Opleiding Vertrouwenspersoon

Ontwikkel de wetgevende kennis en communicatieve/bemiddelende vaardigheden om effectief en met de nodige zelfzorg uw functie als Vertrouwenspersoon te kunnen uitoefenen

Opleiding VertrouwenspersoonDe rol van de Vertrouwenspersonen binnen bedrijven is van essentieel belang. Het is ook een recente ontwikkeling in de ondersteuning van werknemers en leidinggevenden, en daarom is deze functie nog in evolutie. Getuige daarvan is het KB van 10 april 2014, dat het statuut van de Vertrouwenspersoon (opnieuw) wijzigt.

Bij een belangrijke functie hoort een gedegen opleiding. Deze is bij wet vastgelegd om minstens 5 lesdagen. Niet enkel moet de vertrouwenspersoon de procedures en mogelijkheden kennen; hij moet ook zelf kunnen bemiddelen en begeleiden. Een combinatie van formele kennis en menselijke vaardigheden dus.

Deze combinatie vind je terug in onze unieke benadering van de Opleiding Vertrouwenspersoon. Vanuit Attitude At Work komt specifiek de ervaring als preventieadviseur, vertrouwenspersoon en de kennis van de wetgeving. Voeg daaraan de professionele coaching- en communicatievaardigheden van YourCoach toe. Samen ontstaat een geheel waarin je als vertrouwenspersoon én de wetgeving onder de knie krijgt, én de nodige gesprekstechnieken aanleert om in een dynamische bedrijfscontext het verschil te maken.

Wat ons onderscheidt van andere opleidingen is dus onze praktische aanpak. Het wettelijk kader wordt op een dynamische en interactieve manier gebracht. En op het vlak van gesprekstechniek leer je niet enkel theoretisch coachen en bemiddelen, integendeel: je leert de concrete kneepjes van meesters in het vak. We werken aan de hand van concrete cases, discussies en interactieve oefeningen (geen rollenspellen).

online formulier

Wat kan je na de opleiding tot Vertrouwenspersoon?

Na het volgen van deze opleiding vertrouwenspersoon heb je uiteraard inzicht en kennis verworven over het wettelijke kader. Daarnaast heb je inzicht in de psychosociale risico’s op het werk zoals o.a. de problematiek rond stress & burn-out, geweld, pesterijen, discriminatie en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Je kan als vertrouwenspersoon de betrokken medewerker(s) professioneel opvangen met als doel het psychosociaal welzijn te verhogen en de klachten te beperken of verminderen. Je bent in staat om voldoende grenzen te stellen en om voor jezelf te zorgen, zodat je als Vertrouwenspersoon niet zelf in de problemen komt. Over dit laatste krijg je bij ons belangrijke inzichten mee.

De Opleiding Vertrouwenspersoon bevat o.a. de volgende onderdelen:

 • Schets van het wettelijke kader over de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon conform de nieuwe wetgeving (wet van 27 februari 2014 en bijkomend KB van 10 april 2014);
 • Opdrachten en bijbehorende verantwoordelijkheden;
 • Kenmerken, gevolgen en oorzaken van psychosociale risico's op het werk, waaronder pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag, stress en burn-out, alcohol- en drugs en traumatische gebeurtenissen;

 • Tips, adviezen en valkuilen bij het voeren van vertrouwelijke gesprekken;
 • Gesprekstechnieken;
 • Inzicht bij conflicten en bemiddeling.

Inhoud van de Opleiding Vertrouwenspersoon

Klik op de onderstaande titels voor meer informatie over de Opleiding Vertrouwenspersoon.

