven, maar ook waar we niet geraken.

Het metamodel is een methode om iemand te helpen om van een wereldarm model terug te gaan naar de oorspronkelijke, door zintuigen opgedane ervaringen waarop dat model gebaseerd was.

Bij Integrale Coaching Essentials keken we naar wat de verantwoordelijkheid is van de klant, en wat die van de coach is. Want als coach voelen we altijd de drang mensen te helpen, maar net dit verlangen is een veelvoorkomende valkuil. We moeten altijd bewust omspringen met wat we doen voor een cliënt en wat we niet doen.

Enkel zo kunnen we de cliënt helpen om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen die ze voor hun specifieke situatie nodig hebben. Op die manier gaan ze zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun groei en ontwikkeling.

De verantwoordelijkheid bij de coach zit dus vooral in de houding en het coachen. De verantwoordelijkheid van de cliënt is vooral gericht naar de beweging.

De uitspraak van de dag was daarom ook: ‘de wens om te helpen, verhindert het helpen’ van Bert Hellinger.

Dag 3 was een echte topdag voor zowel de deelnemers als de coaches.

Samen met Benjamin Ball zag de groep Integrale Coaching Essentials alles over ‘vorm en inhoud’ binnen coaching.

De ‘inhoud’ zijnde het verhaal dat je coachee zichzelf en de coach vertelt, en de ‘vorm’ waar je tussen de lijnen door méér uit een gesprek kan halen.

Onze persoonlijke filters kleuren en vormen de werkelijkheid. En bij een gesprek hebben beiden partijen vaak niet door dat ze al dan niet over hetzelfde bezig zijn. Hoe men dingen opvat, hoe men zich gedraagt, de terugkerende patronen, …, zijn gebaseerd op ervaringen, evenals fysieke en mentale filters. Dit alles samen ‘programmeert’ onze werkelijkheid zoals we die ervaren, en vanuit die programmatie bouwen we ons verhaal op.

De woorden die je coahee gebruikt komen dus altijd voort vanuit een geprogrammeerd model van de wereld en van zichzelf. De les is dat we als coach altijd moeten focussen op die programmatie eerder dan enkel op het verhaal zelf.

Veel van de elementen die we zagen zijn gebaseerd op principes uit NLP.

De groep NLP Practitioners zag gisteren alles over het ‘outcome model’, iets wat coach Tom Hallez zelf in zijn leven met succes toepast.

Het outcome model helpt ons resultaatgerichte doelen te stellen en die in een actieplan om te zetten. In plaats van algemene of vage doelen te formuleren, stellen we ‘outcomes’ op, of heel specifieke resultaatbeschrijvingen.

Outcomes worden gedragen en gestuurd door de outcome sequitor: het resultaat van het resultaat, waar je het eigenlijk allemaal voor doet.

Een 2de belangrijk aspect bij het ‘outcome model’ zijn de problemen die op ons pad komen. En vooral de vraag wat de positieve intentie is bij het niet behalen van je doelen. Je vooropgestelde doel behalen wordt namelijk heel moeilijk als de positieve intentie achter het niet behalen van je doel eigenlijk groter is.

Na weer een fantastische dag blikken we terug op wat er zoal gebeurde hier tussen de wijngaarden in Affligem.

De groep Integrale Coaching Essentials werkte een hele dag rond het thema ‘doelen’.

Doelen zijn natuurlijk een hoeksteen binnen coaching, omdat ze voor komen in alle aspecten van het leven: hoe je relaties voert, wat je wil bereiken op het werk, de manier waarop je je vrije tijd indeelt.

Hoe specifieker je doel, hoe groter de kans dat je het zal bereiken.

Vragen die we stellen bij het bepalen van specifieke doelen zijn:

  1. Wie is er nog bij het doel betrokken?
  2. Wat wil je precies bereiken?
  3. Wat zijn de voorwaarden en beperkingen?
  4. Waarom wil ik dit doel bereiken?

