Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

VERSLAG YOURCOACH CAFÉ

THOMAS D’HAVÉ OVER 'HET SYMPTOOM IS NOOIT HET PROBLEEM'

Thomas D’havé over ‘Het symptoom is nooit het probleem’

Verslag van het YourCoach Café op donderdag 23 mei 2019 met Thomas D’havé over ‘Het symptoom is nooit het probleem’.

Op donderdagavond 23 mei 2019 kwam Thomas D’Havé van k-PNI Belgium spreken op ons coachcafé. Meer dan 50 mensen woonden zijn dynamische en interessante lezing bij. Thomas toonde ons de link tussen het werk van een k-PNI behandelaar en een coach. Lees verder om mee te ontdekken hoe dat in elkaar zit!

Over k-PNI en het symptoom is nooit het échte probleem.

Wat is k-PNI?

De k-PNI of klinische psycho-neuro-immunologie is een sterk groeiende behandelingswijze die via zachte, natuurlijke, maar wetenschappelijk onderbouwde interventies op zoek gaat naar de oorzaak van klachten of ziekte. Want daar ligt de oplossing.

De leuze van k-PNI is:

‘Het symptoom is nooit het échte probleem.’

De k-PNI wordt ook wel omschreven als de wetenschap van de film, omdat het in de zoektocht naar de echte oorzaak van jouw klachten steeds jouw levensfilm terugspoelt. Zo kan een vergeten probleem uit het verleden (bijvoorbeeld een virale of bacteriële belasting, onopgeloste stress, een trauma) vaak de start zijn voor het ontstaan van bepaalde klachten.

Hun andere slogan is:

‘Harde feiten, zachte aanpak’

De wetenschap is ‘hard’ onderbouwd maar de behandeling bestaat uit zachte (geen operatieve) interventies. Ze gebruiken lifestyle- en bioritme aanpassingen, voeding in al zijn vormen, bewegings- en andere vormen van coaching, sociale interventies en eventueel kruiden en voedingssupplementen om het natuurlijk genezingsproces weer optimaal te laten functioneren. k-PNI reikt je nieuwe inzichten aan om terug controle te krijgen over jouw leven en jouw gezondheid. Een kleine verandering in lifestyle, voeding, beweging maakt vaak een groot verschil.

De link met coaching?

k-PNI kijkt niet enkel naar bepaalde aspecten van gezondheid en immuniteit, maar naar de mens in zijn geheel. Daarbij zit ook een groot stuk ‘P’, of Psychologie. Dat is waar k-PNI raakvlakken vindt met coaching, en waar coaches de k-PNI methode kunnen toepassen in hun praktijk.

Hier vind je de volledige presentatie van Thomas:

De kPNI-methode: De film in kaart brengen

Thomas legde ons een proces uit met 3 grote onderdelen, waar we zowel kunnen analyseren als ingrijpen. Afhankelijk van de klacht zal je meer impact kunnen hebben in het eerste, tweede of derde.

Stap 1 – Klacht exploreren

In de eerste fase neem je de klant mee op reis doorheen zijn klacht.

Stel dat iemand rugpijn heeft, dan ga je terug in de tijd:

‘Had je 1 jaar geleden al rugpijn, 2 jaar geleden, 3 jaar geleden?’

Zo bepaal je de window van de klacht: wanneer is het eigenlijk echt ontstaan?

Er is altijd een uitlokkende factor voor de klacht. Een moment waarop, aldus Thomas, ‘onze stressassen desynchroniseren’ – wanneer adrenaline en cortisol niet meer samenwerken maar elkaar net gaan tegenwerken, bijvoorbeeld onder chronische stress.

En vaak blijkt dat mensen dat eigenlijk ook weten, wanneer het bevraagd wordt.

Je helpt de klant om verbanden te leggen via open vragen:

‘Wat is er op dat moment veranderd aan jouw voeding, beweging, werk…?’
‘Wat is er nog allemaal gebeurd rond de tijd dat de klacht begon?’

Zo had de klant misschien een ongeluk, een burn-out, een ziekte…

Dit kunnen ook P-factoren zijn: het einde van een relatie, een ontslag…

Hier liggen al een aantal eerste parels voor het rapen. Wanneer we begrijpen hoe iets begonnen is, hebben we al meer handvaten om te werken naar een oplossing. Dat is ook hoe veel therapeuten werken: via het begrijpen en onderzoeken van de oorzaak van een trauma of psychosomatisch patroon werken naar een nieuwe manier van leven.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het aanreiken van kennis en inzicht direct rust geeft aan ons immuunsysteem, de stressassen en de hersenen. Het exact begrijpen van je klacht en de wetenschappelijke onderbouwing over hoe we het gaan oplossen, is daarom een eerste belangrijke stap in de k-PNI methode.

Stap 2 – Risicofactoren die voorafgingen aan het optreden van de klacht

Een klacht ontstaat natuurlijk niet uit het niets. Allerlei risicofactoren bouwden samen op om die klacht op dat moment te laten ontstaan. Eigenlijk is een klacht een expressie van een verzameling aan risicofactoren. Dit is de tweede stap, het in kaart brengen van deze factoren.
Zo zijn er ‘universele films’ van bepaalde klachten. Bepaalde risicofactoren zorgen voor bepaalde klachten. Zo blijkt de gewichtstoename van een zwangere vrouw (meer dan 20kg?) bepalend voor de hoeveelheid eiwitten in de baby, en diens latere gezondheid.
Thomas haalde ook specifieke risicofactoren aan die belangrijk kunnen zijn voor coaches. Je beroep en status zijn direct gelinkt aan je lichamelijk functioneren. Onderzoek wijst ook uit dat de zorg voor een ander een impact heeft op je immuunsysteem. En dat eenzaamheid je immuunsysteem activeert, als bij een ziekte.

Oefening voor eenzaamheid

Kan jij 3 tot 5 mensen bedenken aan wie je je diepste geheimen kan vertellen?
Kan jij daarbij nog 10 tot 15 mensen opnoemen die je om een gunst zou kunnen vragen?
Behoor jij tot een grotere community, zoals YourCoach of kPNIBelgium?

Dit is de wetenschappelijke meting van eenzaamheid. Haal je deze getallen niet, dan ben je eenzaam en heeft dit een nefast effect op je gezondheid.

Onze hersenen zouden eigenlijk altijd moeten winnen van het immuunsysteem, in de zin dat ze een oplossing zouden vinden voor deze risicofactoren – een nieuw evenwicht zoeken. Maar als we leven in een systeem waar ons immuunsysteem constant wordt geactiveerd, kunnen onze hersenen dit niet meer in evenwicht brengen.

Als manier om ons systeem weer in evenwicht te brengen en vooral in staat te stellen beter om te gaan met de niet aflatende prikkels van een uitdagend leven, is Thomas (en wij nu ook) grote van fan Intermittent Living.

Je hoorde misschien al van Intermittent Fasting: bepaalde periodes niet eten (bvb. 16u per dag niet, en 8u wel) om je verteringssysteem en lichaam de kans te geven te recupereren – en ook om weer te wennen aan het gevoel van honger, dat allerlei positieve effecten heeft op onze gezondheid. Zo zal een gezond brein bij honger de energie naar de hersenen halen, wat goed is om geconcentreerd te werken.

Intermittent Living is de ruimere versie daarvan: acute onaangename prikkels in je leven introduceren zodat je lichaam op zoek moet naar oplossingen, en flexibeler wordt. Je maakt jezelf meer onderhevig aan de factoren waar we als mens normaal mee worden geconfronteerd. Thomas verwees daarbij terug naar onze tijd als oermens, waarbij het leven onvoorspelbaar was. Daarvoor zijn we gebouwd! Bijvoorbeeld koude prikkels, zoals ’s morgens een koude douche die je brein activeert. Of ademhalingsoefeningen die ons uitdagen (denk aan de Wim Hof ademhaling).

Lastige ademhalingsoefening

Thomas gaf deze oefening in 4 fasen:

1. In squathouding staan. In- en uitdamen + 15 seconden de uitademing volmaken. Dit doe je 4 keer.
2. In squathouding staan. In- en uitdamen + 30 seconden de uitademing volmaken.
3. Deze sequentie 2 à 3 keer herhalen.

3. State of being veranderen.

Zelfs wanneer je de klacht en risicofactoren oplost, komt er soms nog geen verandering. Hoe komt dat? Omdat de klacht in je systeem zit, heeft het jouw state of being veranderd. Je overtuigingen (de taal van je hersenen) zijn veranderd, en je gevoelens (de taal van je lichaam) ook. Bij de vorige stappen ga je terug in de tijd, hier kijk je hoe de persoon de klacht heeft meegenomen in diens toekomst. En ga je ermee aan de slag om het in het nu om te buigen. Het terrein bij uitstek van de coach!
Wat geloof je over de klacht? Misschien dat er niks meer aan te doen is. Mogelijks heb je er een identiteit van gemaakt: ‘Ik ben iemand met een zwakke rug.’

Thomas stelde een procedure voor, die uit de NLP komt.

Verander je metafoor

Je overloopt gedachten – gevoel – gedrag – impact op je leven, en die vat je in een metafoor.
Bv. Boos, spanning in nek, ik vind het oneerlijk, het maakt mij boos, ik voel mij machteloos en teleurgesteld… door die rugpijn kan ik niet meer met mijn vrienden naar het werk.

Metafoor: een kleine grijze muis.
Die muis neem je mee op de tijdslijn: ‘Wanneer heb jij je nog eens zo gevoeld?’

Je loopt de lijn af en noteert eventueel de verschillende momenten.

Deze tijdslijn kan je vervolgens opnieuw met een tegenovergestelde hulpbron als anker opnieuw doorlopen…

Een andere oplossing komt uit de Solution Focused Brief Therapy.

‘Stel dat er ’s nachts een magiër komt die je probleem wegneemt. Wat ga je dan anders doen en ervaren?’ Ook hier breng je gedachten, gevoelens, gedrag en impact op je leven in kaart. En je crëert een nieuwe metafoor.

Kies 1 situatie die je anders zou willen. Teken eerst één kader, een doos, met de oude metafoor. Teken daarna hoe je zou willen zijn in die situatie, met de nieuwe metafoor. Wat is er anders? (Dit zouden we prachtig verder kunnen uitwerken in de opleiding Creatief-Fysiek Coachen).
k-PNI gaat net zoals Integrale Coaching op zoek naar beweging. Wat vastgelopen is, wordt opnieuw in gang gezet zodat onze natuurlijk evolutie en groei verder kunnen gaan. Thomas reikte hier nog een oefening voor aan:

Narrative expressive writing

Het met de hand (niet op toetsenbord) uitschrijven is op zich al een beweging. Deze oefening creëert een beweging waarmee je een einde kan maken aan iets wat jou in een chronische stressituatie heeft gebracht. Je gaat het verhaal afronden om rust te brengen in de stressassen. En je gaat er een symbool van maken.

Schrijf een verhaal, in de derde persoon en tegenwoordige tijd, over hoe dit probleem nu opgelost is en hoe je dat deed. Beschrijf je gedachten en gevoelens op dit moment (dat het opgelost is). Creëer een symbool die weergeeft hoe het oude ’trauma’ uit het lichaam komt.
Bedankt Thomas!
 

YourCoach Café

YourCoach Café is de vinger op de pols van wat er leeft op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Het is een ongedwongen ontmoetingsplaats voor gelijkgestemden, een open platform dat iedereen welkom heet die geïnteresseerd is in verdere persoonlijke groei.

Programma YourCoach Café