Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

VERSLAG YOURCOACH CAFÉ

BENJAMIN BALL OVER 'WERKEN MET PASSIE'

Benjamin Ball over ‘Werken met Passie’

Verslag van het YourCoach Café op donderdag 21 maart 2013 met Benjamin Ball over ‘Werken met Passie’.

Gisteren mocht ik als spreker aantreden op mijn eigen YourCoach Café. Ondertussen al de 19e editie! En het bleek een bijzondere editie: omdat ik die dag mijn verjaardag vierde was er achteraf ook een surprise cocktailreceptie verzorgd door Vanessa van Cocktail Flavours. De drankjes hadden zelfs onze namen meegekregen!

Moeilijk om een verslag te schrijven over je eigen lezing… Dus aan de aanwezigen die dit lezen: laat iets na in het reactieveld. Wat vond je ervan, wat blijft je bij?

Over Werken met Passie

Ik wilde met deze lezing een kijk op passie geven die anders is dan wat je elders leest en hoort. Voor mij is passie verbonden aan je levenswerk en diepere drijfveren, de zaken die helemaal bij jou passen en die voor jou en anderen waardevol zijn.
Veel van onze diepere drijfveren zitten ingebakken in alles wat we doen. Een soort DNA als het ware. Een goede observator heeft maar enkele minuten nodig om iemands diepste drijfveren te identificeren, terwijl de eigenaar ervan ze vaak zelf niet kent.

Vaak zijn ze voor ons zo vanzelfsprekend dat we ze niet meer zien. Wanneer ons dan gevraagd wordt onze waarden op te sommen, staan we niet stil bij de zaken die ons definiëren en gaan we op zoek naar dingen die buiten onszelf liggen. Op die manier lopen we eigenlijk naast onze schoenen, en zouden we beginnen denken dat werken met passie een moeilijk en vluchtig begrip is.

Mijn bedoeling was ieders passie en levenswerk weer onmiskenbaar aanwezig en tastbaar te maken. Dat is ook echt mijn passie! De lezing was opgebouwd rond 3 stellingen:

1. Misschien is jouw levenswerk wel een lege doos?

Er is een verschil tussen de vorm, en de inhoud van onze drijfveren en werklust. Sommige mensen geven er niet zoveel om WAT ze precies doen (de inhoud), zolang ze het maar kunnen doen HOE zij het leuk vinden (de vorm).

Zo merkte iemand achteraf op: “Ik zou evengoed schrijnwerker of schilder kunnen zijn, zolang ik maar in stilte op mijn zolder mag werken.”
Vaak leggen we bij het zoeken naar onze passie en levenswerk teveel de nadruk op het wat, terwijl manier waarop je graag werkt – de vorm – misschien wel belangrijker en concreter is dan de inhoud.

Je interesses evolueren met de jaren en zijn daardoor soms moeilijk te vatten in een praktische activiteit; de manier waarop je het liefst werkt blijft meestal heel je leven ongeveer gelijk.

Een ander aspect hieraan is dat je levenswerk niet noodzakelijk de volgende grote ontdekking moet zijn. Niet iedereen is een poolreiziger, of Steve Jobs, of iemand die technisch of inhoudelijk iets nieuws ontwikkelt. En dat is ook niet nodig, want iedere inhoudelijke vooruitgang heeft ook een ondersteunende vorm nodig. Zoals een architect een metser nodig heeft.

De ‘lege doos’ staat dus symbool voor de onontbeerlijke ondersteunende functie die een bepaalde inhoudelijke vooruitgang mogelijk maakt.

2. Het pad ontwikkelt zich terwijl je het bewandelt

Je voelt wellicht al in welke richting je wil gaan met je werk. Dat innerlijke kompas stuurt je en voedt je met hoop en dromen. Zolang we echter geen stappen zetten, blijft het een luchtkasteel en zijn we gedoemd tot frustratie.

Ik haalde hierbij een natuurlijke, doch onproductieve houding aan die we vaak aannemen ten opzichte van vraagstukken in ons leven. Vraagstukken zijn hier vragen waarop geen zeker antwoord te geven valt, zoals ‘Zal ik slagen als ik mijn eigen zaak opstart?’. Voormelde houding komt ongeveer op het volgende neer: “Zolang ik de oplossing niet zie, het geen zin heeft om in beweging te komen”.

En dat is nu net wat ervoor zorgt dat onze passies in de kast blijven liggen! Door een andere houding aan te nemen kunnen de dingen beginnen stromen, namelijk: “Ik begin met wat ik al kan, en dan zie ik wel.

Deze houding is zo nuttig omdat vaak blijkt dat eens je de eerste stappen gezet hebt, de antwoorden op de volgende vragen zich als vanzelf aandienen.

Een ander aspect aan dit verhaal is dat je drijfveren en levenswerk evolueren door ze neer te zetten. Je denkt misschien dat je een bepaald beroep wil uitoefenen (een B&B in Zuid-Frankrijk bijvoorbeeld), maar heb je het al gedaan? Wanneer je de overstap maakt van idee naar realiteit, word je al snel van je illusies verlost. Dat is dan weer wat je nodig hebt om een volgend project te starten, waaruit je weer nieuwe dingen leert.

Veel marketing experts zeggen dat je een niche moet ‘kiezen’. Ik geloof eerder dat de niche jou kiest, en zelfs dat je ze moet verdienen.

Je niche ontstaat door met je vak bezig te zijn. Meestal beginnen we als generalist, en nemen we alles aan. Gaandeweg besef je meer en meer wat voor jou extra boeiend is, en ontstaat je niche. Achteraf lijkt het wel alsof je voorbestemd was om daar te raken.
En misschien is dat wel zo! Maar enkel als je de stappen zet die je ernaartoe kunnen leiden. In de films worden gewone mensen ‘gekozen’ en blijken ze plots ‘The Chosen One’ te zijn die de wereld moet redden.

Dat spreekt een diep deel van velen van ons aan dat zich daarin herkent. En het bestaat ook in de echte wereld, maar enkel voor diegenen die in beweging komen. Doe je niks, dan hoef je ook niks te verwachten. Voorbestemdheid ontstaat enkel door je pad te bewandelen.

3. Je lot ligt waar je last van hebt

Vaak zoeken we ons levenswerk in zaken die we leuk vinden. Die dromen en ambities liggen buiten onszelf, waardoor ze zich op één of andere manier maar niet willen materialiseren. Het is het verschil tussen wat je wil – je verlangens – en wat je nodig hebt – waar je verantwoordelijkheid ligt.

Het is dan ook mijn overtuiging (en persoonlijke ervaring) dat de zaken die wij in het leven te doen hebben, veel te maken hebben met datgene waarmee wij ons leven lang worstelen.

Wat ons drijft is onmiskenbaar. Wanneer we op zoek gaan naar wat bij ons past, vinden we in de minder leuke zaken veel sneller wat ons eigen is.

Een voorbeeld. Wie wil er geen vrijheid, liefde, respect, waardering, succes…? Positieve waarden worden door iedereen onderschreven en het is veel moeilijker om daarmee het fundamentele onderscheid tussen mensen te vinden.

Als jou echter het bloed onder de nagels gehaald wordt door dikkenekken, slapjanussen, slakken, zuchters, laatkomers… dan zegt dit wel veel over jou, en dat definieert je. Aan de andere kant van je irritaties staan je kernkwaliteiten (zie kernkwadranten van Ofman), de zaken die je zodanig belangrijk vindt dat je ze normaal vindt.
Iemand die dikkenekken niet kan verdragen, heeft als kwaliteit bescheidenheid, of respect. Maar daar denk je niet aan wanneer men je naar je waarden vraagt. Want dat vindt toch iedereen?!

Dat hangt ook samen met verantwoordelijkheid: wanneer wij de verantwoordelijkheid voor onszelf opnemen, krijgen we meer flexibiliteit in ons doen en laten, en beginnen de dingen te stromen. Dus ook alles wat je onderneemt.

Tijdens de presentatie keken we ook nog naar de polariteiten van denken, voelen, doen en de omgeving om na te gaan welk groeipad iedere deelnemer heeft op deze 4 vlakken. Door naar de chronische stoorzenders in ons leven te kijken komen we veel te weten over ons eigen groei-DNA waarmee ons levenswerk onlosmakelijk verbonden is.

Ben je bijvoorbeeld iemand die voortdurend in de weer moet zijn, dan zal een belangrijk deel van je professionele groeipad en motivatie erin bestaan manieren te vinden om meer te bereiken met minder inspanning.

Conclusie

Als conclusie bekeken we nog tussen twee zinnen. Welke zou jij het liefste doen?
Jezelf zijn in een wereld die je voortdurend probeert te veranderen.
Of
Iets waardevols neerzetten in een wereld die naar zichzelf op zoek is.
Waar in de eerste statement de boze wereld macht over ons uitoefent, zijn we in de tweede een schepper die zijn persoonlijke verantwoordelijkheid neemt waar anderen dat niet doen. Dat sluit aan bij de statement waarmee we afsloten:

Ontwikkel je persoonlijke potentieel door je levensthema’s aan te pakken, en dit ten dienste van de rest.

Dank je wel aan alle aanwezigen om erbij te zijn, en voor de heerlijke avond!

Meer weten over passie op het werk?

Wil je ondertussen graag door Benjamin begeleid worden in een vraagstuk rond werk (of iets anders)? Neem dan eens een kijkje op onze pagina over coaching of loopbaanbegeleiding.
 

YourCoach Café

YourCoach Café is de vinger op de pols van wat er leeft op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Het is een ongedwongen ontmoetingsplaats voor gelijkgestemden, een open platform dat iedereen welkom heet die geïnteresseerd is in verdere persoonlijke groei.

Programma YourCoach Café