Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

VERSLAG YOURCOACH CAFÉ

DIRK DE BOE OVER 'CREASHOCK'

Dirk De Boe over ‘CreaShock’

Verslag van het YourCoach Café op donderdag 23 juni 2016 met Dirk De Boe over ‘Creashock’.

Op donderdagavond 23 juni bracht Dirk De Boe van Creashock ons de laatste editie van het coachcafé voor de zomervakantie. Alweer een full house, met niet minder dan 35 deelnemers. Hij sprak rond creativiteit en innovatie, zowel bij individuen als binnen organisaties. Op zijn eigen dynamische wijze wist hij ons anderhalf uur te boeien, en ook de nabespreking was levendig. Bedankt Dirk!

Over Creashock, creativiteit en innovatie

Dirk was zo goed zijn presentatie met ons te delen:

Hieronder staat een textuele weergave van wat je in de slides te zien krijgt.

Dirk is zelf een ingenieur, én een creatieveling. Hij heeft zichzelf geleerd beide kanten van de hersenen te benutten. Zijn boodschap is dan ook: Creatief denken kan je leren.

Creativiteit bestaat voor hem uit2 componenten: Individuele Creativiteit + Collectieve Innovatie (elkaar bestuiven – het vergeten deel van innovatie). Organisaties die op de 2 inzetten, zijn rijp voor de toekomst.

Groepsvraag: Wat kan je allemaal doen met creativiteit?

Vernieuwen – falen – uitblinken – besparen (rat race to the bottom) – gelukkig zijn (minder vastlopen) – onbegrensdheid (fantasie, kinderen, bvb dubbeldekker zit er bovenaan ook een chauffeur?) – ontdekken – motiveren – problemen oplossen – humor…

Dat wil je toch allemaal graag hebben in je organisatie?

Wat houdt ons tegen?

Risico – op grenzen botsen – je kan falen (wie faalt en vinger gewezen, stopt ermee) – processen en regels (zoveel regels dat er geen ruimte meer is) – persoonlijkheid (conservatieven) – kritiek – ‘verstandig zijn’, bewijscultuur – hokjesdenken – tijd – geld…

Dirk had het ook over de Cirkel van Invloed. In deze heb je impact. Deze geeft je energie. In de Cirkel van Bekommernis kan je niks doen: het weer, management… Dit is ook de klaagcirkel, kost energie. Sommige mensen zitten hier heel hun leven in.

Jouw Cirkel van Invloed kan je vergroten door creatief te denken. Waar jij zit wordt ook beïnvloed door je omgeving, door de energie van de groep. Ook daar kan je bewuster mee omgaan.

Hoe creatiever worden?

1. Observeer weer als een kind

Wanneer een kind speelt, kan het zich eindeloos verwonderen. Een stuk vuilnis op de grond; een rare vorm in het zand. Hoe kunnen wij dat weer aanwakkeren?

OEFENING – Wat zou je doen met een extra paar ogen?

Een aantal voorbeelden die Dirk aanhaalde:

Vb. wasrek thuis. er ligt een gewicht op, dan waait het niet weg. Ontwerper vergeten dat het in BE waait. Keer opsturen naar ontwerper, zwaartepunt lager of andere oplossing. Of hij kan zelf observeren hoe zijn product wordt toegepast. Bvb blogs forums
vb. verpakking tv onderdelen. vroeger met wikkelfolie en dan in karton. Veel materiaal en niet proper etc. Andere oplossing: zoals hangmappen. Veel weerstand op dit idee. 1 miljoen euro besparen.
vb. flessen wijn in houten kratten -> in eierdozen ook goed
vb. glazen flessen ketchup -> plastic en omkeren. Pas in 2002! Hidden in plain sight
vb. Beschuit uit pak, altijd kapot – uitsparinin bescuit
Ideeën uit andere sectoren.

Groepsvraag – Hoe kan je jezelf oefenen in het beter observeren?

Bewust stilstaan bij iets dat niet werkt.
Hoe zou mijn baas dat aanpakken?
Bekijken alsof het de eerste keer is
dingen opschrijven, foto’s trekken
afwassen, uit elkaar halen (customer experience)
Maak er een gewoonte van

2. Gebruik je breinen beter!

Je hebt meer dan 1 brein. Er zitten verschillende functies in onze hersenen. Met dank aan Theo Compernolle maakte Dirk de volgende onderverdelingen:

Reflexbrein: snel, onvermoeibaar, ogenblikkelijk, maakt ook fouten (bvb automatismen, met je auto zonder nadenken een vaste route nemen)
Reflecterend/bewust brein: dit kunnen dieren niet. Een mens kan niet multitasken, of toch niet zoals het begrepen wordt: verschillende taken tegelijk. We switchen tussen taken, en dat is onproductief en vermoeiend. Dit brein wordt ook snel moe. Daarom doe je beter een moeilijke denkopdracht ’s morgens wanneer je fris bent.
Archiverend/onbewust brein: onthouden. Ons brein heeft tijd nodig om dingen op te slaan. Reflecterend en archiverend gebruiken dezelfde processor – daarom als je altijd denkt kan je niet onthouden. Daarom niet na studeren facebook of boek – dan wis je de geleerde info. Als je heel de dag bezig bent en geen tijd daarvoor maakt, kan je niet opslaan. Daarom af en toe rust nemen. Wandeling maken, over koetjes en kalfjes praten…

Gebruik je brein beter

– werkblokken om ongestoord en geconcentreerd aan één ding te werken
– Verwerk je mails inbatch
– pauze zonder breinbelasting (koffieklets)
– geen lunchmeetings
– zet instant messaging af

3. Zorg voor een creatieve mindset

Uitstel van oordeel: superbelangrijk.

