Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

VERSLAG YOURCOACH CAFÉ

KWETSBAARHEID: VOOR DOETJES OF DURVERS?

Gil Renders over ‘Kwetsbaarheid: Voor doetjes of durvers?’

Verslag van het YourCoach Café op donderdag 23 september 2021 met Gil Renders over ‘Kwetsbaarheid: Voor doetjes of durvers?’.

In september hadden we tijdens YourCoach Café het plezier om een workshop van Gil Renders te mogen bijwonen. Het was de eerste “live” YourCoach Café in anderhalf jaar. Wegens de COVID beperkingen waren tot nu toe al onze evenementen verplicht online verhuisd.

Maar de timing om opnieuw live te mogen samenkomen kon niet beter uitkomen want Gil begon de workshop al dansend op het lied van “Storm Boy” van Xavier Rudd. De “Kwetsbaarheidstoon” van de avond werd meteen ingezet.

Gil is leiderschaps- en transformatiecoach, psychotherapeute en spreekster, en kwam ons alles uitleggen over ‘de kracht van kwetsbaarheid’.

Een krachtige boodschap op zich. Kwetsbaarheid heeft soms de schijn van zwakheid of lijkt misschien irrelevant in het professionele leven. Maar dankzij Gil kijken we daar nu wel heel anders naar.

“Anno 2021 is kwetsbaarheid dé kwaliteit waarmee jij als partner, coach, ondernemer of leidinggevende het verschil maakt en impact genereert. Dat vraagt van jou dat je tegelijk controle kan loslaten en knopen durft doorhakken; dat je twijfel durft tonen én voldoende de veiligheid kan bewaken. Die balans bereik je alleen als je kwetsbaarheid de motor is van waaruit je werkt en leeft.”

Gil stelde ons direct op de proef: “hoe kan jij een positieve impact genereren door een kwetsbare houding?”

Is kwetsbaarheid nu iets voor doetjes of net voor durvers?

Lees onderstaand gedicht aandachtig en bedenk welke versregel jou ons het meeste treft.

Breng je werk in gevaar.
Wees niet de hoofdpersoon.
Zoek de confrontatie. Maar doe het opzettelijk.
Vermijd bijbedoelingen.
Verzwijg niets.
Wees week en sterk.
Wees slim, steek je nek uit en veracht de overwinning.
Kijk niet toe, bewijs niets,
maar blijf in alle tegenwoordigheid van geest open voor tekens.
Laat je ogen zien, laat anderen erin kijken, zorg voor ruimte
en beschouw ieder in zijn eigen perspectief.
Beslis alleen met hartstocht…

-Peter Handke

Welke is jouw favoriete zin? En wat zegt die over jouw kwetsbaarheid?
Wat zegt dit over wat jij belangrijk vindt?
Wat zegt het over de manier waarop jij al dan niet kwetsbaar kan en durft zijn?

Gil had het over de oorzaken van het “niet tonen van kwetsbaarheid” startend met Descartes “Ik denk dus ik ben” tot de hypergeconnecteerde, interafhankeljke covid-perode.

Ze nam ons mee in een kwetsbaarheidsoefening waarbij we vanuit verbinding met onszelf (verticaal), in verbinding gingen met de ander (horizontaal). We leerden (fysiek!) ons hart openen en oordeelloos kijken, naar de ander én onszelf. In verbinding met de ander, vanuit respect en zonder oordeel.

Een beklijvende oefening die lang bleef nazinderen. Gil eindigde met enkele concrete tools om vanaf NU (nog radicaler) kwetsbaarheid te ontwikkelen én anderen erin te begeleiden:

  • Installeren van een krachtige, verticale verbinding: door aandacht bij je lichaam/ademhaling te brengen
  • Van daaruit in verbinding met de ander (horizontaal)
  • Wachten: NIET ‘erop af’ WEL ‘naar je toe laten komen
  • Vertrouwen op de info die zich aandient – én ernaar handelen
  • Onzekerheid omarmen én (durven) uitspreken

Bedankt Gil voor de prachtige avond!

Gil Renders Kwetsbaarheid

YourCoach Café

YourCoach Café is de vinger op de pols van wat er leeft op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Het is een ongedwongen ontmoetingsplaats voor gelijkgestemden, een open platform dat iedereen welkom heet die geïnteresseerd is in verdere persoonlijke groei.

Programma YourCoach Café