Omgaan met Stress en Burn-Out

Stress en Burn-OutEr valt niet naast te kijken dat de fenomenen stress en burn-out lelijk huishouden in heel wat moderne levens. Mensen die keihard werken en er nog vanalles willen bijnemen, voelen hun reserves leeglopen. Steeds meer vallen er letterlijk bij neer.

Waarom zijn er nu plots zoveel meer gevallen van burn-out? Is het enkel een naam die op een bestaand fenomeen geplakt wordt, of is er meer aan de hand?

Burn-out is voor ons niet enkel een individueel gegeven, maar een collectief gegeven. Een aantal maatschappelijke trends zoals de toenemende drang om te presteren en bereikbaar te zijn, de machinisatie van het werk, het altijd maar MEER moeten hebben en doen... hebben een samenleving gecreëerd waar de druk enorm hoog ligt.

Zij die uitvallen zijn de kanaries in de koolmijn. Ze beantwoorden vaak wel aan een bepaald profiel of positie die hen kwetsbaarder maakt. Maar zijn ze daarom profiteurs, of zwak? Allerminst. Je moet namelijk verdomd hard werken om helemaal uitgeblust te raken.

Als bedrijf, coach en persoon omgaan met burn-out

Veel te veel talent en energie worden onnodig verspild aan overmatige stress en het daarop volgende uitvallen. Daarom willen we graag meewerken aan het aanpakken hiervan, omdat we denken dat we een meerwaarde kunnen betekenen.

Dit vooral door onze brede Integrale aanpak, waarin we verschillende vaak gebruikte technieken (Mindfulness, cognitieve therapie, coaching, relaxatie...) in één omvattend kader samenbrengen en er zelfs nog een aantal opties aan toevoegen.

We werken met 3 doelgroepen:

Bedrijfsleiders, HR-managers, preventieadviseurs en vertrouwenspersonen

Voor veel bedrijven is het fenomeen burn-out nog vreemd, en men weet niet hoe ermee om te gaan. In deze tweedaagse opleiding krijg je vooral informatie mee: vanwaar komt burn-out? Wie is er vatbaar voor? Wat kan je binnen de organisatie doen ter preventie en opvang? Hoe ga je om met iemand die een burn-out heeft?

Je wisselt ervaringen uit met collega’s uit andere bedrijven en sectoren, en stelt individueel een beleidsplan op voor jouw organisatie.

Meer over de Opleiding Stress en Burn-Out Adviseur

Coaches en therapeuten die mensen met burn-out willen kunnen opvangen

Stress en uitputting spelen op meerdere lagen, terwijl de meeste specialisten maar één laag aanpakken of één techniek aanbieden. Vanuit een Integrale bril kijken we naar de persoon en de fase waarin die zich bevindt, en werken we aangepast en divers. We leren methodes en technieken aan uit de biologie, geneeskunde, relaxatie, coaching, psychologie en opstellingen.

Het is onze bedoeling professionals op te leiden die op alle vlakken en in de verschillende fasen van Stress en Burn-Out Begeleiding kunnen bieden, zodat hun klanten ook op alle vlakken kunnen recupereren en transformeren.

We bieden ook een vervolgtraject Orthomoleculaire Essentials aan voor coaches die meer inzicht willen verwerven in de fysiologische onderbouw van stress en burn-out.

Meer over de Opleiding Stress en Burn-Out Coach

Meer over de Opleiding Orthomoleculaire Essentials

Mensen die zelf op een burn-out afstevenen of ervan aan het bekomen zijn

Bij YourCoach gaan we uit van een Integrale benadering, waarbij aangepast aan de klant en het moment verschillende vormen van behandeling en coaching aan bod komen. Van mentale kadering van het fenomeen, over technieken voor fysieke herbronning, tot emotionele heling en het betrekken van de omgeving in de reïntegratie.

Meer over de Stress en Burn-Out Begeleiding

Stress en burnout lezing

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in op de maandelijkse YourCoach nieuwsbrief.

Help ons groeien

Elke Share of Like telt!