Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

CASE STUDY

ARTEVELDEHOGESCHOOL

Over Arteveldehogeschool

Arteveldehogeschool is een hogeronderwijsinstelling in Gent. Zij bieden bacheloropleidingen, postgraduaten en bijscholingen aan, en zijn sterk in praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. De hogeschool telt 1300 medewerkers en 13000 studenten.

De vraag

Interne medewerkers opleiden tot loopbaanbegeleiders, op een manier die erkend wordt door VDAB en voldoet aan de International Coach Federation (afgekort ‘ICF’) voorwaarden.

De doelstellingen

  • Het intern loopbaanbeleid verder ontwikkelen. Het huidige loopbaanbeleid binnen Arteveldehogeschool uitbreiden met knowhow en vaardigheden over interne loopbaangesprekken. Daarvoor wil Arteveldehogeschool graag beroep doen op de talenten en kwaliteiten van hun eigen medewerkers/coaches.
  • Uitbreiden van de algemene kennis omtrent het thema ‘loopbaan’. Arteveldehogeschool ontvangt steeds meer projectaanvragen, zowel intern als extern, omtrent het thema ‘loopbaan’. De kennis over dit thema willen zij graag uitbreiden.
  • Bestaande dienst ‘Studieadvies’ uitbreiden met loopbaanbegeleiding. De bestaande dienst studieadvies begeleidt studenten bij hun studiekeuze. Dit aanbod wou Arteveldehogeschool uitbreiden met loopbaanbegeleiding voor oud-studenten die hun eerste stappen zetten of hebben gezet op de arbeidsmarkt, onder de vorm van een loopbaancentrum.
  • Arteveldehogeschool beschikt binnen hun team over verschillende coaches en mensen met coachende vaardigheden. De talenten van hun eigen mensen wil Artevelde graag inzetten bij de uitbouw van het intern loopbaanbeleid en het loopbaancentrum.

 

De oplossing

Een opleiding tot loopbaancoach op maat voor de interne medewerkers van Arteveldehogeschool, die voldoet aan de voorwaarden van VDAB en het ICF.

De keuze voor YourCoach

Bij de keuze voor een geschikt trainingscentrum had Arteveldehogeschool verschillende aandachtspunten:

  • Een opleiding op maat, die verder bouwt op de huidige kennis van hun medewerkers. Sommige coaches hebben al meer dan 10 jaar ervaring. Het is dus belangrijk dat de opleiding verder bouwt op die kennis en ervaring.
  • Klik met de trainers. Voor Arteveldehogeschool is het belangrijk dat de trainers zich kunnen inleven in het specifieke werkveld van het onderwijs.
  • Brede aanpak van het thema ‘loopbaanbegeleiding’. Waarbij de aandacht vooral gaat naar een ruim aanbod tools, methodieken en vormen die hun medewerkers zullen aanleren.

 

De opleiding tot loopbaanbegeleider

De opleiding is op maat gemaakt voor de klant, bestaat uit zes opleidingsdagen. Tijdens de opleiding leren we alles aan om praktisch aan de slag te gaan als loopbaancoach.

Wij vertrekken vanuit het theoretische kader, maar de nadruk ligt vooral op het oefenen van de tools en technieken tijdens de opleidingsdagen. We geven de tools mee die wij zelf gebruiken om iemand zijn carrière in beeld te brengen en in de juiste richting te gidsen (vb. loopbaancompetenties).

Het resultaat voor de klant

  • Het intern loopbaanbeleid binnen Artevelde Hogeschool werd uitgebreid op basis van de opgedane kennis.
  • De kennis (tools, methodieken en vormen) worden voor verschillende projecten regelmatig ingezet. De opleiding tot loopbaanbegeleider heeft niet alleen een impact bij de externe projecten (vb. voor overheidsinstanties). De deelnemers geven ook aan dat zij de kennis en ervaring meenemen in de manier waarop zij hun eigen opleidingen binnen Arteveldehogeschool geven. Verschillende tools, oefeningen of methodieken worden ingezet tijdens de opleidingen.
  • De interne opleiding bracht Arteveldehogeschool de nodige tools, vormen en methodieken om hun intern loopbaancentrum vorm te geven en op te zetten. De dienst Studieadvies is op vandaag uitgebreid met het aanbod ‘loopbaanbegeleiding’ die voldoet aan de voorwaarden van VDAB. De oud-studenten kunnen bij de dienst terecht met loopbaancheques. De studie- en loopbaanbegeleiders ervaren deze dienst als een meerwaarde voor de oud-studenten.

 

Opvolging na het traject

De deelnemers van de opleiding tot loopbaanbegeleider hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan maandelijkse intervisies, georganiseerd door YourCoach.

Getuigenissen