Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

VERSLAG YOURCOACH CAFÉ

BART DECONINCK OVER 'MANNEN EN VROUWEN: DE PARADOX VAN LIEFDE EN HAAT'

Bart Deconinck over ‘Mannen en vrouwen: de paradox van liefde en haat’

Verslag van het YourCoach Café op donderdag 21 november 2019 met Bart Deconinck over ‘Mannen en vrouwen: de paradox van liefde en haat’.

Op donderdag 21 november was Bart De Coninck te gast op het Yourcoach Café in Gent. Hij gaf er een interactieve workshop over het thema ‘Mannen en vrouwen: de paradox van haat en liefde.’

Het werd een avond waarbij de concepten van zowel mannen als vrouwen door elkaar werden geschud, waarbij we werden aangespoord om verantwoordelijkheid te nemen voor onszelf en waarbij we mochten ervaren hoe het is om support van mannen en vrouwen te ontvangen.

We leven in een gevangenis van ‘concepten’

The truth is rarely what you think it is.

Wat wij als volwassenen ervaren als ‘de waarheid’ is dat eigenlijk wel de waarheid? Bart De Coninck vertelt hoe wij als mens gevangen zitten in de beelden die we onthouden hebben uit onze kindertijd. Daarbij gaat het niet enkel om beelden uit ons gezin of van onze opvoeders, maar ook ruimere culturele en maatschappelijke beelden.

Als kind (tussen de 0 en 7 jaar) zijn wij een spons en nemen we alles op wat we ervaren. We ontvangen zeer veel informatie in die periode, dus wat maakt dat we bepaalde beelden wel, en andere niet onthouden?

Bart beantwoordt deze vraag met ons ‘persoonlijk lot’ als mens. Het is onze ziel die weet welke beelden en ervaringen ze moet opslaan, omdat de ziel weet dat er later met die beelden iets zal gebeuren.

Deze beelden duidt Bart aan als onze ‘concepten’, van waaruit we onszelf en de wereld rondom ons zien. Aan die concepten hangen wij emoties vast en die emoties leiden vervolgens ons gedrag.

De relatie tussen mannen en vrouwen

In deze video vertelt Bart hoe de paradox tussen mannen en vrouwen in elkaar zit.

Vele mannen zouden een minderwaardigheidscomplex hebben over hun emoties. Ze hebben de indruk dat ze niet voelen wat ze zouden moeten voelen. Van hieruit komt het idee dat ze een vrouw (of iemand anders) nodig hebben om zichzelf en hun gevoelens te begrijpen. Dit schept natuurlijk verwarring, want iemand anders kan jou niet begrijpen wanneer je jezelf niet begrijpt.

Vrouwen aan de andere kant zoeken vaak steun bij een man. Ze zouden het idee hebben dat ze zonder man zichzelf niet kunnen ondersteunen.

Zo ontstaat een wisselwerking tussen de man en de vrouw in een relatie. Het is vanuit deze situatie dat mannen en vrouwen een (wederzijdse) afhankelijkheid creëren en in stand houden in een relatie. In die gevallen heb je de indruk dat je niets beter zal vinden, waardoor je blijft in een situatie of relatie die eigenlijk niet goed is.

Support voor mannen en vrouwen

Een belangrijk onderdeel in het transformeren van de concepten waar mannen en vrouwen inzitten is ‘support’ of steun zoeken bij elkaar. Mannen die support opzoeken bij mannen, en vrouwen zoeken support bij vrouwen.

Op die manier krijg je als man inzichten in hoe je eigenlijk alle mannen bent. Ook voor vrouwen geldt hetzelfde, namelijk het inzicht dat je als vrouw alle vrouwen bent. Vanuit deze beweging en support aan elkaar ontstaat een gezonde basis als man of vrouw, los van de afhankelijkheid.

Een belangrijk aspect daarbij is dat het gaat om ‘steun’ aan elkaar en niet ‘elkaar redden’. Bart vergelijkt dit proces met het transformatie proces van de rups naar een vlinder.

De rups creëert voor zichzelf een pop en zal met zijn eigen energie daaruit breken tot een vlinder. Dat proces kan je ondersteunen maar het gaat op het ritme en de energie van die rups. Een redder in dit proces zou alle rupsen in vlinders proberen veranderen of rupsen vertellen dat ze eigenlijk allemaal vlinders zijn of hun ontpop-proces proberen versnellen waarbij ze onvoldoende kracht hebben opgebouwd om als vlinder te vliegen. En dan gebeuren er ongelukken, vertelt Bart ons.

De orde in relaties

Voor we aan de oefeningen starten geeft Bart ons ook nog de
orde in relaties mee:

– Geluk vinden in jezelf
– Geluk geven in een relatie
– Geluk geven aan je kinderen

Het gaat erom dat je geluk vindt in jezelf, vervolgens geluk deelt in een relatie, om vervolgens geluk te geven aan je kinderen. In onze samenleving hanteren we vaak een omgekeerde orde. We leven eerst voor onze kinderen, als er nog iets overblijft gaat dat naar onze partner en heel vaak blijft er dan niets meer over voor onszelf.

Als afsluiter heeft Bart ons begeleid doorheen verschillende projectie-oefeningen, naar mannen en naar vrouwen. Met deze oefening mochten we onderzoeken dat wat we erkennen of veroordelen in iemand anders, we eigenlijk erkennen of veroordelen in onszelf.

Bedankt Bart om dit thema op een heldere en ervarende manier te brengen.

Over Bart De Coninck

Zelf heeft Bart vele waters doorzwommen. Hij heeft als arts gewerkt, als psychotherapeut, gestalttherapeut en als relatietherapeut en werkt nu sinds enkele jaren voornamelijk als facilitator, trainer en opleider in systemisch en reconstructief werk.

Hij is de oprichter van Eigenkleur, groepspraktijk en centrum voor bewustzijnsontwikkeling – individuele begeleiding, relatiebegeleiding, begeleiding van teams & organisaties, workshops, training programma’s.

En hij is tevens de directeur van Reconstructive School België , de Belgische tak van de internationale school voor reconstructive, opgericht door Carola Castillo: RIIHS, Reconstructive Internationale Integrative Holistic School.

 

YourCoach Café

YourCoach Café is de vinger op de pols van wat er leeft op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Het is een ongedwongen ontmoetingsplaats voor gelijkgestemden, een open platform dat iedereen welkom heet die geïnteresseerd is in verdere persoonlijke groei.

Programma YourCoach Café