Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

VERSLAG YOURCOACH CAFÉ

BENJAMIN BALL EN TOM HALLEZ OVER 'ONDERNEMEN MET LEEUW EN OLIFANT'

Benjamin Ball en Tom Hallez over ‘Ondernemen met Leeuw en Olifant’

Verslag van het YourCoach Café op donderdag 20 maart 2014 met Benjamin Ball en Tom Hallez over ‘Ondernemen met Leeuw en Olifant’.

Op donderdagavond 20 maart mochten Tom en ik nog eens de YourCoach Cafégangers toespreken. Toch altijd spannend, om voor eigen publiek iets te brengen! En zeker omdat we naar goede gewoonte willen uitpakken met iets nieuws, iets origineels, dat nog eens praktisch en toepasbaar is ook.

Vandaar dat we uitkwamen op het onderwerp van samenwerkingen. Niet alleen omdat wij al meer dan 7 jaar samenwerken, maar ook omdat we al meerdere samenwerkingen opgestart zijn met anderen. Sommige daarvan lopen nu nog steeds, andere liepen om één of andere reden ten einde.

Zeker in de sfeer van het ondernemerschap. Er bestaat veel materiaal rond ‘Mindset van de Ondernemer’ en ‘Bouw je Succes uit’, dat erop gericht is jouw eigen potentieel en zaken te optimaliseren. Er zijn ook veel boeken die liefdes- en partnerrelaties onder de loep nemen. Ook over de dynamieken binnen teams, en de relatie manager-medewerker is er genoeg te vinden.

Maar over de professionele samenwerking tussen gelijkwaardige en zelfstandige partners, is er nog niet zoveel. En dit terwijl het wel aan de orde is! Zeker in moeilijke tijden bundelen bedrijven en professionals de krachten, om samen meer slagkracht en mogelijkheden te hebben. Bedrijven en mensen die samen een project opzetten, dat tegelijk deel uitmaakt van beide entiteiten en toch op zichzelf staat.

Samenwerken: Wanneer werkt het?

Wat zorgt er nu voor dat samenwerkingen werken? Dat ze blijven bestaan? En dat ze ook resultaat opleveren, het begeerlijke en bejubelde ‘1+1=3’-effect‘? Dat is de vraag waarover we ons samen met meer dan 30 deelnemers bogen. We bekeken 3 grote factoren die spelen bij samenwerkingen, en brachten de samenwerkingsstijl van iedere deelnemer evenals diens ideale samenwerkingspartner in beeld.

1 – Gelijkheid

Nood aan gelijkheid

In een partnership moet er een vorm van gelijkheid, of gelijkwaardigheid, zijn. Anders is het geen partnership, maar een ‘meerdere-mindere’-relatie. Zoals een beginnende ondernemer die zoekt aan te sluiten bij een gevestigde onderneming, onder het mom van een partnerschap waarbij deze eigenlijk zoekt gebruik te maken van de mature marketingkanalen van de ander. Dat is eerder een verdoken sollicitatie.

Gelijkheid kan wel aanwezig zijn wanneer verschillende vlakken elkaar uitbalanceren. Je kan je als nieuwe en onervaren partner inkopen in een reeds bestaand bedrijf, en dus 50% van de aandelen aanschaffen. Of de ervaring van je partner evenaren met je enthousiasme en de bereidheid bepaalde taken op je te nemen.
Je kan in een samenwerking soms wat tijd geven aan de andere om ‘in te halen’, de ander begeleiden of laten werken om zich op één of andere manier op gelijke voet te stellen. Als het verschil echter te groot is, wordt dit moeilijk en ga je er als ‘grotere’ onder lijden. Dan is het ook geen partnerschap meer, maar een mentorrelatie.

Geven & nemen

De belangrijkste vorm van gelijkheid in een partnerschap is deze van geven en nemen. Steken beide partners er evenveel in, en halen ze er evenveel uit? Dit gaat niet enkel over geld, maar ook over tijd, energie, klanten, voordelen…

Geven en nemen is één van de zaken die tot het meeste spanningen leidt in een samenwerking, of het nu zakelijk of persoonlijk is. Wat helpt is een vorm van transparantie. Als de ongelijkheden kunnen worden uitgesproken, kan het al veel van de onderhuidse spanning verminderen. Dat lost het natuurlijk nog niet op.

Als iemand meer doet dan de ander, is het alsof deze zijn kar aan de locomotief van de ander hangt. Eén persoon trekt, geeft gas, en de ander profiteert mee. Je kan dat toelaten, maar echt harmonieus en eerlijk is anders. Het kan wel zijn dat jij op één vlak trekt en de ander op een ander vlak, en dat het zich zo uitbalanceert.