Dag 1 - Wettelijk kader & psychosociale risico's op het werk

6 lesuren

 • Het welzijnsbeleid binnen een onderneming: het dynamisch risicobeheerssysteem
 • De preventie van psychosociale risico's op het werk
 • Kenmerken van psychosociale risico’s op het werk
 • De actoren die betrokken zijn bij het preventiebeleid en hun opdrachten
 • Het voeren van een preventief beleid
 • Preventie op 3 niveau's, evaluatie van het beleid
 • De interne en externe procedures, het Belgisch gerechtelijk systeem en de vrijwillige en de gerechtelijke bemiddeling
 • De wetgeving met betrekking tot de strijd tegen discriminatie
 • Wettelijk kader betreffende de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon: deel 1

Dag 2 - De psychosociale risico's op het werk

6 lesuren

 • Wettelijk kader betreffende de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon: deel 2
 • De individuele en collectieve risicofactoren en hulpbronnen
 • De risicoanalyses: tools en preventiemaatregelen
 • Situaties die aanleiding geven tot stress & burn-out, pesterijen, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk
 • De schade en gevolgen van psychosociale risico's (individu, team, organisatie)
 • Deontologie: beroepsgeheim, vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid

Dag 3 – Psychosociale interventie: Gesprekstechnieken

6 lesuren

 • Het onthaalgesprek in de praktijk
 • Theorie en inoefenen van gesprekstechnieken
 • Technieken voor hulpverlenende gesprekken en adviesverlening
 • Opbouwen van een vertrouwensband
 • Verhelderen van de vraag en de situatie
 • Vraagstelling rond verduidelijking, verdieping en zelfs richting een oplossing (solution focused)
 • Zelfzorg van de vertrouwenspersoon

Dag 4 & 5 – Psychosociale interventie: Beheersing van probleemsituaties

12 lesuren

 • Bemiddeling bij conflicten en ongewenst gedrag op het werk
 • Methodes voor het omgaan met problemen binnen de organisatie
 • Interventie bij een derde
 • Bemiddeling en onderhandeling wanneer er meerdere partijen betrokken zijn
 • Traumatische gebeurtenissen op het werk
 • Doorverwijzing & verzoening

Officieel Certificaat

De opleiding is erkend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Deelnemers ontvangen het officieel Certificaat van Vertrouwenspersoon.

Voor wie?

 • Voor medewerkers die de functie van vertrouwenspersoon willen uitoefenen in het kader van de wettelijke bepalingen.
 • Voor vertrouwenspersonen die nog geen Opleiding Vertrouwenspersoon gevolgd hebben of een opfrissing wensen.
 • Voor vertrouwenspersonen die al een opleiding kregen volgens de wet van 2002 en hun kennis en vaardigheden grondig up-to-date willen brengen met de huidige wetgeving.

Ben je al Vertrouwenspersoon, en vraag je je af of je de opleiding (nog eens) moet volgen?

Klik op een optie voor meer informatie.

Ben je aangesteld NA 31 augustus 2014?

Dan ben je verplicht om in de loop van 2 jaar volgend op je aanduiding de volledige 5-daagse opleiding te volgen.

Ben je aangesteld VOOR 1 september 2014?

Vrijgesteld van de opleiding zijn zij die

 • Al een opleiding hebben gevolgd, ook al voldoet die niet aan de nieuwe opleidingsvereisten OF
 • minstens vijf jaar nuttige ervaring als vertrouwenspersoon kunnen aantonen.

Wat niet wegneemt dat een opfrissing van de wetgevende kennis en communicatieve vaardigheden een aanrader is.

In alle andere gevallen dien je binnen twee jaar de opleiding te volgen, te rekenen vanaf 1 september 2014 – dus VOOR 1 september 2016!

Praktische Informatie

Duur

5 dagen, telkens van 9u30 tot 16u30.

Data

Woensdag Reeks Voorjaar 2016

 • 4 mei 2016
 • 11 mei 2016
 • 1 juni 2016
 • 15 juni 2016
 • 29 juni 2016

Ook interne opleidingen zijn mogelijk. Contacteer ons voor meer informatie.

Locatie

Opleiding VertrouwenspersoonLoft 26

Dok Noord
Sint-Salvatorstraat 18 / 104
9000 Gent

Er is voldoende parkeerplaats aanwezig.

 

Prijs

De Opleiding Vertrouwenspersoon kost € 995 (ex BTW)*.

* Bespaar tot 30% via KMO-Portefeuille

De opleiding komt in aanmerking voor KMO-Portefeuille. KMO's en zelfstandigen kunnen tot 30% korting krijgen op onze opleidingen. Het BTW bedrag kan niet worden gesubsidieerd.

online formulier

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in op de maandelijkse YourCoach nieuwsbrief.

Help ons groeien

Elke Share of Like telt!