En de ‘waarom’ vraag leidt ons ook tot doelen van op afstand te bekijken. Wat is het doel achter het doel? Wat gaat ons dat doel op lange termijn opleveren?

En daar werd gisteren natuurlijk vooral praktisch mee aan de slag gegaan. Door bijvoorbeeld het lijf erbij te betrekken, met opstellingen, lichaamstaal, enz. Want zo leren we vermijden om in het verhaal (de ‘inhoud’) te blijven vasthangen. Hierdoor gaan we andere ‘talen’ gebruiken die ons via het lichaam iets kunnen leren.

Tom Hallez ging gisteren met de groep NLP Practitioner een intense dag vol diep werk tegemoet. Tijdens werksessies die veel persoonlijke zelfreflectie vereisten keken we naar trauma’s en wonden uit het verleden.

Via krachtige NLP-interventies gingen we die transformeren en herprogrammeren.

Door hulpbronnen in te schakelen zagen we ook hoe we onze eigen persoonlijke sterktes kunnen inzetten om ons hierbij te helpen. Hulpbronnen kunnen vaardigheden, of houdingen zijn, maar ook persoonlijke eigenschappen of emoties. Dit zijn interne hulpbronnen, die we kunnen inzetten om onze doelen te behalen. Maar je kan ook hulpbronnen overnemen van een ander. Als iemand anders iets kan, kun jij het ook.

We sloten gisteren af met symbolische sand-paintings in groep te maken, die we de volgende dag samen ritueel in het kampvuur zullen gooien.

Er was op dag 5 weer veel te doen in het zonnige Affligem, een dagprogramma vol intense leermomenten, en een ceremonieel kampvuur om de laatste avond af te sluiten.

Tom Hallez werkte met de groep NLP Practitioners rond de befaamde Disneystrategie, waarbij we leren hoe we doelen realiseren met behulp van drie perspectieven.

  1. Als eerste begint de dromer met het omschrijven van een droom of visie om de mooiste ideeën te krijgen. Zonder grenzen en beperkingen, alles is mogelijk voor de dromer.
  2. Als tweede gaat de realisator zien of de droom haalbaar is, hier bekijken we of alle onderdelen werkelijkheid kunnen worden en wat daarvoor nodig is.
  3. En als derde is er de criticus, die toetst ideeën, filtert ze en verfijnt ze waar nodig.

Als we deze drie ‘rollen’ herhaaldelijk laten samenwerken, totdat geen van hen nog een toevoeging heeft, hebben we een plan waar we mee aan de slag kunnen.

Benjamin Ball had het met de groep Integrale Coaching Essentials over ‘balans’.

Iedere persoon, ieder systeem streeft steeds naar een evenwicht. Ook wanneer er in een coachgesprek een bepaalde polariteit ontstaat, is daar altijd een tegenpool aan.

Wanneer de klant bijvoorbeeld de schuld bij iemand anders legt, is er ook altijd een deel te vinden bij de persoon zelf. Een overdreven praten verwijst naar een oncomfortabele stilte. Iemand die veel werkt, compenseert voor iets anders.

Als coach ga je op zoek naar het hele plaatje. Je brengt het hele spectrum in beeld, zodat de persoon zichzelf kan situeren en mogelijks een gezondere balans vinden. De kunst is dus aan te voelen wat de tegenhanger van de coachvraag is.

Catherine De Vriendt geeft in de video een kort overzicht van wat ze met de groep Kinder- en jongerencoaches gezien heeft op Summer School de afgelopen 5 dagen.

Verder was er de ceremoniële verbranding van de houtsculpturen, een intiem en krachtig moment voor alle deelnemers. Zo sloten we de laatste avond af, met een warm kampvuur en een grote groep nieuwe vrienden.

Moe maar voldaan sluiten we Summer School 2021 af. Bedankt iedereen die er bij was, het was een memorabele week vol positieve energie, vriendschap en transformatie!

❤️#yourcoachfamily