Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

VERSLAG YOURCOACH CAFÉ

SASKIA SMET OVER 'BEELDDENKEN'

Saskia Smet over ‘Beelddenken’

Verslag van het YourCoach Café op donderdag 18 februari 2016 met Saskia Smet over ‘Beelddenken’.

Op donderdagavond ontvingen we Saskia Smet van Numentum. Ze lichtte ons in over het concept beelddenken: wat het inhoudt, de gevolgen ervan op persoonlijk en professioneel vlak, hoe ermee om te gaan… Een verrassende blik in een andere manier van (be)leven.

Over beelddenken

Saskia was zo goed een presentatie ter beschikking te stellen voor de mensen die het nog eens willen beleven. Hieronder vind je meer uitleg bij de concepten die ze op coachcafé ten berde bracht.

Een aantal vragen

Wat is nu beelddenken?
Met welke problemen wordt een beelddenker geconfroteerd?
Waar lopen ze (on)bewust tegen aan?
Hoe kan je een beelddenker ondersteunen?
Hoe begeleid je een beelddenker naar positieve resultaten?`

Wat is nu beelddenken?

Beelddenker niet echt een goede omschrijving – beter is Visual Spatial Thinking – het begrip is in de Nederlandse taal té bekrompen… voorstel van SASKIA: multigetalenteerde bruggenbouwers.

Hoe herken je een beelddenker?

Een beelddenker herken je al aan het verhaal dat hij vertelt als hij voor jou staat. Bijvoorbeeld het concept ‘boom’: wanneer je dit ziet, wat komt je dan voor de geest? Wat komt er in je op?

Bij het horen van het concept BOOM, denken mensen aan verschillende dingen. Een rationeel woorddenker, een begripsdenker ziet alleen de letters B o o m. Een beelddenker ziet bomen in alle mogelijke vormen (en meerdere tegelijk) – deze beelden komen razendsnel voorbij, in verschillende vormen.

Beelddenkers zijn associatieve denkers: de gedachten gaan snel associaties maken, ze vullen snel in en als coach heb je zodoende geen controle meer waar ze nu precies aan denken, wat nu exact in hun gedachten omgaat.

Ook al zien ze zo veel beelden per seconde, toch verschijnen maar twee woorden per seconde in hun geest. Ze zoeken dus vrij lang naar de juiste nuanceringen, naar het juiste woord. Dit is te vergelijken met de Eskimo-taal: daar hebben ze ontzettend veel woorden voor ‘sneeuw’. Hetzelfde geldt voor een beelddenker, ook hier zoekt men doorheen meerdere nuances naar het juiste woord.

Het is belangrijk dat je weet of je een beelddenker bent of niet omdat je de werkelijkheid op een andere wijze bekijkt.

Foto van drie blinden

Er bestaan meerdere afbeeldingen van 3 geblinddoekte mensen die een olifant aanraken. Deze mensen voelen allemaal aan een ander deel van een olifant – hebben allen hun deel van de olifant vast en beschrijven hierdoor een ander beest – nochtans gaat het over één en dezelfde olifant.
Hoeveel % van de mensen zijn beelddenkers?

25% zuivere begripsdenkers (rationele)
30% extreme beelddenkers
15% / 30% mensen die eenvoudig tussen de twee kunnen switchen waarbij de 15 % eerder begripsdenkers zijn en de 30 % eerder beelddenkers

Kortom – zo een 60% van de mensen hebben een voorkeur tot beelddenken (visueel ruimtelijk inzicht).

In veel bedrijven wordt de lat voor iedereen even hoog gelegd. Er wordt niet gekeken of iedereen het wel aankan. Hier heeft een beelddenker het ontzettend moeilijk mee.

Belangrijk: de meeste beelddenkers weten niet dat ze een beelddenker zijn. Hierdoor zijn ze vaak jobhoppers omdat ze nergens hun weg kunnen vinden. Springen er oprecht uit in de maatschappij door voortdurende verandering van job.

Problemen waar beelddenkers tegenaan lopen

 • Beelddenkers doen graag hun ‘ding’ – maar tegenwoordig door de crisis wordt het in bedrijven moeilijker, meer processen, meer interne regels, alles wordt veel strikter. Hierdoor verliest de beelddenker zijn vrijheid en loopt hij snel tegen de muur aan.
 • Beelddenkers zien vaak de oplossing en het probleem in één veld – geen begin- en geen eindpunt. Een beelddenker ziet snel de oplossing in de chaos – hij ziet dingen die lineair niet direct vast te stellen zijn. Dit werkt frustrerend omdat anderen de rationeel denkenden dit niet kunnen vatten. Een rationeel denkende persoon heeft data nodig om het probleem te rechtvaardigen. Een beelddenker heeft dat dan niet nodig en hij kijkt enkel naar de oplossing in dit geheel. De beelddenker ziet de oplossing maar kan deze niet vertalen in stappen. Ziet de eerste stap totaal niet – een beelddenker moet orde en structuur in het brein brengen.
 • Beelddenkers gaan verschillende verhalen en ideeën door elkaar weven. Een coach moet dan ook veel vragen stellen zodat de beelddenker oplossingen ziet in zijn hoofd. Je kan de beelddenker voorstellen om het te tekenen, de beelden te vertellen, afbeeldingen te duiden,… Beelddenkers zijn niet direct getalenteerde tekenaars, beelddenken is veel meer dan visueel bezig zijn.
 • Beelddenkers zijn ook vaak snel afgeleid, alles prikkelt hen en trekt de nodige aandacht. Zijn te vergelijken met vlinders die van de ene bloem op de andere vliegen, kort blijven en hop weg naar een andere prikkel. Hierdoor kunnen beelddenkers ook moeilijk iets afwerken. Ze willen alle mogelijkheden openlaten, ze willen vrijheid om weer iets te veranderen. Ze zien graag oplossingen naar iets nieuws.
  Beelddenkers gaan nooit iets vastleggen. Ze hebben vele briljante ideeën die ze niet vastleggen. Als coach is het belangrijk dat je die mensen helpt bij het vastleggen van die ideeën. Laat ze zoveel mogelijk opschrijven in een ideeënboekje. Laat ze een duo vormen met iemand anders die rationeel is – deze laatste kan alle ideeën noteren en nadien laten uitwerken.
 • Beelddenkers zijn eveneens emotionele mensen. Ze vertonen talrijke non-verbale reacties maar ga deze niet direct interpreteren want je kan heel snel fout zijn in je interpretatie. Beelddenkers zitten vaak op een emotionele tijdsbom.Het minste dat er bij komt kan de bomontploffen,. Het is dan de taak dat ze een Time Out krijgen. Als coach moet je op zoek gaan naar een patroon dat hen raakt en dat patroon moet eerst doorbroken worden. Het doorbreken kan soms al op basis van een ‘woord’. Op emotioneel vlak moet je bij beelddenkers heel voorzichtig zijn. Dus belangrijk om eerst uit de rollercoaster te geraken met hen en indien nodig een time-out in te plannen.

Hoe begeleid je een beelddenker?

We mochten er in kleine groepjes even over reflecteren.

 • Verbinding maken door veel te luisteren zonder enige vorm van oordeel
 • Blijven vragen stellen tot je oprecht begrijpt wat er gevraagd/bedoeld wordt
 • Eerst begrijpen en dan begrepen worden (S. Covey)
 • Theory U – levels of listening (open mind – open heart – open will)
 • Als coach heb je echt het vertrouwen en respect van de klant (beelddenker) nodig – bij een beelddenker zit het vertrouwen héél diep en dit maakt het extra lastig
 • Probeer meerdere invalshoeken – het kan heel goed zijn dat je vanuit een andere invalshoek moet kijken en zodoende snel een oplossing bereikt
 • Concreet: geen oordeel – veel vragen stellen
 • Tijdsbegrip is eveneens voor een beelddenker een groot probleem – houden zich niet aan de tijd – hebben een andere perceptie van tijd

YourCoach Café

YourCoach Café is de vinger op de pols van wat er leeft op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Het is een ongedwongen ontmoetingsplaats voor gelijkgestemden, een open platform dat iedereen welkom heet die geïnteresseerd is in verdere persoonlijke groei.

Programma YourCoach Café