Vaak ‘Ja, maar…’ – meestal begin om idee af te kraken
al geprobeerd
je werkt hier nog niet lang
doe keer normaal
mooi maar niet voor hier
ROI?
wij zijn wel aant werken (creatief zijn dus niet werk?)
haha, nog iemand creatieve ideeën? plezier bij uitbrander collega’s. is onacceptabel!

REGEL: Wanneer iemand een idee heeft en het wordt in jouw bijzijn afgekraakt. Als jij gewoon bijstaat en zegt niks = schuldig verzuim. In plaats daarvan moet je het steunen en de creatieveling motiveren.

OEFENING over uitstel van oordeel – zoek de voordelen in de volgende situaties.

Je breekt je been.
thuis werken
transport
boeken lezen
je laten verzorgen
plaaster laten beschrijven
centrum van de belasting

Door een juridische fout moet je een week in de gevangenis doorbrengen

geen boodschappen doen
interessante mensen
leiderscapaciteiten die mss niet goed gebruikt zijn

Iemand vertelt een idee waarmee je het helemaal oneens bent. Hoe reageer je?

leg eens uit
even laten bezinken
niet: onmiddellijk antwoorden
met anderen overleggen

4. Patronen breken

OEFENING Verdeel een vierkant in 4 gelijke delen

De meeste mensen verdelen het onder in rechte lijnen, maar je kan ook met gebogen lijnen, en allerlei patronen.

Maak van patronen breken een gewoonte

– andere weg naar werk
– fitnessronde omgekeerd
– met een vreemde een praatje slaan
– elke middag met anderen lunchen
– doe iets voor het eerst

Associëren
lijnassociatie (creativiteit – out of the box – brainstorm – verbeelding – verbanen – ideeën prototypes – productie
bvb elke dag een verhaaltje voor te lezen, ipv daarvan 5 voorwerpen en maak je eigen verhaal.
Bloemenassociatie (coachen en errond schrijven: motiveren, luisteren, inspireren, waarderen, jezelf zijn, transofmrait
OEFENING 30 sec associatie

Bedenk op 30 seconden zoveel mogelijk woorden met een bepaalde letter bedenken

Truuken:
geel geler geelst
du – da – di – do

Bisociatie
wat krijg je als je circus + theater samenbrengt? Cirque du Soleil
bar + wasmachine = wasbar
scanner + kermis = piratenschipscanner, diertje kiezen en w gescand, thema kiezen…

5. Maak gebruik van het creatief proces

3 stappen:
1 probleeem of uitdaging
2 verbreden (zoveel mogelij kideeën)
3 vernauwen (selecteren)

Dit is de theorie. Wat kan er misgaan?

Te weinig tijd spenderen aan probleem of uitdaging, of het verkeerde probleem. Eerst dit scherpstellen, bvb door herformuleren. Vragen: wat wil ik bereiken? Wat gebeurt er daarna? Waarom (is dat belangrijk)?

Vaak ook van probleem (1) naar één oplossing (3), en dan er de hele vergadering over discussiëren. En op het einde iemand met nog een idee, niet aan bod. Dus eerst verbreden (2).

Of men blijft in (2) zitten, ideeën verzamelen en dan gebeurt er niks mee.

6. Realiseer samen ideeën

Hoe kan je de kans vergroten dat mensen met een half idee elkaar treffen?

uitwisselingssessies
projecttijd
presentaties
mailke sturen
veel babbelen, uitflappen
koffie drinken (goede koffie). Er wordt meer gewerkt (onbewust) daar.
Geen vaste werkplek (of toch soms)
centraal bord
mengen met andere teams
publiceren
halve ideeenmuur

Brainstorming TIP: eerst 5 minuten stilte en alle ideeën opschrijven. Dan één voor één overlopen, concreter maken, ophangen (zonder oordeel).

Ideeën zijn niet van de persoon, ze zijn van ons.

Als je geld geeft voor een idee, stopt de uitwisseling. Meer concurrentie, en diefstal. Plus minder voor intrinsieke motivatie (Zie ook Daniel Pink in zijn boek ‘Drive’)

7. Zorg voor een creatief klimaat

Welke factoren dragen bij tot een creatief en innovatief klimaat?

Scott Isaksen bedacht 9 factoren (zie slides)

Mensen die niet meewillen, laat ze.

Erger is dat mensen geen kans krijgen hun ideeën te uiten.

Soms is het beter dat de baas er niet bij is, mensen reageren dan anders.

8. Verkoop je ideeën

Niet alle ideeën bereiken de finish. Een trechter is nodig.
Veel ideeën worden te vroeg verkocht. Zorg voor prototypes. Maak het concreter.

WIE – HOE – WAT?

in die volgorde:
Wie presenteert, kennen ze die al van vroeger? goede/slechte ervaring mee?
Hoe verteld?
Wat: inhoud, rationele tekst

BOEKTIP: De plakfactor – Dan & Chip Heath.

In het kort zeggen de broeders Heath dat ideeën beter blijven hangen als ze volgens de S.U.C.C.E.S.-componenten zijn opgebouwd: Simple – Unexpected – Concrete – Credible – Emotional – Story

Vb. ingenieurs van Apple (lange technische uitleg) vs Steve Jobs: “1000 liedjes in je broekzak”