“Leren is loslaten en les geven nog meer.”

- Francis Laleman

Francis Laleman

Francis begon 45 jaar geleden als leraar Sanskrit en Boeddhisme. Hij belandde al snel in sociaal activisme, eerst in grootstedelijke slums, daarna op het platteland in India. Hij werkte 11 jaar mee aan Het Einde van de Wereld, een internationaal en intercultureel verhalenprogramma op (toen nog) Radio 1.

Hij is schilder, fotograaf, tuinier, storyteller, schrijver, train-the-trainer, facilitator van processen en workshops. Actief in Scrum en de Agile Movement. Auteur van “Resourceful Exformation” (een ongewoon boek over de design van leerprocessen en het faciliteren van leerervaringen).

Francis blijft leren. Hij tekent buiten de lijntjes van de conventionele leertheorieën en integreert in zijn werk liever art brut, spel, sociodrama, conceptuele kunst, en andere vormen van art-based learning, dan de traditionele, al lang uitgekauwde en vaak niet eens wetenschappelijk onderbouwde modellen en theorieën.

Contactgegevens

Opleidingen

Francis Laleman geeft volgende opleidingen: