Archive for december, 2016

YC Café met Riet Indigne over ‘Mindful Assertief’

woensdag, december 21st, 2016

Op donderdagavond 20 oktober ontvingen we Riet Indigne, die het had over ‘Mindful Assertief’, haar boek en werkwijze. Een 30-tal geïnteresseerden beleefden het mee.

Sfeerbeelden

Klik op de foto om het album op Facebook te bekijken.

Mindfulness Assertief Riet Indigne

Over Mindful Assertief

De methode ‘Mindful assertief’ bestaat grotendeels uit oefeningen die een onmiddellijke halt toeroepen aan spanningsklachten, angsten, gebrek aan zelfvertrouwen, burn-out en bore-out.

Je bouwt veerkracht op.

Het uitgangspunt is om te evolueren van externe lotsbepaling naar een interne lotsbepaling. Dat betekent dat niet langer de anderen je doen en laten gaan sturen, maar dat je handelt vanuit je eigen kracht.

Je leert om de regie van je leven terug zelf in handen te nemen.

Valt het jou op dat rustige personen méér zelfvertrouwen uitstralen dan nerveuze personen?
Mindfull Assertiviteit behelst ten eerste het cultiveren van innerlijke rust, met als uitgangspunt: eerst relaxeren, dan communiceren.
Via adem- en relaxatietechnieken leert men terug contact maken met zichzelf. De toegangspoort om de eigen noden en behoeften te leren kennen is voor Riet immers innerlijke rust.

Download hier een eerste relaxatieoefening van Riet, genaamd “Eerste Les Jacobson“.

Word je vaak geplaagd door emoties waar je geen blijf mee weet? Schuldgevoelens, angst, boosheid, verdriet,…
Via hartcoherentieadem en meditaties leert men mindful met zijn of haar innerlijke wereld omgaan. Men krijgt technieken om emoties constructief te hanteren.

Heb jij het gevoel dat je te vaak over je grenzen laat gaan of er zelf over gaat? Cijfer je jezelf te vaak weg om anderen te behagen?
Mindful Assertviteit betekent ook dat je gepast je grenzen kan aangeven. Je leert voorkomen dat de spreekwoordelijke emmer over loopt.

Heb jij het gevoel dat je t.o.v. bepaalde personen anders (beter) zou willen reageren?
Je leert zacht en krachtig communiceren. Niet enkel horen, maar ook gehoord worden.

Je leven is vandaag wat je er vandaag van wil maken. Maar hoe?
Misschien heb je niet de juiste attitude om hier verandering in te brengen?
Misschien moet je het helemaal anders aanpakken?

YC Café met Hans Hoegaerts over ‘De Kracht van Tekenen’

maandag, december 19th, 2016

Op donderdagavond 8 december liet Hans Hoegaerts van Living Systems Coaching ons ‘De kracht van tekenen (in coaching)’ ervaren. Een bijzondere ervaring!

Sfeerbeelden

Klik op de foto op het album op Facebook te bekijken.

Hans Hoegaerts CoachCafé Gent

Over de Kracht van Tekenen (in Coaching)

Aan de hand van oefeningen liet Hans ons ervaren dat
1 – iedereen kan tekenen, en
2 – tekenen direct inzetbaar is in coachings – door om het even wie.

Iedereen kan tekenen (?!)

Wanneer je aan mensen vraagt om iets te tekenen, is één van de meest gehoorde commentaren: “Maar ik kan helemaal niet tekenen…” of “Oei, maar ik ben niet creatief!”. Dit is te wijten aan de interne standaard die we leggen op tekenen.

Moet het een kunstwerk zijn op wereldniveau? Dan kan je inderdaad niet goed genoeg tekenen. Mag het een expressie zijn van hoe jij iets ervaart? Een eenvoudige symbolische weergave van jouw beleving? Dan is tekenvaardigheid (over talent later meer) niet de eerste vereiste.

Skills Building

Aan de hand van enkele heel toffe oefeningen liet Hans ons ervaren dat je helemaal niet vaardig hoeft te zijn om iets te kunnen tekenen. En dat je sneller tot herkenbare, levende vormen kan komen zonder kennis van zaken.

Hans Hoegaerts Coach Tekenen

De start van de workshop kaderde in het thema Skills Building. Hierin bouw je het vertrouwen in de eigen vaardigheid op, waardoor mensen daarna makkelijker over de drempel kunnen. Als je dus gaat coachen met tekeningen, dit zeker eerst doen!

