Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

VERSLAG YOURCOACH CAFÉ

RUDY VANDAMME OVER 'ONTWIKKELINGSGERICHT COACHEN'

Rudy Vandamme over ‘Ontwikkelingsgericht coachen’

Verslag van het YourCoach Café op donderdag 13 februari 2014 met Rudy Vandamme over ‘Ontwikkelingsgericht coachen: onze clienten zijn de kanaries in de koolmijn’.

Op donderdagavond 13 februari mochten we Rudy Vandamme van het Ontwikkelingsinstituut ontvangen. Rudy is al sinds de jaren ’90 een toonaangevende naam in het Vlaamse coachings- en NLP-landschap. Alweer een recordopkomst woonde zijn lezing over ontwikkelingsgericht coachen bij.

Over ontwikkelingsgericht coachen

Rudy bracht zijn boodschap rond ontwikkelingsgericht coachen. Hij baseert zich op zijn eigen Vork-model, dat de persoonlijke ontwikkeling op vier sporen plaatst.
Het eerste spoor is het doel zoals wij dat allemaal kennen. Je wil van een Huidige Toestand naar een Gewenste Toestand. De coach vraagt je wat je wil bereiken, en wat je in de weg staat. Je werkt een stappenplan uit. Een mooie vraag hierbij is de Mirakelvraag: “Stel dat er vannacht een mirakel gebeurt. Je wordt morgen wakker, wat is er veranderd?”

Maar vaak is er meer aan de hand. Dit is een volgende spoor. Op welk punt sta je in de ontwikkeling van je leven? Welk levensthema speelt er momenteel, waarin dit doel past? In dit tweede spoor krijg je een ruimer zicht op de vraag, die meer omspant dan enkel het analyseren van het doel.
Een derde spoor is dit van de zelfsturing, de mate waarin je zelf in staat bent verandering en richting aan je leven te geven. Wat maakt dat je een coach, of iemand anders, nodig hebt om iets te veranderen? Door aan dit aspect te werken, vergroot je je algemene slagkracht en zelfredzaamheid.
Een vierde spoor is dit van de grotere gehelen. Dit is eigenlijk het sluitstuk van Rudy’s model. Wat is je bijdrage aan grotere gehelen? Waartoe dienen al die doelen en thema’s eigenlijk?

Rudy’s stelling is dat datgene waaraan jij lijdt, ook datgene is dat je bij te dragen hebt. Het is een stelling die je ook terugvindt in onze gedachtengang: je pad ligt waar je last van hebt. Waarom is het toch dat sommige zaken je met afschuw, angst, woede vervullen en andere niet? Waarom ‘heb je iets’ met bepaalde thema’s en doelen?

Door datgene waar we het moeilijk mee hebben aan te pakken, creëren we de grootste meerwaarde. Voor onszelf, en ook voor de anderen rondom ons. We kunnen hen helpen diezelfde uitdagingen ook aan te gaan.

Een ander aspect van de Grotere Gehelen is onze verantwoordelijkheid daarin. Vaak zien we onszelf als kleine en onbetekenende onderdeeltjes, zonder impact. Rudy voert aan dat we allemaal veel meer impact kunnen hebben dat we denken. En dat iedere grote beweging niet van bovenuit ontstaan zoals we verwachten wanneer we klagen over politici, de economie… Ze ontstaan van onderuit, door miljoenen kleine kiezeltjes die in dezelfde richting bewegen. Uit ons dus, die onze verantwoordelijkheid nemen binnen de systemen waarvan we deel uitmaken.

Zo ook in bedrijven en teams. We verwijten elkaar en de organisatie vaak vanalles, maar maken vaak evenzeer deel uit van het probleem. Door deze bewustwording te begeleiden, kunnen teams en personen hun verantwoordelijkheid opnemen en verandering brengen.

Zoals je leest een redelijk filosofisch vierde spoor, en de gesprekken waren dus niet van de lucht achteraf. Alweer een leuke avond!
 

YourCoach Café

YourCoach Café is de vinger op de pols van wat er leeft op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Het is een ongedwongen ontmoetingsplaats voor gelijkgestemden, een open platform dat iedereen welkom heet die geïnteresseerd is in verdere persoonlijke groei.

Programma YourCoach Café