Opleiding Verlieskunde in Coaching

Verlieskunde in CoachingYourCoach stelt met veel plezier haar samenwerking voor met Patricia Wouters (woutersvandam, NL), Specialiste in Verlieskunde bij particulieren én bedrijven.

Patricia geeft haar 3-daagse Masterclass Verlieskunde éénmalig in België.

Over Verlieskunde in Coaching

Verlies is van alle tijden en kent vele vormen. Vaak denk je als eerste aan overlijden. Maar ook reorganisatie op het werk, werkloosheid, scheiding, ziekte of ongewenste kinderloosheid, zijn vormen van verlies waarmee mensen het moeilijk kunnen hebben.

Tijdens een coachtraject kan (een eerder geleden) verlies een rol spelen. Hoe kan jij als coach een goede verliesbegeleiding bieden, waarmee je het traject op een hoger (of dieper) plan brengt?

Werken met verlies vergt moed en vraagt om de kunst van het nabijblijven. Aan de hand van de Theorie van Verlieskunde krijg je in deze training helder hoe je jouw coachee kunt begeleiden als er sprake is van een verlies van welke aard dan ook.

De training ontvouwt het brede spectrum van verlies.

  • Je leert het verlies op waarde te schatten, een coping-supportanalyse te maken om zo hulp op maat te kunnen bieden.
  • Je krijgt inzicht in verlies en verwerkingsprocessen aan de hand van een driedimensioneel model.
  • Je maakt kennis met de multimethodische verliesbegeleiding; een basismethodiek bij levensloopverliezen.
  • Je leert je eigen kwaliteiten en mogelijkheden kennen bij het omgaan met verlies.

Het uiteindelijke doel is het opbouwen van professionele vaardigheid en een persoonlijke visie over aanpak bij verlies.

Online inschrijven

Driedaagse Training Verlieskunde in Coaching

De training bestaat uit drie pijlers: theorie, (eigen) ervaring en de praktijk. Klik op een titel voor meer informatie.

Theorie

Wat is verlies, waar hebben we het over? Het brede spectrum van verlies zal worden blootgelegd. Daarbij komen verliesprocessen, procesfactoren en ook misvattingen en mythen rondom rouw en verlies aan de orde. Gevolgen van onaffe life events: het unfinished-businesssyndroom (UBS).

Beroepsmatige confrontaties met verlies:

  • Lege handensyndroom
  • Reactivering van eigen oud zeer
  • Overlevingspatronen die worden geactiveerd door deze confrontatie
  • Secundaire victimisatie + victimisatiepatronen

Eigen ervaring

Hoe zit het bij jou? In hoeverre is jouw eigen archiefkast op orde? Interactief, ervaringsgerichte opdrachten, koppeling theorie naar eigen ondervinding. Je bent bereid te leren via je eigen ervaring om zo jezelf als instrument te kunnen inzetten.

Opgelet! Dit is een coachopleiding, en biedt geen plaats om persoonlijk verlies dieper uit te werken. Wel word je als coach begeleid bij het ontdekken en verwerken van je eigen diepere lagen op dit vlak, zodat ze werkbaar worden voor je klanten. Motto waaronder deze training wordt gegeven: "Je kunt je cliënt zo ver brengen als je zelf bent."

De praktijk

Vertaling naar de praktijk van de deelnemer. Gesprekstechnieken/houding/in te zetten methoden vertaald naar werkomgeving/positie/rol van deelnemer. Waar loop jij tegenaan in jouw werkomgeving? De positie van de deelnemer: tot hoever kun je gaan/wanneer verwijs je door?

Online inschrijven

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in op de maandelijkse YourCoach nieuwsbrief.

Help ons groeien

Elke Share of Like telt!