Talent vs Vaardigheid

Sommige mensen hebben tekentalent. Anderen minder. Wie veel tekent, zal echter sowieso een zekere vaardigheid ontwikkelen. Omdat tekenen vaak geassocieerd wordt met hogere kunst of ongelofelijke vaardigheid, hebben mensen vaak schrik dat ze het niet goed genoeg kunnen. Terwijl tekenen een prachtige vorm van expressie is.

Wanneer we tekenen inzetten bij het coachen, dan is tekenvaardigheid geen vereiste. Integendeel, het kan zelfs in de weg staan van het proces. Net zoals iemand die ‘het goed kan uitleggen’ waarbij de woorden eigenlijk in de weg staan van de essentie, kan iemand met veel tekenskills de opdracht manipuleren.

Het gaat bij coachen met tekenen niet om een mooie tekening, maar om een expressie van de binnenwereld.

Coaching tekenen

Maak vertrekkende van het oranje iets dat jouw vraag voor vandaag weergeeft

Ons onderbewuste denkt niet in woorden, maar in beelden. Dus wanneer we tekenen, tonen we wat er in ons onderbewuste leeft, met enkel de vertaling van onze grafische mogelijkheden. Bij woorden moeten we beelden en ervaringen vertalen naar woorden, wat eigenlijk hopeloos ontoereikend is. Daarom zegt een beeld meer dan 1000 woorden – zelfs een mislukte krabbel die niet lijkt op wat je werkelijk wilde tonen.

Daarbij komt nog dat wanneer je begint te tekenen, je hand het vaak overneemt. Je begint misschien met een plan, maar je onderbewuste neemt het over. Je komt ergens uit dat je niet had kunnen voorzien, er tonen zich onverwachte dingen. En dat is prachtig: wat we niet controleren, is waarachtig. Dat is nog een valkuil van woorden: je kan je er te gemakkelijk achter wegsteken.

Coachen met Tekenen: Tips van Hans

Ugly is good. Hoe beter jij kan tekenen, hoe hoger je de drempel legt voor anderen. Geef dus het goede voorbeeld door zelf te prutsen, zodat anderen zich ook kunnen uitdrukken.

Denk niet teveel na. Je hand is sneller én slimmer dan je hoofd. Teken sneller, zonder nadenken.

Ken je materiaal. Kies waarmee je zal werken en oefen ermee.

Jouw comfort is dat van je klant. Hoe beter jij je voelt bij tekenen, hoe gemakkelijker je klant erin zal meegaan. Vergroot dit comfort mogelijks met een (aantal) inleidende oefening(en).

Eenvoud – je hebt vaak niet meer dan 2/3 elementen nodig om iets duidelijk te maken. Zorg dat het niet te ingewikkeld wordt. Zelfs een begrip als ‘integriteit’ of ‘samenwerking’ kan je eenvoudig neerzetten. Vraag je dus af: welke elementen maken de vorm?

Leer peetjes tekenen. Veel coachings gaan over menselijke interactie. En dus zijn mensen centraal aan de tekeningen die je maakt of laat maken rond communicatie, relaties, conflict, samenwerking… Er zijn veel manieren om mensen te tekenen. Vind je eigen manier. Gelijkenis is niet belangrijk, wel dat het duidelijk is dat het een mens is!

Herkenbaarheid boven gelijkenis. In aansluiting op het vorige is het belangrijker dat je kan zien wat iets is, eerder dan dat het ongelofelijk mooi getekend is. Stel je dus de vraag: hoe kan ik dit simpel en duidelijk vorm geven? Welke zijn de elementen die het ding maken wat het is? Denk aan het icoon van een email.

Laat containerbegrippen tekenen. In coachgesprekken komen vaak containerbegrippen voor. Woorden die zoveel (kunnen) betekenen dat ze eigenlijk mistig en onbruikbaar worden – en een valkuil zijn voor oneindige discussies. Door ze te laten uittekenen, daag je de klant uit om na te denken over de essentie van dit begrip.

