Klachtenprocedure

De procedure voor mondelinge en schriftelijke klachten is in overeenstemming met de gedragscode voor loopbaandienstverlening.

Interne klachtenprocedure

De interne klachtenprocedure voor mondelinge en schriftelijke klachten wordt door de loopbaanbegeleider van YourCoach bij de start van het loopbaantraject verduidelijkt aan de klant.

Mondelinge en schriftelijke klachten kunnen betrekking hebben op:

  • Het niet naleven van de vermelde deontologische code voor loopbaandienstverlening.
  • Een concrete, al dan niet verrichte handeling van de loopbaanbegeleider.
  • De werking van de organisatie voor loopbaanbegeleiding.

Dergelijke klachten kunnen mondeling gemeld worden aan Tom Hallez, zaakvoerder YourCoach op het volgende telefoonnummer: 09/335 62 04.
Dergelijke klachten kunnen via mail gemeld worden aan Tom Hallez, zaakvoerder YourCoach op het volgende emailadres: info@yourcoach.be.
Dergelijke klachten kunnen ook schriftelijk gericht worden aan Tom Hallez, zaakvoerder YourCoach op het volgende adres: Begijnhoflaan 75, 9000 Gent.

Mondelinge en schriftelijke klachten worden door YourCoach systematisch geregistreerd. De klant ontvangt binnen een billijke termijn bevestiging van de neergelegde klacht. Vervolgens wordt binnen een billijke termijn gestreefd naar een afdoende regeling die recht doet aan beide partijen.

Externe klachtenprocedure

De externe klachtenprocedure voor mondelinge en schriftelijke klachten wordt door de loopbaanbegeleider van YourCoach bvba bij de start van het loopbaantraject verduidelijkt aan de klant.

Mondelinge en schriftelijke klachten kunnen betrekking hebben op:

  • Het niet naleven van de vermelde deontologische code voor loopbaandienstverlening.
  • Een concrete, al dan niet verrichte handeling van de loopbaanbegeleider.
  • De werking van de organisatie voor loopbaanbegeleiding.

Dergelijke klachten kunnen mondeling gemeld worden aan de VDAB op het volgende telefoonnummer: 0800 30 700.
Dergelijke klachten kunnen schriftelijk gemeld worden via de website van de VDAB: http://www.vdab.be/vdab/klachten.shtml.

Dergelijke klachten kunnen ook mondeling gemeld worden aan de Vlaamse Ombudsman op het volgende telefoonnummer: 0800 240 50 of 02 552 48 48.
Dergelijke klachten kunnen ook via mail gemeld worden aan de Vlaamse Ombudsman op het volgende emailadres: Vlaamse Ombudsman.
Dergelijke klachten kunnen ook schriftelijk gericht worden de Vlaamse Ombudsman op het volgende adres: Leuvenseweg 86, 1000 Brussel.

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in op de maandelijkse YourCoach nieuwsbrief.

Help ons groeien

Elke Share of Like telt!