Het meten van geven en nemen is op zich onmogelijk te doen, er zijn zoveel aspecten mee verbonden dat het nooit klopt. Daarom is het volgens ons ook zinloos om alles in cijfers te gieten, los nog van het feit dat het gigantische hoeveelheden tijd kost om dat allemaal te meten en bij te houden.

Uiteindelijk is het een gevoel. Hoe meer je elkaar begint te vertrouwen, hoe minder je hoeft te tellen en hoe meer je een tijdelijke of zelfs permanente ongelijkheid kan verdragen.

2 – Vertrouwen

Vertrouwen kan je niet krijgen of geven, enkel opbouwen

Vertrouwen is een resultaat, geen handeling op zich die je kan verrichten. Hoe ontstaat vertrouwen? Volgens ons door een reeks successen, die de investering die je qua energie en risico gemaakt hebt rechtvaardigt.

Hoe meer je samen doet, hoe meer je de kwaliteiten van elkaar ziet en kan inschatten. Dat kan ook tot teleurstellingen leiden. Daarop kan je je verwachtingen en samenwerking bijsturen, waardoor het vertrouwen binnen dat nieuwe kader weer kan groeien. Of je kan je eigen verwachtingen over de ander en de samenwerking aanhouden, en steeds teleurgestelder worden en minder vertrouwen hebben.

Dit geldt voor samenwerkingen, maar ook voor individueel zelfvertrouwen. Hoe meer je doet en slaagt, hoe meer vertrouwen je opbouwt.

Visie en manifestatie

Centraal aan het idee van vertrouwen is de cyclus van visie en manifestatie. Je hebt een visie, een idee, en gaat tot actie over. Dat manifesteert zich in een bepaalde realiteit, die al dan niet beantwoordt aan je visie. Die feedback gebruik je om een nieuwe visie te vormen, die je weer in actie omzet.

Hoe meer je deze cyclus doorloopt en bevredigende resultaten neerzet, hoe sterker je wordt. De beweging zelf (het bedrijf, de vaardigheid) wordt ook krachtiger en groter.

Begin klein

Onze tip om vertrouwen op een natuurlijke manier te laten groeien is deze goed te doseren. Een nieuwe samenwerking is als een investering. Het is geen goed idee om al je spaargeld in één project te steken.

Begin klein en informeel, leer elkaar en de mogelijkheden kennen. In de zakenwereld wordt tussen mogelijke business partners vaak eerst een ‘testje’ gedaan, een informele uitwisseling van diensten/producten zonder al te zware juridische verbintenissen en verplichtingen. Pas daarna wordt onderhandeld over de details.

Naarmate je successen boekt, kan je meer beginnen investeren. Bij iedere stap die je zet, iedere cyclus die je doorloopt, investeer je wat meer en groeit ook het resultaat.

Projecten die onmiddellijk aan 100% beginnen, lopen vaak faliekant af. Een mogelijke uitzondering is als je al vaak dergelijke projecten gedaan hebt, en je kan de ander en de markt/mogelijkheden goed inschatten.

3 – Commitment

Het commitment aan het geheel dient even groot te zijn

Een samenwerking werkt pas wanneer beiden even geëngageerd zijn aan het geheel. De 1+1=3 werkt pas, wanneer er ook echt in het nieuwe 3e element – het bedrijf, de relatie, het concept – geïnvesteerd wordt, en niet enkel in de individuele belangen. Zolang beiden enkel in hun eigen aandeel investeren, geloven wij dat er ook geen extra meerwaarde wordt gecreëerd.

Dat lukt pas, wanneer het gezamenlijke doel ook de individuele doelen voedt. Je kan niet geëngageerd blijven als je alles in het geheel steekt, en dit jouw persoonlijke doelen en ambities niet vooruit helpt, of vooral de doelen van de ander dichterbij brengt. Dit gaat eigenlijk weer over geven en nemen.

Je kan commitment onder andere meten aan de inzet, de beschikbaarheid, initiatief, afspraken die nagekomen worden, maar ook aan het aantal excuses en of er regelmatig ‘ultimatums’ ingezet worden. Hoe meer excuses, ongeacht hoe goed ze ook zijn, hoe minder commitment. Iemand die écht geëngageerd is, zorgt ervoor dat dingen gebeuren. Mensen die chronisch ‘iets tegenkomen’, steken hun gebrek aan commitment eigenlijk weg achter overmacht, externe factoren. In het kort: Quitters find excuses, Committers find a way.

Als je dus samenwerkt met iemand die van in het begin al veel verhalen ophangt over hoe dingen zijn tegengevallen en dat het gelukt zou zijn ‘Als dat niet was gebeurd…’, let op!

