Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

BLOG

MAAK FANTASTISCHE FOUTEN

Maak fantastische fouten

Ooit iets gemaakt waar je eigenlijk heel trots op was? Om er op het moment dat je het aan anderen toonde over te beginnen twijfelen – of zelfs voordat je het ooit aan iemand anders liet zien?

Ik denk dat de meesten onder ons dit al meegemaakt hebben. Dat we zenuwachtig worden wanneer we onze creativiteit aan anderen voorleggen is begrijpelijk: het is gemakkelijk om hetgeen we produceren, wat uit ons komt, te identificeren met wie we zijn. Waardoor een afwijzing van onze creatie zou leiden tot een afwijzing van onze persoon. Zou je niet willen dat je die angst de baas kon?

Omgaan met je angst

Er is geen meditatie, coaching of behandeling die deze angst kan doen weggaan. En als zoiets wel bestaat, zou ik je aanraden deze zeker niet te volgen! Angst is normaal en goed, en geeft je energie. Het is de manier hoe je ermee omgaat die bepaalt of ze in je voordeel is of niet.
Een nuttige manier om naar angst te kijken is vanuit het perspectief van de leerling. In wat je ook doet ben je altijd een leerling; tenzij je de grenzen van het mogelijke aan het verleggen bent is er altijd wel iemand die beter is dan jou. Zelfs wanneer je de beste bent of een pionier, valt er altijd nog iets te leren en zijn er mensen die je kunnen inspireren en nuttige aanvullingen aanreiken.

Vanuit dit standpunt is het beste dat je kan doen je werk voorleggen aan anderen! Zij kunnen beoordelen of wat je doet de test van de buitenwereld doorstaat. Een ander nuttige manier om naar dingen te kijken is dat iets nooit af is. In feite is dit hetzelfde als de eerste herkadering, alleen dat ze nu in plaats van op je persoon, op je werk slaat. ‘Kill your darlings’ is een veelgebruikte term in de schrijverswereld: je oude werken herzien en er verbeteringen aanbrengen; zo blijf je vooruit gaan.

Je leven anders aanpakken

Tot nu toe heb ik het vooral gehad over concrete uitingen van creativiteit. Schilderen, schrijven, handwerk, of gewoon de resultaten van je dagelijkse werk. Maar je kan dit principe ook toepassen in je omgang met mensen en de wereld; wat houdt je tegen om het leven anders aan te pakken? Dat wil niet zeggen dat je een onberekenbaar gevaar voor je omgeving moet worden. Langs de andere kant kan een beetje onvoorspelbaarheid wonderen doen, en weten wat niet werkt kan je veel bijbrengen.

Uiteindelijk is het een kwestie van perspectief. We hebben allemaal kaders waarbinnen we ons houden. We heten ze de maatschappij, de ‘anderen’, ‘moraal’, ‘gezond verstand’… uiteindelijk zijn het allemaal innerlijke weergaven van wat wij zien als de realiteit. Maar uiteindelijk zijn het maar weergaven! De meest succesvolle mensen zijn deze die de grenzen van hun wereld overschreden en nieuwe gronden opzochten. Dan heb ik het niet alleen over multimiljonairs, maar ook mensen die vanuit een schijnbaar uitzichtloze situatie iets maakten van hun leven.

Zoals een vluchteling die naar hier komt, papieren krijgt en een leven opbouwt om diens familie naar hier te halen. Hij had ook in zijn land kunnen blijven en het leven over zich heen laten gaan zoals vele anderen. Wij zien deze persoon misschien als iemand haveloos die hier komt logeren, maar het zijn mensen zoals jij en ik die een beter leven willen. Mocht België ooit een vreselijke plek worden om te werken of mijn soort mensen beginnen vervolgen, ik zou ook naar een betere plek gaan – of vluchten. Zoals Bob Dylan zei: ‘If you ain’t got nothing, you ain’t got nothing to lose.’

In feite heb je niks

Bekijk het leven eens zo: in feite heb je niks. Alles wat je nu hebt, zal ooit weg zijn. Jij zal sterven. Alles wat je bezat zal verdeeld worden onder je naasten en voor een deel ook gewoon opgaan in de staat, de wereld. Je vrienden en familie zullen sterven. Je kinderen zullen uit huis gaan. Je geliefde kan je verlaten. Je huis kan instorten. Wil je blijven zitten tot het je overkomt, of wil je ondertussen het volste uit je leven halen, in de wetenschap dat je toch nooit weet welke beslissing de juiste zal zijn? Wetende dat als je je interne missie volgt je altijd de gemoedsrust zal hebben dat je het beste uit jezelf hebt gehaald.

Fouten maken is het begin van je succes; uit honderd slechte ideeën komt één goed idee voort dat je leven kan veranderen. Zitten wachten tot er iets gebeurt reduceert je kansen op succes tot niks! Dus maak fantastische fouten – het accepteren van de gevolgen van je handelingen betekent dat je de volle reikwijdte ervan aanvaardt, dat je ze niet ontvlucht of ontkent. En dat je dan stappen onderneemt om ze te verbeteren. Die verantwoordelijkheid stelt zekere standaarden aan je fouten, en dat is ook goed. Want je hebt alle vrijheid om fouten te maken, maar je weet dat sommige fouten manifest de verkeerde richting uitgaan. Maak je eigen onderscheid, daag jezelf uit.

Eén gouden tip: doe het één stap tegelijk. Neem één stap uit je comfortzone. Hoe weet je dat je er één stap uitzit? Neem een situatie. Bedenk wat je allemaal zou willen doen. Doe één van die dingen. Voel je ergens weerstand? Verklein of reduceer hetgene wat je wil doen tot het je nog steeds angst aan jaagt, maar iedere verkleining doet de angst weggaan. Dat is één stap. Neem ze nu!