Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

KMO-PORTEFEUILLE

BESPAAR TOT 30% VOOR ADVIES

Alle voorwaarden op de website van de Vlaamse Overheid

YourCoach is door de KMO-Portefeuille erkend als dienstverlener voor de pijler "Advies" met erkenningsnummer xxx. Een Vlaamse onderneming uit de privé-sector kan een vergoeding voor het krijgen van advies online aanvragen na registratie. Je kan tot 30% terugkrijgen via de Vlaamse Overheid.

Opgepast! Het BTW bedrag kan niet worden gesubsidieerd. Je kan de aanvraag reeds indienen vóór de ontvangst van je factuur en tot uiterlijk 14 kalenderdagen na de start van het adviestraject.

Voorwaarden

Ben je de zaakvoerder van een KMO, beoefenaar van een vrij beroep, zelfstandige of zelfstandige in bijberoep, dan kom je in aanmerking voor de KMO-Portefeuille.

Het advies moet een verbeterd functioneren van het bedrijf als doel hebben en moet door een erkende dienstverlener zoals YourCoach worden georganiseerd.

Het advies kan de volgende vormen aannemen:

 • Schriftelijke aanbevelingen die een probleem analyseren, een concreet advies geven, een implementatieplan helpen opstellen en implementeren.
 • Schriftelijke aanbevelingen die kansen en oplossingen signaleren, ze in kaart brengen en onderzoeken.

Procedure

Het advies vertrekt steeds vanuit een concrete probleemstelling en is een geschreven document dat de zaakvoerder toelaat een correcte en fundamenteel onderbouwde beslissing te nemen op basis van een analyse (onderzoek), een advies (suggesties, raadgevingen) en een implementatieplan (via een actieplan, stappenplan wordt het advies omgezet in concrete acties). De kost die de dienstverlener voorziet voor de begeleiding tijdens de implementatiefase is subsidieerbaar (niet de implementatiekost zelf).

Thema’s

YourCoach voorziet advies in de volgende 2 thema’s:

 • Bedrijfsstrategie
  Het bepalen van de koers en structuur van een onderneming om haar strategische bedrijfsdoelstellingen te bereiken;
 • Personeelsmanagement
  Het personeelsbeleid van een onderneming om een doelmatige en functionerende arbeidsorganisatie te verwezenlijken, gericht op de algemene werking van een kmo, en met betrekking tot minstens één van deze topics:
  • Arbeidsorganisatie en bedrijfsprocessen;
  • Competentiebeleid;
  • Evaluatie- en functioneringsbeleid;

Alle verdere voorwaarden verbonden aan de KMO-Portefeuille voor opleidingen vind je op de site van de Vlaamse overheid.

Advies nodig?

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte of mail ons jouw plannen. We werken graag samen met jou een passende adviestraject uit.

Contacteer ons