Invloed van de omgeving

De omgeving speelt ook een grote rol in iemands commitment. Langs de ene kant de toestemming en steun die de persoon al dan niet ontvangt, langs de andere kant ook de mate waarin de persoon zich daardoor laat beïnvloeden.

Iemand kan, ondanks alle tegenwerking van diens omgeving, toch voor iets gaan. Anderen verwijten de omgeving dan weer dat ze tegenwerkt, terwijl deze eigenlijk wel steunend is maar ook gezond kritisch.

Het is dus belangrijk de omgeving van je partner in rekening te nemen, en de invloed ervan correct in te schatten. Wanneer je samen met iemand iets wil neerzetten, neem je diens omgeving mee.

Wat staat nog open?

Soms kunnen mensen zich niet binden omdat ze nog vasthangen aan oude zaken. Slechte of net heel goede ervaringen, vroegere partnerschappen, mensen die ze zouden schaden of ‘verraden’ door een succesvolle samenwerking/business op te zetten.

Deze loyauteiten zijn vaak onzichtbaar. Bewust is er dus bereidheid, maar er komt altijd iets tussen, het lijkt wel gedoemd. Op zijn best zijn bepaalde aspecten daardoor moeilijk, werk je op gedeeltelijke kracht. Op zijn slechtst verhindert het dat je zelfs gestart raakt. Belangrijk dus om bij het begin of na enkele ervaringen in die richting even na te gaan wat er mogelijks ooit gebeurd is.

4 – Voldoende gelijk, en voldoende anders

Het commitment aan het geheel dient even groot te zijn

Samenwerkingen bestaan uit combinaties van eigenschappen, waarden en overtuigingen. Op elk vlak vullen de partners elkaar aan, of zijn ze inwisselbaar. Dit kan je voorstellen in polariteiten. Aan elke kant van de pool staan gelijkwaardige alternatieven.

Een duurzame en vruchtbare samenwerking wordt gekenmerkt door voldoende gelijkenissen, zodat de partners elkaar kunnen vinden rond bepaalde thema’s. Vaak gaat dit om de visie en de diepere waarden, hetgeen men fundamenteel wil neerzetten en uitstralen.

De manier waarop men dat doet is dan weer vaak anders, en aanvullend. Maar goed ook, aangezien er vaak een gamma aan taken te doen is in een samenwerking. Daarbij liggen bepaalde taken meer in het spectrum, de natuurlijke vaardigheden, van de ene partner dan in die van de andere.

Op die manier kunnen partnerschappen, op hun best, een ongelofelijke efficiëntie bereiken. De ene partner doet het stuk dat hij goed en gemakkelijk kan, de ander doet het andere deel. De ene maakt, de andere verkoopt. De ene schrijft, de andere ontwerpt. De ene voert uit, de andere houdt bij. De ene doet het grote geheel, de andere de details. Enzovoort.

Hier zijn de polariteiten die wij (Tom en Benjamin) in YourCoach binnenbrengen en ervaren. Ze vinden hun sublimatie in de Olifant en de Gevleugelde Leeuw, dragers van onze unieke identiteiten en kenmerkende polariteiten.

Vorm – Inhoud
Opbrengst – Passie
Reactief – Proactief
Meegaand – Confronterend
Orde – Chaos
Alleen werken – Onder de mensen
Visie – Actie

Iedere samenwerking heeft zijn eigen polariteiten. De bovenstaande kunnen dienen als inspiratie.

Ontdek jouw stijl en de ideale partner
Welk dier ben jij? Bijvoorbeeld een hert.
Welke eigenschappen horen daarbij? Elegant, snel, gevoelig, groepsdier, vegetariër…
Maak van die eigenschappen polariteiten, dus een tweezijdig spectrum met gelijkwaardige alternatieven. Bijvoorbeeld snel – grondig. Creëer minstens 5 spectrums en plaats jezelf erop. Liefst niet alles in het midden, eerder zaken waarin jij naar een bepaalde kant neigt.
Als je nu het tegengestelde van elke polariteit neemt,
bijvoorbeeld als jij snel bent staat daar grondig tegenover, of als je een groepsdier bent staat daar solitair tegenover, wat voor profiel krijg je dan over die 5 polariteiten?
Welk dier zou dat zijn?
Zet ze naast elkaar: wat voor een combinatie geeft dat?

 

YourCoach Café

YourCoach Café is de vinger op de pols van wat er leeft op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Het is een ongedwongen ontmoetingsplaats voor gelijkgestemden, een open platform dat iedereen welkom heet die geïnteresseerd is in verdere persoonlijke groei.

Programma YourCoach Café