Hans Hoegaerts Living Systems Coaching

Integriteit

Laat eerst individueel werken, dan pas collectief. Wanneer mensen samen ideeën moeten bedenken, komen er vaak minder ideeën en worden ideeën van bepaalde personen meer belicht terwijl andere helemaal niet aan bod komen. Het is dan ook beter eerst iedereen zijn eigen ding te laten doen, en dan te verzamelen. Zo deden we een oefening waarbij we eerst individueel mochten tekenen in welk team we graag zouden willen werken. Dan mochten we hieruit het belangrijkste halen, en er samen één tekening van maken. Een mooie oefening om bijvoorbeeld de belangrijkste waarden/kwaliteiten/objectieven van een team in beeld te brengen – en achteraf zichtbaar te houden.

coaching en tekenen

In welk team wil je werken?

Coachoefening – voor je klant tekenen.

Gesprekken met klanten zit tjokvol beeldende taal. Bv vastzitten in iets, in de put zitten, een drempel, de grootste zijn…

Met deze werkvorm kan je uit een lastige inhoud blijven en toch naar een oplossing zoeken. Jij gaat als coach tekenen voor je klant. Daarbij ga je enkel in de vorm werken, dus zo weinig mogelijk in het verhaal. Je klant zegt bijvoorbeeld: “Ik zit in de put.” Dan breng je die put en andere elementen in beeld, zonder noodzakelijk te weten waarom die persoon in de put zit.

Je stelt vragen en vult de tekening aan. Eerst exploreer je met een open nieuwsgierige houding, daarna ga je op zoek naar een oplossing.

Vaak levert dit andere manieren van kijken op, die de klant nog niet bedacht had! De vertaling van een beeldende oplossing naar een oplossing in het echte leven levert verrassende resultaten op.

Naïviteit is je sterkste wapen. Je hoeft het niet te weten, laat je verrassen door wat zich toont. Als coach wordt je mede-ontdekker, speels beweeg je door de vraag heen en stel je dingen in vraag, die dan weer naar andere dingen leiden.

Deze format geeft ook niet de kans om achterover te leunen, aan coach noch klant. Je leunt naar de tekening toe, je zit erin. Iedereen doet mee.

Een geschenk van Hans

Dit kregen we nog mee als samenvatting van het werken met tekenen:

Hans Hoegaerts Tekenen in Coaching

YC Café met Savera Noriega over ‘Somatic Experiencing’

maandag, december 19th, 2016

Op donderdagavond 24 november ontvingen we Savera Noriega van TouchStudio, die ons op geheel eigen wijze duidelijk maakte wat Somatic Experiencing is. Ze maakte er een leuk en tegelijk diepgaande ervaring van, waar achteraf nog veel over viel te bespreken.

Sfeerbeelden

Klik op de foto om het album op Facebook te bekijken:

Somatic Experiencing Savera Noriega

Over Somatic Experiencing

Hier vind je de presentatie over Somatic Experiencing die Savera als basis gebruikte:

Somatic Experiencing is een naturalistische benadering voor het omgaan met chronische stress en trauma. Het leert mensen weer voelen welke ervaringen door het lichaam komen.

Soma = waarneming van het levende lichaam.
Experiencing = heel actief, zoals doen en eten, in het hier en nu. Dat is niet hetzelfde als Experience, wat meer statisch is.

Dus, Somatic Experiencing = iets beleven via het lichaam. Hiervoor gebruikt men de term Felt Sense: wat je ervaart in je lichaam bij bepaalde belevingen.

In een eerste oefening liet Savera ons in stilte zitten, en ervaren wat er te ervaren viel. Welke gedachten, gevoelens, gewaarwordingen bieden zich aan?

Somatic Experiencing en Trauma

Trauma is in de mode momenteel, maar er bestaan nog veel misverstanden over. Het is verbonden aan momenten waarop we ons hulpeloos, hopeloos voelden, en dat er niemand was om ons te steunen.

Trauma is niet de gebeurtenis zelf, zoals een scheiding, ziekte, migratie… maar wat daarna gebeurde en hoe wij daarop reageerden. Ons zenuwstelsel is ontregeld. 2 mensen kunnen hetzelfde ervaren waarbij de ene trauma oploopt, en de andere niet. Dit hangt samen met het concept Resilience (veerkracht), het vermogen te herstellen van problemen en chronische stress.

De Drie Hersenen (het Triune Brain Model)

Voor het werken met trauma (en nog andere dingen trouwens) wordt er gewerkt met het concept van 3 delen in onze hersenen, elk met andere functies.

Neocortex: taal, ideeën, concepten, artistieke visie, expliciet geheugen (bv. je ervaring van de dag bespreken).
Limbisch: geheugen, gevoelens, impliciet geheugen (bv. iets dat je lichaam zich herinnert om te doen, zoals met de fiets rijden)
Reptilian: overleving, vechten, vluchten en bevriezen.

Oefeningen

Savera werkte vooral aan de hand van oefeningen. Ze vertraagde het tempo van de groep zodat we meer aanwezig werden. We voelden veel meer wat er gebeurde. Dat was al een eerste mooi inzicht: vaak gaan we te snel door dingen, waardoor we ze niet in hun totaliteit (of zelfs gedeeltelijk) ervaren.

De groep mocht ook wat dichter bij elkaar en haar komen. Dat werd gezellig, en hier en daar ook wat spannend. De persoonlijke ruimte werd uitgedaagd, én er kwam meer verbondenheid in de groep. Prachtig hoe kleine, eenvoudige ingrepen zo’n effect kunnen hebben – als je erbij stilstaat.

In een volgende oefening mochten we per 2 bespreken: “Wat was het mooiste moment van je dag?” Hiermee kom je in een andere modus terecht. Van gestresseerd, ernstig… naar ontspannen en blij. We mochten per 2 bespreken hoe het is om daarover na te denken. Welke fysieke gewaarwordingen kwamen er naar boven? Wanneer je denkt aan een herinnering, herbeleef je dat via je lichaam. Je ziet bepaalde dingen, voelt zaken gebeuren in je lijf…

Met dit soort positieve ervaringen creëer je hulpbronnen. Daarvan wordt vaak gebruik gemaakt in Somatic Experiencing. Ze zijn een soort ‘lifelines’ naar veiligheid verankerd in positieve ervaringen. Daarmee werkt men dan om trauma deels opnieuw te beleven, maar dit keer mét de steunende hulpbronnen die oorspronkelijk niet aanwezig waren.

Sympatisch en parasympatisch stelsel

Ons autonoom zenuwstelsel heeft 2 modi: sympatisch en parasympatisch.

De sympatische modus is verbonden aan de stressreactie: voor actie, vechten en vluchten. We speelden een spel waarin deze modus geactiveerd werd. Iemand stond in het midden en deed een oproep: “aan alle mensen die…”. Wie binnen de omschrijving viel, moet een andere stoel zoeken. Wie overblijft, doet een nieuwe oproep. Je moest alert en snel zijn. Bijzonder grappig!

Somatic Experiencing Gent

Dan gongde Savera en moest iedereen in het midden van hun beweging blijven staan. We mochten even onszelf observeren en noteren welke gedachten, gevoelens, gewaarwordingen er in dat moment aanwezig waren.

En dan onze beweging vervolmaken. Want het is net wanneer we in zo’n moment bevriezen en niet meer verder bewegen, dat er trauma ontstaat.

Het sympatische staat voor actie, en is vaak onwillekeurig. Bijvoorbeeld je ogen vernauwen, je lichaam trekt samen, speekselvorming en spijsvertering stoppen… je vertoont allerlei fysieke signalen van spanning.

Deze kan je ontladen door lachen, wenen, trillen, zweten… er zijn allerlei manieren en signalen van ontlading. Kinderen laten hun stress bijvoorbeeld los door te spelen.

Over veiligheid en het parasympatische

Hoe voel je je na ontlading? Ontspannen, comfortabel, veilig.

Hoe weet je dat je lichaam veilig voelt?

We deden een oefening waarbij de ander achter ons stond en ons steunde aan de deltoids. Toestemming speelt hierbij een belangrijke rol. Hoe was het om zo aangeraakt te worden? Wat gebeurt er met je ademhaling, hartritme?

In een andere oefening mochten we in groepjes van 3 aan elkaar vertellen over een kwaliteit, en een moment dat die aanwezig was. De 2 luisteraars zeggen niks, maar creëren een ruimte waarin de ander kan delen (holding space). Dan bespreken hoe het is om zoeits persoonlijks te vertellen. Een bijzonder beklijvende ervaring!

Meer weten?

Je vindt Savera op haar website, Touchstudio.

Hét standaardboek rond Somatic Experiencing is van Peter Levine, de grondlegger van SE, en heet ‘De tijger ontwaakt’.

Hier vind je zijn Youtube channel via een video over de oorsprong van Somatic Experiencing: