Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

VERSLAG YOURCOACH CAFÉ

THEA BOMBEEK OVER 'WAARDE VOOR JE GELD'

Thea Bombeek over ‘Waarde voor je geld’

Verslag van het YourCoach Café op donderdag 12 december 2019 met Thea Bombeek over ‘Waarde voor je geld’.

Op donderdag 12 december 2019 sloten we het jaar af met een zeer boeiende workshop van Master Certified Coach, Thea Bombeek.

Met het thema ‘Waarde voor je geld‘ raakte ze enkele interessante punten aan bij ons en de vele aanwezigen. Met rake oefeningen vlogen de inzichten en aha-momenten door de lucht. In dit verslag vind je een samenvatting van deze workshop, inclusief alle money-mindset oefeningen.

Onze kijk op geld

Thea opent de workshop met de vraag: Wat is jouw eerste spontane gedachte als je aan geld denkt?

Beantwoord deze vraag snel even voor jezelf en schrijf het op een papiertje. Doorheen dit verslag ontdek je wat dit (nog) betekent.

In haar praktijk merkt Thea op hoe moeilijk de combinatie is tussen expert zijn in wat je doet (bijvoorbeeld een goede coach of therapeut zijn) en ondernemen.

Een van de belangrijke aspecten daarbij is het thema ‘geld’. Doorheen haar onderzoek merkt Thea op dat onze kijk op geld wordt beïnvloed door het gezin van herkomst. Welke verhalen over geld deden de ronde in je gezin van herkomst? Welke pas jij – al dan niet bewust – toe in je huidig leven?

Familie is een schatkist waarin jouw ik besloten ligt.
– Kader Abdolah

Van waar komt onze kijk op geld?

Onze kijk op geld geld komt voort uit ons gezin van herkomst en onze loyaliteit daaraan.

De overtuigingen en principes worden ons al vroeg meegegeven.
Werd er in jouw gezin over geld gepraat? Was/is er veel geld of net weinig? Wat werd er verteld over geld en vooral wat was het gedrag dat je ouders of opvoeders daarbij stelden?

Onze loyaliteit aan ons gezin van herkomst bepaalt vervolgens hoe we (bewust of onbewust) trouw blijven aan deze ervaringen met geld.

Hoe die blik op geld er werkelijk uitziet toont Thea aan met een rondje ‘zegswijzen over geld’. Al snel blijkt dat een groot deel van onze interne overtuigingen voortkomen uit ons gezin van herkomst en dat 90% van de zegswijzen niet bepaald positief zijn.

Welke zinnen herken jij?

– Geld groeit niet op je rug
– Geld maakt niet gelukkig (maar het helpt wel)
– Geld stinkt
– Geld is het slijk der aarde
– Pas op voor de mensen met geld
– Tijd is geld
– Geld is zoals mest, als je het oppot dan stinkt het, als je het verspreidt laat het zaken groeien.
– Geld moet rollen

Je relatie met geld transformeren in 4 stappen

Als je weet dat je overtuigingen rond geld voortkomen uit je gezin van herkomst en je loyaliteit daaraan, kan je jezelf de vraag stellen: “Is dit de weg die ik wil bewandelen?”

Is voor jou het antwoord neen, dan geeft Thea ons de volgende 4 stappen mee om je money-mindset te transformeren.

1. Bewustwording

De eerste stap is bewustwording en stil staan bij wat er in jouw gezin van herkomst bewust of onbewust speelt rond het thema ‘geld’.

In deze video geeft Thea jou enkele belangrijke contextuele vragen mee, zodat je met deze eerste stap aan de slag kan gaan.

Wat zijn je eerste herinneringen over geld?
– Wat zei je moeder over geld? Hoe ging zij om met geld?
vb. Vond zij geld niet belangrijk maar was haar gedrag helemaal anders? Door bijvoorbeeld steeds dure dingen te kopen?
– Wat zei je vader over geld? Hoe ging hij om met geld?
– Hoe ging men thuis om met geldzaken?
Als er bijvoorbeeld spanning was over geld, werd daar dan over gecommuniceerd? Hoe werd daarover gecommuniceerd? Ook met de kinderen erbij?
– Welke familieverhalen deden de ronde over geld?
vb. rijke nonkel, iemand die failliet ging, iemand met een gat in zijn hand of iemand die geen geld kon beheren?
– Waren er belangrijke gebeurtenissen rond geld?
Vb. erfenis kwesties, ontslag van vader, deurwaarders…

Tussen 0 en 7 jaar is het gezin van herkomst het enige referentiekader die we hebben, waardoor we ervan overtuigd zijn dat wat we zien, ook zo is, voor altijd. Het is in deze periode dat de waarden en overtuigingen gevormd worden, ook die over geld.

