Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

BLOG

WAAROM WERKT 'THE SECRET' NIET?

Waarom werkt ‘The Secret’ niet?

Ontdek waarom enkel iets willen, zoals in The Secret gezegd wordt, niet genoeg is om je doelen te bereiken. En wat je dan wel kan doen om je doelen te bereiken.

In het boek en de film van ‘The Secret’ wordt gesteld dat wanneer je iets heel graag wil, het zal beginnen resoneren en zich min of meer vanzelf materialiseren. Niks is echter minder waar. Een doel bereiken kan als je het hard genoeg wil, maar de weg ernaartoe is ook wel eens hard werken.

Niet dat het werk zelf altijd zo hard moet zijn, maar wel de aanwezigheid van een essentieel element bij het bereiken van doelen: weerstand. Weerstand is de grootste vijand van mensen die aan de slag gaan met iets nieuws zoals een gewoonte, een werkwijze, een voornemen. Maar al te vaak stranden knappe plannen met veel verlangen erachter tegen een scherpe en harde weerstand.

Dat je een weerstand ervaart wil niet zeggen dat je geen zin hebt om het te doen. Het heeft niks met willen te maken. Of toch wel: de wil is de motor, en de weerstand is een plakkerige baan. Is je wil niet sterk genoeg, dan raak je niet in beweging of val je binnen de kortste keren stil.

Hoe overwin je weerstand?

Leer je weerstand goed kennen

Zorgen voor jezelf wil ook soms zeggen dat je de minder constructieve kanten van jezelf weet in de hand te houden. Weerstand kan je beschouwen als een lastig, ongedisciplineerd kind. Weerstand heeft ook alles te maken met uit je comfortzone komen, zoals een kind dat niet naar school wil. En net als een kind dat altijd zijn krijgt, zal het op die manier binnen de kortste keren een onuitstaanbaar ettertje worden.

Toch is dit hoe we vaak onze weerstand behandelen. Al te vaak wordt weerstand beschouwd als een orakel van wat we eigenlijk willen, alsof het signalen geeft over wenselijk gedrag. We behandelen het als een godheid die niet vertoornd mag worden. We offeren onze tijd aan een altaar dat ons niks dan frustratie biedt.
Soms zijn er natuurlijk wel instinctieve signalen om iets niet te doen, maar wanneer je een heel plan uitgewerkt hebt dat je met heel je wezen wil, is weerstand gewoon weerstand, tegen beweging en vernieuwing. Ze zijn soms moeilijk van elkaar te scheiden (een beetje zoals angst en intuïtie), maar het verschil is hemelsbreed.

Opdracht: Neem een van je doelen erbij, waar je nog niks aan gedaan hebt. Wat houdt je tegen om iets te doen? Welke dingen had je allang kunnen doen? Identificeer waar de weerstand zit.

In het volgende artikel geef ik je drie technieken mee om weerstand te overwinnen.