Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

BLOG

COACHING VOOR ADVOCATEN: EEN LEZING

Coaching voor advocaten: een lezing

Onlangs mochten we een lezing geven voor de Gentse Balie. Dit dankzij het initiatief van onze Integrale Coach Frank Mortier, die als advocaat zelf ijvert voor bewustwording en begeleiding bij zijn confraters.

Hij vond gehoor bij de Orde van de Advocaten, die 3 lezingen organiseerde rond ‘De mens onder de toga‘. Een schitterend en uniek initiatief, waar we helemaal achterstaan en waar ik dan ook dankbaar aan deelnam.

We brainstormden een aantal keren met een aantal advocaten om de noden en moeilijkheden van het advocatenberoep goed te doorgronden, en maakten een aangepaste presentatie. Op de avond zelf begon Frank met zijn eigen verhaal, waarin hij aangaf hoe coaching zijn werk weer leuk had gemaakt en hoe hij nu op een nieuwe manier de dingen aanpakt. Heel krachtig! Daarna ging ik verder met een aantal inzichten en voorbeelden uit de coachingwereld die specifiek in de advocatuur van nut kunnen zijn.

Zelf jurist zijnde, was het wel spannend om iets te brengen voor mijn vroegere studiegenoten (er zaten er een aantal in de zaal). Daarom des te leuker om de reacties van herkenning en fijne interactie te krijgen. Een geslaagde avond!

Hier kan je de presentatie bekijken: Het advocatenberoep – superjob of hondenstiel? van YourCoach.

Zelf coach worden?

Integrale Coaching is onze unieke coachmethode. Integrale Coaching slaat de brug tussen de klassieke meetbare, rationele coachmethodes en de intuïtieve, creatieve manieren van werken. Begeleid mensen op gebieden waar het weten het laat afweten.

Over Integrale Coaching