Wat doen deze ervaringen met het beeld (of de waardering) die je hebt van jezelf?
– Heb je je ooit zorgen gemaakt over geld? Zo ja, wat zei je dan tegen jezelf?
– Kleven er emoties aan het thema geld? Zoals schuldgevoel, angst, schaamte, bezorgdheid…
– Hoe terecht zijn deze emoties?
Rationeel kan je soms weten dat het niet terecht is maar je lichaam zegt iets anders. Bijvoorbeeld angst om geld uit te geven, hoewel er meer dan genoeg geld op je bankrekening staat. Wanneer je geld uitgeeft tril je of begin je te zweten.
– Wat waren jouw eerste ervaringen met geld met betrekking tot auto’s, huizen, verzekeringen, aandelen, advocaten, banken, zelfstandig worden of in dienstverband werken…
– Welke boodschappen heb je hieruit meegenomen?
– Leef je daar nu nog naar?

Hoe kijk jij nu naar geld?
– Wat is jouw relatie met geld?
– Hoe kijk je naar geld?
– Waar geef je gemakkelijk geld aan? Hoe verantwoord je dat naar jezelf?
– Waar kan je helemaal geen geld aan uitgeven?
– Hoe praat je zelf over geld met je partner, kinderen, vrienden, collega’s…

2. Acceptatie

Na bewustwording komt acceptatie. De situatie zoals het nu is, in welke mate kan je die accepteren? Of wat is er nodig om het te accepteren?

Soms is een tussenstap noodzakelijk, namelijk accepteren dat je het nog niet kan accepteren.

3. Verantwoordelijkheid nemen

De derde stap is je verantwoordelijkheid nemen.
Stel jezelf de vraag wat jouw mogelijke keuzes zijn met betrekking tot geld.

Kan jij alle gevolgen van die keuzes ten volle accepteren? Wanneer jij bijvoorbeeld vindt dat je te weinig verdient maar je durft geen opslag vragen, accepteer jij dan de gevolgen van jouw keuze om geen opslag te vragen?

4. Actie ondernemen

De laatste stap in dit transformatie proces is: actie ondernemen.
Wat is een eerste stap om de overtuiging te transformeren of anders met geld om te gaan?

Een belangrijke blik die je kan aannemen in deze fase is: ‘Ik ben aan het leren’. Je hoeft niet onmiddellijk 180° te draaien en alles anders te doen, je kan ook kleine stappen zetten vanuit de blik: ik ben aan het leren. De vele kleine stappen zullen uiteindelijk een grote verandering teweegbrengen.

Geld en jouw beroep

Een belangrijk aspect met het thema geld is jouw beroep, en meer specifiek jouw beroep als coach of therapeut.

Enkele interessante vragen die Thea stelt zijn:
– Hoeveel tijd en geld investeerde je in je eigen opleiding (tot coach)?
– Hoeveel tijd en geld investeer je in bijscholing?
– Wat zei je tegen jezelf wanneer je de bedragen van de opleiding(en) zag?
– Hoe voelde je je daarbij?

Deze houding toont wat jij jezelf waard vindt, hoe waardevol je de opleiding en bijgevolg ook je (nieuwe) carrière vindt…

Ben jij zelfstandig of heb je een onderneming? Stel jezelf dan eens de vraag: “Hoe bespreekbaar is geld in mijn zaak?” Durf je jouw prijzen te bespreken met klanten? Hoe voel jij je daarbij of wat belemmert jou daarin?

Wanneer jouw klanten negatief reageren op je tarieven, hoe ga je daarmee om? Ga je al snel onderhandelen over de prijs (en dus jouw waarde) of blijf je bij het voorgestelde tarief? Een waardevolle tip die Thea nog meegeeft is deze: “Verdedig je niet maar stel vragen, zoals: Wat is het jou waard? Hoe duur is dit ten opzichte van wat?”

Geld kan ook een natuurlijke filter zijn die je hanteert voor je klanten, om enkel te werken met mensen die jouw waarde erkennen.

De diepere betekenis van geld

Thea sluit de lezing af met een diepere betekenis over geld. “Vaak zegt de manier waarop we met geld omgaan, ook hoe we met liefde omgaan.”

Herinner je nog de oefening aan het begin van deze tekst? Het eerste waar je aan denkt bij het thema ‘geld’? Vervang in die zin het woord geld door liefde:

“Wat is jouw eerste spontane gedachte als je aan liefde denkt?”.

Kijk nu nog eens naar je antwoord, hoe is dit voor jou? We zijn benieuwd naar jouw inzichten, laat ze ons gerust weten!

Bedankt Thea om dit onderwerp zo praktisch te brengen. De volledige presentatie van Waarde voor je geld vind je hier.

Wij blikken terug op een zeer mooi jaar, vol inspirerende YourCoach Café’s. Bedankt aan iedereen die hiertoe heeft bijgedragen, in het bijzonder aan alles sprekers en de deelnemers!

 

YourCoach Café

YourCoach Café is de vinger op de pols van wat er leeft op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Het is een ongedwongen ontmoetingsplaats voor gelijkgestemden, een open platform dat iedereen welkom heet die geïnteresseerd is in verdere persoonlijke groei.

Programma YourCoach Café