Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

VERSLAG YOURCOACH CAFÉ

SYLVIE SCHOEN-SCHLUMBERGER OVER 'WAT IS DE MEERWAARDE VAN HET ICF?'

Sylvie Schoen-Schlumberger over ‘Wat is de meerwaarde van het ICF?’

Verslag van het YourCoach Café op donderdag 23 mei 2013 met Sylvie Schoen-Schlumberger over ‘Wat is de meerwaarde van het ICF?’.

Op donderdag 23 mei werden we vervoegd door Sylvie Schoen-Schlumberger, voormalig voorzitter van ICF België en huidig verantwoordelijke voor Member Relations. Ook de kersverse voorzitter, Henri Cnops, was erbij. Sylvie vertelde ons over de oorsprong en werking van deze internationale organisatie die coaches samenbrengt, en beantwoordde de vragen van de aanwezigen.

Achteraf speelde een jazzband op de achtergrond terwijl we gezellig in de zetels van de Zebrabar napraatten over de lezing, het coachberoep en natuurlijk allerlei andere zaken. Dat is ook een van de belangrijkste functies van YourCoach Café: een ontmoetingspunt voor mensen die met persoonlijke/professionele ontwikkeling en groei bezig zijn.

Is deelname aan ICF de moeite?

Deze vraag lag op alle lippen bij het aanvatten van de lezing. We ontdekten hoe de International Coaching Federation in elkaar zit, waar ze voor staat en wat ze biedt.

Het ICF is actief in 100 landen wereldwijd. De basis ligt in de Verenigde Staten, en van daaruit wordt nog steeds veel van de werking bepaald. In het ene land heeft het ICF al meer impact dan in het andere. In sommige landen, zoals Canada en de Verenigde Staten, raak je blijkbaar zelfs niet als externe coach binnen bij bedrijven zonder ICF-certificatie.

Eén van de bekendste wapenfeiten van het ICF zijn de 8 basiscompetenties van de coach. Het zijn 8 vaardigheden die je als coach moet beheersen (dat vinden wij ook), en die daarmee ook het onderscheid maken met consultants, therapeuten, mentors…

Hier een link naar grafisch cijfermateriaal rond het nut van coaching (gemaakt door PriceWaterhouseCoopers), en hieronder een video met de resultaten van een onderzoek dat in 2012 gedaan werd naar de verspreiding van coaching wereldwijd:

https://youtube.com/watch?v=djdpmctjGJE

Gecertificeerd ICF-Coach worden?

Als coach kan je bij het ICF een certificatie afleggen, die je dus een soort diploma geeft, een erkenning als professionele coach. Dat was voor velen een belangrijke vraag: hoe moet je ze krijgen, en wat is de werkelijke waarde ervan?
Hier meer informatie over de procedure om een ICF-certificatie te verkrijgen.

Hoe zit het in België?

Het ICF is in België nog niet zo groot en bekend als in de buurlanden, vooral Frankrijk en Nederland. In franstalig België is het ICF ook nog iets bekender. Dit hangt voor een stuk samen met de bekendheid van coaching zelf: ook die loopt in Vlaanderen licht achter op de ons omringende gebieden.

Daar wordt hard aan gewerkt, om die bekendheid en daarmee ook de slagkracht te vergroten. Hoe meer een dergelijke organisatie zijn stempel kan drukken, hoe makkelijker het ook wordt om standaarden te handhaven en een vorm van officialiteit aan het beroep van coach te geven.
De Belgische tak van het ICF werkt voornamelijk via het uitvaardigen van ethische en deontologische richtlijnen, en onderzoek. Ze organiseren ook regelmatig lezingen waarop ICF- en andere coaches elkaar kunnen ontmoeten.

Conclusie: Is het de moeite?

Een overzicht van wat wij zien als de voor- en nadelen van een deelname aan en certificatie van het ICF:

Voordelen

  1. Je maakt deel uit van een groter geheel met internationale uitstraling (en door jouw deelname wint het nog aan kracht).
  2. Je krijgt toegang tot resources: onderzoeken, cijfermateriaal, beeldmateriaal…
  3. Regelmatige lezingen en netwerkmomenten.
  4. Er is een ICF website waar jouw profiel opkomt, en je krijgt de mogelijkheid om jouw events op de ICF website te posten. Hiervoor moet je een mail sturen naar het ICF, zij zetten het erop.
  5. De certificatie kan je credibiliteit (vooral als business coach) verhogen.
  6. De investering in een certificatie kan je praktijk professionaliseren, los van het certificaat zelf: het bijhouden van een coaching log, het nadenken over je procedures en werkwijze, de verplichting tot supervisie…

Nadelen

  1. Kost geld (ca. €350/jaar lidgeld ICF wereldwijd + België), en certificatie zelf kost ook enkele honderden euro’s.
  2. Administratieve rompslomp
  3. Certificatie kan bij sommige bedrijven ook averechts werken: ‘Heb je een papier nodig om te bewijzen dat je goed bent?’
  4. Je kan de ethische normen, 11 competenties en dergelijke ook publiekelijk onderschrijven zonder lid te worden.

Al bij al een interessante en gezellige avond (waarvoor mede dank aan de massaal opgekomen Integrale Coaches)! We zagen tegelijk de kracht en de relativiteit van grote coachorganisaties. De kracht ligt in het gezamenlijk naar buiten komen, in een algemeen referentiekader waarnaar kan verwezen worden.

Het blijft relatief: een organisatie is maar zo groot als haar uitstraling en aantal leden, en daar hopen we de komende jaren – in het belang van alle professionele coaches in België – een positieve groei in te mogen zien.

Wil je meer weten over het ICF? Dan kan je hier contact opnemen met Sylvie via haar bedrijf Ad Lucem.

Was je erbij, of heb je iets te melden rond het ICF? We kijken uit naar je ervaringen, reacties en aanvullingen.
 

Word zelf coach!

Integrale Coaching is onze unieke coachmethode. Integrale Coaching slaat de brug tussen de klassieke meetbare, rationele coachmethodes en de intuïtieve, creatieve manieren van werken. Begeleid mensen op gebieden waar het weten het laat afweten.

Over Integrale Coaching