Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

BLOG

ARBEIDSDEAL 2022

Arbeidsdeal 2022

De Arbeidsdeal 2022 voorziet in een individueel opleidingsrecht en jaarlijks opleidingsplan voor werknemers.

De arbeidsdeal van 2022 is een overeenkomst tussen werkgevers en werknemers waarin afspraken zijn gemaakt over opleiding en ontwikkeling van werknemers. Deze deal is bedoeld om werknemers te helpen hun vaardigheden en kennis te verbeteren, zodat ze beter in staat zijn om te voldoen aan de eisen van hun huidige baan of om zich voor te bereiden op een nieuwe baan in de toekomst.

Op hoeveel opleidingsdagen heb je recht?

Het individuele opleidingsrecht geldt in alle ondernemingen (hoofdzakelijk) van de privésector, met uitzondering van ondernemingen die minder dan 20 werknemers tewerkstellen.

Elke werknemer heeft een individueel opleidingsrecht. Indien je voltijds werkt, omvat dit recht:

  • In 2023: ten minste 4 opleidingsdagen per jaar.
  • Vanaf 2024: ten minste 5 opleidingsdagen per jaar.

Als werknemer heb je recht op een opleiding als je hierom vraagt en als je werkgever dit kan verantwoorden. Dit betekent dat je werkgever moet aantonen dat de opleiding relevant is voor je huidige baan of voor je toekomstige carrière.

Het opleidingsplan

Werkgevers met meer dan 20 werknemers zijn verplicht om ook een opleidingsplan te maken.

Een opleidingsplan is een document waarin de doelen, middelen en verantwoordelijkheden van een opleiding worden vastgelegd.

Dit plan beschrijft wat je wilt leren, hoe je dit wilt leren en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de opleiding. Het opleidingsplan is een belangrijk hulpmiddel voor zowel de werknemer als de werkgever, omdat het helpt om de verwachtingen van beide partijen duidelijk te maken en te zorgen dat de opleiding zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd.

De opleidingen bij YourCoach komen in aanmerking voor het individueel opleidingsrecht, maar je moet dit zelf aangeven bij je werkgever.
 

Meer informatie over de Arbeidsdeal?

Contacteer ons vandaag nog voor meer informatie over de Arbeidsdeal en onze opleidingen.
Contacteer ons